kulttuuriset tarinat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulttuuriset tarinat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulttuuriset tarinat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Kulttuuriset tarinat - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Kulttuuriset tarinat. Tarinallinen, narratiivinen tutkimus Elämän ja kulttuurin ymmärtäminen tarinallisten rakenteiden kautta Inhimillisten tapahtumien ymmärtämisen muoto Kerronta ja tarinallinen ajattelu Tarina Merkityskokonaisuus, joka jäljittelee toimintaa ja elämää

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kulttuuriset tarinat' - kylee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kulttuuriset tarinat
Kulttuuriset tarinat
 • Tarinallinen, narratiivinen tutkimus
  • Elämän ja kulttuurin ymmärtäminen tarinallisten rakenteiden kautta
  • Inhimillisten tapahtumien ymmärtämisen muoto
  • Kerronta ja tarinallinen ajattelu
 • Tarina
  • Merkityskokonaisuus, joka jäljittelee toimintaa ja elämää
  • Alku, keskikohta ja loppu
  • Juoni yhdistää osat kokonaisuudeksi
 • Charles Dodgson (Lewis Carroll), Three girls
tarinan tasot vilma h nninen sis inen tarina el m ja muutos 1999
Tarinan tasot (Vilma Hänninen, Sisäinen tarina, elämä ja muutos 1999)
 • Kertomus
  • Tarinan esitys merkkien muodossa
  • Kielellinen, kuvallinen, visuaalinen jne.
  • Sisältää monta tarinaa, voidaan tulkita monella tavalla
   • Vrt. Bruno Bettelheim, Satujen lumous
 • Sisäinen tarina
  • Sisäinen prosessi, jossa ihminen tulkitsee elämäänsä tarinallisten merkitysten kautta
  • Osin ilmaistaan kerronnassa ja toiminnassa, osin jää piiloon
  • Tarinalliset projektit, tulevaisuuteen suuntautuvat tarinat
 • Draama
  • Toiminnallinen prosessi, jossa ihminen pyrkii toteuttamaan sisäisessä tarinassaan muotoilemiaan tarinallisia projekteja
tarinan tasot jatkoa
Tarinan tasot (jatkoa)
 • Sosiaalinen tarinavaranto
  • Yksilölle tarjoutuva kulttuuristen kertomusten joukko
  • Historiaan ankkuroitunut ja historiaa tuottava prosessi
 • Henkilökohtainen tarinavaranto
  • Omassa henkilöhistoriassa kertyneet, tarinallisesti tulkitut kokemukset
 • Tarinallinen kiertokulku
  • Tarinallisten tasojen välinen suhde
  • Prosessi, jossa ihminen suhteutuu sekä sosiaalis-materiaaliseen että diskursiiviseen todellisuuteen
 • Sisäiset tarinat voivat olla keskinäiseltä suhteeltaan ajallisia, hierarkkisia, rinnakkaisia ja ristiriitaisia
el m n ja tarinan suhde
Elämän ja tarinan suhde
 • Mimesis I: elämä prefiguroi tarinaa, toiminta ja kokemuksen ajallisuus luovat tarinan peruskoordinaatit
 • Mimesis II: Tarina konfiguroi elämää, jäsentää sen merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi
 • Elämäntarina luodaan kokemuksellisten ja sosiaalisten ehtojen rajoissa
  • Yksilö ei voi olla elämäntarinansa täysivaltainen tuottaja
  • Vapaus ja haaste luoda oma tarina näiden ehtojen rajoissa
  • Elämäntarina jatkuva prosessi
kulttuuriset mallitarinat
Kulttuuriset mallitarinat
 • Sosiaalisen todellisuuden rakentaminen diskursiivisin käytäntein,
 • yhteisötarinat eli tarinat ”meistä” ja ”muista”
 • Tapahtumien logiikan ja niihin kytkeytyvien arvojen tulkitseminen
 • Kerronnan sosiaaliset konventiot
 • Tarinoiden saatavuus laajentunut
  • Eri traditioiden tarinat elävät rinnakkain ja sekoittuvat toisiinsa
  • Mytologiat, kansansadut, kristillinen traditio jne.
  • Tarinallisten yhteisöjen merkitys vähentynyt? Yksilön mahdollisuudet päättää, mihin kollekt. tarinoihin kiinnittyy
 • Charles Dodgson, Beatrice Hatchamp
kulttuuriset mallitarinat jatkoa
Kulttuuriset mallitarinat (jatkoa)
 • Miten tulkita omaa elämää
  • Löytyykö oman elämän tapahtumille ja kokemuksille kulttuurista artikulaatiota
  • Hukkumis- vai selviytymistarinat
 • Tarjoavat eri identiteetti- ja roolimalleja eri ryhmille
  • Sankaritarina
  • Tuhkimotarina
 • Tilannekohtaiset mallitarinat
  • Esim. miten suhtautua eri ikävaiheisiin tai elämän muutostilantesiin
 • Osakulttuureilla ja pienemmillä ryhmillä omat mallitarinansa (tarinalliset yhteisöt)
  • Perhetarinat
  • Sukupolvitarinat
  • Lapsuustarinat
   • Tulevaisuus- ja menneisyystarinoina
   • Lapsuus odotuksen tilana, täyttymättömänä tarinana tai tarinattomana tilana
   • Paratiisitarinat ja kurjuustarinat
vastakertomukset counterstories
Vastakertomukset, counterstories
 • Kulttuuriset konventiot viettelevät tarinankerrontaa mallien mukaiseksi
  • ”Ja he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.”
 • Kerronta aktiivista, intentionaalista ja strategista toimintaa, jolla on sosiaalisia ja yksilöllisiä seurauksia
 • Vastakertomukset
  • Pyrkivät muuttamaan sosiaalisia odotuksia myötäileviä, mutta huonoiksi koettuja tarinoita
  • Vaiettujen tai torjuttujen kokemuksien kertominen tarinoiksi
 • Myötäilevät ja vastakertomukset lapsuudesta
 • Miina Savolainen, Maailman ihanin tyttö, www.voimauttavavalokuva.net
el intarinat lastenkirjallisuudessa
Eläintarinat lastenkirjallisuudessa
 • Lapset kuvataan usein kuvakirjoissa eläiminä, kuten possuina, pupuina ja apinoina
 • Lapsuus luonnon ja kulttuurin välisenä rajatilana
 • Lapsi Toisena, vieraana
  • Kolonialisoitu subjekti, aikuisen ja lapsen välinen valta-asetelma
 • Metafora lapsen kokemuksesta
  • Mahdollistaa empatian turvallisen etäisyyden takaa
 • Maria Lassén-Seger, Monkey Business – or the animality of childhood
  • http:/moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/taiku/en/metamorphoses2008, polkuavain MetaMOR
born into brothels 2004
Born into Brothels, 2004
 • Yhteisötaideprojekti, jossa valokuvaaja Zana Briski opetti kalkuttalaisen bordellikorttelin lapsia valokuvaamaan
 • Dokumentin tekijät Zana Briski ja Ross Kaufman
 • www.kids-with-cameras.org
  • Tavoitteena lasten olojen parantaminen ja heidän itsearvostuksensa nostaminen taiteen keinoin