slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vanha on arvokasta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Vanha on arvokasta - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Vanha on arvokasta. Tavoitteina Ihmisarvoisen vanhuuden toteutuminen Vanhusten yksinäisyyden lievittäminen Syrjäytymisen ehkäiseminen. Anna & Arvo rakentaa ihmisarvoista vanhuutta ja sukupolvien välistä yhteyttä. Yksinäisten ja apua tarvitsevien vanhusten löytäminen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vanha on arvokasta' - eunice


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anna arvo rakentaa ihmisarvoista vanhuutta ja sukupolvien v list yhteytt
Tavoitteina

Ihmisarvoisen vanhuuden toteutuminen

Vanhusten yksinäisyyden lievittäminen

Syrjäytymisen ehkäiseminen

Anna & Arvo rakentaa ihmisarvoista vanhuutta ja sukupolvien välistä yhteyttä
slide4

Yksinäisten ja apua tarvitsevien vanhusten löytäminen

Kotikäyntityönkehittäminen

Sukupolvien kohtaaminen

Ihmisarvoisen vanhuuden toteutuminen

Vanhusten yksinäisyyden lievittäminen

Syrjäytymisen ehkäiseminen

Vaikuttamistyö

Hyvien mallien levittäminen

Vanhusten saattaminen muiden seuraan

Vapaaehtoistyön kehittäminen

Ammattilaisten yhteistyön vahvistaminen

slide5
TOIMINTA-

YMPÄRISTÖ

TAVOITTEET

TOIMINTA

ARVIOINTI

projektin rakentaminen
Suunnitteluryhmä, jossa mukana ainakin diakoniatyöntekijä, vapaaehtoinen ja nuorisotyön edustaja

Ohjausryhmä, jossa mukana myös yhteistyökumppaneiden edustajia (kunta, laitokset, järjestöt)

Tilannekartoitus omalla paikkakunnalla

Haastattelut 76-vuotiaiden luona

Verkostokartoitukset

Projektin rakentaminen
slide7

Ammattilaisten yhteistyön vahvistaminen

Yksinäisten ja apua tarvitsevien vanhusten löytäminen

Ihmisarvoisen vanhuuden toteutuminen

Vanhusten yksinäisyyden lievittäminen

Syrjäytymisen ehkäiseminen

Vapaaehtoistyön kehittäminen

Kotikäyntityönkehittäminen

Vaikuttamistyö

Vanhusten saattaminen muiden seuraan

Hyvien mallien levittäminen

Sukupolvien kohtaaminen

hyv n vanhuuden rakennusaineita
Terveys

Turvallisuus

Itsenäisyys

Sosiaaliset suhteet

Hengellinen elämä, suhde Jumalaan

Hyvän vanhuuden rakennusaineita
hyv n vanhuuden esteit
Sairastaminen, kivut

Liikuntakyvyn menettäminen

Aistien heikkeneminen

Vaikeudet perheissä

Yksinäisyys ja eristyneisyys

Taloudelliset huolet

Kylien tyhjeneminen

Rauhaton asuinalue

Hyvän vanhuuden esteitä
kokemus yksin isyydest
Kaikilla paikkakunnilla yhteensä yksinäiseksi itsensä koki usein 8 %, silloin tällöin 35 %

Yksinäisyyttä aiheutti:

Puolison kuolema

Oma sairastaminen

Liikuntakyvyn heikkeneminen

Omaisten ja ystävien vähyys

Lasten asuminen kaukana

Asuinolot ja perhehuolet

Kokemus yksinäisyydestä
yksin isyys
Konkreettinen yksin oleminen sosiaalinen yksinäisyys

Yksinäisyyden tunne emotionaalinen yksinäisyys

Yksinäisyys
yksin isyys on
Pelottavaa, jos joutuu yksin kohtaamaan piiloon siirretyt ja ahdistavat oman elämän tosiasiat

Myönteistä, jos se mahdollistaa oman eletyn elämän tarkastelun rauhassa, asioiden arvottamisen elämänkokemuksen tuomalla viisaudella ja mielenrauhan saavuttamisen

Yksinäisyys on
slide14
Yksinäisyyden tunne, masentuneisuus ja sosiaalinen eristyneisyys liittyvät läheisesti toisiinsa, mutta ne eivät ole toistensa edellytyksiä

Yksinäisyyden tunteella on yhteys kotiin jäämiseen ja kotona pysymiseen (kokemus kodin vankina olemisesta)

Siihen voi liittyä toivottomuuden, tarpeettomuuden ja tyhjyyden tunne

hyv st el m st totta
Tarvitaan yhteistä työtä johon osallistuvat- ikäihmiset ja heidän lähipiirinsä- kuntien viranomaiset- seurakunnat ja järjestöt- valtion päättävät elimet- vapaaehtoiset toimijat, lähimmäiset, me kaikkiHyvästä elämästä totta
slide20

Yhteistyötä edistää

 • Henkilösuhteet ja toisten työn tunteminen (98 %)
 • Säännölliset tapaamiset (77 %)
 • Innostuksen tarttuminen (87 %)
 • Esimiehen lupa ja kannustus (80 %)
 • Ongelmien avoin käsittely (80 %)
 • Selvä työnjako (71 %)
 • Konkreettiset tavoitteet (69 %)
slide21

Yhteistyön hyödyt

 • Ikäihmisten tilanteen paraneminen
 • Vapaaehtoistyön vahvistuminen
 • Tiedon välittäminen yksinäisistä ja apua tarvitsevista
 • Uudet ryhmät, toimintamuodot ja kohtaamiset
 • Ikäihmisten asiat esillä tiedotusvälineissä
 • Yhteisöllisyyden lisääntyminen
slide22

Etsivä työ

 • Miten löytää avun ulkopuolelle jäävät vanhukset?
 • Yhteistyö eri tahojen ja lähiverkostojen kanssa (viranomaiset, järjestöt, terveyskeskukset, kahvilat ja kioskit, omaiset, naapurit ja ystävät)
 • Haastattelut, ennaltaehkäisevät kotikäynnit, syntymäpäiväkäynnit
 • Huomio elämän murrosvaiheisiin - muuttaminen
 • Tarvitaan osaamista yksinäisten, päihdeongelmista, masennuksesta tai muistioireista kärsivien tunnistamiseen
 • Huoli puheeksi – varhainen puuttuminen myös vanhusten ongelmia kohdatessa
slide24

Osaamisen lisääminen

 • Marginaalissa elävät vanhukset
 • Dementiaa sairastavan kohtaaminen ja hengellinen hoitaminen
 • Diakoniatyöntekijät kouluttajana muille seurakunnan työntekijöille
 • Seurakunta kouluttajana vanhustenhuollon työntekijöille
slide25

Yhteisöllisyyden vahvistaminen

 • Oikeus saada asua kotona, mutta myös päästä pois kodin seinien sisältä
 • Henkilökohtainen kutsuminen ja yksinäisten huomioiminen
 • Lähellä tapahtuva toiminta
 • Osallistumisen mahdollistaminen
 • Kohdennettu kerhotoiminta
 • Vapaaehtoistoiminnalla merkittävä rooli
 • Kerhot, retket, jumalanpalvelukset
slide26

Toivon luominen

 • Turvallisuuden tunteen vahvistaminen
 • Tarpeellisuuden tunteen vahvistaminen
 • Tuki elämän vaikeiden asioiden käsittelyyn
 • Voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen
 • Yhteys eri sukupolvien välillä
 • Mahdollisuus jumalasuhteen hoitamiseen
osaanko
Auttaa ikääntyvää löytämään rohkeutta oman elämänpiirin laajentamiseen?

Auttaa epäolennaisen karsimiseen (esim. pukeutuminen)

Tukea ponnistelussa merkityksellistä elämää kohti (Mikä on minulle merkityksellistä?)

Kohdata ristiriitoja ja onko minulla rohkeutta puuttua niihin?

osaanko käsitellä asioita aidon dialogisesti?

Edistää positiivisia kokemuksia samalla kun käsittelen ristiriitoja ammattitaidolla?

Osaanko...
slide28

1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle

2. Vanhuksille tulee taata mahdollisuus ihmissuhteisiin ja osallisuuteen elämästä

3. Perheenjäsenten välistä yhteyttä ja omaishoitoa on tuettava

4. Hyvän hoidon järjestäminen on arvovalinta, ei pelkkä taloudellinen kysymys

5. Marginaalissa elävistä vanhuksista tulee kantaa erityistä huolta.

slide29

Arvokkainta, mitä ihminen voi toiselle lahjoittaa, on antaa hänelle mielenkiintonsa, myötäelämisensä, tietonsa, taitonsa, uskonsa ja rohkeutensa. Silloin hän lahjoittaa elävintä itseään ja kohottaa sillä toisen elossa olemisen tunnetta ja tahtoa. Vasiliki Lanaran

syv llisempi osallisuus on enemm n kuin passiivi mukanaoleminen
Edellyttää meiltä osallistujana enemmän kuin kykyä toimia ryhmässä ja tietoisuutta toiminnalle asetetuista tavoitteista (ulkoa ohjautuva)

Osallisuus on omatehtoista ja aktiivia – se koskettaa identiteettiä

Pohjalla on kyky tunnistaa omia tarpeita ja toive ottaa kantaa ja vaikuttaa

Kuka minä olen?

Montako identiteettiä kannan mukanani? – kaikki vapaaehtoisesti?

Identiteetin uudelleen rakentuminen

Syvällisempi osallisuus on enemmän kuin passiivi mukanaoleminen
olenko tarpeeksi sensitiivinen huomaamaan niit jotka ovat kadottamassa subjektiutensa
Miten edistän ympärilläni osallisuutta?

Mitkä ovat minulle avautuvia ja riittäviä kriteerejä, joiden perusteella voin määritellä subjektiuen olemassaolon?

Jos osallisuus on mahdollisuutta merkitykselliseen elämään, niin mitä siihen kuuluu iäkkäänä?

Mikä on sinulle merkityksellistä omassa vanhuudessasi?

Olenko tarpeeksi sensitiivinen huomaamaan niitä, jotka ovat kadottamassa subjektiutensa?
merkityksellisyys
Kerronta on ihmisen tapa jäsentää ja merkityksellistää elämäänsä

Muistikaan ei ole tietokone, vaan tilannekohtainen

Elämänkerronnassa on mukana

Tunteet

Arvot ja arvostukset

Sekä aika (historiallisen ajan kulttuuri) „aika oli semmoista“....

Merkityksellisyys....
narratiivinen gerontologia el m nkerronnan t rkeys
Tilan ja ajan luominen

Kohtaamisen ja osallisuuden paikat

Ikäkäs tulee omana itsenään näkyväksi, kuulluksi ja kohdatuksi

Kohtaaminen vapaassa tilassa ilman rooleja (auttaja – autettava)

Narratiivinen gerontologia ...elämänkerronnan tärkeys...
moninaisuutta kunnioittava kumppanuus edellytt
Moninaisuutta kunnioittava kumppanuus edellyttää

Vanhus/päihdeidentiteetin riisumista ja ihmisen arvokkuuden tunnustamista sekä hyväksymistä hänet sellaisena kuin hän on

henkisen esteettömyyden saavuttamista ja jaettua asiantuntijuutta

kykyä nähdä ikääntyneen elämänkokemus, elämänviisaus ja kypsyys selviytyä koettelemuksista hänen voimavaranaan

palauttaa ikääntyneen elämäntarkoituksellisuus kiinnittämällä huomio siihen, mitä hänellä vielä on jäljellä

ik eettisen vanhus p ihdety n merkitys
Ikäeettisen vanhus/päihdetyön merkitys

Tavoitteena on arvokas vanhuus ja se perustuu:

ikääntyneen ihmisarvoon ja arvokkuuteen sekä moninaisuutta kunnioittavaan kumppanuuteen

ikääntyneen autonomiaan sekä fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen

sielunhoidolliseen työotteeseen ja sen kykyyn kohdata ihminen ja hänen elämäntilanteensa

Ikäeettisen päihdetyön tehtävänä on rikkoa tabut, kuten märkä ikäluokka

kehitty kseen ik eettinen vanhus p ihdety edellytt
Kehittyäkseen ikäeettinen vanhus/päihdetyö edellyttää

Vanhus- ja päihdetyön välistä dialogia

Vanhus-, päihde- ja mielenterveystyön välistä kumppanuutta

Vanhus-, päihde-, mielenterveys- ja hengellisen työn välistä kumppanuutta

mist haaveilet
”Toivon terveyttä ja silmälasit. Hieman ripsiinkin väriä olisi hyvä saada. Olla hyvännäköinen. Hoitokotiin haluan kovasti.”Mistä haaveilet?
 • ”Toivon kanssaihmisten hyväksyntää ja hyvää elämää. Kirkossa käyntiä. Konsertissa ja teatterissa käyntiä.”
 • ”haaveilen, että saan olla vanha. Saisin olla kotona pienessä puhtaassa kodissa.”
mist haaveilet1
”Saisin lämpöisemmän asunnon, josta pääsisi auttamatta ulos. Hissin ovet liian painavat. Raput on pahat. Hyvä kun olisi edes parveke, että pääsisi ulos.”Mistä haaveilet?
 • ”Haluaisin päästä viikoksi kotoa lepäämään ja keräämään voimia palvelutaloon.”
 • ”Pääsisin veteraanien kuntohoitoon, jotta vaimo saisi levätä ja jaksaisi vielä hoitaa kotona.”
mist haaveilet2
”Toivon etten joutuisi avuttomaksi muiden armoille. Terveys olisi niin hyvä, että voisi matkustaa tyttären luokse Sveitsiin.”Mistä haaveilet?
 • ”Toivon että olkapää olisi terve ja hartiat kunnossa. Jotakin piristystä yksinäisyyteen vaimon kuoleman jälkeen.”
 • ”Haluaisin ulkoilla luonnon helmassa metsässä, järven rannalla.”
tyytyv isyys el m n
Yhteensä 98 % koki itsensä tyytyväiseksi usein tai silloin tällöin

Pitkän elämänkokemuksen omaavien tapa ottaa vastaan elämältä monenlaisia asioita?

Voimia elämään tuo:

Säilynyt terveys

Valoisa luonne

Ystävien olemassaolo

Uskonnon antama turva

Tyytyväisyys elämään