slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
dr inż. Andrzej Raj mgr inż. Dariusz Kuś

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

dr inż. Andrzej Raj mgr inż. Dariusz Kuś - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V. IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość– fundusze UE w sektorze środowiska” 5-6 grudnia 2011 r. Kraków,. dr inż. Andrzej Raj

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'dr inż. Andrzej Raj mgr inż. Dariusz Kuś' - essien


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V

IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość– fundusze UE w sektorze środowiska” 5-6 grudnia 2011 r. Kraków,

dr inż. Andrzej Raj

mgr inż. Dariusz Kuś

slide2

Zakres wysokościowy: od 400m do 1602 m n.p.m.; najwyższy szczyt w paśmie - Śnieżka.

Charakterystyka Karkonosze/Krkonoše NP

Położenie Parku

Park Narodowy zlokalizowany jest w Karkonoszach w części Sudetów Zachodnich po polskiej i czeskiej stronie.

slide3

Karkonosze/Krkonoše NP

Park Narodowy po obu stronach granicy zajmuje 60 200 ha, w tym:

strefa rdzenna (10 600ha)

strefa buforowa (31 200 ha)

strefa tranzytowa(18400ha)

slide4

Karkonosze/Krkonoše NPreprezentuje unikalną mozaikę górskich i arktycznych ekosystemów, stanowi wyspę alpejsko – arktycznej tundry w centrum Europy.

slide5

1300 gatunków roślin w tym – relikty glacjalne (malina moroszka,gnidosz sudecki, skalnica śnieżna, wierzba lapońska, etc.) oraz endemity (jarząb sudecki, dzwonek karkonoski, skalnica bazaltowa, etc.)

Malina moroszka

Wierzba lapońska

Gnidosz sudecki

Skalnica śnieżna

slide6

Zagrożone gatunki zwierząt – podróżniczek, cietrzew, derkacz, etc…

Derkacz

Podróżniczek

Cietrzew

mi dzynarodowe uznanie dla karkonoszy
Międzynarodowe uznanie dla Karkonoszy

UNESCO MaB,

Transboundary Park

Ramsar Site

Natura 2000

slide23

I. PLANOWANIE FINANSOWE

Bilans otwarcia na 2009rok:

Środki w planie finansowym – 0,4 mln

Potrzeby – 2,1 mln

= 1,7 mln brakujących środków

Bilans otwarcia na 2010 rok:

Środki w planie finansowym – 4,9 mln

Potrzeby – 5,9 mln

= 1 mln brakujących środków

Bilans otwarcia na 2011 rok:

Środki w planie finansowym – 3,1 mln

Potrzeby – 5,2 mln

= 2,1 mln brakujących środków

slide24

Problemy:

 • brak 100% zabezpieczania środków na realizację projektów w planie finansowym pjb,
 • długie procedury zatwierdzania korekt finansowych,
 • system przepływów finansowych i planowania wydatków,
 • utrudnione finansowanie projektów ze środków z rezerwy celowej,
slide25

Rozwiązania:

 • korekta planu finansowego pjb w systemie zwolnienie/uzupełnienie
 • możliwość wykonania korekt planu finansowego pjb w określonym zakresie przez kierownika jednostki,
 • analiza finansowa i podział środków na zadania w zależności od czasu realizacji,
 • wprowadzenie stanowiska koordynatora finansowego,
 • planowanie wykorzystania środków z rezerwy celowej na zadania realizowane w IV kwartale
slide26

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Problemy:
 • skomplikowane procedury zamówień publicznych,
 • błędy w postępowaniach mogące skutkować nałożeniem kar finansowych,
 • braki pełnego zabezpieczenia kwot na paragrafach w planie finansowym pjb na etapie przetargu,
 • zależność czasu trwania procedur przetargowych do zmiennych czynników przyrodniczych,
slide27

Rozwiązania:

 • wydzielenie stanowiska ds. zamówień publicznych,
 • powoływanie do komisji ekspertów zewnętrznych,
 • kontrola dokumentacji przetargowej na etapie ex ante,
 • wykorzystywanie możliwości przedłużania terminu związania z ofertą,
 • stosowanie trybu zaprojektuj i wybuduj dla robót budowlanych
 • aktualizacja wewnętrznych zarządzeń przy zmianach w pzp lub przy nowych interpretacjach pzp
slide28

III. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

 • Problemy:
 • skomplikowane i długie procedury uzyskiwania niezbędnych zezwoleń,
 • niespójna interpretacja przepisów dla niestandardowych przedsięwzięć ,
 • dobór właściwych paragrafów w zależności od rodzaju robót budowlanych,
 • wpływ decyzji administracyjnych na terminy realizacji zadań oraz na poziom kosztów kwalifikowanych,
slide29

Rozwiązania:

 • dostosowanie terminów uzyskiwania decyzji do harmonogramu realizacji projektu,
 • planowanie w projekcie korzystania z usług ekspertów zewnętrznych,
 • koordynacja działań pionu merytorycznego i pionu finansowego w zakresie doboru paragrafów,
 • wprowadzanie szerokiego zakresu możliwości zmian do istotnych postanowień umowy na etapie przetargu
slide31

Problemy:

 • braki środków na paragrafach płacowych na zadani związane z realizacją i zarządzaniem projektem,
 • konieczność zatrudnienia specjalistów i ekspertów zewnętrznych,
 • skomplikowany system rozliczania płac w ramach projektu,
 • utrudnione zatrudnienie pracowników w ramach nowych etatów wygenerowanych przez projekt,
slide32

Rozwiązania:

 • refundacja kosztów płac pracowników beneficjenta,
 • zmiana sposobu realizacji zadania z płac na wynagrodzenia bezosobowe lub system usługowy,
 • rozliczanie płac w ramach osobnych wniosków o płatność,
 • zatrudnianie na nowych etatach na czas określony w zależności o zakresu posiadanych środków na paragrafach płacowych,
slide33

V. CZYNNIKI PRZYRODNICZE

 • Problemy:
 • skomplikowane układy ekologiczne, które są przedmiotem projektu,
 • zmienne zjawiska przyrodnicze i klimatyczne wpływające na terminy i sposoby realizacji zadań,
 • ścisła zależność pomiędzy stroną formalno – finansową projektu a czynnikami przyrodniczymi
 • trudność opisania wskaźnikami efektów ekologicznych projektu,
slide34

Rozwiązanie:

 • precyzyjne dobranie metod realizacji projektu do właściwości przyrodniczych obiektu,
 • monitoring przyrodniczy oraz właściwe planowanie przestrzenne i czasowe,
 • analiza ryzyka realizacji projektu – aktualizacja harmonogramu lub aneksowanie umowy,
 • właściwy dobór wskaźników produktu i rezultatu,
 • monitoring efektów wykonywanych zabiegów,
slide35

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Fotografie:

Andrzej Raj

Roman Rąpała

Dariusz Kuś