slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Festina lente – skynda långsamt Gedigen kartläggning Att bli allas egendom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Festina lente – skynda långsamt Gedigen kartläggning Att bli allas egendom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Festina lente – skynda långsamt Gedigen kartläggning Att bli allas egendom - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Festina lente – skynda långsamt Gedigen kartläggning Att bli allas egendom Struktur och organisation Åtgärdsplan Innehåll. Syfte: Att få kunskap om nätverk som metod för skolutveckling Att få stöd i arbetet med att skapa nätverk Att få redskap i formateringen av nätverk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Festina lente – skynda långsamt Gedigen kartläggning Att bli allas egendom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Festina lente – skynda långsamt
 • Gedigen kartläggning
 • Att bli allas egendom
 • Struktur och organisation
 • Åtgärdsplan
 • Innehåll
slide3
Syfte:
 • Att få kunskap om nätverk som metod för skolutveckling
 • Att få stöd i arbetet med att skapa nätverk
 • Att få redskap i formateringen av nätverk
 • Hur? När? Var? Varför? Vad?
slide7
Initiering- lägesbedömning, probleminventering, studiebesök, konsulter? Samtal, tidigare insatser, pågående projekt, andra nätverk, stora satsningar, många strategier, plantera idéer, identifiera de ”djärva”
 • Implementering- att sätta igång det man planerat, konfliktfylld fas, kan väcka motstånd, svårigheter kan uppstå, entusiasm kan lätt gå över i trötthet och besvikelse.
 • Institutionalisering- 5- 8 år! Träning, hitta andra som håller samma tempo, granska och stämma av mot mål, påfyllning, orka -spridning
mandatfr gan
Mandatfrågan
 • Hur ser ditt uppdrag ut? Nedsättning i tjänsten? Inom tjänsten? Projektanställning?
 • Vad ligger i ditt uppdrag? Vilka befogenheter har du? Har du en egen budget? Inom vilka ramar ska du arbeta?
 • Diskutera med varandra hur det ser ut för er!
utv rdering
Utvärdering
 • Efter varje termin gjordes utvärdering vilken låg till grund för nästa termin. Vi efterfrågade också effektresultat från skolorna. Ett resultat blev också att vi identifierade fortbildnings- och kompetensutvecklingsbehov.
 • A. Hur har er skolas förutsättningar stärkts för att nå bättre resultat?
 • Vilken kompetens har uppnåtts?
 • Hur har organisationen för skolan förändrats?
 • Hur tar sig nya förhållningssätt uttryck?
 • Vilka nya arbetssätt och metoder har skapats?
 • På vilket sätt har det systematiska arbetet utvecklats?
 • B. Går det i dagsläget att se effekter på elevnivå (ej endast betyg)? Vilka i så fall?