bioenergia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIOENERGIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIOENERGIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

BIOENERGIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

BIOENERGIA. Mis on bioenergia? . On puidu, puidutöötlemise jäätmete, põllumajandusjäätmete, põllumajanudussaadustejäätmete(põhu) vms põletamisel vabanev energia. Bioenergiat toodetakse ka loomasõnniku biogaasistamisel, prügimägedest eralduva metaani ja orgaaniliste jäätmete põletamisel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIOENERGIA' - evonne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mis on bioenergia
Mis on bioenergia?
 • On puidu, puidutöötlemise jäätmete, põllumajandusjäätmete, põllumajanudussaadustejäätmete(põhu) vms põletamisel vabanev energia. Bioenergiat toodetakse ka loomasõnniku biogaasistamisel, prügimägedest eralduva metaani ja orgaaniliste jäätmete põletamisel.
 • Bioenergia tootmine on eelkõige omane arenenud riikidele.
mis on biomass
Mis on biomass?
 • Biomass biokütuse tähenduses on bioloogilise päritoluga ja organismide elutegevuse tagajärjel tekkinud ning taastuvuse piires otseselt kütusena kasutatav, kütuseks töödeldud, või varem kasutuses olnud tahke , vedel või gaasiline aine.
milleks kasutatakse biomassi
Milleks kasutatakse biomassi ?
 • Bioenergia saamiseks
 • Biokütuse tootmiseks

Biomassi muundamist kasutatavaks energiaks võib võtta kokku kolme etapina-

Varud – Muundamine – Energia lõpptarbimine

t htsamad muundamistehnoloogiad
Tähtsamad muundamistehnoloogiad
 • Soojuse tootmine
 • Soojuse ja elektri koostootmine
 • Bioetanooli tootmine
 • Biodiisli tootmine
 • Puusöe tootmine
bioenergia roheline energia
Bioenergia – roheline energia ?
 • Meie arvates on bioenergia roheline energia, kuna
 • Seda toodetakse võsast, kändudest ja muust metsa all leiduvatest taimsetest asjadest.
 • Seda toodetakse prügi põletamisel, võib arvata et see saastab rängalt õhku, aga nii hull asi pole kuna seda tehakse spetsiaalsetes põletamis kohtades ning prügi tavaline lagunemine saastab ka õhku ning selle tagajärjel paiskub õhku mitmeid ohtlike gaase.
seotus eestiga
Seotus Eestiga
 • Kasutatakse biomassi biokütuse tootmiseks
 • Tallinna prügila üheks tegevusalaks peale tavajäätmete vastuvõtmise ja ladestamise on ka alternatiivenergia tootmine.
 • Kunagi oli Eestis ka Pääsküla prügila , kust toodeti biomassist energiat, kuid nüüdseks on see suletud.
soome energia struktuur
Soome energia struktuur
 • 10% kasutatake hüdroenergiat
 • 30% kasutatakse soojusenergiat
 • 20% kasutatakse tuumaenergiat
 • 40% energiat saadakse maagaastist, puidu ja turba kütmisest, tuuleenergiast , päikeseenergiast ning bioenergiast
kanada energia struktsuur
Kanada energia struktSuur
 • Energia tootmiseks kasutatakse Kanadas 33% uraani, 30% maagaasi, 23% nafat ning 6% süsi
 • 58.7% kasutatakse Kanadas hüdroenergiat. 12.4% kasutatakse tuumaenergiat , 24.9% saadakse söest energiat, 3,8% energiast saadakse gaasiturbiini põletamisel
hiina energia struktuur
Hiina energia struktuur
 • Hiina on maailmajuhtivtaastuvenergiatootja. Ligikaudu 7% energiasttoodetaksetaastuvatestallikatest. (Tuule- japäikeseenergia.)
 • Hiinaei ole sõltuvteistestriikidest, kunaomabvägatähtsatenergiaallikat – naftat.
 • Biokütus. Maisist toodetakseetanoolijabiokütust.
 • Hetkel on tuumaenergialHiinaenergiakogutoodangusvägaväikeosa: 1.9%. Plaanis on sedasuurendada 2030. aastaks 16%.
 • Hiinal on kavas piiratasaasteainetetekitamistjaloodusereostamist. Et sedateostada, rakendataksemitmesuguseidmeetmeid: erinevateenergialiikidehindadereguleeriminejaimpordipiiramine.
horvaatia energia struktuur
Horvaatia energia struktuur
 • Põhiliselt saab Horvaatia oma energia hürdro- ning soojusjaamadest.
 • Osaliselt saab Horvaatia oma energia Krško tuumajaamast.
 • 2008. aastal kasutati Horvaatias 17.9 billionit kilovatti tunnis.
kasutatud allikad
Kasutatud allikad

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

http://www.bioenergybaltic.ee/?id=1237

http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/RES_in_EU_and_CC/EEbioenergy.pdf

t name kuulamast

Täname kuulamast ! 

Koostasid: Kristel Tammesalu, Annegrethe Kiiver, Stern Ilves, Kaspar Mahla 10M