obyvatelstvo na zemi u palz 66 67 70 71 as 24 27 ads 30 31 40 41 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
OBYVATELSTVO NA ZEMI (uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

OBYVATELSTVO NA ZEMI (uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41) - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

OBYVATELSTVO NA ZEMI (uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41). Demografie – věda, která se zabývá vývojem počtu a struktury obyvatelstva. Nyní (září 2013) žije na Zemi asi 7,1 mld. obyvatel. Počet obyvatel Země nelze nikdy přesně určit . Jedná se vždy o odhady !

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OBYVATELSTVO NA ZEMI (uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41)' - evelia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obyvatelstvo na zemi u palz 66 67 70 71 as 24 27 ads 30 31 40 41
OBYVATELSTVO NA ZEMI (uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41)
 • Demografie– věda, která se zabývá vývojem počtu a struktury obyvatelstva.
 • Nyní (září 2013) žije na Zemi asi7,1 mld. obyvatel.
 • Počet obyvatel Země nelze nikdy přesně určit.
 • Jedná se vždy o odhady!
 • Počty obyvatel jednotlivých zemí stanovují národní statistické úřady. Důležitým zdrojem informací je sčítání obyvatelstva (census).
 • Sčítání obyvatelstva ale neprobíhá v různých zemích ve stejnou dobu (v některých státech dokonce ještě ani neproběhlo). V ČR zatím byla 2 sčítání, a to v roce 2001 a 2011. Poslední československé proběhlo v roce 1991.
 • Ke sčítání se používají různé metody, ale ne vždy jsou výstupní údaje zcela spolehlivé. Rozdíly jsou hlavně ve velkých a rozvojových zemích.
 • Důležitým zdrojem informací je i tzv. průběžná evidence obyvatel.

opakování

obyvatelstvo zdroje dat
OBYVATELSTVO - ZDROJE DAT
 • Nejaktuálnější data jsou vždy na internetu.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population

Wikipedii nelze obecně brát jako důvěryhodný zdroj.

Velkým plusem (především anglické verze) jsou ale odkazy na oficiální zdroje. V tomto případě národní statistické úřady (někde jsou i oficiální populační hodiny), oficiální výsledky sčítání obyvatel nebo odhady OSN.

 • V případě ČR nabízí oficiální (nejpřesnější a nejaktuálnější) čísla Český statistický úřad.
 • Z globálního hlediska se využívá databáze OSN (aodhady OSN).
 • Přehledně výše uvedené statistiky zpracovává GeoHive.com,

kde nalezneme i odkazy na všechny národní statistické úřady

 • Interaktivní mapy nabízí Population Reference Bureau
 • Školní atlas světa využívá i data ze CIA World Factbook.

Zde se ale počet obyvatel ČR výrazně liší od údajů ČSÚ. CIA WF 10,2 mil., ČSÚ 10,5 mil.

K JAKÉMU ÚDAJI SE PŘIKLONÍTE? PROČ? Je možné porovnat i více zdrojů. V případě Wikipedie je ale nebezpečí, že autor použil méně důvěryhodný zdroj.

opakování

slide3

POČET OBYVATEL podle SVĚTADÍLŮ (ADS 31) Porovnejte tabulku s údaji v ADS (regiony 1950, 2008, 2050), URČETE INDEXY ZMĚNY 2050/1950 JEDNOTLIVÝCH SVĚTADÍLŮ , příklad SVĚT : 9,3/2,5=3,72 (od roku 1950 se počet obyvatel za 100 let zvětší 3,72 krát)

* Amerika 950 mil. (2012) - Severní a Střední Amerika 550 mil., Jižní Amerika 400 mil., USA + Kanada 350 mil., Latinská Amerika 600 mil.

zdroj:United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision

opakování

popula n p r stek bytek obyvatelstva u palz 66 67 70 71 as 24 27 ads 30 31 40 41
POPULAČNÍ PŘÍRŮSTEK (ÚBYTEK) OBYVATELSTVA(uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41)
 • Ročnípopulační přírůstek (úbytek) obyvatelstva je dán rozdílem počtu obyvatel na konci a na začátku roku.
 • Změnu počtu obyvatel přímo ovlivňují reprodukce (porodnost, úmrtnost) a prostorový pohyb (migrace) obyvatel.
 • Přirozený přírůstek je rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých za určité časové období. (Rozdíl mezi porodností a úmrtností).
 • Záporná hodnota se označuje jako přirozený úbytek.
 • Porodnost (natalita) – počet živě narozených dětí za určité období (zpravidla 1 rok).
 • Úmrtnost (mortalita) – počet zemřelých za určité období (zpravidla 1 rok).
 • Pro srovnání různých zemí se používá hrubá míra porodnosti a hrubá míra úmrtnosti, která se vyjadřuje v promilích (‰),tj. na 1000 obyvatel. Rozdílem je hrubá míra přirozeného přírůstku.
 • Plodnost (fertilita) je průměrný počet dětí, který se narodí ženě v plodném (fertilním) věku. Za fertilní věk se považuje 15-49 let.
 • Pozn. V atlasech se zobrazuje přirozený přírůstek, porodnost i úmrtnost v přepočtu na 1000 obyvatel, což je právě hrubá míra (v ‰)

opakování

slide5

DEMOGRAFICKÁ REVOLUCE (uč. PaLZ 70,71, ADS 30)Vyhledejte v ADS 30 příklady států u jednotlivých stádií demografické revoluce, charakterizujte jednotlivé regiony.

 • 4 stádia demografické revoluce (5. fáze je navržena)
 • (v průběhu demografického přechodu klesá hrubá míra úmrtnosti z hodnot 25-30‰ na méně než 15‰ a hrubá míra porodnosti z hodnot 40-50‰ na méně než 20%)
 • Fáze 1 – nízký růst (sobě blízké, ale vysoké míry porodnosti a úmrtnosti, výkyvy v úrovni porodnosti a úmrtnosti)
 • Fáze 2 – vysoký růst (rychlý pokles úmrtnosti, vysoká porodnost)
 • Fáze 3 – vysoký růst (pozvolný pokles úmrtnosti, pokles porodnosti)
 • Fáze 4 – nízký růst (sobě blízké, ale nízké míry porodnosti a úmrtnosti, stagnace porodnosti a úmrtnosti)

Obr.1 – Fáze demografické revoluce

ODHADNĚTE MAX A MIN HODNOTY v ‰

Birth Rate – hrubá míra porodnosti

Death Rate – hrubá míra úmrtnosti

Fáze 1- předindustriální společnost

Fáze 2 a 3 – období industrializace

Fáze 4 – postindustriální společnost

p irozen p r stek bytek obyvatelstva u palz 66 67 70 71 as 26 ads 30 31 40 41
PŘIROZENÝ PŘÍRŮSTEK (ÚBYTEK) OBYVATELSTVA(uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 26, ADS 30,31,40,41)

Obr.2 - Přirozený přírůstek (úbytek obyvatel) v roce 2010 – Porovnejte s atlasem světa (2001) a s atlasem dnešního světa (2007),

Údaje jsou v ‰. Které státy mají maximální přirozené přírůstky? Ve kterých státech došlo k úbytku obyvatel?

Proč je v mapě úbytek i u ČR?

slide7

PŘIROZENÝ PŘÍRŮSTEK (ÚBYTEK) OBYVATELSTVA (2010)– Použity třípísmenné kódy podle ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 3166-1. Odhadněte názvy států.

* - v tomto případě nebudou zdroje CIA příliš přesné. Podle ČSÚ měla ČR naposledy úbytek v roce 2005, v roce 2010 byl přírůstek 1,0 !!

Zdroj:CIA World Factbook 2010

p irozen p r stek bytek obyvatelstva 2010
PŘIROZENÝ PŘÍRŮSTEK (ÚBYTEK) OBYVATELSTVA (2010)
 • Maximální přirozené přírůstky mají státy subsaharské Afriky : Niger (37), Uganda (36), Etiopie (32), Zambie (32), Burundi (32), Mali (32), Burkina Faso (31), Demokratická republika Kongo (31), Svatý Tomáš a Princův ostrov (31), Madagaskar (30), Benin (29), Kongo (29), Somálsko (28), Senegal (28), Togo (28)
 • Asie - muslimské státy převážně JZ Asie – Jemen (27), Irák (24), Jordánsko (24), Sýrie (21), Filipíny (21), Afghánistán (20), Omán (20)
 • Oceánie – Marshallovy ostrovy (26), Šalamounovy ostrovy (25), Nauru (22)
 • Amerika – státy Střední Ameriky a indiánské země Jižní Ameriky - Guatemala (22), Belize (21), Honduras (21), Nikaragua (19), Bolívie (18)
 • SVĚT 11,49‰
 • V Evropě dosahují nejvyšších hodnot Irsko (10), Island (6) a Albánie (6)
 • Minimální přírůstky (většinou úbytky) vykazují země Evropy (převážně V a JV – Ukrajina (-6), Rusko (-5), Bulharsko (-5), Srbsko (-5), Bělorusko (-4), Lotyšsko (-4), Estonsko (-4), Maďarsko (-3), Itálie (-3),Německo (-3)
 • Mimo Evropu – Japonsko (-2), Taiwan (2), Kanada (2), Korea (3), RSA (3)

Zdroj:CIA World Factbook 2010

slide9
PORODNOST(2012)– Použity třípísmenné kódy podle ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 3166-1. Odhadněte názvy států.
 • Maximální natalitu (v ‰) mají státy subsaharské Afriky : NER (51), UGA (47), MLI (45), ZMB (44), BFA (43), ETH (43), SOM (42), BDI (41), MWI (40), COG (40), AGO (39), MOZ (39), NGA (39), TCD (39), SLE (38), BEN (38), MDG (37), COD (37), STP (37), GIN (36)
 • Asie – AFG (39), YEM (33), IRQ (28), JOR (27), TJK (26), LAO (26), TLS (25), KHM (25), PHL (25), OMN (24), PAK (24)
 • Oceánie – MHL (28), SLB (27), NRU (27)
 • Amerika – GTM (27), BLZ (26), HND (25), BOL (24), HTI (24)
 • Evropa – IRL (16), ISL (13), FRA (13), MDA (13), ALB (12), RUS (12), GBR (12),…, CZE (11*)
 • Minimální natalita – MCO (7), SGP (8), DEU (8), JPN (8), KOR (8), AUT (9), TWN (9), SVN (9), BIH (9), SMR (9), ITA (9), GRC (9), BGR (9), SRB (9) – převažují evropské státy.
 • (Určete názvy 4 asijských států s nízkou porodností a lokalizujte je na mapě světa.)

Zdroj:CIA World Factbook 2012

slide10
ÚMRTNOST (2012) – Použity třípísmenné kódy podle ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 3166-1. Odhadněte názvy států.
 • Maximální mortalitu (v ‰) mají státy subsaharské Afriky a východní Evropy. U Afriky dochází dlouhodobě ke snižování původně extrémně vysoké úmrtnosti , u Evropy dochází ke stárnutí obyvatel.
 • Afrika – LSO (15), TCD (15), GNB (15), CAF (14), SOM (14), SWZ (14), MLI (14), NAM (13), NGA (13)
 • Evropa – UKR (16), BGR (14), RUS (14), SRB (14), BLR (14), EST (14), LVA (14),HUN (13), MDA (13), HRV (12), ROU (12), LTU (11), DEU (11), SVN (11), CZE (11*)
 • Asie – AFG (15), JPN (9), PRK (9), ARM (9), KAZ (8)
 • Oceánie – MHL (28), SLB (27), NRU (27)
 • Amerika – URY (10), TTO (8), BRB (8), USA (8), CAN (8)
 • SVĚT 8‰
 • Minimální mortalita – převažují arabské státy JV Asie – QAT (1,5), ARE (2), KWT (2), BHR (3), JOR (3), SAU (3), OMN (3), SGP (3), BRN (3)

Zdroj:CIA World Factbook 2012

plodnost 2012
PLODNOST (2012)

7-8

6-7

5-6

4-5

3-4

2-3

1-2

0-1

Obr. 3 - Zdroj:CIA World Factbook 2012 - Porovnejte s ADS 40 (2007)

U kterých světadílů nalezneme extrémní hodnoty? Které státy mají u úhrnné plodnosti (fertility) vyšší hodnotu než 6 dětí na 1 ženu v plodném věku?

slide12
PLODNOST (2012) – Použity třípísmenné kódy podle ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 3166-1. Odhadněte názvy států.
 • Téměř stejné státy jako u porodnosti (natality).
 • Maximální plodnost (fertilitu) mají státy subsaharské Afriky : NER (7,0), MLI (6,3), SOM (6,1), UGA (6,1), BFA (6,0), BDI (6,0), ZMB (5,9), SSD (5,6), AGO (5,5), CGO (5,5)
 • Asie – AFG (5,5), TLS (5,2), YEM (4,3), IRQ (3,5), JOR (3,3), PHL (3,1), LAO (3,0), PAK (3,0)
 • Oceánie – VUT (3,5), TON (3,5), SLB (3,4), PNG (3,3), MHL (3,3), TUV (3,1), WSM (3,0), NRU (3,0)
 • Amerika – GTM (3,1), BLZ (3,1), HND (2,9), HTI (2,9), BOL (2,9)
 • SVĚT – 2,47
 • Evropa – FRA (2,1), IRL (2,0), GBR (1,9), ISL (1,9), NLD (1,8), NOR (1,8),…, EU (1,58)…, CZE (1,5*)
 • ALB (1,5!!) – vývoj:1960-6,6, 1970-5,1, 1980-3,7, 1990-3,0, 2000-2,0, 2003-2,0
 • CZE (1,5!!) – vývoj:1960-2,1, 1970-1,9, 1980-2,1, 1990-1,9, 2000-1,1, 2003-1,2 Minimální fertilita – POL (1,3), ROU (1,3), UKR (1,3), LTU (1,3), BIH (1,3), KOR (1,2), TWN (1,1), SGP (0,8)……MAC(0,9), HKG(1,1) – CHN(1,55) x IND (2,55)

Zdroj:CIA World Factbook 2012

popula n p r stek bytek obyvatelstva u palz 66 67 70 71 as 24 27 ads 40 41 46 47
POPULAČNÍ PŘÍRŮSTEK (ÚBYTEK) OBYVATELSTVA(uč. PaLZ 66, 67, 70, 71, AS 24-27, ADS 40, 41, 46, 47)

Obr. 4 - Zdroj:CIA World Factbook odhad 2011 - Porovnejte s přirozeným přírůstkem ADS 41. Údaje jsou v %!! Nalezněte alespoň 1 stát, který má přirozený úbytek a populační přírůstek? Vysvětlete.

Opět zde nejsou aktuální údaje u ČR!!

popula n p r stek bytek obyvatelstva u palz 66 67 70 71 74 75 as 24 27 ads 40 41 46 47
POPULAČNÍ PŘÍRŮSTEK (ÚBYTEK) OBYVATELSTVA(uč. PaLZ 66-67, 70-71, 74-75, AS 24-27, ADS 40-41, 46-47)
 • Ročnípopulační přírůstek (úbytek) obyvatelstva je dán rozdílem počtu obyvatel na konci a na začátku roku.
 • Změnu počtu obyvatel přímo ovlivňují reprodukce (porodnost, úmrtnost) a prostorový pohyb (migrace) obyvatel.
 • Migrace (stěhování) je prostorový pohyb spojený se změnou trvalého bydliště. Dělí se na vnitřní a mezinárodní, která je významná pro změnu počtu obyvatel státu.
 • Podle směru migrace rozlišujeme emigraci (vystěhovalectví) a imigraci (přistěhovalectví).
 • Migrační saldo je rozdíl mezi imigrací a emigrací. Kladné saldo znamená migrační přírůstek a záporné saldo migrační úbytek.
 • Hrubá míra migračního salda je vztažena na 1000 obyvatel (v ‰).
 • Celkový populační přírůstek (hrubá míra v ‰) je součtem přirozeného přírůstku a migračního přírůstku.
 • „Vzorec“ : Cpp=Pp + Mp , Cpp=(N-M) + (I-E)
 • Vysvětlivky: Cpp…celkový populační přírůstek, Pp…přirozený přírůstek, Mp…migrační přírůstek
 • N…natalita, M…mortalita, I…imigrace, E…emigrace

opakování

migra n saldo 2012 porovnejte s ads 47 pr m rn hodnoty za obdob 2005 2010
MIGRAČNÍ SALDO(2012)Porovnejte s ADS 47 (průměrné hodnoty za období 2005-2010)

Obr.5 – Zdroj:CIA World Factbook 2012. Charakterizujte s táty s kladným migračním saldem. Proč měl v AS (2005-2010) výrazně kladné migrační saldo Afghánistán?

migrace u palz 74 75 ads 46 47
MIGRACE (uč. PaLZ 74-75, ADS 46-47)

Hlavní migrační směry v současnosti:

 • z „chudého Jihu do bohatého Severu“ – (do USA, Kanady, Evropy, Japonska, Austrálie)
 • z „východu na západ“ – (platí především v Evropě)

Hlavní důvody migrací:

 • ekonomické (z méně vyspělých zemí do vyspělejších)
 • politické – z oblastí pronásledování kvůli jinému politickému názoru

- z oblastí pronásledování kvůli rase, náboženství či národnosti

- z oblastí ozbrojených konfliktů

zdroje informac 1
ZDROJE INFORMACÍ 1:

Obr.1- [cit. 2013-29-07]. <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stage5.svg>. Licence: Public domain, Autor: NikNaks93

Obr.2- [cit. 2013-29-07]. <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Naturalincrease1.png>. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Ordinary Person (původní zdroj : CIA World Factbook )

Obr.3- [cit. 2013-29-07]. <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Countriesbyfertilityrate.svg>. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Supaman89 (původní zdroj : CIA World Factbook )

Obr.4- [cit. 2013-29-07]. <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Population_growth_rate_world_2011.svg>. Licence: Public domain, Autor: Kisipila(původní zdroj : CIA World Factbook )

Obr.5- [cit. 2013-29-07]. <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Net_migration_rate_world.PNG>. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: 23prootie (původní zdroj : CIA World Factbook )

Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2004. 1. vydání, ISBN 80-86034-45-3

Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2000. 1. vydání, ISBN 80-86034-44-5

Kašparovský. Karel. Zeměpis I. v kostce pro SŠ. Praha: Nakladatelství FRAGMENT,s. r. o.,2008.1. vydání, ISBN 978-80-253-0586-7

Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2004. 1. vydání, ISBN 80-7011-730-3

Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o. 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282-6-9

Počet obyvatel na Zemi. Dnešní svět-časopis pro moderní výuku. Praha : Vydává TERRA-KLUB, o. p .s. č.6, ročník 2008/2009. ISSN 1801-4119

Migrace lidí na Zemi. Dnešní svět-časopis pro moderní výuku. Praha : Vydává TERRA-KLUB, o. p .s. č.1, ročník 2005/2006. ISSN 1801-4119

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.

zdroje informac 2
ZDROJE INFORMACÍ 2:

Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit. 2013-29-07]. Dostupné z WWW:

http://cs.wikipedia.org/

Demografie. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Demografie>

Počet obyvatel - svět. < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population>

Vývoj počtu obyvatel. < http://en.wikipedia.org/wiki/Population_growth >

Obyvatelstvo Česka. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska >

Populační hodiny. < http://www.census.gov/population/popclockworld.html>

Populační hodiny. < http://www.worldometers.info/ >

Český statistický úřad. < http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide >

Státy podle hustoty osídlení. < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_population_density>

Růst populace. < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_growth_rate >

Přirozený přírůstek. < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_natural_increase >

Porodnost. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Porodnost >

Úmrtnost. < http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amrtnost >

Plodnost. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Plodnost >

Migrace. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace#Migrace_v_lidsk.C3.A9_populaci >

GeoHive. < http://www.geohive.com/ > -statistiky o obyvatelstvu – údaje ze statistických úřadů a statistik OSN

OSN. < http://www.un.org/popin/ > -statistiky o obyvatelstvu

OSN - 2010. < http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm > -statistiky o obyvatelstvu

Population Reference Bureau. < http://www.prb.org/ > -statistiky o obyvatelstvu

Demografie.< http://demografie.info/> - demografický informační portál

CIA World Factbook < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html > - ročenka CIA

Worldatlas. < http://www.worldatlas.com/geoquiz/thelist.htm> - geografické přehledy

http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 - kódy států

http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_countries

ad