slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 06 MAYIS 200 8

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 06 MAYIS 200 8 - PowerPoint PPT Presentation


  • 225 Views
  • Uploaded on

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi . . DOÇ. DR. MUSTAFA K İBAROĞLU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 06 MAYIS 200 8. Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 06 MAYIS 200 8' - evan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi..DOÇ. DR. MUSTAFA KİBAROĞLUBİLKENT ÜNİVERSİTESİ

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

06 MAYIS 2008

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Terörizmle mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde, kısa, orta ve uzun vadeli planlar ve stratejiler çerçevesinde, devlet birimleri eliyle ve halkın katılımı ve katkılarıyla topyekun yürütülmesi gereken bir mücadeledir

www.mustafakibaroglu.com

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi1

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

A. Terörizmle Ulusal Düzeyde Mücadelenin Boyutları

B. Terörizmle Uluslararası Düzeyde Mücadelenin Boyutları

C. Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelecekteki Eğilim

Ç. Sonuçlar ve Öneriler

www.mustafakibaroglu.com

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi2

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

A. Terörizmle Ulusal Düzeyde Mücadelenin Boyutları

A1...Siyasi Boyut

A2...Güvenlik Boyut

A3...Ekonomik Boyut

A4...Hukuki Boyut

A5...Sosyal Boyut

A6...Psikolojik Boyut

www.mustafakibaroglu.com

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi3

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

A1. Terörizmle Mücadelenin Siyasi Boyutu

...Terör örgütünün siyasi taleplerinin tanımlanması

...Devlet politikasının oluşturulması

...Devlet politikasının ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması

...Devlet politikasının uygulamaya konulması

...Devlet politikasının gözden geçirilmesi

www.mustafakibaroglu.com

5

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi4

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

A2. Terörizmle Mücadelenin Güvenlik Boyutu

...Terör örgütünün yapısının ve yeteneklerinin tanımlanması

...Terörle mücadele birimlerinin yapılandırılması

...Elde edilen sonuçların:

...Güvenlik boyutunda değerlendirilmesi

...Siyasi açıdan değerlendirilmesi

...Hukuki açıdan değerlendirilmesi

...Ekonomik açıdan değerlendirilmesi

...Toplumsal açıdan değerlendirilmesi

...Psikolojik açıdan değerlendirilmesi

...Terörle mücadele araç ve yöntemlerinin gözden geçirilmesi

www.mustafakibaroglu.com

6

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi5

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

A3. Terörizmle Mücadelenin Ekonomik Boyutu

...Terör örgütünün ekonomik unsurları istismarının tanımlanması

...Ekonomik unsurların terör örgütünce istismarının engellenmesi

...Kalkınma planlarında konunun gözetilmesi

...Kanuni düzenlemelerin yapılması

...Planların uygulanmasının takibi

...Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi

...Halkın aktif katılımının sağlanması

...Özel sektörün aktif katılımının teşvik edilmesi

...Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

www.mustafakibaroglu.com

7

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi6

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

A4. Terörizmle Mücadelenin Hukuki Boyutu

...Terör örgütünün hukuk istismarı yaptığı konuların tanımlanması

...Hukuktaki boşlukların terör örgütünce istismarının engellenmesi

...Hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesi

...Uygulamadaki sorunların tanımlanması

...Uygulamadaki sorunların giderilmesi

...Uygulayıcıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi

...Hukuk boyutunun halka anlatılması

...Hukuki düzenlemelerin güncelleştirilmesi

...Ulusal boyutta ihtiyaçların tespit edilmesi

...Uluslararası normların gelişiminin takip edilmesi

www.mustafakibaroglu.com

8

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi7

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

A5. Terörizmle Mücadelenin Sosyal Boyutu

...Terör örgütünün sosyal yapıyı istismarının tanımlanması

...Sosyal unsurların terör örgütünce istismarının engellenmesi

...Kalkınma planlarında konunun gözetilmesi

...Kanuni düzenlemelerin yapılması

...Planların uygulanmasının takibi

...Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi

...Halkın aktif katılımının sağlanması

...Sivil toplumun aktif katılımının teşvik edilmesi

...Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

www.mustafakibaroglu.com

9

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi8

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

A6. Terörizmle Mücadelenin Psikolojik Boyutu

...Terör örgütünün söylemlerinin etkisinin değerlendirilmesi

...Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi

...Devlet kurumlarınca doğru ve yeterli bilginin sağlanması

...Basın kuruluşları ile etkili temasta olunması

...Karşı-psikolojik harekat yeteneğinin geliştirilmesi

...Saygın bilim insanlarının katkısının sağlanması

...Saygın devlet adamlarının katkısının sağlanması

...Toplum önderlerinin katkısının sağlanması

…Devlet yetkililerinin açıklamalarının etkilerinin değerlendirilmesi

...Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

www.mustafakibaroglu.com

10

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi9

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

B. Terörizmle Mücadelenin Uluslararası Boyutu

B1...Uluslararası Örgütlerin Desteğinin Sağlanması

...Uluslararası hukuk desteği sağlanması

...Uluslararası kamuoyunun desteğinin sağlanması

B2...Uluslararası İttifakların Desteğinin Sağlanması

...Caydırıcılık desteği sağlanması

...İstihbarat desteği sağlanması

...Teçhizat desteği sağlanması

...Psikolojik destek sağlanması

B3…Devletlerin Bireysel Desteğinin Sağlanması

…İkili anlaşmalar ve protokoller imzalanması

…Sınır güvenliği sağlanması

…Sıcak takip imkanı sağlanması

www.mustafakibaroglu.com

11

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi10

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

B1. Uluslararası Örgütlerin Desteğinin Sağlanması

…Uluslararası hukuk desteğinin sağlanması

…Mücadelenin meşruiyetini tescil eder

…Diğer devletlerin katkı yapmasını zorunlu kılar

…“Örtülü savaş” yapılmasını zorlaştırır

…Güvenli bölge tahsisini zorlaştırır

…Silah ve mühimmat transferini zorlaştırır

…Mali kaynak desteğini zorlaştırır

…Eğitim ve tatbikat imkanlarını kısıtlar

…Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması

…Terör örgütüne karşı psikolojik üstünlük sağlar

…Toplumsal morali pekiştirir

…Teröre destek veren devletlere baskı yapar

www.mustafakibaroglu.com

12

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi11

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Birleşmiş Milletler Örgütünün Terörizmle Mücadeleye Desteği

…Etkin katılımlı tartışma ortamlarının yaratılması

…Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

…Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

…Temel kavramların tanımlanması

…“Saldırı” ve “saldırgan” tanımları

…“Terörizm” ve “terörist” tanımları

…Bağlayıcı veya tavsiye nitelikli kararların alınması

…Uluslararası antlaşmaların ve sözleşmelerin yapılması

…Antlaşmaların ve sözleşmelerin ihlalinin tespiti

…Anlaşmazlık konularının çözümlenmesi

www.mustafakibaroglu.com

13

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi12

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “Saldırı” ve “Saldırgan” tanımı:

Birleşmiş Milletler Şartı’nın VII. Bölüm 39. Maddesinde ifade edilen

“saldırı” tanımı, yaklaşık 30 yıl süren tartışmalardan sonra 14 Aralık 1974

tarihinde Genel Kurul’un XXIX. oturumunda benimsediği 3314 no’lu kararı

ile yapılmıştır

Buna göre saldırı “bir devlet tarafından Birleşmiş Milletler Şartı’nın

temel prensiplerine aykırı bir biçimde başka bir devletin egemenliğine,

toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı silahlı kuvvet

kullanmak” şeklinde tanımlanmıştır

www.mustafakibaroglu.com

14

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi13

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Milletler Cemiyeti’nin “terörizm” tanımı:

Milletler Cemiyeti’nin 16 Kasım 1937 tarihli “Terörizmin Önlenmesi

ve Cezalandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme” ile terör eylemleri

tanımını yapmıştır

Sözleşmenin 1. maddesinin 2. paragrafına göre, “isteyerek veya

planlayarak bir devlete yöneltilen ve belli kişilerin, grupların yada

kamuoyunun zihninde dehşet yaratmayı amaçlayan eylemler” terör

eylemleri olarak tanımlanmıştır

Sözleşme 26 devlet tarafından imzalanmış ancak sadece 1 devlet

onaylamış ve hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir

Milletler Cemiyeti aynı zamanda “Uluslararası Ceza Mahkemesi

Kurulması Sözleşmesi”ni de benimsemiştir ancak bu Sözleşme de hayata

geçmemiştir

www.mustafakibaroglu.com

15

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi14

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “terörizm” tanımı:

BMGK 8 Ekim 2004 tarihli oturumunda 1566 no’lu Kararı terör

eylemleri tanımını yapmıştır

Buna göre “Sivillere karşı işlenenler dahil olmak üzere, genel

olarak halkta veya bir grup kişide yahut belli kişilerde korku ve dehşet

durumunu kışkırtmak maksadıyla ve ölüme veya ciddi yaralanmaya

sebebiyet yahut rehin alma, halkın bir kısmını bir şeyi yapmamak yönünde

korkutma, bir hükümeti veya uluslararası bir örgütü belli bir eylemi

yapmaya veya yapmamaya zorlama niyetiyle işlenen; yürürlükteki

uluslararası sözleşmelere göre suç sayılan; hiçbir koşulda, siyasi, felsefi,

ideolojik, ırki, etnik, dinsel veya benzer doğadaki başka hiçbir nedenle

haklı gösterilemeyecek eylemler” terör eylemleri olarak tanımlanmıştır

www.mustafakibaroglu.com

16

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi15

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “terörizmle mücadele” kararları

…Uluslararası Terörizmin Yok Edilmesine Yönelik Tedbirler

(Measures to Eliminate International Terrorism) Kararı (49/60) 9 Aralık

1994 tarihinde kabul edilmiş ve 17 Aralık 1996 tarihli 51/210 no’lu Kararı ile

tekrar vurgulanmıştır

…Buna göre “terör eylemlerinin hiçbir koşulda, siyasi, felsefi,

ideolojik, ırki, etnik, dinsel veya benzer doğadaki başka hiçbir nedenle

haklı gösterilemeyecek” eylemler olduğunu vurgulayıp “hiç bir devletin

başka devletin topraklarında terör eylemlerini örgütlemesinin,

özendirmesinin, yardımcı olmasının yada katılmasının kabul

edilemeyeceğini” ve bununla birlikte, “hiç bir devletin kendi topraklarının

ve tesislerinin başka ülkelere karşı terör eylemlerinde kullanılmasına,

orgütlenmesine, mali destek sağlamasına, cesaretlendirilmesine veya

tolerans gösterilmesine izin veremeyeceğini” kayıt altına almıştır.

www.mustafakibaroglu.com

17

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi16

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “terörizmle mücadele” kararları

…Terörist Bombalamanın Bastırılması İçin Uluslararası Sözleşme”

(International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing)

Kararı (52/164) 15 Aralık 1997 tarihinde kabul edilmiş ve 23 Mayıs 2001

tarihinde yürürlüğe girmiştir

…Buna göre “hiçbir şahıs (ya da şahıslar) hiç bir patlayıcı ya da

öldürücü maddeyi kasıtlı olarak kamuya açık yerlerde, devlet ya da

hükümet binalarında, ulaştırma aracında ya da herhangi bir alt yapı

tesislerinde, yüksek oranda yıkıma, ölüme ve yaralanmaya, ciddi

ekonomik zararlara yol açacak şekilde yerleştiremez veya patlatamaz. Bu

şekilde eylemlerin gerçekleştirilmesini planlayan, örgütleyen veya katılan

kişiler hakkında cezai işlemler uygulanır ve ülke dışına çıkartılır ” kararı

benimsenmiştir.

www.mustafakibaroglu.com

18

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi17

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “terörizmle mücadele” kararları

…Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi “Uluslararası Terörizm”

konusunu ilk olarak 31 Ocak 1992 tarihinde gündemine almıştır ve söz

konusu oturumda üye devletler uluslararası terörizmle ilgili kaygılarını dile

getirmiş ve bu gibi eylemlerle etkin mücadele etmek için uluslararası

işbirliğinin önemi vurgulanmıştır.

...Daha önceki yıllarda konu BM bünyesinde daha ziyade ideolojik

terör ve “tedhiş” hareketleri olarak (uçak kaçırma, adam kaçırma, rehin

alma, küçük çaplı saldırı vs) değerlendirilmekteydi. Bunlarla ilgili olarak:

...1963 Tokyo Sözleşmesi (sivil havacılık güvenliği)

...1970 La Hey Sözleşmesi (uçak kaçırmalara karşı önlem)

...1971 Montreal Sözleşmesi (tedhiş hareketleri)

...1973 New York Sözleşmesi (rehine alınması)

...1980 Viyana Sözleşmesi (nükleer maddelerin korunması)

...1988 Roma Sözleşmesi (deniz ulaşımının güvenliği)

www.mustafakibaroglu.com

19

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi18

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “terörizmle mücadele” kararları

…11 Eylül 2001 saldırıları Güvenlik Konseyi’nde kapsamlı ve etkin

kararların alınmasına yol açmıştır

...12 Eylül 2001 tarihinde Güvenlik Konseyi 1368 no’lu Kararı

almıştır ve Karar metninde “terör eylemlerinin uluslararası barış ve

güvenliği tehdit ettiği” vurgulanarak, Birleşmiş Milletler Şartı’nın VII.

Bölüm’ünde ifade edilen prensiplere atıfta bulunularak “11 Eylül 2001

saldırısı gibi uluslararası terör eylemlerinin, devletlerin tek başlarına veya

ortaklaşa olarak kendilerini savunma doğal hakkının kullanılmasını

gerektiren silahlı saldırılar” olduğu belirtilmiştir

www.mustafakibaroglu.com

20

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi19

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “terörizmle mücadele” kararları

…28 Eylül 2001 tarihinde Güvenlik Konseyi 1373 no’lu Kararı

almıştır

...Karar’da bağlayıcı özelliği olan ve kuvvet kullanmanın önünü

açan Birleşmiş Milletler Şartı’nın VII: Bölümü’ne atıfta bulunularak

“Terörizmin mali kaynaklarının önlenmesi, teröristlere güvenli bölge ya da

sığınma yeri sağlanmaması, ülkelerin terörist maksatlarla kullanımına izin

verilmemesi ve terör suçlularının adalet önüne getirilmesi” hususlarına

vurgu yapılmıştır

...Aynı Karar metninde organize suç şebekeleri ile uluslararası

terörist örgütler arasında ilişkiye dikkat çekilmiş ve bu çerçevede her türlü

kitle imha silahları, bunların yapımında kullanılan malzeme, teknoloji ve

bilgi kaçakçılığının yapılmasının terörist gruplara imkan sağlayabileceği

ve bu girişimlerin önlenmesi gerektiği vurgulanmıştır

www.mustafakibaroglu.com

21

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi20

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “terörizmle mücadele” kararları

…Güvenlik Konseyi 11 Eylül 2001 saldırılarının öncesinde ve

sonrasında tüm Konsey Üye Devletlerinin katılımıyla “Komiteler” ve

“Çalışma Gurupları” kurarak Konsey’de alınan kararların etkin bir şekilde

uygulanmasının takibi amaçlanmıştır

...15 Ekim 1999 tarihinde 1267 no’lu Karar ile “El Kaide ve

Taliban Yaptırımlar Komitesi” kurulmuştur

...26 Mart 2004 tarihinde 1535 no’lu Karar ile 1373 no’lu

Karar çerçevesinde oluşturulmuş olan Terörizmle Mücadele Komitesi’nin

işleyişinin takipçisi olacak şekilde “Terörizmle Mücadele Yürütme

Direktörlüğü” kurulmuştur

...28 Nisan 2004 tarihinde 1540 no’lu Karar ile “Kitle İmha

Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Komitesi” kurulmuştur

www.mustafakibaroglu.com

22

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi21

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Avrupa Birliği’nin “terörizmle mücadele” konusuna yaklaşımı

…Avrupa Birliği’nin terörizmle mücadele konusuna yaklaşımında

başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülke grupları ile

karşılaştırıldığında temel prensiplerde önemli farklılıklar söz konusudur

…En temel farklılık mücadele kullanılması öngörülen araç ve

yöntemlerdeki tercihler ve önceliklerde görülmektedir

…AB konuya “hukukun üstünlüğü” açısından yaklaşmakta ve

“temel insan hakları”, “özgürlükler” ve güvenlik” konuları arasında bir

denge gözetmeye çalışmaktadır

…Sınır güvenliğini sağlamak suretiyle “fortress Europe” yaratarak

AB alanı içinde olası eylemleri kolluk kuvvetleriyle önlemeyi, bastırmayı

ve zaman içinde etkisiz hale getirmeyi amaçlamaktadır

www.mustafakibaroglu.com

23

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi22

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Avrupa Birliği’nin “terörizmle mücadele” konusuna yaklaşımı

…13 Haziran 2002 tarihli “Terörizmle Mücadele Çerçeve Kararı” ile

EUROPOL ve EUROJUST konuyla ilgili sorumlu kılınmıştır. Bunda amaç

Avrupa Birliği bölgesinde polis ile yargı birimleri arasında iletişimi ve

işbirliğini etkin kılmaktır

…Avrupa Birliği “güvenlik” konusunu “savunma” konusunu da

içine alacak şekilde mümkün olan en geniş çerçevede tanımlamaya ve

yorumlamaya çalışmaktadır

…Günümüzde yaşanan ve gelecekte yaşanacak uluslararası terör eylemlerinin sebeplerinin Avrupa’nın dış politika davranışlarından

kaynaklanmadığına dair bir anlayışın hakim olduğu gözlenmektedir

…Terörizmle mücadelenin zorluklarını dikkate alarak Avrupa

Birliği’nin büyük bir kesiminde “teröristin aklına gelmeme” stratejisinin

benimsenmiş olduğu söylenebilir

www.mustafakibaroglu.com

24

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi23

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

B2. Uluslararası İttifakların Desteğinin Sağlanması

…NATO’nun Terörizmle Mücadele Konsepti 21 Kasım 2002 Prag

Zirvesi sırasında tescil edilmiştir. Buna göre,

…Terörizm gerçek bir tehdittir

…Terörizmle mücadele ulusal bir sorumluluktur

…NATO tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir

…Uluslararası işbirliği gerekmektedir

…Yeteneklerin geliştirilmesi gerekmektedir

…5. Madde bağlantılı mücadele araç ve yöntemleri

…21 Ekim 2001 tarihli “Active Endeavor”

…Gerektiğinde sivil unsurların kullanılması

…5. Madde bağlantılı olamayan mücadele araç ve yöntemleri

…Kriz yönetimi

…İstikrar gücü (SFOR, KFOR, ISAF)

www.mustafakibaroglu.com

25

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi24

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

B. Devletlerin Bireysel Desteğinin Sağlanması

…İkili Anlaşmalar yoluyla terörizme karşı etkin mücadele

yapılmasının en önemli örneklerinden biri Türkiye ile Suriye arasında

Ekim 1998’de imzalanan Adana protokolüdür

…1998 yılına kadar ASALA, PKK ve diğer terör örgütlerine yataklık

yapan Suriye’nin esas olarak Türkiye’nin ve kısmen başka devletlerin ve

uluslararası camianın baskısı ile Adana Protokolü’nü imzalaması suretiyle

teröre vermiş olduğu desteğin kesilmesi terörizmle mücadelede önemli bir

aşama olmuş ve örnek teşkil etmiştir

…Benzer işbirliği anlaşmaları ve protokoller diğer bazı komşu

ülkeler ile de imzalanmıştır. Ancak, bu sözleşmelerin etkin bir şekilde

uygulanabilmesi arkasına sürekli ve yüksek düzeyli siyasi irade ve askeri

güç konulması ile mümkündür

www.mustafakibaroglu.com

26

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi25

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

C. Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelecekteki Eğilim

…Terörizmle mücadele konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nin

“ya benimlesin ya da bana karşısın” şeklinde tanımlanan yaklaşımı

devletleri bir tercih yapmaya zorlamaktadır

…Bununla birlikte “uluslarüstü terörist şebeke” olarak tanımlanan

“El Kaide” ve bağlı birimler “eğer ABD ile birlikteysen benim hedefimsin”

şeklinde tanımlanan bir söylem geliştirmiştir. Madrid saldırıları buna örnek

teşkil edebilir

…İki tehdit arasında kalan devletler daha az zarar göreceklerini

düşündükleri “ABD karşıtı” politikayı benimseyerek “terörün hedefi”

olmamak amacını gütmektedir

www.mustafakibaroglu.com

27

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi26

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

C. Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelecekteki Eğilim

… Bazı devletler terörist guruplarla görüşmeler yaparak anlaşma

yolunu seçmekte ve başka devletlere de bu yola gitmelerini önermektedir.

Gelecekte bu yönde siyasi baskıların artması eğilimi vardır

…Böyle bir yaklaşımın kısa vadeli bir takım “olumlu” sonuçlar

yaratabileceği düşünülse dahi, orta ve uzun vadede hem söz konusu

anlaşma yoluna giden devlet(ler) bakımından, hem de uluslararası boyutta

terörizmle mücadelenin etkisi bakımından olumsuz sonuçlar doğurması

muhtemeldir

www.mustafakibaroglu.com

28

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi27

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Ç. Sonuç ve Öneriler

...Terörizmle mücadele her devletin sadece kendi şartlarını ve

ihtiyaçlarını gözeterek diğer devletlerin içinde bulundukları şartları dikkate

almaksızın ve onların mücadelesine destek vermeksizin yürütülebilecek

bir mücadele olarak düşünülmemelidir

…Ancak, devletlerden kaynaklanan tehditlere karşı ittifak eden

devletler, terör guruplarından kaynaklanan tehditlere karşı benzer

ittifaklara girmekten çekinmektedir

...Bunun en temel sebebi, kendilerine açık tehdit teşkil etmediğini

düşündükleri bir terör örgütünün saldırılarına maruz kalan başka bir

devlete bu mücadelesinde destek vermek suretiyle “başarı şansı

yüksek olmayan ve bazı durumlarda caydırılması mümkün olmayan” bir

mücadeleye girmek zorunda kalmaları sonucu söz konusu terör

örgütünün hedefi haline gelmek endişesi olduğu gözlemlenmektedir

www.mustafakibaroglu.com

29

ter rizmle uluslararas m cadelede gelinen durum ve gelecekteki e ilimi28

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi

Ç. Sonuç ve Öneriler

…Gelecekteki en önemli tehditlerin başında terör şebekelerinin

kitle imha silahları edinmeleri ve/veya bu silahları geliştirme yeteneği

kazanmaları olasılığı gelmektedir

...Özellikle kitle imha silahları ile gerçekleştirilebilecek terör

saldırılarının etkileri hedefteki devletin sınırlarının çok ötesine geçebilir

...Devletlerin ikili ya da çoklu, bölgesel ya da uluslararası boyutta

etkin işbirliğini geliştirmekten başka seçenekleri olmadığı anlaşılmalıdır

…Bu yaklaşım tümüyle benimsenene kadar terörizmle mücadele,

ağırlıklı olarak ulusal düzeyde yürütülen ve devletlerin büyük oranda

kendi imkan ve kabiliyetlerine dayalı başarı şansına sahip bir

mücadele olarak kalacak gibi görünmektedir

www.mustafakibaroglu.com

30

genelkurmay ba kanli i 06 mayis 200 8

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI06 MAYIS 2008

Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi..DOÇ. DR. MUSTAFA KİBAROĞLUBİLKENT ÜNİVERSİTESİ