slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych (bioenergia + system zbiórki odpadów)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych (bioenergia + system zbiórki odpadów) - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

XII Forum Czystej Energii, POLEKO, Poznań 2012. Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych (bioenergia + system zbiórki odpadów) Magdalena Rogulska. Kim jesteśmy?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych (bioenergia + system zbiórki odpadów)' - ura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
XII Forum Czystej Energii, POLEKO, Poznań 2012

Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych

(bioenergia + system zbiórki odpadów)

Magdalena Rogulska

kim jeste my
Kim jesteśmy?

W 2007 po polsko-szwedzkiej konferencji dotyczącej bioenergii zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki zdecydowano o nakreśleniu ram dla współpracy bilateralnej

Rezultatem tej decyzji było ustanowienie platformy na rzecz działań promujących i upowszechniających technologie i wiedzę w obszarze przyjaznych środowisku systemów energetycznych, do celów której należą:

Promocja technologii zrównoważonych energetycznie - energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej

Ułatwianie wypełnienia zobowiązań w zakresie unijnego pakietu energetycznego

Wzmocnienie współpracy pomiędzy Polską a Szwecją w zakresie zrównoważonej energetyki i partnerstwa biznesowego

partner zy
Partnerzy

Założyciele:

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Pion Paliw i Energii Odnawialnej

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej wSztokholmie

AmbasadaKrólestwa Szwecji w Warszawie

Partnerzy przemysłowi

Sustainable Business Hub & related clusters

Vattenfall

PURAC

Vireo Energy

Malmberg Water & Energy

Lund Energy

SYSAV ……..i inni

Około 300 partnerów w Polsce i Szwecji zapisało się do Platformy

3

slide4
Rodzaje działań

Platforma

internetowa

Mechanizmy wsparcia,

polityki, strategie

Projekty

technologiczne

E-learning

Dobre

praktyki

Wymiana wiedzy i wspólne badania w zakresie systemów energetycznych

Know-how nt.

finansowania,

rynków i zasobów

Seminaria

Match-

making

Wizyty

studyjne

efekty dzia alno ci informacyjno promocyjnej
Efekty działalności informacyjno-promocyjnej

MPO Warszawa – przetarg na 27 pojazdów bezpylnych zasilanych CNG

Polsko-szwedzki projekt w Zabrzu

Krinova Study Tour, Szwecja marzec 2012

Konferencje

„Energia z odpadów – szwedzki model”

2010, 2011 r.

polsko szwedzki projekt w zabrzu
Polsko-szwedzki projekt w Zabrzu

Projekt „Produkcja biogazu z odpadów żywnościowych oraz obornika – przedstawienie podejścia systemowego do zarządzania odpadami organicznymi dla polskich gmin”,uzyskał dofinansowanie z funduszu BSAP.

Wdrożenie modelu szwedzkiego: energia z odpadów w warunkach polskich.

Podpisanie umowy z funduszem BSAP miało miejsce w Zabrzu we wrześniu 2012 r.

slide7
Podpisanie umowy o dofinansowanie: Anders Alm (BSAF Fund), Mikael Backman (IIIEE)

oraz reprezentanci beneficjenta: Zdzisław Iwański, Ryszard Bęben (MOSiR Zabrze),

t o projektu
Tło projektu

Zabrze-Lund : miasta partnerskie

Zabrze aktywnym członkiem SPPZE

Wizyty studyjne w Szwecji samorządowców i przedsiębiorców

Wizyty szwedzkich partnerów w Zabrzu, wspólne konferencje

Studenci z Lund analizowali gospodarkę odpadami w Zabrzu (raport w j. angielskim, prezentacja w j. polskim)

Studenci z Lund analizowali możliwość produkcji biogazu z Zabrzu (raport w j. angielskim)

jak gospodarowa odpadami komunalnymi w zabrzu w spos b zr wnowa ony studium przypadku

Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony? Studium przypadku

Autorzy: Bernice Charles, Cornelia Moser,

Chihiro Sawaki, Caroline Steinvig

pod kierownictwem: Mikael Backman

por wnanie gospodarki odpadami
Porównanie gospodarki odpadami

Cele UE

Kg/osobę/rok

zapobieganie

recykling

Odzysk energii

składowanie

odpady komunalne
Odpady komunalne

W Szwecji na cele produkcji ciepła i energii elektrycznej spala się ok. 50 % odpadów komunalnych, które zawsze są sortowane u źródła – w bardziej lub mniej efektywny sposób.

Ponad 45 % odpadów jest odzyskane i poddane recyklingowi (papier, karton, metal, szkło, opakowania plastikowe, frakcja biologiczna itd.).

Zaledwie 4 % jest składowane, przede wszystkim jako popioły lotne ze spalarni odpadów.

Przychody ze sprzedaży energii ze spalania odpadów dają przesłanki ekonomiczne do zbierania, sortowania i odzyskiwania odpadów i materiałów do ponownego użycia.

ustawa z dnia 13 wrze nia 1996r o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach dz u 2012r poz 391
USTAWA z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r., poz. 391)

Art. 3 ust. 2 „Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

pkt 5. ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

pkt 6. tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych”.

ilo odpad w zebranych i przekazanych do zagospodarowania w mg
ILOŚĆ ODPADÓW ZEBRANYCH I PRZEKAZANYCH DO ZAGOSPODAROWANIA W [Mg]
 • Konferencja „Nasze Miasto, Nasze Odpady, Nasza Sprawa” MOSIR ZABRZE, 2012 r.
slide19
Zdzisław Iwański, MOSiR, Zabrze, 2012 r.

BIOGAZOWNIA

 • Dane ogólne,
 • Etap I:
  • promocja i edukacja,
  • identyfikacja substratów,
  • dobór technologii,
  • business-plan,
  • projekt
 • Etap II:
  • montaż finansowy
edukacja i promocja
Edukacja i promocja

Dnia 26 października 2012 r. odbyła się inaugurująca projekt konferencja pt.” Nasze miasto, nasze odpady, nasza sprawa”.

Organizatorami było Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Zabrzu.

Celem konferencji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Zabrza oraz mobilizacja do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska poprzez segregację odpadów.

Zdjęcia i prezentacje dostępne są na stronie Miasta Zabrze, MOSiR oraz projektu www.biogaz.zabrze.pl

slide21
Pytania?

Magdalena Rogulska

[email protected]

Mikael Backman

[email protected]

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

www.energyplatform.net

ad