m ll a r mehmet em n yurdakul n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MİLLİ ŞAİR: MEHMET EMİN YURDAKUL PowerPoint Presentation
Download Presentation
MİLLİ ŞAİR: MEHMET EMİN YURDAKUL

play fullscreen
1 / 10

MİLLİ ŞAİR: MEHMET EMİN YURDAKUL

3762 Views Download Presentation
Download Presentation

MİLLİ ŞAİR: MEHMET EMİN YURDAKUL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MİLLİ ŞAİR: MEHMET EMİN YURDAKUL • “Türklerin son uyanma çağının tarihini yazacak tarihçi bu ad üzerinde mutlaka duracaktır: Mehmed Emin!”

  2. DOĞUMU: 13 MAYIS 1869 • 1. ETKİ • BABASI BALIKÇI SALİH REİS. Ümmî • HALKÇILIK….

  3. YETİŞTİĞİ MUHİTİN TESİRİ • Ben halk çocuğuyum. Halk evladı bir ana ile babanın kucağında büyüdüm. Atalardan kalma halk öğüdleriyle, halk ninnileriyle çocukluğumu geçirdim. Biraz yetişkin hale geldiğim vakit bu halkı çok acıklı bir halde gördüm. • Kalemimi elime aldığım zaman nasıl bir yazı yazmaklığım lazım geleceğini kendi benliğimden sordum. İçimden bir sesin bana: “kendi kanını taşıyan ve kendi diliyle konuşan bir halkı uyandırmak ve yükseltmek için ne yolda yazı yazmak lazım gelirse işte öyle.” diye hitap ettiğini duydum.

  4. EĞİTİMİ • SARAY MEKTEBİ • BEŞİKTAŞ ASKERİ RÜŞTİYESİ • MÜLKİYE MEKTEBİ • MEKTEB-İ HUKUK • RÜSUMAT EVRAK MÜDÜRÜ

  5. Hicaz Vililiği, Sivas Valiliği • 1912 erzurum valililiği

  6. 2. ETKİ: ŞEYH CEMALEDDİN AFGANÎ : Sömürgecilik karşıtı milliyetçi bir din adamı • Büyük islam birliği • “Beni o yoğurmuştur. Cemaleddin’inn ruhu bende yaşıyor.”

  7. EDEBİYATA GİRİŞİ • MUKTEBES VE ÇOCUK BAHÇESİ DERGİLERİNDE ŞİİRLERİNİ YAYINLAR.

  8. TÜRK DERNEĞİ – TÜRK YURDU DERGİSİ – 31 AĞUSTOS 1911 • AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU, AHMED AĞAOĞLU, YUSUF AKÇURA, HÜSEYİNZADE ALİ TURANİ • TÜRK OCAĞI: 25 MART 1912 (TÜRKÇÜLÜĞÜN DOĞUŞ MABEDİ)

  9. MİLLİ MÜCADELEYE DESTEK VE MİTİNGLER • “KARDEŞLER, • Keşke asırların geceleri ve dünyaların mezarları gözlerime dolarak bir kör olsaydım. Sokak sokak dilense idim de milletimin, kulağımı parçalayan bu felaket seslerini işitmeseydim, bu kara günleri görmeseydim…”

  10. Milletvekilliği; Afyonkarahisar1944- ölümü • Eserlerinden bazıları: • TÜRKÇE ŞİİRLER • TÜRK SAZI • EY TÜRK UYAN • TAN SESLERİ • TURAN’A DOĞRU