Welcome to
Download
1 / 30

Welcome to Cardiff University - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Welcome to Cardiff University. Humanities and Social Studies Open Day 21st March 2012. Croeso i Brifysgol Caerdydd. Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol Diwrnod Agored 21 ain Mawrth 2012. Humanities & Social Studies at Cardiff.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Welcome to Cardiff University' - eve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Welcome to

Cardiff University

Humanities and Social Studies

Open Day 21st March 2012


Croeso i

Brifysgol Caerdydd

Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Diwrnod Agored 21ain Mawrth 2012


Humanities social studies at cardiff
Humanities & Social Studies at Cardiff

Six Schools offer teaching and research in thehumanities & social studies at Cardiff. These are:

▪ the Cardiff School of English, Communication & Philosophy

▪ the Cardiff School of European Languages, Translation & Politics

▪ the Cardiff School of History, Archaeology & Religion

▪ the Cardiff School of Journalism, Media & Cultural Studies

▪ the Cardiff School of Music

▪ the Cardiff University School of Welsh


The school of english communication and philosophy
TheSchool of English, Communication and Philosophy

 • is one of the largest Schools in the University;

 • offers a wide range of Single Honours and Joint Honours undergraduate degrees as well as postgraduate degrees in four major discipline areas:

  -English Literature

  - Critical and Cultural Theory (includes Cultural Criticism)

  - Language and Communication

  - Philosophy

  and a wide range of module choices within each of these;

 • provides a friendly, supportive and exciting environment for learning;

 • regularly attains excellent degree and NSS results and receives very positive feedback from students on the quality of its teaching;

 • has an international reputation as a centre for research and publication.


Yr ysgol saesneg cyfathrebu ac athroniaeth
Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

 • un o’rYsgolionmwyafyn y Brifysgol

 • yndarparuamrywiaetheang o gynlluniaugraddIsraddedigsengl a chyd-anrhydeddynogystal â chynlluniaugraddÔl-raddedigmewnpedairprifadranddisgyblaethol:

  -LlenyddiaethSaesneg

 • - TheoriFeirniadol a Diwyllianol (yncynnwysBeirniadaethDiwyllianol)

  - Iaith a Chyfathrebu

  - Athroniaeth

  ac maeamrywiaetheang o ddewisiadaumodiwlau o fewnpobadran;

 • yncynnigamgylchedddysgucyffrous, cyfeillgar a chefnogol;

 • yncaelcanlyniadaugraddioardderchogynrheolaidd a hefydynderbynadborthadeiladoliawmgan y myfyrwyr am safon y dysgu o fewn yr Ysgol;

 • ynadnabyddusfelcanolfanymchwilryngwladol â chyhoeddiadau o fri.


The cardiff school of european languages translation politics
The Cardiff School of European Languages, Translation & Politics

The Cardiff School of European Languages, Translation & Politics is one of the largest of its kind in the UK and has over 1,500 students.

It comprises the following disciplines:

 • French

 • German

 • Hispanic Studies

 • Italian

 • Translation

 • Politics (including European Politics & International Relations)

 • We are a vibrant, multicultural and multidisciplinary School, specialising in the different histories, political systems, languages, literature and cultural identities of Europe.

 • We have our own auditorium and IT suites equipped with cutting-edge language programmes. We offer a wide range of degree programmes both in arts and social science subjects, including innovative joint degrees in Politics and French with the University of Bordeaux. New for September 2012 is the BA Translation, which is currently undergoing validation.

 • Above all, we are committed to creating a welcoming learning environment that allows our students to reach their full potential, whether in the fast stream of the civil service, finance, journalism, teaching or other careers of their choosing.


 • Ysgol ieithoedd ewropeaidd cyfieithu a gwleidyddiaeth
  Ysgol Politics IeithoeddEwropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth

  YsgolIeithoeddEwropeaidd, Cyfieithu a GwleidyddiaethCaerdyddyw un o’rfwyafo’ifathyn y DU ac maeganddidros 1,500 0 fyfyrwyr. Mae’ncwmpasu’rdisgyblaethaucanlynol:

  • Ffrangeg

  • Almaeneg

  • AstudiaethauSbaenaidd

  • Eidaleg

  • Cyfieithu

  • Gwleidyddiaeth (gangynnwysGwleidyddiaethEwropiaidd a ChysylltiadauRhyngwladol)

   RydymynYsgolynfywiog, amlddiwylliannol ac amlddisgyblaethol, sy’n arbenigo yng ngwahanol hanes, systemau gwleidyddol, ieithoedd, llenyddiaeth a hunaniaethau diwylliannol Ewrop.

   Mae gennym ein hawditoriwm a’n hystafelloedd TG ein hunain, sy’n cynnwys y rhaglenni iaith mwyaf blaenllaw. Rydym yn cynnig amrediad eang o raglenni gradd yn y celfyddydau a’r gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys graddau arloesol mewn Gwleidyddiaeth a Ffrangeg ar y cyd â Phrifysgol Bordeaux. Bydd cwrs BA newydd mewn Cyfieithu, sy’n cael ei ddilysu ar hyn o bryd, yn dechrau ym mis Medi 2012.

   Yn bennaf oll, rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd dysgu croesawgar sy’n caniatáu i’n myfyrwyr gyrraedd eu potensial llawn, boed ar lwybr carlam y gwasanaeth sifil, ym maes cyllid, newyddiaduraeth neu addysg, neu mewn gyrfa arall o’u dewis hwy.


  The school of history archaeology and religion
  The School of History, Archaeology and Religion Politics

  • devoted to the investigation of the past from prehistoric times to contemporary societies;

  • offers a wide range of Single Honours and Joint Honours undergraduate degrees as well as postgraduate degrees in:

   • Archaeology

   • Conservation

   • Ancient History

   • History

   • Religion

   • Theology

    With a wide range of module choices in each discipline;

  • Rated “Excellent” in the most recent assessment of teaching quality;

  • Encourages students to discover and develop their particular interests and specialisms within a friendly and supportive teaching environment;

  • Offers a wide variety of academic perspectives: archaeological, historical, linguistic, literary, philosophical, sociological and anthropological;

  • Reputation for high quality research with research-led teaching delivered by enthusiastic staff with international reputations;

  • Not only provides students with knowledge in depth and breadth, but also develops generic skills in analysis, synthesis and presentation;


  Yr ysgol hanes archaeoleg a crefydd
  Yr Politics Ysgol Hanes, Archaeoleg a Crefydd

  • Ynymroddedigiymchwilio’rgorffenol, o’roesoeddcynhanesiolhyd at gymdeithasaucyfoes;

  • Yncynnigystodeang o RaddauAnrhydedd a GraddauCydanrhydeddynogystal âgraddauôl-raddmewn:

  • Archaeoleg

  • Cadwraeth

  • Hanes yr Hen Fyd

  • Hanes

  • Crefydd

   gydagystodeang o ddewisiadaumodiwlymmhobdisgyblaeth;

  • Dyfarnwydyn ‘’Ardderchog’’ ynôl yr asesiadmwyafdiweddar o safonaddysgu;

  • Ynannogmyfyrwyriddarganfod a datblygueudiddordebaua’uharbenigeddauneilltuol o fewnawyrgylchdysgeidiaethgyfeillgar a chefnogol;

  • Yncynnigystodeang o safbwyntiauacademaidd, archaeolegol, hanesyddol, ieithyddol, llenyddol, athronyddol , cymdeithasegol ac anthropolegol;

  • Enwda am ymchwilsafonolgydadysgeidiaethwedi’iarwainganymchwilyngofalaelodaebrwdfrydigo’r staff syddagenwauda’nrhyngwladol;

  • Dim ynunigyndarparumyfyrwyrâ gwybodaetheang, ondhefydyndatblygusgiliaugenerigmewndadansoddiad, synthesis a chyflwyniad;


  The school of journalism media cultural studies
  The School of Journalism, Media & Cultural Studies Politics

  The School of Journalism, Media & Cultural Studies is one of Britain’s premier centres for critical teaching and research in journalism, media and cultural studies. In the most recent Research Assessment Exercise (published in December 2008) JOMEC was rated as one of the very best Research Centres in its subject area, coming in the top few in several of the grading systems used this time. The BA in Journalism, Media & Cultural Studies has been among the highest rated courses of its area in the National Student Survey in the last two years.

  Many of its academic staff are widely published with international reputations, creating a stimulating and dynamic environment for teaching. Research interests in the School cover most aspects of the ways media products are planned, financed, made, represent our worlds, get circulated, received, celebrated and contested.

  Media forms explored include news and current affairs, through cinema, television and game fictions, advertising, to new media and fan cultures.

  Disciplinary approaches introduced include those of politics, sociology, history, literature, psychology, gender studies, risk theories and anthropology.


  The school of music
  The School of Music Politics

  • The School of Musicis housed in purpose-built accommodation close to the Humanities Building. It aims to ensure that its students are offered a healthy balance of academic and practical studies and its programmes allow students to choose just how much they would like to specialise in music as part of their University studies.

  • Many of the School's academic staff are internationally renowned for their research and published work. Visiting instrumental teachers to the School include members of the BBC National Orchestra of Wales and Welsh National Opera.

  • The School's vibrant musical life includes a professional concert series as well as concerts by student orchestras and ensembles, master-classes, lectures and other events, and is well integrated into the cultural activities of the city of Cardiff and its environs.


  School of welsh
  School of Welsh Politics

  The School of Welshoffers a wide range of modules within its undergraduate degree programme. It is at the forefront of research within its field and in both teaching and research has forged close links with the community. Both its teaching and research reflect the growth in demand for Welsh.

  • Modules are available on a variety of literary, linguistic and socio-linguistic topics, and the School also offers modules on creative writing and writing for the media — reflecting Cardiff’s position as the main centre for the media in Wales. A recent innovation has been the introduction of work-experience as an integral part of the School’s programmes. Students have been offered placements in a variety of fields, including the media, education, and the National Assembly.


  Ysgol y gymraeg
  Ysgol y Gymraeg Politics

  MaeYsgol y Gymraegyn cynnig amrywiaeth eang o fodiwlau yn ei chynllun gradd israddedig. Mae’r Ysgol yn rhagori mewn ymchwil yn ei maes, ac o ran ei dysgu a’i hymchwil y mae ganddi gysylltiadau agos â’r gymuned. Mae ei dysgu a’i hymchwil yn adlewyrchu’r galw cynyddol sydd am raddedigion yn y Gymraeg yn y Gymru gyfoes.

  • Mae’r amrediad o fodiwlau yn cynnwys rhai llenyddol, ieithyddol a sosio-ieithyddol, ac mae’r Ysgol hefyd yn cynnig modiwlau ar ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu i’r cyfryngau, sy’n adlewyrchu safle Caerdydd fel canolbwynt i’r cyfryngau yng Nghymru. Un datblygiad cyffrous diweddar yw ychwanegu elfen o brofiad gwaith yn rhan greiddiol o’r cwrs gradd. Y mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yr Ysgol wedi cael y profiad o weithio mewn un o blith nifer o wahanol feysydd, gan gynnwys byd addysg, y cyfryngau a’r Cynulliad Cenedlaethol.


  Research quality
  RESEARCH QUALITY Politics

  Cardiff University is recognised in independent government assessments as one of Britain’s leading teaching and research universities.

  Cardiff is a member of the Russell Group of Britain’s leading research universities, underlining Cardiff’s status as one of the most exciting, innovative and successful universities in the UK.

  World-leading research is being undertaken throughout Cardiff University, as indicated by the latest Research Assessment Exercise (2008). 33 out of 34 research areas submitted by the University for assessment by independent panels of experts are shown to be undertaking research that includes work that is “world-leading in terms of originality, significance and rigour”.

  Based on Research Power, which reflects both the quality of research and the number of staff submitted for assessment, Cardiff is ranked 15th in the UK. Five research areas within Humanities & Social Studies are ranked in the top ten of their disciplines and a further three areas within Humanities & Social Studies are in the top twenty.

  Studying in Schools with such strong research profiles benefits students in many ways, including bringing them into contact with the latest thinking in their fields and interaction with academic staff who are active at the cutting-edge of their disciplines.


  Cardiff university bursaries
  CARDIFF UNIVERSITY BURSARIES Politics

  Bursaries are funds which are paid to students by Cardiff University in addition to those you receive from government maintenance grants and loans

  • If your household income is assessed up to £30,000 the Cardiff University bursary (non-repayable) will top up the amount of money you receive from government funding to £7,500.

  • If your household income is assessed between £30,001 and £42,600 the Cardiff University bursary (non-repayable) will top up the amount of money you receive from government funding to £6,750.

   You don't have to apply, eligibility is determined through the statutory means test conducted by your UK student funding body.

   For further information please visit www.cardiff.ac.uk/scholarships


  Bwrsariaethau prifysgol caerdydd
  BWRSARIAETHAU PRIFYSGOL CAERDYDD Politics

  Mae Bwrsariaethau ar gael ar ben grantiau a benthyciadau cynhaliaeth a ariennir gan y llywodraeth.

  • Os yw incwm eich aelwyd hyd at £30,000, bydd Prifysgol Caerdydd yn ychwanegu at y cyfanswm a gewch chi gan gyllid y llywodraeth er mwyn gwneud cyfanswm o £7,500.

  • Os yw incwm eich aelwyd rhwng £30,001 a £42,600, Bydd Prifysgol Caerdydd yn ychwanegu at y cyfanswm a gewch chi gan gyllid y llywodraeth er mwyn gwneud cyfanswm o £6,750.

   Penderfynir ar gymhwyster drwy’r prawf moddion statudol a gynhelir gan eich corff ariannu myfyrwyr yn y DU er mwyn penderfynu ar gymhwyster ar gyfer grantiau a benthyciadau’r wladwriaeth, felly ni fydd rhaid i chi wneud cais am Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd ar wahân.

   Am fwy o wybodaethewchi www.caerdydd.ac.uk/scholarships


  Before coming to cardiff
  BEFORE COMING TO CARDIFF Politics

  Before your son or daughter comes to Cardiff in September, try to make sure s/he has:

  • Sorted out his/her accommodation

  • Sorted out his/her finances

  • Read the Humanities & Social Studies Year One Enrolment and Subject Guide so that s/he knows what to do to enrol in the University and in his/her School(s), and can decide what other subjects to study in year one in addition to his/her Honours subject(s). S/he will need to discuss these choices with his/her personal tutor early in enrolment week before enrolling online on any modules.

   A copy of the 2011 Guide can be found on the University website by using the A-Z to find Humanities & Social Studies and then clicking on HUMSS Year 1 Enrolment. The 2012 Guide will be available from August.


  Cyn dod i gaerdydd
  CYN DOD I GAERDYDD Politics

  Cyni’chmabneu’chmerchddodiGaerdyddymmisMedi, ceisiwchwneudynsiŵrei f/bod:

  • Weditrefnullety

  • Weditrefnucyllid

  • WedidarllenCanllawYmrestruBlwyddyn Un y Dyniaethau ac AstudiaethauCymdeithasolermwyngwybod yr hyn y mae’nrhaideiwneudermwynymrestruyn y Brifysgol ac yn yr Ysgolion, ac yngallupenderfynu pa bynciauerailli’whastudioymmlwyddyn un ynogystalâ’ibwnc(bynciau) Anrhydedd. Byddangentrafod y dewisiadauhyngyda’rtiwtorpersonolyngynnaryn yr wythnosymrestrucynymrestruar-leinarunrhywfodiwlau.

   Cewch weld copi o Ganllaw 2011 arwefan y Brifysgoltrwyddefnyddio A-Y iddod o hydiDyniaethau ac AstudiaethauCymdeithasol ac ynaclicioarBlwyddyn 1 Cofrestriad. ByddCanllaw 2012 argaelarôlmisAwst.


  Welcome to Politics

  Cardiff University

  The Humanities Building

  Humanities and Social Studies

  Open Day 21st March 2012


  Welcome to Politics

  Cardiff University

  The Humanities Building

  Humanities and Social Studies

  Open Day 21st March 2012


  Welcome to Politics

  Cardiff University

  The Humanities Courtyard

  Humanities and Social Studies

  Open Day 21st March 2012


  Open Day 21st March 2012 Politics

  Welcome to

  Cardiff University

  The Humanities Courtyard

  Humanities and Social Studies

  Open Day 21st March 2012


  Welcome to Politics

  Cardiff University

  Typical Lecture Theatre

  Humanities and Social Studies

  Open Day 21st March 2012


  Welcome to Politics

  Cardiff University

  Typical Lecture Theatre

  Humanities and Social Studies

  Open Day 21st March 2012


  Welcome to Politics

  Cardiff University

  Humanities Coffee Shop

  Humanities and Social Studies

  Open Day21st March 2012


  Welcome to Politics

  Cardiff University

  Humanities Coffee Shop

  Humanities and Social Studies

  Open Day21st March 2012


  Welcome to Politics

  Cardiff University

  The Bute Building

  Humanities and Social Studies

  Open Day21st March 2012


  Welcome to Politics

  Cardiff University

  The School of European Languages, Translation & Politics

  Humanities and Social Studies

  Open Day21st March 2012


  Welcome to Politics

  Cardiff University

  The Music Building

  Humanities and Social Studies

  Open Day 21st March 2012


  Welcome to Politics

  Cardiff University

  Humanities and Social Studies

  Open Day21st March 2012


  ad