V seminaras mokome mokytojus mokom s patys
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 377 Views
 • Uploaded on

V seminaras Mokome mokytojus – mokomės patys:. PROJEKTAS: “Ugdymo turinio informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5 - 6 klasės mokiniams pavyzdžiu”. Suaugusiųjų mokymosi organizavimo aspektai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - eydie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V seminaras mokome mokytojus mokom s patys l.jpg

V seminaras Mokome mokytojus – mokomės patys:

PROJEKTAS: “Ugdymo turinio informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5 - 6 klasės mokiniams pavyzdžiu”

Suaugusiųjų mokymosi organizavimo aspektai.

Suaugusiųjų mokymosi teorijos,

sėkmės kriterijai, mentoriavimo pagrindai

Vytauto Didžiojo Universitetas

Švietimo studijų centras

Doc. Dr. Giedra-Marija Linkaitytė

Mokyklų tobulinimo centras

Eglė Pranckūnienė, Marina Vildžiūnienė

Vilnius

2007-12-12


Kompetencijomis pagr stas ugdymas l.jpg
Kompetencijomis pagrįstas ugdymas

 • ar tai nauja idėja?

 • ar kitoks pedagoginės veiklos organizavimo būdas?


Ugdymo samprata l.jpg
Ugdymo samprata

Ugdymas –asmenybę kuriantis žmonių

bendravimas sąveikaujant su aplinka bei

žmonijos vertybėmis.

L.Jovaiša. Enciklopedinis edukologijos žodynas .2007


Kompetencijos samprata l.jpg

Elgsena

Žinios

Įgūdžiai

Gabumai

Asmeninės savybės

Kompetencijos samprata


Kompetencijos samprata pagr stas ugdymas l.jpg
Kompetencijos samprata pagrįstas ugdymas

Mokymo/si procesų dermė,

kurios rezultate

sukuriama bendra žinių, įgūdžių ,

gebėjimų ,vertybių perdavimo

sistema.


Mokymo procesas l.jpg
Mokymo procesas

 • Dalyko dėstymas

 • Mokymosi organizavimas

 • Stebėsena

 • Vertinimas


Mokymosi procesas l.jpg
Mokymosi procesas

 • Aplinkos stebėjimas - asimiliacija

 • „Nufotografavimas“ - įsiminimas

 • „Konservavimas“ - disimiliacija

 • Naujovių ieškojimas- „eksperimentavimas” - integracija

 • Konceptualizacija ir apibendrinimas- dezintegracija

 • Informacijos vertinimas, tikrinimas ir jos išlaikymas


Slide8 l.jpg

MOKYMOSI ASPEKTAI

MĄSTYMO NUKREIPIMAS TIKSLO LINK:

mokytis siekiant ugdytis konkrečius gebėjimus

JAUSMŲ ĮTRAUKIMAS Į MOKYMĄSI: pasitikėjimo, ryžtingumo ir intuicijos vystymas

PRIEŽASTIS

EMOCIJA

MOKYMASIS

VEIKSMAS

MOKYMASIS ATLIKTI VEIKSMUS: priimti sprendimus, imtis iniciatyvos, spręsti problemas ir t.t


Slide9 l.jpg

MOKYMOSI SRITYS

TECHNINĖ

Mokymasis naudoti instrumentus (techniką) praktinėje veikloje ir gyvenime

SOCIALINĖ

VYSTYMOSI

Mokymasis bendradarbiauti siekiant abipusės naudos

Mokymasis tobulinti save

mokymasis


Slide10 l.jpg

INDIVIDUALŪS BESIMOKANČIŲJŲ SKIRTUMAI

Mokymosi stiliai

Intelekto rūšys

Kognityviniai stiliai*

Bendrieji protiniai gabumai

KOGNITYVINIAI

Veiklos stiliai

Pirminės žinios ir pasiekimai

Dėmesingumas ir įsipareigojimas

ASMENYBĖS

ANKSTESNĖS ŽINIOS

Struktūruotos žinios

Laukimas ir skatinimas

* Kognityviniai stiliai – informacijos rinkimas ir organizavimas. Atspindi būdus, kuriuos besimokantysis naudoja informacijos kaupimui ir apdorojimui.


Mokymosi rezultatas pagrindini kompetencij paketas l.jpg
Mokymosi rezultatas- pagrindinių kompetencijų paketas

 • Komunikavimas gimtąja kalba

 • Komunikavimas užsienio kalba

 • Matematinis raštingumas ir pagrindinės kompetencijos gamtos moksluose ir technologijose

 • IKT gebėjimai

 • Mokėjimas mokytis

 • Tarpasmeniniai ir pilietiniai gebėjimai

 • Verslumas

 • Kultūrinė kompetencija


Bendr j kompetencij samprata 1 l.jpg
Bendrųjų kompetencijų samprata (1)

Visos šios kompetencijos turi būti įgytos iki mokyklos užbaigimo ir sudaryti pagrindą tolesniam mokymuisi, kuris yra mokymosi visą gyvenimą proceso dalis (Europos komisija, 2004)


Bendr j kompetencij samprata 2 l.jpg
Bendrųjų kompetencijų samprata (2)

 • Bazinis 8 sričių kompetencijų paketas - pagrindinis bendrojo lavinimo sistemos tikslas

 • Šių kompetencijų daugiafunkcionalumas. Jomis naudojantis galima siekti kelių tikslų ir atlikti skirtingas užduotis

 • Šių kompetencijų pritaikomumas daugelyje situacijų ir kontekstų


Bendr j kompetencij samprata 3 l.jpg
Bendrųjų kompetencijų samprata (3)

 • Pagrindinės kompetencijos – būtinos išankstinės sąlygos, siekiant trijų tikslų:

 • Adekvačios individo saviraiškos gyvenime

 • Įsitraukimo į tolimesnį mokymo/si procesą

 • Adekvataus darbingumo


Mokymo si mokytis kompetencija l.jpg
Mokymo/simokytis kompetencija

 • Polinkis ir gebėjimas:

 • organizuoti bei reguliuoti savo paties mokymą/si;

 • efektyviai valdyti savo laiką;

 • spręsti problemas;

 • įgyti, apdoroti, įvertinti ir įsisavinti naujas žinias;

 • žinias ir gebėjimus pritaikyti įvairiuose kontekstuose: namuose, darbe, ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesuose.


Mok jimas mokytis l.jpg
Mokėjimas mokytis

 • Mokėjimo mokytis tikslas – skatinti moksleivius tapti savarankiškais mokymesi


Siekiant io tikslo feurestein 2001 l.jpg
Siekiant šio tikslo(Feurestein, 2001):

 • Moksleivius reikia mokyti mąstyti skirtingai;

 • Mokymosi procesas toks pat svarbus kaip ir rezultatas;

 • Moksleivius reikia išmokyti rinktis ir naudoti skirtingas problemos sprendimo strategijas;

 • Moksleiviams reikia duoti galimybę patiems mąstyti apie savo progresą ir jį įvertintiBendrakult rin kompetencija l.jpg
BENDRAKULTŪRINĖKOMPETENCIJA

 • Žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos ir kitos asmeninės savybės, sąlygojančios sėkmingą žmogaus veiklą konkrečioje kultūroje

Į schemą...


Profesin s pedagogin s kompetencijos l.jpg
PROFESINĖS PEDAGOGINĖS KOMPETENCIJOS

 • Žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos ir kitos asmeninės savybės, reikalingos sėkmingai bendrajai ugdymo veiklai jos nespecifikuojant pagal ugdymo turinio koncentrus/sritis

Į schemą...


Specialiosios pedagogin s kompetencijos l.jpg
SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS KOMPETENCIJOS

 • Žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos ir kitos asmeninės savybės, sąlygojančios sėkmingą jo veiklą konkrečiame ugdymo turinio koncentre/srityje

Į schemą...


Bendrosios kompetencijos l.jpg
BENDROSIOS KOMPETENCIJOS

 • Žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos ir kitos asmeninės savybės, reikalingos bet kuriai žmogaus veiklai ir galimos perkelti iš vienos veiklos rūšies į kitą

Į schemą...


Mokytojo profesijos bendrosios kompetencijos l.jpg
Mokytojo profesijos bendrosios kompetencijos


Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencija l.jpg
Reflektavimo ir Mokymosi mokytis kompetencija


Kompetencijomis pagr stas ugdymas25 l.jpg
Kompetencijomis pagrįstas ugdymas

 • ar tai nauja idėja?

 • ar kitoks pedagoginės veiklos organizavimo būdas?