slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Effectief Vergaderen doe je zo ……. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Effectief Vergaderen doe je zo …….

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Effectief Vergaderen doe je zo ……. - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Effectief Vergaderen doe je zo ……. Welkom en programma. Korte terugblik / samenvatting Uitwerking huiswerkopdracht m.b.t. het rollenspel: Het rollenspel Reacties over het proces De vragenlijst en opvallende punten daarin Verder met nog een stuk theorie: Stijlen van vergaderen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Effectief Vergaderen doe je zo …….


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
welkom en programma
Welkom en programma
 • Korte terugblik / samenvatting
 • Uitwerking huiswerkopdracht m.b.t. het rollenspel:
  • Het rollenspel
  • Reacties over het proces
 • De vragenlijst en opvallende punten daarin
 • Verder met nog een stuk theorie:
  • Stijlen van vergaderen
  • Gedrag en vergaderen
  • Gebruik van sterke punten tijdens het vergaderen
  • ……
terugblik
Terugblik
 • Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
 • Bestuursvergadering en Ledenvergadering
 • Wat doet het Bestuur
 • Zender en ontvanger en de boodschap
 • De “bergen waar we tegenop zien”
 • Huiswerkopdrachten
rollenspel
Rollenspel
 • Samenstellen van het bestuur en aan de slag met een voorbereiding >> tips meegeven / begeleiding
 • Samenstellen van observatiegroep en voorbereiding van de observatie >> tips meegeven / begeleiding
 • De rest van de groep vormt de groep leden >> tips meegeven / begeleiding
 • “Het spel op de wagen”
 • Terugkoppelen van het totaal
de vragenlijst
De Vragenlijst
 • Waarom zo’n lijst
 • Hoe leest u uw eigen antwoorden
 • Wat gaat u er mee doen / wat kunt u er mee doen
 • De verbeterpunten en hoe die te realiseren
slide8

Genoemde knelpunten penningmeester

 • Ledenadministratie
 • Voort secretariaat m.b.t. contributie-inning

Dient ervoor te zorgen dat de

contributie/sponsorgelden op tijd

worden voldaan

 • Taakverdeling / taakinvulling
 • Hoe gaan we om met niet-betalers

Moet achter de mensen aan die

niet betalen

 • Heeft nooit genoeg middelen

De Vragenlijst

Genoemde knelpunten Lid van Bestuur

 • Geen concrete taken toegewezen gekregen
 • Meer willen doen dan gevraagd Scheefgroei bij de belasting / werkdruk van personen
 • Afstand tot DB (minder op de hoogte / betrokken Communicatie tussen het Dagelijks Bestuur (DB) en de overige bestuursleden
 • Eigen betrokkenheid
 • “Ik ben onmisbaar”
slide12

De Vragenlijst

Eigenlijk moet je zo min mogelijk onderbreken.

Iedereen heeft het recht om zijn mening / verhaal te vertellen.

slide13

De Vragenlijst

Omgaan met kritiek vanuit de vereniging is lastig en vaak ondankbaar.

Je kunt het niet altijd met iedereen eens zijn.

de vergadering welke stijlen
De Vergadering: welke stijlen ……
 • In een vertrouwelijke sfeer werken kan in diverse stijlen worden uitgevoerd.
 • We maken een keuze voor:
  • Taakgerichte stijl: er wordt “verteld” wat er moet gebeuren.
  • Relatiegerichte stijl: contact krijgen met de leden, begrip en acceptatie verwerven.
de vergadering welke stijlen1

Relatiegericht

hoog

participeren

verkopen

delegeren

opdragen

Taakgericht

laag

hoog

De Vergadering: welke stijlen ……
 • De plaatsen van de 2 stijlen in een schema:
de vergadering wat is het nu eigenlijk
De Vergadering: wat is het nu eigenlijk?

Welke stijl er ook wordt gekozen, de inhoudelijke invulling is:

 • Een verzamelnaam voor diverse vormen van formeel groepsoverleg
 • Een vergadering is pas een vergadering als:

- er een agenda is

- een voorzitter heeft

- er deelnemers zijn

- er verslaglegging is

de vergadering wat is het nu eigenlijk1
De Vergadering: wat is het nu eigenlijk?
 • Vergaderen is dus : overleggen met een groep mensen met gebruik van de functies:

- Brainstormen: spontaan met ideeën komen

- Uitwisselen van informatie: deelnemers informeren elkaar

- Oplossen van problemen: discussiëren / oplossen van …

- Nemen van beslissingen: besluiten over zaken die deze

of vorige vergadering aan bod zijn gekomen

gedrag en vergaderen
Gedrag en vergaderen
 • Het effect van:
  • de emotie van de persoon;
  • de emotie van het moment / de boodschap;
  • uw eigen emotie: ga kort bij uzelf na of en hoe u uw emoties kunt “beheren”;
  • wie durft het te delen?
gedrag en vergaderen1
Gedrag en vergaderen
 • Het effect van:
  • de mate van samenwerking;
  • de mate van onderlinge acceptatie;
  • uw “eigen” samenwerkingspakketje: tot hoe ver wilt / kunt u gaan? Ga dit ook na in het kader van het “beheer“;
  • deel het met ons als u dit wilt.
gedrag en vergaderen2
Gedrag en vergaderen
 • Het effect van:
  • de sterke punten van jezelf;
  • waar vinden we die terug;
  • voorkom een blinde vlek en denk eraan dat we allemaal “een valkuil” hebben
hebt u ook nu nog vragen
Hebt u ook nu nog vragen?

OPSW OndersteuningsPunt

Sport en Welzijn

Telefoon 0416-683615

Email opsw@waalwijk.nl

Stel ze nu, wij noteren ze en komen er op terug.Stel ze later via de e-mail aan het OndersteuningsPunt Sport en Welzijn