klasifik cia diabetu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Klasifikácia diabetu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Klasifikácia diabetu - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Klasifikácia diabetu. za 25 rokov už 4.klasifikácia - zmätok v praxi princípy klasifikácií - vekový (juvenilný, adultný, …) - klinický (IDDM, NIDDM, ...) - etiologický (DM 1, DM 2, ...) v súčasnosti - klasifikácia WHO z roku 1999 (už sa v USA podľa ADA upravuje).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klasifikácia diabetu' - eve


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klasifik cia diabetu
Klasifikácia diabetu
 • za 25 rokov už 4.klasifikácia - zmätok

v praxi

 • princípy klasifikácií

- vekový (juvenilný, adultný, …)

- klinický (IDDM, NIDDM, ...)

- etiologický (DM 1, DM 2, ...)

 • v súčasnosti - klasifikácia WHO z roku 1999

(už sa v USA podľa ADA upravuje)

klasifik cia dm dnes
Klasifikácia DM dnes
 • Diabetes mellitus typ 1 (DM 1, T1D)
 • Diabetes mellitus typ 2 (DM 2, T2D)
 • Iné špecifické typy diabetu
 • Gestačný diabetes mellitus (GDM)
diabetes mellitus typ 1 inzul ndependentn juveniln
Diabetes mellitus typ 1(inzulíndependentný, juvenilný)
 • autoimunitne podmienený - je prítomná aspoň jedna zo špecifických protilátok ICA, GADA, IAA, IA-2

- LADA(Latent Autoimmune Diabetes of Adults)

 • idiopatický - asi 10% zo všetkých prípadov DM 1, neprítomnosť špecifických protilátok
diabetes mellitus typ 2 noninzul ndependentn maturitn
Diabetes mellitus typ 2(noninzulíndependentný, maturitný)
 • žiadne prevratné zmeny v tejto skupine -

iba vylúčenie MODY

 • až v 80% spojený s obezitou
 • výskyt sa presúva do nižších vekových skupín
in pecifick typy diabetu
Iné špecifické typy diabetu
 • genetické poruchy B buniek - MODY
 • genetické poruchy účinku inzulínu
 • choroby exokrinného pankreasu
 • pri iných endokrinopatiách
 • vyvolaný liekmi a chemikáliami
 • vyvolaný infekciami
 • zriedkavé formy imunitne podmieneného diabetu
 • pri niektorých genetických syndrómoch
mody m aturity o nset d iabetes of the y oung
MODY(Maturity Onset Diabetes of the Young)
 • autozómovo dominantne dedičný
 • známy asi 18 rokov
 • v súčasnosti 8 podtypov

(MODY 1-7, MODY X)

 • DNA analýza - pracovisko ÚEE SAV a NEDÚ Ľubochňa v spolupráci s DDC SR - zatiaľ MODY 1, 2 a 3
mody 3
MODY 3
 • najčastejší podtyp MODY
 • začína sa zväčša v adolescentnom veku miernymi príznakmi bez ketoacidózy
 • hyperglykémie mierne, majú tendenciu zhoršovať sa vekom
 • glykozúria aj bez hyperglykémie - nízky obličkový prah pre glukózu
 • liečba: diéta, PAD (vysoká citlivosť na deriváty sulfonylurey), inzulín
gesta n diabetes mellitus
Gestačný diabetes mellitus
 • 80% po odoznení gravidity sa stratí
 • jediná liečba - inzulín
 • sprísnené kritériá oGTT v gravidite

(ak je glykémia v 120.minúte oGTT 7,8 mmol/l a viac, ide o gestačný diabetes mellitus, ktorý je nutné liečiť)

prediabetick t di
Prediabetické štádiá
 • IFG - Hraničná glykémia nalačno

hodnoty 6,1 - 7,0 mmol/l nalačno

 • IGT - Porucha glukózovej tolerancie

hodnoty glykémie v 120. minúte oGTT

7,8-11,1 mmol/l

novinky s asnosti
Novinky súčasnosti
 • boom nárastu novomanifestovaného diabetu 1.typu u detí a mladistvých v USA, Kanade, v Japonsku a v niektorých krajinách západnej Európy
 • ďalšie sprísňovanie diagnostických kritérií - zníženie hranice pre IFG zo 6,1 mmol/l na 5,6 mmol/l, zvažovanie posunu 2-hodinovej glykémie pri oGTT v gravidite zo 7,8 mmol/l na 7,2 mmol/l
 • spoznávanie ďalších podtypov MODY