In
Download
1 / 33

Inzulínové analógy Moderný prístup k liečbe diabetu MUDr. Klára Jakubíková - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

In. Inzulínové analógy Moderný prístup k liečbe diabetu MUDr. Klára Jakubíková Interná klinika, Diabetologická ambulancia Nemocnica F. D. Roosevelta , Banská Bystrica. Výskyt diabetu na Slovensku rok 2009. Prevalencia diabetu 337 187 DM 2. typu 303 265. N CZI, 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inzulínové analógy Moderný prístup k liečbe diabetu MUDr. Klára Jakubíková' - ori-gutierrez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

In

Inzulínové analógy

Moderný prístup k liečbe diabetu

MUDr. Klára Jakubíková

Interná klinika, Diabetologická ambulancia

Nemocnica F. D. Roosevelta , Banská Bystrica


V skyt diabetu na slovensku rok 2009
Výskyt diabetu na Slovensku rok 2009

Prevalencia diabetu 337 187

DM 2. typu 303 265

NCZI, 2010


V etci m me rovnak cie
Všetci máme rovnaký cieľ

 • Ľuďom s cukrovkou, umožniť žiť úplný, zdravý, produktívny, normálny život a aktívne riadiť svoje zdravie

 • Ponúknuť ľuďom najlepšie terapeutické riešenia

  • Lieky, ktoré sú pre nich najviac efektívne a bezpečné

  • Vzdelávanie o každodennom živote– “ako zvládnem svoju cukrovku každý deň”

  • Podpora od rodiny, priateľov, lekárov, zdravotných sestier


Mrtvica (mozog)

Retinopatia (oči)

CHD (srdce)

Nephropatia

(obličky)

Neuropatia (nervy)

Amputácia končatín

“Trik” o cukrovke

 • Dnes cukrovka pacienta nebolí …

 • … ale ak sa správne nelieči, zajtra to vedie ku komplikáciám, ktoré sú pre pacienta deštruktívne (CV ochorenia, amputácie, slepota, zlyhanie obličiek...)

 • Bolestivé komplikácie pre pacienta aj spoločnosť (obrovský nárast nákladov na liečbu!)

 • Rozsah komplikácií je stále vysoký: až 40% ľudís DM2v Europe bude mať nárast koronárnej srdcovej choroby


Dlhodob pr nos v asnej lie by diabetu 2 typu
Dlhodobý prínos včasnej liečby diabetu 2. typu

Malé zmeny znamenajú veľký rozdiel

Myocardial

infarction5

Microvascular

complications5

Death related

to diabetes1

3.5

krát menej

Ako liečba pacienta s mikro a makrovaskulárnymi komplikáciami2

Liečba pacienta s diabetom

2. typu bez komplikáciimôže stáť až

1. Stratton et al. BMJ. 2000;321(7258):405-12.2. Williams et al. Diabetologia. 2002;45(7):S13-7.1:S53-8.


Zlep enie kontroly zni uje riziko dlhodob ch komplik ci

43%

37%

19%

16%

14%

12%

Mozgová príhoda

Infarkt myokardu

Srdcové zlyhávanie

Extrakcia katarakty

Mikro-vaskulárne ochorenie

Amputácia DK alebo fatálne ochorenie periférnych ciev

Zlepšenie kontroly znižuje riziko dlhodobých komplikácií

 • Každý pokles HbA1co 1% znižuje dlhodobé komplikácie diabetu

UKPDS: Stratton et al. BMJ 2000;32:405–12


Na i pacienti potrebuj
Naši pacienti potrebujú

 • Účinná a bezpečná liečba diabetu s minimálnymi vedľajšími účinkami (vysoký pomer rizika / prínosu

 • Liečba, ktorá je ľahko zvládnuteľná – pacient sa musí liečiť sám každý deň do konca života!

 • Vzdelávanie o každodennom živote

 • Podpora od rodiny, priateľov, zdravotného personálu…

Chcel by žiť bez obmedzení a dostať liečbu, ktorú zvládne v bežnom živote = najvyššiu možnú kvalitu života, podobne ako ľudia bez diabetu


Optimaliz cia a intenzifik cia lie by diabetika 2 typu
Optimalizácia a intenzifikácia liečby diabetika 2. typu

Bazál

tablety

GLP1

Funkcia B-buniek(%)

Premix

inzulín

Bazál-bolus

Diabetes 2. typu

Optimalizácia a intenzifikácia liečby


Benefity inzul novej lie by preva uj rizik u pacientov ktor lie bu potrebuj

Udržanie glykemickej kontroly

Benefity inzulínovej liečby prevažujú riziká u pacientov, ktorí liečbu potrebujú

Nežiaduceúčinky liečby

Prírastok hmotnosti

Hypoglykémia

POUŽÍVANIE INZULÍNU


Cie ov hodnoty lie by dm 2 typu
Cieľové hodnoty liečby DM 2. typu

Uličiansky a kol.: Odporúčania SDS 2007


Uličiansky V., Schroner Z, Galajda P, Mokáň M, Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32


Inzul nov lie ba
Inzulínová liečba Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32

 • Bazálne inzulíny

  • stredne alebo dlhodobo pôsobiace inzulíny

  • 1-2 dávky denne (ráno a/alebo večer)

 • Kombinované inzulíny

  • kombinácia krátko- a stredne dlho pôsobiacich inzulínov v jednej injekcii

  • 1-2-3 dávky denne pred hlavnými jedlami

 • Prandiálne inzulíny

  • krátko alebo ultrakrátko pôsobiace inzulíny

  • 1-3 krát denne pred hlavnými jedlami


Napodobenie fyziol gie baz lny a prandi lny inzul n
Napodobenie fyziológie: Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32Bazálny a prandiálny inzulín

Raňajky

Obed

Večera

1, 2, alebo 3 injekcie/deň podľa potreby

Plazmatický inzulín

1 injekcia/deň

4:008:0012:0016:0020:0024:004:008:00

Čas

Adaptované podľa White JR Jr, et al. Postgrad Med. 2003;113:30-36.


Ide lna inzul nov lie ba diabetu
Ideálna inzulínová liečba diabetu Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32

 • optimálna kontrola HbA1c

 • flexibilné dávkovanie

 • bez prírastku telesnej hmotnosti

 • nižšie riziko vzniku hypoglykémií

 • kvalitná pomôcka na podávanie

 • bezpečná

 • spokojnosť pacientov


Exog Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32énny inzulín s.c.:

Humánny inzulín

NPH inzulín

Prečo potrebujeme inzulínový analóg?

Endogénny inzulín u zdravých

Change slide

400

pmol/min

200

jedlá

22:00

00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

00:00

čas

Upravené podľa Polonsky et al.1988


Anal g vs hum nny inzul n
Analóg vs humánny inzulín Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32

 • DNA rekombinačná technológia – cielený zásah na molekulu inzulínu

 • Farmakokinetika

 • Farmakodynamika

 • Účinnosť

 • Bezpečnosť


Prim rna trukt ra molekuly inzul nu
Primárna štruktúra molekuly inzulínu Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32


Prandi lny inzul nov anal g vy ia spokojnos pacienta
Prandiálny Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32 inzulínový analóg vyššia spokojnosť pacienta

 • Humánny prandiálny inzulín

  • podáva sa subkutánne 20-30 minút pred jedlom

  • Nástup účinku 0.5-1 h

  • Vrchol účinku 2-3 h

  • Doznievanie účinku 5-8 h

  • Actrapid

  • Humulin R

  • Insuman Rapid


Prandiálny inzulínový analóg Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32

možnosť podávania po alebo pred jedlom

umožňuje vyhovieť nepredvídateľnému programu pacientov

prispôsobiť podanie inzulínu aktuálnej konzumácii jedla

nástup účinku 5 – 1O min.

vrchol účinku 1 – 2 hod.

doznievanie účinku 4 hod.


Kr tko inkuj ce inzul nov anal gy
Krátkoúčinkujúce inzulínové analógy Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32

Humalog – Lispro

B28; B29 (výmena poradia Pro, Lys, za Lys, Pro)

Novorapid – Aspart

B28 Pro nahradený Asp

Apidra – glulizín

B29 Lys nahradený Glu


Baz lne inzul ny verzus baz lne anal gy
Bazálne inzulíny verzus bazálne analógy Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32

Začiatok účinku 2-4 h

Vrchol účinku – 4-10 h

Doznievanie účinku 16-24 h

Insulatard

Humulin N

Insuman Bazal

Začiatok účinku 1-2 h

Bezvrcholový účinok

Doznievanie účinku 20-24 h

Detemir –Levemír

B29 acylácia kyselinou myristovou

Glargín – Lantus

B30 pridanie dvoch Arg


Bifazick pr pravky
Bifazické prípravky Némethyová Z. Diabetes a obezita, 11,2011, č. 22, s. 9-32

Inzulíny – začiatok účinku 0.5-1 h

- vrchol účinku 2-4 h

- doznievanie účinku 10-14 h

Humulin M3 ; Insuman Comb 25

Analógy - začiatok účinku 5-15 min.

- vrchol účinku 0.5-1.5 h

- doznievanie účinku 10-14 h (10-12 h)

Novomix 30 ; Humalog Mix 25 ; Humalog Mix 50;


Riziko hypoglyk mie je pri r znych typoch inzul nov odli n
Riziko hypoglykémie je pri rôznych typoch inzulínov odlišné

72% zníženie rizika

3

Inzulín aspart

2.5

Humánnyinzulín

2

Hypoglycaemia event rate

(events per patient-year)

1.5

1

14

13

NPH inzulín

12

0.5

Inzulín detemir

11

10

Hypoglykémie na pacienta/rok

9

0

8

n=155

7

6

celkovo

Nočné

Denné

Menej hypoglykémií najmä v noci voči humánnemu inzulínu

5

4

3

5

2

HbA1c

1

6

7

8

9

10

Kolendorf & Kim. Diabetes 2005;54(Suppl 1):A121; Heller et al. Diabet Med 2004; 21(7):769-75.


Inzul nov anal g ni ie riziko hypoglyk mie

d odlišné etemir

NPH

glargín

Inzulínový analóg nižšie riziko hypoglykémie

p<0.02

p<0.01

p<0.001

p<0.001

p<0.05

p<0.05

1

0.9

0.8

0.7

Relatívne riziko

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

*na základe biologicky potvrdených príhod

24-hr

nočná

24-hr

nočná

24-hr*

nočná*

Hermansen 2006

24 týždňov

Riddle 2003

24 týždňov

Philis-Tsimikas 2006

20 týždňov


Zdravotn n sledky hypoglyk mie
Zdravotné následky odlišné hypoglykémie

Graveling AJ, Frier BM. Hypoglycaemia: an overview. Prim Care Diabetes2009;3:131-39.


Mortalit a spojen s hypoglyk miami
Mortalit odlišné a spojená s hypoglykémiami

Amiel SA, Dixon T, Mann R, Jameson K. Hypoglycaemia in Type 2 diabetes. Diabet Med. 2008 Mar;25(3):245-54.

Hitchen L. Doctors are failing to tell diabetic people about UK driving rules. BMJ. 2006 Apr 8;332(7545):812.

Závažné nočné hypoglykémie sa spolupodieľajú na náhlych nočných úmrtiach diabetikov

6% všetkých úmrtí diabetikov pod 40 rokov

Hypoglykémia je prediktorom zvýšenej celkovej mortality

Závažná hypoglykémia je významným prediktorom KV úmrtia

5 smrteľných a 45 závažných dopravných nehôd mesačne v Anglicku je možné pripísať hypoglykémii


Hypogly k mia e k onomic k defin cia
Hypogly odlišné kémia“ekonomická“definícia

 • Mierna hypoglykémia

  • Pacient vyžaduje pomoc druhej osoby/nie je potrebná návšteva lekára

 • Stredne závažná hypoglykémia

  • Pacient vyžaduje pomoc lekára/nie je však hospitalizovaný

 • Závažná

  • Pacient je hospitalizovaný


Ide lny inzul nov anal g
Ideálny inzulínový odlišné analóg

 • Signifikantný pokles HbA1c

 • Stabilný a prediktabilný glykemický profil

 • Nízka interindividuálna a intraindividuálna variabilita

 • Nízky výskyt hypoglykémií

 • Priaznivý vplyv na telesnú hmotnosť

 • Flexibilita dávkovania

 • Lepšia kvalita života pacientovNastavovanie pacienta na intenzifikovan inzul nov re im
Nastavovanie pacienta na intenzifikovaný inzulínový režim

Všetci pacienti s DM 1 typu –intenzifikovaný inzulínový režim

Príčina zmeny inzulínu na inzulínový analóg –

Krátkoúčinkujúci inzulín verzus inzulínový analóg – zamestnanie pacienta

Bazálny inzulín verzus bazálny analóg – ranné hyperglykémie po vylúčení Somogyiho efektu

Časté nočné hypoglykémie


Dm 2 typ
DM 2 typ režim

Bazálny inzulínový režim

Nedostatočná kompenzácia diabetu na PAD,

Pridanie bazálneho inzulínu alebo bazálneho analógu

Bazál Plus režim

Postprandiálna ranná hyperglykémia – vyžadovanie krátkoúčinkujúceho inzulínu, analógu

Bazál – bólus režim

Aplikácia krátkoúčinkujúceho inzulínu, analógu, spolu s bazálnym inzulínom, analógom


Dm 2 typ1
DM 2 typ režim

Nastavenie bifazický inzulín, bifazický analóg

Jednoduchšia manipulácia inzulínu alebo analógu

Jeden typ inzulínu alebo analógu

Zmena inzulínu na analóg pri výskyte hypoglykémii, váhový prírastok


Z ver
Záver režim

 • Diabetes je závažným problémom pre pacientov a pre spoločnosť (vysoké náklady na komplikácie! Napr.dialýzapre 1 pacientana Slovenskustojí 2400 EUR ročne)

 • Lekárrobí kompromisypri liečbe s inzulínom, zníženie HbA1c zvyčajnezvyšuje riziko hypoglykémie a priberanie na váhe

 • Analógy pomahajú ľuďoms diabetomdosiahnuť cieľ liečby v reálnom živote, vďakaich klinickým výhodamoprotiklasickým inzulínom:

  • nižšie riziko hypoglykémie

  • flexibilné dávkovanie – lepšiaodozva od pacientov

  • Nižšia telesná hmotnosť (detemir)

 • Použitie analógovpomáhaľuďomžiť normálny života spoločnosti ušetriť peniaze na zdravotnú starostlivosť!

 • Analógové riadenie ľudskej fyziológie je to najlepšie, čo je uznávané na celom svete


ad