KURIAI VEIKLAI REIKIA DAUGIAUSIA ENERGIJOS? - PowerPoint PPT Presentation

eunice
kuriai veiklai reikia daugiausia energijos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURIAI VEIKLAI REIKIA DAUGIAUSIA ENERGIJOS? PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURIAI VEIKLAI REIKIA DAUGIAUSIA ENERGIJOS?

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
KURIAI VEIKLAI REIKIA DAUGIAUSIA ENERGIJOS?
272 Views
Download Presentation

KURIAI VEIKLAI REIKIA DAUGIAUSIA ENERGIJOS?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KURIAI VEIKLAI REIKIA DAUGIAUSIA ENERGIJOS?

 2. Pamokos tema FIZINIO KRŪVIO POVEIKIS ORGANIZMUI Mokytoja Selvina Pečiulienė

 3. Pamokos uždaviniai Dirbdami grupėmis, naudodamiesi kompiuteriais ir vadovėliu mokiniai: • atliks tyrimą, kaip pulso dažnis priklauso nuo fizinio krūvio; • gautus rezultatus pavaizduos stulpeline diagrama ir užrašys darbo išvadą; • nurodys 5 fizinio krūvio sukeliamus pokyčius žmogaus organizme ir paaiškins pokyčių priežastis.

 4. TIRIAMOJO DARBO ETAPAI • TEMA • TIKSLAS • HIPOTEZĖ • PRIEMONĖS • DARBO EIGA • REZULTATAI • IŠVADA

 5. Kas yra pulsas?Ką rodo pulso dažnis? Širdies susitraukimų skaičius per minutę

 6. DARBĄ ATLIKITE VADOVAUDAMIESI TAISYKLE • S – saugiai • T – tyliai • T – tvarkingai

 7. 1 UŽDUOTIS • Praktikos darbas Skirtingos fizinės veiklos įtaka pulso dažniui

 8. Darbo eiga 1. Darbo lape užrašykite hipotezę. 2. Atlikite jums nurodytą užduotį ir suskaičiuokite tiriamojo pulso dažnį. Tiriamojo pulso dažnį matuokite prieš jam atliekant fizinius pratimus ir iškart po to, kai juos atliks. 3. Gautus duomenis įrašykite į lentelę. 4. Spalvotu pieštuku nubraižykite savo grupės mokinio vidutinio pulso dažnio diagramos stulpelį darbo lape. 5. Užrašykite kitų grupių duomenis darbo lapo lentelėje ir pieštuku nubraižykite kitų grupių rezultatus diagramai skirtoje vietoje. 6. Palyginkite visų grupių gautus rezultatus ir užrašykite išvadą.

 9. 2 UŽDUOTISOrganizmo atsakas į fizinį krūvį • Kvėpavimas..........................., nes....................... • Širdis plaka............................, nes...................... • Kraujagyslės.........................., nes....................... • Kūno temperatūra................., nes....................... • Prakaito liaukos....................., nes...................... Naudodamiesi savo patirtimi ir vadovėlio medžiaga (145–146 p.), nurodykite 5 pokyčius, kurie vyksta žmogaus organizme darant fizinius pratimus. Paaiškinkite, kodėl jie vyksta. Vertinimas: vienas atsakymas – 1 taškas, jo paaiškinimas – 1 taškas. Iš viso: 10 taškų.

 10. 2 užduoties atsakymai 1. Kvėpavimas tampa dažnesnis ir gilesnis (1 taškas), nes organizmuireikia daugiau deguonies ir turi būti pašalinama daugiau anglies dioksido (1 taškas). 2. Širdis plaka dažniau (1 taškas), nes su krauju reikia greičiau aprūpinti organizmą deguonimi (1 taškas). 3. Odos kraujagyslės išsiplečia (1 taškas), nes į jas priplūsta daugiau kraujo, oda išspinduliuoja šilumą (1 taškas). 4. Kūno temperatūra pakyla (1 taškas), nes dirbantys raumenys išskiria daugiau šilumos (1 taškas). 5. Prakaito liaukos išskiria prakaitą (1 taškas), nes jam garuojant kūnas vėsinamas (1 taškas).

 11. ĮSIVERTINIMAS • Kuo prisidėjau prie grupės darbo? • Du svarbūs dalykai, kurių aš išmokau pamokoje. • 1–2 dalykai, ko turėčiau dar pasimokyti.

 12. Namų darbai • Užrašykite dvi sporto šakas, kurios naudingiausios žmogaus organizmui. • Paaiškinkite, kodėl taip manote.

 13. Geros dienos! Nepritrūkite energijos