Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aukščiausia Lyderio veiklos prasmė. Drąsa keistis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aukščiausia Lyderio veiklos prasmė. Drąsa keistis

Aukščiausia Lyderio veiklos prasmė. Drąsa keistis

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Aukščiausia Lyderio veiklos prasmė. Drąsa keistis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aukščiausia Lyderio veiklos prasmė. Drąsa keistis

 2. Lyderisir jo užduotys • Lyderystė. Lyderio vieta ir funkcija visuomenėje. • Stereotipai Lyderio veikloje ir jų įveikimo būtinybė. • Drąsa. Baimė. • Rezultatai, Lyderiui įveikus savo vidinius baubus ir sukūrus vidinę laisvę.

 3. Lyderystė. Lyderio vieta visuomenėje ir jo paskirtis

 4. Lyderio apibrėžimas Lyderis – tai Kūrėjas, kuris tenkindamas savo interesus, tarnauja visuomenei

 5. Septynios lyderio charakteristikos 1. Įgimto potencialo galia ir specifika. 2.Vystymasis pagal įgimtą potencialą. 3. Ambicija,poreikis veikti, valia. 4. Meilė savai veiklai. 5. Aukščiausias profesinių žinių lygis. 6.Vidinė laisvė ir laisvė nuo stereotipų. 7. Intuicija paremtas racionalumas.

 6. Lyderio funkcija Aukščiausia Lyderio veiklos prasmė ir paskirtis – tarnystė.

 7. Lyderio asmeninė užduotis Svarbiausia asmeninė užduotis – sukurti vidinę laisvę ir autonomiją.

 8. Autonomiją užtikrinantys įrankiai 1. Puiki fizinė sveikata. 2. Ekonominė nepriklausomybė. 3. Individualioji laisvė (šeimyninė, socialinė). 4. Vidinė laisvė.

 9. Lyderiu gimstama ir tampama • Gimstama: įgimtas specifiškas potencialas. • Tampama: sukuriama laisvė nuo ideologijos ir stereotipų.

 10. II. Stereotipai Lyderio veikloje ir jų įveikimo būtinybė.

 11. Stereotipo apibrėžimas Stereotipas – tai įprastas mąstymo ir elgesio modelis

 12. Stereotipui būdinga • Formuojasi vaikystėje, vėliau bręsta. • Gali būti neigiamas arba teigiamas. • Gali būti pašalintas, atlikus Metanoją. • Formuoja vidutinybę (Prokrusto lova).

 13. Stereotipai, pavojingi Lyderiui: 1. Seksas 2. Meilė - partnerystė 3. Asmeninė yda.

 14. Lyderio efektyvumo prielaidos 1. Vidinė laisvė (nuo ideologijos, stereotipų) 2. Pasišventimas veiklai

 15. III. Drąsa. Baimė “Vadovai yra svajotojai, kurių baimės jausmas prastai išsivystęs. Jie neturi jokios nuovokos apie jų laukiančias kliūtis, todėl įvykdo neįmanomus dalykus.” Robert Jarvik

 16. Baimės apibrėžimas Baimė – savo menkumo pojūtis, kylantis iš neadekvačios psichologinės gynybos ir dažnai lydimas sustingimo.

 17. Baimės esmė 1. Prigimtis – natūrali, tai žmogaus egzistencijos dalis. 2. Funkcija: • Įspėja apie pavojų. • Skatina veikti atsakingai, susitelkus. • Priartina prie egzistencinio išmatavimo.

 18. Baimę nugali 1. Realistinis požiūris i baimę: • Pripažinti • Nuspręsti “susidraugauti” 2. Veikla. 3. Suvokimas, jog baimė – augimo rodiklis.

 19. “Vienintelis nekintantis dalykas šiame pasaulyje yra nuolatiniai pasikeitimai”

 20. IV. Rezultatai, įveikus stereotipus • Autentiškumas. • Vidinė laisvė. Ramybė. • Auganti Lyderio galia ir valdžia. • Besiplečianti lyderio veiklos sfera. • Efektyvumas. • Vidinis pasitenkinimas. • Pinigai.

 21. Lyderisir jo užduotys • Lyderis – tai pirmaujantysis. Lyderio paskirtis – tarnystė. • Stereotipai Lyderio veikloje ir jų įveikimo būtinybė - Metanoja. • Drąsa. Baimė. • Rezultatai, Lyderiui įveikus savo vidinius baubus ir sukūrus vidinę laisvę.

 22. “Geriausias būdas valdovui valdyti savo šalį – tai pirmiausia išmokti valdyti save”. Dalai Lama

 23. Tarnystė žmonėms, suderinta su asmeniniais siekais, yra aukščiausia Lyderio veiklos prasmė.