Adjudicacions provisionals 2012 13
Download
1 / 40

Adjudicacions provisionals 2012-13 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Adjudicacions provisionals 2012-13. «NOMENAMENTS D’ESTIU ». Federació d’Ensenyament de CCOO. www.ccoo.cat/ensenyament. L’acció de CCOO. Informem! Assesorarem! Denunciem! Negociem! Acordem (el darrer gran acord va ser al 2005!!). Quines són les novetats d’aquests nomenaments d’estiu?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Adjudicacions provisionals 2012-13' - everly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Adjudicacions provisionals 2012 13

Adjudicacions provisionals 2012-13

«NOMENAMENTS D’ESTIU »

Federació d’Ensenyament de CCOO

www.ccoo.cat/ensenyament


Adjudicacions provisionals 2012 13

L’acció de CCOO...

Informem!Assesorarem!Denunciem!Negociem!Acordem (el darrer gran acord va ser al 2005!!)


Quines s n les novetats d aquests nomenaments d estiu
Quines són les novetats d’aquests nomenaments d’estiu?

 • 1) PRÒRROGA FINS 31 AGOST 2013 dels nomenaments ALS FUNCIONARIS DESTINATS A SERVEIS EDUCATIUS (EAPs, CRP, CREDA....)

 • Si algun professor/a nomenat més enllà d’1 de setembre de 2012 no vol continuar al mateix centre podrà fer una sol·licitud per ser cessat i si el SSTT li accepta la petició podrà demanar una adjudicació nova pel curs 2012-2013

 • Es manté que no es donarà nomenament per la fase d“ofici” al professorat interí i substitut que participi als nomenaments

 • També és manté que es poden sol.licitar fins a 60 llocs ( centres, localitats, comarques...)

 • Tots els nomenaments seran per un curs (d’1 de setembre de 2012 a 31 agost de 2013)


Adjudicacions provisionals 2012 13

Qui ha de participar obligatòriament

als nomenaments d’estiu?

Tothom que no tingui una destinació definitiva:

 • Els que han perdut la seva plaça per supressió

 • Reingressats diversos

 • Funcionaris en pràctiques 2011-2012

 • Provisionals

 • Excepte: destinats curs 2011-2012 a serveis educatius i persones que tinguin destinació a 1 de setembre de 2012

 • El professorat que tingui dubtes en relació a la data de finalització del seu nomenament podrà consultar aquesta informació a través del portal ATRI


Adjudicacions provisionals 2012 13

Quan hem de participar?

Professorat interí i substitut cos mestres i substituts secundària:

del 4 al 18 de JUNY 2012

Funcionaris provisionals i de pràctiques : del 17 de maig a l’1 de juny

Comissions de serveis: 17 de maig a l’1 de juny

Propostes de les direccions dels centres: del 19 al 27 de juny

-Resolució provisional : del 10 al 15 juliol

Termini per reclamacions: 3 dies

-La resolució definitiva de les adjudicacions a finals de juliol


Participaci volunt ria
Participació voluntària

 • Professorat interí amb temps de serveis

 • Funcionaris definitius que demanin comissió de serveis


Quins s n els procediments d adjudicacions de destinacions
Quins són els procediments d’adjudicacions de destinacions?

Hi ha dos procediments:

 • A- Procediment previ i proposta de les direccions dels centres

 • B- Procediment general d’adjudicacions provisionals


Situacions administratives del professorat diversitat
Situacions administratives del professorat: « DIVERSITAT!! »

-Estan obligats a participar

- Professorat desplaçat definitiu ("suprimit")

 • Professorat provisional o en expectativa, funcionari

  en pràctiques 2011-12 (a excepció dels destinats a serveis educatius ( EAPs, CRP, CREDA….) i de les persones que tinguin destinació el curs 2012-2013 ( per exemple :per tenir nomenament per ser membres d’equips directius o per ocupar places de plans estratègics…)

  - Professorat definitiu

 • Podrà participar voluntàriament (CCSS).

 • Professorat reingressat (exteriors, excedència...)


Quins s n els procediments d adjudicacions de destinacions1
Quins són els procediments d’adjudicacions de destinacions?

A- Procediment previ i proposta de les direccions dels centres

 • A proposta de la Direcció dels Serveis Territorials o del consorci d’Educació de Barcelona

  Per a EAP, CRP, Camps d’Aprenentatge (CdA), Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius i Visuals (CREDA), llocs LIC i Aules Hospitalàries

 • A proposta de la direcció:

  Dos llocs de treball en centres d’una línia de recent posada en funcionament.

  Quatre llocs en centres de dues línies de recent posada en funcionament.

  Llocs de treball d’Aules d’acollida i unitats de suport d’educació especial, pla estratègic (3 places màxim), projecte educatiu de Sant Cosme. Llocs d’atenció a la diversitat (instituts), nou cicle formatiu

  Requisit: un mínim de 24 mesos treballats comptats a 31 d’agost de 2010.


B procediment general d adjudicacions provisionals
B- Procediment general d’adjudicacions provisionals

Se seguirà aquest ordre d’adjudicacions:

A- Professorat suprimit.

B - Professorat queretorna de l’estranger o de llocs de l’Administració educativa.

C c.1 Professorat amb l’article 25 de la Llei de Riscos Laborals.

c.2 Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que acrediti la condició legal de disminuït.

c.3 Professorat que va superar les oposicions any 2011 o anteriors pel torn de reserva per a disminuïts que hagi ajornat la fase de pràctiques .

D - Professorat provisional i excedent, llevat del que s’inclou a l’apartat c.

E - Professorat que sol·licita comissió de serveis, llevat del que s’inclou a l’apartat inclou al professorat funcionari de carrera no depenent del Departament d’Educació A efectes d’adjudicació de destinacions, els professors de col·lectius d i e formen un únic col·lectiu de participació.

F- Personal interí (dins d’aquest col·lectiu tenen prioritat aquelles persones que acreditin la condició legal de disminuït.)


Quines s n les fases d adjudicaci en el procediment general
Quines són les fases d’adjudicació en el procediment general?

Dins de l’ordre anterior per fases consecutives i prioritàries d’acord amb els criteris regulats a continuació:

-Procediment previ i Primera fase: Proposta de les direccions dels centres per ocupar llocs de treball en: els CEIP de recent posada en funcionament, en centres d’àmbit rural, centres CAEP, en itinerants de ZER, aules d’acollida, unitats d´EE, Pla estratègic per l’autonomia de centre i projecte educatiu de Sant Cosme

Requisit: un mínim de 24 mesos treballats comptats a 31 d’agost de 2012.

-Fase de confirmació: Pot sol·licitar per aquesta fase el professorat interí sempre i quan hagi estat nomenat al mateix centre durant tot el curs 2011-2012( d’1 de setembre al 31 agost).

Requisit: haver prestat un mínim de 48 mesos de serveis com a interí o substitut

 • Ha d’informar a la direcció del centre on ha prestat serveis el curs 11-12 que sol.licita la confirmació al mateix centre

  -Fase d’elecció i ofici: S’han de fer constar fins a 60 peticions de centres, municipis, zones i/o comarques + les comarques per adjudicació d’ofici i un o dos SSTT segons sigui el SSTT preferent.Únicament es poden demanar les especialitats que consten a la borsa de treball (interins)


Adjudicacions provisionals 2012 13

Un “Propietari provisional “...

-Ha de demanar plaça a les adjudicacions d’estiu sempre que no tingui

nomenament per l’any següent. Es demana a maig/juny. A les adjudicacions

d’estiu donen plaça provisional pel proper curs.

-Ha de participar al concurs de trasllats obligatòriament. Si li donen

plaça en concurs de trasllats obté destinació definitiva (“propietari definitiu”).

Un “Propietari definitiu “...

-Si vol sol·licitar un altre centre ho pot fer per comissió de serveis

(adjudicació provisional)

-Pot demanar una altra plaça definitiva (voluntàriament) (2 anys)

-Pot demanar PERMUTA (amb moltes limitacions)


Professorat suprimit 1
Professorat suprimit-1

 • ● El professorat suprimit tindrà prioritat respecte a la resta de col·lectius.

 • ● Fases d’adjudicació

 • 1. Fase de confirmació: Podran exercir les preferències següents:

  Bloc A) Confirmació en el centre on tenia la destinació provisional el curs 2010-2011, quan és diferent del de la seva destinació definitiva:

 • A.1: Lloc de treball de la mateixa especialitat.

 • A.2: Lloc de treball d’una altra especialitat.

  Bloc B) Confirmació en el centre de la darrera destinació definitiva:

 • B.1: Lloc de treball de la mateixa especialitat.

 • B.2: Lloc de treball d’una altra especialitat.

 • La persona interessada podrà demanar en els dos blocs la seva prioritat dintre del bloc A) o del bloc B); i fins i tot demanar únicament opcions del bloc A) o del bloc B) o únicament una sola de les opcions del bloc A) o del B).

 • En aquesta fase de confirmació, i dins d’un mateix centre, tindrà preferència en l’adjudicació d’una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre pel davant d’altres que hi hagin estat destinats provisionalment pel curs 2011-2012.


Professorat suprimit 2
Professorat suprimit-2

2. Fase preferent en el mateix municipi o zona de desplaçament, indicant o no els centres de preferència.

3. Fase d’elecció.

 • En la fase d’elecció voluntària s’aplicarà el dret preferent dintre del municipi o de la zona corresponent al centre on van perdre la destinació definitiva. En aquesta fase es poden fer fins a 60 peticions, corresponguin o no al seu municipi o a la seva zona de preferència, i es poden alternar, sense que això suposi que les peticions de la zona perdin el seu caràcter preferent, en el moment de l’adjudicació pel davant d’altres sol·licituds que no procedeixin d’aquest mateix àmbit geogràfic.

 • S’haurà de fer constar l’ordre de preferència de les especialitats.

  4. Adjudicaciód’ofici.

 • Únicament s’adjudicarà d’ofici, i per aquest ordre, dins del municipi del centre en què va perdre la destinació definitiva i a la resta de municipis de la zona de desplaçament; sempre i quan hi hagi centres que imparteixen alguna de les especialitats que tingui reconegudes.


Adjudicacions provisionals 2012 13

COMISSIONS SERVEIS

La mobilitat dels funcionaris: com ens donen una plaça?

-Les comissions de serveis

- Per demanar comissió de serveis cal ser “propietari definitiu” (tenir plaça

adjudicada mitjançant concurs de trasllats).

- Les comissions de serveis són de concessió discrecional per part de

l’Administració i no suposen la pèrdua de la plaça definitiva.

- Pot sol·licitar-la el professorat amb destinació definitiva, prioritzant

els motius que marca cada convocatòria

- S’acostumen a omplir els papers durant la primera quinzena de juny.

- Les comissions de serveis suposen una adjudicació provisional

d’una plaça en un centre concret i cal demanar-la cada any si es vol renovar.

- Les permutes:

- Les permutes són un procediment excepcional de provisió de vacants, i la seva autorització és facultativa de les Administracions.

- Cal tenir plaça definitiva, a més d’altres requisits...

- Suposa un nou destí amb caràcter definitiu


Comissions serveis
COMISSIONS SERVEIS

Es pot demanar pels següents fets:

 • Cessar del càrrec de director/a per finalitzaci el mandat el 30/06/2012.

 • Haver exercit durant els darrers quatre cursos docència directa en centres d’atenció educativa preferent, centre específic d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.

 • Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional, presentant la documentació que s’escaigui acompanyant la sol.licitud.

 • Les direccions dels centres hauran d’incloure la confirmació de les comissions de serveis en la sol.licitud de les propostes de direcció El professorat que només demana comissió de serveis en la fase de confirmació, no ha de presentar sol.licitud individual telemàtica de destinació.

 • El professorat depenent d’una altra administració que demani comissió de serveis per primer cop ha de presentar (fins el 15 de juny) una sol.licitud amb un model que li serà facilitat per la Subdirecció General de Plantilles


Professorat provisional 1
Professorat provisional_1

El professorat amb destinació provisional i el professorat que ha sol·licitat comissió de serveis, a efectes d’adjudicacions provisionals formen un únic col·lectiu.

● Professorat provisional:

 • Ha de participar obligatòriament en la fase d’elecció

 • Voluntàriament pot demanar confirmació al centre de destinació d’aquest curs en un lloc de la mateix especialitat i/o en una altra especialitat.

 • En la fase d’elecció pot demanar fins a 60 peticions, entre els centres,municipis, zones i comarques.


Professorat provisional 2
Professorat provisional_2

 • En la fase d’ofici és important, prioritzar totes les comarques, ja que sinò l’Administració les afegirà d’ofici.

 • Els funcionaris del cos de mestres podran sol.licitar llocs de treball dels dos primers cursos de la ESO als instituts i als instituts-escola si reuneixen el requisit d’especialitat, sempre i quan el curs 2011-2012 ja estiguessin exercint a l’ESO.

 • Els mestres que han accedit al cos de funcionaris a partir de l’any 2007 han de sol.licitar com a mínm l’especialitat d’oposició ja que aquesta s’atendrà preferentment en les fases d’elecció i d’ofici.

 • Els mestres poden demanar llocs d’aula d’acollida, independentment de l’any i l’especialitat d’oposició


Novetats professorat inter infantil i prim ria
Novetatsprofessoratinterí infantil i primària

 • El Departament dona per “finiquitat” el pacte d’estabilitat al que restaven acollits prop de 2400 persones.

 • Per tant per les adjudicacions provisionals només hi haurà un únic col.lectiu ( col.lectiu f) ( s’adjudicarà primer als interins/es amb condició legal de disminuït (f1) i a continuació la resta de professorat interí ( f2)


Col lectiu f professorat inter
Col·lectiu F: Professorat interí

 • Sol·licitar llocs vacants per a les especialitats que seleccioni d’entre les que tingui demanades en la borsa de treball del curs 2012/2013.

 • Fer constar a la sol·licitud fins aSEIXANTA peticions de centres, municipis, zones o comarques (de qualsevol SSTT)

 • També podrà demanar, a més, codis de comarques o de Serveis Territorials en la sol·licitud per ampliar les peticions ( no és obligatori demanar serveis territorials

 • Si a les peticions demanes algun SSTT o Consorci de Barcelona són únicament a efectes d’aquesta adjudicació de nomenaments d’estiu, no té efectes a les dades de la borsa.

 • Si una persona no demana no se li adjudicarà plaça, no hi ha participació d’ofici

 • Es important participar si s’ha treballat durant aquest curs


Adjudicacions provisionals 2012 13

Professorat interí i substitut:

Qui ha de participar?

 • NO ÉS OBLIGATORI PARTICIPAR A LES ADJUDICACIONS PROVISIONALS ( “nomenaments d’estiu”)

 • Poden participar : Tot el professorat interí i substitut d’infantil i primària,ensenyaments secundaris que hagi treballat durant el curs 2011-2012

 • El professorat que està a la borsa d’interins, però no té serveis prestats no ha de presentar la sol·licitud.


Adjudicacions provisionals 2012 13

IMPORTANT:

 • El personal interí/substitut que obtingui destinació haurà de prendre possessió el dia 1 de setembre de 2012

 • Els nomenaments són fins 31 agost de 2013

 • Les persones de la borsa no nomenades queden disponibles per nomenaments telemàtics a partir de 30 agost


Adjudicacions provisionals 2012 13

Què cal saber?

 • En la fase d’elecció, el professorat farà constar en la sol·licitud fins seixanta peticions de centres, municipis, zones o comarques (de qualsevol servei territorial)

 • El professorat interí/substitut és un únic col·lectiu:

 • Les adjudicacions de destinació seran a dedicació completa

 • Es podrà sol·licitar en el procediment general, vacants dels EAP i CREDA, aules d’acollida, sempre que es reuneixin els requisits per a la seva ocupació.


Adjudicacions provisionals 2012 13

QUÈES POT DEMANAR?

 • És molt convenient completar les 60 peticions corresponents (centres i/o localitats i /o zones-comarques). Demanar-les per ordre de preferència.

 • No demanar places que no t’interessin.

 • Demanar sempre les destinacions encara que t’hagin dit o et sembli que hi ha escasses possibilitats d’obtenir-les.

 • És recomanable posar codis de localitats que ampliïn l’àmbit. No és recomanable posar només codis de centres, ja que saltaries a adjudicació d’àmbit més amplis (comarques i SSTT) si no et poden adjudicar en els codis de centres sol·licitats.


Adjudicacions provisionals 2012 13

QUÈ ES POT DEMANAR?

 • Les places de mestres itinerants (ZER), els centres d’educació especial, els centres d’atenció educativa preferent (CAEPs), els centres acollits al programa acompanyament escolar (centres PROA) i els centres d’adults (aules d’adults (AFA) i centres d’adults (CFA)) s’han de demanar explícitament . No et poden donar d’ofici una plaça en aquests centres si tu no l’has demanat .

 • Al sol·licitar el codi genèric d’una localitat demanes tots els centres de la localitat per l’ordre en que apareixen a l’annex, a excepció dels CAEPs, centres d’educació especial i centres d’adults, centres PROA, itinerants ZER, centres d’eduació especial...


Em poden adjudicar d ofici un caep o un lloc de treball itinerant en una zer
Em poden adjudicar d’ofici un CAEP, o un lloc de treball itinerant en una ZER…?

En cap cas no s'adjudicarà d'ofici una destinació a llocs de treball de caràcter itinerant, de centres d'educació especial, d'atenció educativa preferent, centres acollits al programa d’acompanyament escolar a secundària en conveni amb el MEC (centres PROA), ni de centres o aules de formació de persones adultes.NO ES DONEN SI NO ES DEMANEN…!!!

Les destinacions de Formació de Persones Adultes, CAEP i professorat itinerant de les ZER s'han de demanar expressament amb el codi de la ZER o del centre, centres PROA

NO estan incloses en les peticions genèriques.

D’ofici no et donaran una plaça…

 • que comporti itinerància (ZER)

 • ni les de centres específics d'educació especial,

 • ni de centres d'atenció educativa preferent

 • ni de centres o aules de formació de persones adultes

 • Ni centres PROA (programas d’acompanyament escolar ), ni projecte Educatiu Sant Cosme (el Prat de Llobregat)

  Totes aquestes només seran adjudicades quan els participants les demanin expressament

  AQUEST ANY TAMPOC DONEN D’OFICI A PROFESSORAT INTERÍ!


Adjudicacions provisionals 2012 13

Puc eliminar/modificar/corregir/afegir les dades introduïdes al formulari una vegada ja he tramés la sol·licitud?.

 • Sí, sempre que estiguis dins del termini de presentació de sol·licituds.

  Com s’ha de fer?:

 • En cas que els interessats vulguin eliminar la sol·licitud tramesa: cal fer clic en el botó d’anul.lar

 • Un cop anul.lada es podrà trametre per via telemàtica una altra sol.licitud

 • Documentació a presentar: Únicament sol.licitants comissió de serveis fase elecció, professorat que participa condició legal de disminuït


Consulta i actualitzacio dades borsa interins 1
CONSULTA I ACTUALITZACIO DADES introduïdes al formulari una vegada ja he tramés la sol·licitud?. BORSA INTERINS-1

Calendari:

4 de juny: publicació barem provisional (numero d’ordre provisional) amb la informació que hi hagi al registre informàtic a *** de maig de 2012

4 de juny a 18 de juny: Termini per presentar reclamacions contra temps de serveis i número provisional

4 de juny a 18 de juny

a) Consulta de dades curs 2011-2012

b) Consulta i modificació de dades per curs 2012-2012

4 de juny a 18 de juny : manifestar conformitat de continuar a la borsa persones que estan a la borsa i no han treballat durant aquest curs


Consulta i actualitzacio dades borsa interins 2
CONSULTA I ACTUALITZACIO DADES introduïdes al formulari una vegada ja he tramés la sol·licitud?. BORSA INTERINS-2

Calendari:

Primera quinzena de juliol: publicació barem definitiu (numero d’ordre definitiu) amb el temps de serveis que hi hagi al registre informàtic el 10 de juny

A partir 30 agost : nomenaments telemàtics per Serveis Territorials

IMPORTANT: Del 4 al 18 de juny les persones que han treballat durant aquest curs PODEN participar a les adjudicacions de destinacions pel curs 2012-2013 (“nomenaments d’estiu”)

Les especialitats per les quals poden demanar a les adjudicacions provisionals ( “nomenaments estiu” ) han de ser especialitats que tinguin posades a la borsa de treball


Adjudicacions provisionals 2012 13

El introduïdes al formulari una vegada ja he tramés la sol·licitud?. dia 4 de juny de 2012 surt la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball docent per al curs de 2012-2013 ordenada alfabèticament i per barem,.

A la llista esmentada hi figuraran el temps de serveis prestats a qualsevol nivell educatiu no universitari, computat en anys, mesos i dies, i el número d'ordre que correspon a cada candidat. El càlcul del temps de serveis prestats es farà amb la informació que hi hagi al registre informàtic el dia ** de maig de 2012.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà des del dia 4 de juny fins al 18 de juny, ambdós inclosos, mitjançant el model de reclamació que es trobarà a l'adreça d'internet del Departament

Durant la primera quinzena del mes de juliol s'exposarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona, així com a l'adreça d'internethttp://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa de personal docent, Consulta i actualització de les dades de la borsa), la llista definitiva a què fa referència l'apartat 1.1 d'aquesta Resolució, amb la mateixa informació prevista per a la llista provisional esmentada a l'apartat 1.2.1 anterior. El càlcul del temps de serveis prestats es farà amb la informació que hi hagi al registre informàtic el dia 29 de juny de 2012.

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA .


Adjudicacions provisionals 2012 13

Les persones que no han treballat durant el curs actual hauran de manifestar la conformitat per a continuar formant-ne part durant el curs 2012-13 Termini: des de 4 de juny al 18 de juny

Per manifestar aquesta opció hauran d'entrar a la consulta i actualització de les dades del personal interí docent de la pàgina d'internet del Departament d'Educació.

Les persones que no manifestin la seva opció formaran part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs 2012-2013, però no participaran en els actes telemàtics de nomenaments fins que no donin la seva conformitat.

Les persones que durant el curs 2011-2012 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho han fet deixaran de formar part de l’esmentada borsa a partir del curs 2012-2013

PERSONES QUE ESTAN A LA BORSA

I NO HAN TREBALLAT AQUEST CURS


Difer ncies dels aplicatius
Diferències dels aplicatius hauran de

Aplicatiu “adjudicacions provisionals”

 • Només serveix per un sol cop (pels nomenaments que es publiquen al juliol)

 • Es pot demanar centres de tot Catalunya, de qualsevol servei territorial

 • Només es poden demanar especialitats que es tinguin a la borsa de treball, no cal demnar-les totes

 • Només s’adjudiquen jornades senceres d’una durada d’un curs (“vacants a jornada complerta”)

  Aplicatiu “borsa de treball”

 • Serveix per adjudicar places als nomenaments telemàtics durant tot el curs ( a partir de finals d’agost)

 • Adjudica substitucions de jornada complerta i de jornades reduïdes

 • Pot adjudicar vacants(“poquetes”) ( sobre tot a finals d’agost i començament de setembre)

 • Pot adjudicar substitucions de qualsevol especialitat que es tingui a la borsa


Consulta i actualitzacio dades borsa interins
CONSULTA I ACTUALITZACIO DADES hauran de BORSA INTERINS

Calendari:

4 de juny: publicació barem provisional (numero d’ordre provisional) amb la informació que hi hagi al registre informàtic a *** de maig de 2012

4 de juny a 18 de juny: Termini per presentar reclamacions contra temps de serveis i número provisional

4 de juny a 18 de juny

a) Consulta de dades curs 2011-2012

b) Consulta i modificació de dades per curs 2012-2012

4 de juny a 18 de juny : manifestar conformitat de continuar a la borsa persones que estan a la borsa i no han treballat durant aquest curs

Primera quinzena de juliol: publicació barem definitiu (numero d’ordre definitiu) amb el temps de serveis que hi hagi al registre infromàtic el 10 de juny

A partir 30 agost : nomenaments telemàtics per Serveis Territorials

IMPORTANT: Del 4 al 18 de juny les persones que han treballat durant aquest curs PODEN participar a les adjudicacions de destinacions pel curs 2012-2013 (“nomenaments d’estiu”)

Les especialitats per les quals poden demanar a les adjudicacions provisionals ( “nomenaments estiu” ) han de ser especialitats que tinguin posades a la borsa de treball


Adjudicacions provisionals 2012 13

El hauran de dia 4 de juny de 2012 surt la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball docent per al curs de 2012-2013 ordenada alfabèticament i per barem,.

A la llista esmentada hi figuraran el temps de serveis prestats a qualsevol nivell educatiu no universitari, computat en anys, mesos i dies, i el número d'ordre que correspon a cada candidat. El càlcul del temps de serveis prestats es farà amb la informació que hi hagi al registre informàtic el dia ** de maig de 2012.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà des del dia 4 de juny fins al 18 de juny, ambdós inclosos, mitjançant el model de reclamació que es trobarà a l'adreça d'internet del Departament

Durant la primera quinzena del mes de juliol s'exposarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona, així com a l'adreça d'internet http://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa de personal docent, Consulta i actualització de les dades de la borsa), la llista definitiva a què fa referència l'apartat 1.1 d'aquesta Resolució, amb la mateixa informació prevista per a la llista provisional esmentada a l'apartat 1.2.1 anterior. El càlcul del temps de serveis prestats es farà amb la informació que hi hagi al registre informàtic el dia 29 de juny de 2012.

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA .


Adjudicacions provisionals 2012 13

Les persones que no han treballat durant el curs actual hauran de manifestar la conformitat per a continuar formant-ne part durant el curs 2012-13 Termini: des de 4 de juny al 18 de juny

Per manifestar aquesta opció hauran d'entrar a la consulta i actualització de les dades del personal interí docent de la pàgina d'internet del Departament d'Educació.

Les persones que no manifestin la seva opció formaran part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs 2012-2013, però no participaran en els actes telemàtics de nomenaments fins que no donin la seva conformitat.

Les persones que durant el curs 2011-2012 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho han fet deixaran de formar part de l’esmentada borsa a partir del curs 2012-2013

PERSONES QUE ESTAN A LA BORSA

I NO HAN TREBALLAT AQUEST CURS


Adjudicacions provisionals 2012 13

CCOO... hauran de

 • Continua exigint al Govern de la Generalitat i al Departament d’Ensenyament que aturi les retallades socials, educatives i laborals. CCOO exigeix coherència pedagògica ja que cada mesura que aplica suposa una pèrdua de qualitat en l’educació i s’allunya més de l’èxit escolar del que tant parla la consellera.

 • Les retallades a l’ensenyament públic continuaran si nosaltres el professorat i la comunitat educativa no ens mobilitzem per frenar-les. Per això, hem d’aconseguir conscienciar i sumar més companys i companyes a la mobilització.

 • CCOO creu necessari continuar el procés de confrontació directe fins a frenar les brutals retallades i posar les bases per recuperar els drets laborals i socials que ens han robat.


Adjudicacions provisionals 2012 13

 • CCOO hauran de diem no a l’increment de l’ horari lectiu del professorat. NO a la retallada plantilles!


Adjudicacions provisionals 2012 13

Més info... hauran de

ensepublica@ccoo.cat

(si esteu afiliats/des, ho indiqueu)

Grups d’informació de CCOO

http://www.ccoo.cat/ensenyament