sukces rozwojowy i atrakcyjno inwestycyjna wojew dztw dawnego cop w wietle wynik w bada ibngr n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sukces rozwojowy i atrakcyjność inwestycyjna województw dawnego COP w świetle wyników badań IBnGR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Sukces rozwojowy i atrakcyjność inwestycyjna województw dawnego COP w świetle wyników badań IBnGR - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Sukces rozwojowy i atrakcyjność inwestycyjna województw dawnego COP w świetle wyników badań IBnGR. dr Tomasz Kalinowski Kierownik Obszaru Badawczego I A (UE, Niemcy) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Centralny Okręg Przemysłowy - Sukces inwestycyjny dziś i jutro. www.ibngr.edu.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sukces rozwojowy i atrakcyjność inwestycyjna województw dawnego COP w świetle wyników badań IBnGR' - ezhno


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sukces rozwojowy i atrakcyjno inwestycyjna wojew dztw dawnego cop w wietle wynik w bada ibngr

Sukces rozwojowy i atrakcyjność inwestycyjna województw dawnego COP w świetle wyników badań IBnGR

dr Tomasz Kalinowski

Kierownik Obszaru Badawczego I A (UE, Niemcy)Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Centralny Okręg Przemysłowy - Sukces inwestycyjny dziś i jutro

www.ibngr.edu.pl

Warszawa, 16.01.2008

dr tomasz kalinowski kierownik obszaru badawczego i a ue niemcy instytut bada nad gospodark rynkow

Raporty IBnGR:

 • Sukces rozwojowy polskich województw, IBnGR, Gdańsk 2006
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007, IBnGR, grudzień 2007
 • Raport RCSS:
 • Doświadczenia integracji gospodarki byłej NRD w ramach RFN w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Warszawa 2003

dr Tomasz Kalinowski

Kierownik Obszaru Badawczego I A (UE, Niemcy)Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Delimitacja przestrzenna – dzisiejsze województwa – świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie

www.ibngr.edu.pl

Warszawa, 16.01.2008

slide3

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Założenia metodyczne opracowania

Sukces rozwojowy polskich województw

 • Badaniu podlega sukces rozwojowy województwwraz ze zróżnicowaniem wewnątrzwojewódzkim – na poziomie podregionów
 • Sukces rozwojowy obejmuje w równej mierze komponenty ekonomiczny i społeczny (nieco inaczej niż wiele innych rankingów, spotykanych w literaturze przedmiotu)
 • Sukces zdefiniowany został w kategoriach zmiany, a nie stanu. Faktycznie jest to więc dynamika badanego zjawiska
 • Badanie obejmuje lata 1999-2004
 • Raport nie jest oceną funkcjonowania samorządu na szczeblu wojewódzkim
 • Na sukces rozwojowy składa się 77 wskaźników dynamiki, pogrupowanych w podgrupy i grupy wskaźników dynamiki

www.ibngr.edu.pl

slide5

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Cząstkowy wskaźnik sukcesu rozwojowego województw w latach 1999-2004 - GOSPODARKA

www.ibngr.edu.pl

slide6

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego województw w latach 1999-2004

www.ibngr.edu.pl

slide9

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego województww latach 1999-2004 na tle poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w kraju

www.ibngr.edu.pl

slide10

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Atrakcyjnośćinwestycyjna dla działalności przemysłowej 2007

www.ibngr.edu.pl

slide11

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Atrakcyjnośćinwestycyjna dla działalności usługowej 2007

www.ibngr.edu.pl

slide12

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Atrakcyjnośćinwestycyjna dla działalności zaawansowanej technologicznie 2007

www.ibngr.edu.pl

slide13

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Atrakcyjność inwestycyjna województw 2007

www.ibngr.edu.pl

do wiadczenia odbudowy gospodarczej by ej nrd przyk adem dla polski

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Doświadczenia odbudowy gospodarczej byłej NRD przykładem dla Polski?
 • Kompletna odmienność uwarunkowań transformacji polskiej i wschodnioniemieckiej
 • Finansowanie wspólnotowe jako „kropla” w transferach z zachodnich Niemiec
 • Stosunkowo niewielkie zaangażowanie kapitału zagranicznego w byłej NRD
 • Odbudowa b. NRD – ogólnie krytyczna ocena za wyjątkiem „wysp przedsiębiorczości”
 • 2 wizje wsparcia rozwoju regionalnego

www.ibngr.edu.pl

dr tomasz kalinowski kierownik obszaru badawczego i a ue niemcy instytut bada nad gospodark rynkow1

Sukces rozwojowy i atrakcyjność inwestycyjna województw dawnego COP w świetle wyników badań IBnGRDziękuję za uwagę!Raporty IBnGR dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej Instytutu

dr Tomasz Kalinowski

Kierownik Obszaru Badawczego I A (UE, Niemcy)Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Centralny Okręg Przemysłowy - Sukces inwestycyjny dziś i jutro

www.ibngr.edu.pl

Warszawa, 16.01.2008

ad