Makroekon mia
Download
1 / 18

Makroekonómia - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Makroekonómia. Nezamestnanosť. 11.9.2014. Jana Fabianová. Pracovná sila. Pracovná sila ekonomicky aktívne obyvateľstvo. Zahŕňa obyvateľstvo od určitej vekovej hranice (16 rokov) : ktoré pracuje (zamestnaní) ktoré pracovať chce (nezamestnaní). Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Makroekonómia' - peigi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Makroekon mia

Makroekonómia

Nezamestnanosť

11.9.2014

Jana Fabianová


Pracovn sila
Pracovná sila

Pracovná sila

ekonomicky aktívne obyvateľstvo

 • Zahŕňa obyvateľstvo od určitej vekovej hranice (16 rokov):

 • ktoré pracuje (zamestnaní)

 • ktoré pracovať chce (nezamestnaní)

Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo

Ľudia, ktorí z rôznych príčin pracovať nemôžu (deti, dôchodcovia), alebo nechcú (ženy v domácnosti)

Nezamestnanosť

Neschopnosť pracovnej sily si nájsť zamestnanie


Probl my nezamestnanosti
Problémy nezamestnanosti

 • Spôsobuje rodinám finančné ťažkosti

 • Konkrétnym osobám spôsobuje psychologické problémy nepotrebnosti, neschopnosti, stresy, depresie, apatiu.

 • Spôsobuje priame zdravotné ťažkosti ako dôsledok psychických problémov

 • Vedie k strate kvalifikácie

 • Nezamestnanosť absolventov znižuje kvalitu práce

 • Spôsobuje stratu a pokles HDP

 • Pri vysokej nezamestnanosti je HDP hlboko pod potenciálnym HDP

 • Spôsobuje najväčšie zdokumentované škody v ekonomike


Miera nezamestnanosti
Miera nezamestnanosti

Odvodzujeme ju od celkovej pracovnej sily, ktorú tvoria zamestnaní.

 • Miera nezamestnanosti (u) vyjadruje pomer nezamestnaných (U) k pracovnej sile (L), vyjadrený v percentách:

  u = (U / L). 100%

Každý nezamestnaný musí byť registrovaný na úrade práce


Takto počítaná nezamestnanosť má však problémy so zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných.

nezahŕňaľudí ktorí by chceli prácu, ale ju nehľadajú, (znechutení pracovníci, dlhodobo nezamestnaní)

 • nezahŕňa pracovníkov ktorí boli preradení do nižších tried alebo na skrátený úväzok

 • zahŕňa fiktívne nezamestnaných (nehľadajúci prácu, pracujúci „na čierno“)


Druhy nezamestnanosti
Druhy nezamestnanosti zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

Podľa príčin nezamestnanosti rozlišujeme tieto druhy nezamestnanosti:

 • Frikčná nezamestnanosť (pri prestupe z jedného zamestnania do druhého, po skončení štúdia, pri prepustení...)

 • Štrukturálna nezamestnanosť (zmeny v štruktúre ekonomiky vplyvom zmien v rozvoji a technického pokroku)

 • Cyklická nezamestnanosť (vzniká v prípade nedostatku pracovných miest na trhu spojená s depresiou alebo recesiou hospodárstva)

 • Sezónna nezamestnanosť (v dôsledku sezónnych zmien v ponuke práce alebo zamestnania )

 • Donútená nezamestnanosť (vyvolaná zákonmi a vládnou politikou, napr. určením minimálnej mzdy)


Prirodzen miera nezamestnanosti
Prirodzená miera nezamestnanosti zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

Je miera nezamestnanosti odpovedajúca sezónnej, frikčnej a štrukturálnej nezamestnanosti, inak povedané nulovej cyklickej nezamestnanosti.

Odpovedá plnej zamestnanosti (3-7%), kedy sa krajina pohybuje na hranici produkčných možností (Yp).

Predstavuje najnižšiu mieru nezamestnanosti kompatibilnú s cenovou stabilitou.

Je to úroveň, pri ktorej inflácia nerastie v dôsledku nadbytočného dopytu po tovaroch, ani neklesá v dôsledku nadbytočnej ponuky tovarov.


Trh pr ce
Trh práce zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

Je miesto, kde sa stretávajú dva ekonomické subjekty

 • Dobrovoľná nezamestnanosť („neoplatí“ sa pracovať)

 • Nedobrovoľná nezamestnanosť (nemožnosť nájsť prácu)

Firmy

Dopyt po práci

Domácnosti

Ponuka práce


Dobrovo ne nezamestnan
Dobrovoľne nezamestnaní zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

P

L0 - ekonomicky aktívne obyvateľstvo

W0 - mzda očisťujúca trh

Mzda W

LS

Dobrovoľne nezamestnaní

W0

LD

Aktívne zamestnaní

L0 = LE

Pracovná sila L


Nedobrovo ne nezamestnan
Nedobrovoľne nezamestnaní zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

Nedobrovoľne nezamestnaní

Dobrovoľne nezamestnaní

P

L0 - ekonomicky aktívne obyvateľstvo

W1 - strnulá mzda

Mzda W

LS

W1

W0

Aktívne zamestnaní pri mzde W1

LD

L0 = LE

Pracovná sila L


Re rovan trh pr ce
Režírovaný trh práce zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

 • Platia vzťahy dopytu a ponuky

 • Režírovaná tvorba miezd na trhu práce znamená, že mzdy sú nepružné a nedokážu sa rýchlo prispôsobiť prebytkom a nedostatkom práce.

Základom nepružnosti miezd je správanie sa subjektov pri určovaní miezd:

 • dlhodobé pracovné zmluvy

 • tlak odborov na vyššie mzdy

 • snaha firiem udržať si kvalifikovaných pracovníkov

 • neochota akceptovať nižšie mzdy pri vysokej nezamestnanosti

 • minimálne mzdy


Vz ahy infl cie a nezamestnanosti
Vzťahy inflácie a nezamestnanosti zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

Od riešenia dilemy nezamestnanosti a inflácie závisí výkonnosť ekonomiky.

 • Dopytová inflácia (vyskytuje sa pri zvyšovaní agregátneho dopytu (C+I+G+NX)

 • Ponuková inflácia (nákladová inflácia, vytvára väčšie problémy)


Dopytov infl cia a nezamestnanos
Dopytová inflácia a nezamestnanosť zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

 • Dopytová inflácia (vzniká vtedy, ak agregátny dopyt rýchlo rastie a prevyšuje výrobný potenciál ekonomiky, čo vyvoláva prudký nárast cien – firmy chcú profitovať na dopyte. Rastú aj mzdy, pretože pri potenciálnom produkte je dopyt po práci vysoký.

 • Prostredníctvom rastu cien sa však pracovná sila redukuje a nezamestnanosť stúpa.

P

Cenový index

AP

AD1

AD0

Reálny agregátny produkt [mld.Sk]

Yp


N kladov infl cia a nezamestnanos
Nákladová inflácia a nezamestnanosť zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

 • Nákladová inflácia (vzniká dôsledkom ponuky. Rast nákladov spôsobuje posun krivky ponuky doľava, v dôsledku čoho ceny vzrastú a zníži sa reálne HDP. Na rozdiel od dopytovej inflácie, ceny začínajú rásť ešte pred dosiahnutím potenciálneho produktu, čo redukuje dopyt po práci a nezamestnanosť stúpa.

P

Cenový index

AP1

AP0

AD0

Reálny agregátny produkt [mld.Sk]

Yp


Agreg tny dopyt a zamestnanos
Agregátny dopyt a zamestnanosť zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

0 – Rovnováha v plnej zamestnanosti

1 – Rovnováha v nezamestnanosti

2 – Rovnováha v prezamestnanosti

Ak cena dopytu na trhu práce bude nižšia ako cena ponuky, bude to viesť k zníženiu zamestnanosti a k novej ponuke AP1 .

Ak bude cena dopytu na trhu práce vyššia ako cena ponuky, bude to viesť k prezamestnanosti a k novej ponuke AP2.

AP1

Cenový index

AP2

AP0

1

0

2

AD2

AD0

AD1

Reálny agregátny produkt [mld.Sk]

Y1

YP=Y0

Y2


V voj miery nezamestnanosti na slovensku
Vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

%


Ak znalosti u m me
Aké znalosti už máme ? zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných

 • Čo je miera nezamestnanosti a aké problémy nezamestnanosť spôsobuje

 • Aké typy nezamestnanosti poznáme

 • Čo je prirodzená miera nezamestnanosti

 • Nezamestnanosť pri pružných a nepružných mzdách

 • Čo je príčinou nepružnosti miezd

 • Aký je vzťah inflácie a nezamestnanosti

 • Ako sa prejavuje dopytová inflácia na nezamestnanosti

 • Ako sa prejavuje ponuková inflácia na nezamestnanosti


Ďakujem za pozornosť zaradením určitých skupín do kategórie nezamestnaných


ad