Az inform lis munkav gz st meghat roz t nyez k probl m k tletek el zetes eredm nyek
Download
1 / 32

Az informális munkavégzést meghatározó tényezők Problémák, ötletek, előzetes eredmények - PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on

Az informális munkavégzést meghatározó tényezők Problémák, ötletek, előzetes eredmények. Fazekas Mihály (RAND Europe) , Medgyesi Marcell (T árki), Tóth István János (MTA KTI). 2010. Április 27. 10:00, MTA KTI Budapest.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az informális munkavégzést meghatározó tényezők Problémák, ötletek, előzetes eredmények' - eshana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az inform lis munkav gz st meghat roz t nyez k probl m k tletek el zetes eredm nyek

Az informális munkavégzést meghatározó tényezőkProblémák,ötletek, előzetes eredmények

Fazekas Mihály (RAND Europe), Medgyesi Marcell (Tárki), Tóth István János (MTAKTI)

2010. Április 27. 10:00, MTA KTI

Budapest


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Miről fogunk beszélni?

Miért érdekes a probléma?

Megfigyelések a jelenlegi helyzetről

Adatok, adatbázisok

Hipotézisek, kérdések, tényezők

Előzetes eredmények

Dilemmák

2


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Miért érdekes a probléma?

3


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Az informális foglalkoztatásnak messze ható makrogazdasági és a gazdasági szereplőket közvetlenül érintő hatásai vannak

Y = C + S

S = I

GDP = C + I + G

=> YF = C + S, vagy (YF + YIF) = C’ + S’

Fontos az YIF / YF arány!

4


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Az informális foglalkoztatásnak messze ható makrogazdasági és a gazdasági szereplőket közvetlenül érintő hatásai vannak

Makro szintű hatások

Lakossági jövedelmek => fogyasztás (fogy. hajlandóság)

=> megtakarítás (megtak. hajlandóság)

=> beruházások (S = I)

Várható adóbevételek => kormányzati kiadások / jóléti kiadások

tényleges GDP és GDP várható változása

Bizalom csökkenése: szerződések költségesebb kikényszerítése

5


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Az informális foglalkoztatásnak messze ható makrogazdasági és a gazdasági szereplőket közvetlenül érintő hatásai vannak

Hatások a kormányzati politikákra

Foglalkoztatáspolitika

Adózás, adópolitika

Adócsalás, jövedelemeltitkolás elleni kormányzati fellépések

Szegénységpolitika

Munkajog, munkaadók és munkavállalók tényleges / kívánatos viszonya

6


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Az informális foglalkoztatásnak messze ható makrogazdasági és a gazdasági szereplőket közvetlenül érintő hatásai vannak

Mikro szintű hatások

Jövedelemeloszlás a munkavállalók között

Jövedelemeloszlás a munkavállalók és a munkáltatók (vállalatok) között (tényleges munkajövedelmek magasabbak a kimutatottnál)

Háztartások jövedelmei és szegénység

Jövedelmek területi különbségei

Munkajog, munkavállalók jogállása

Munkavállalók karrierkilátásai (elhelyezkedési lehetőségek a formális munkaerőpiacon)

Fogyasztási potenciál (hitelhez jutási lehetőségek)

Nyugdíj, nyugdíjjogosultság [Czibik-Meggyesi, 2007]

Normaszegő magatartás / szabálykövető magatartás a gazdasági szereplők körében

7


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Megfigyelések a jelenlegi helyzetről

8


Becsl sek a fekete foglalkoztat s elterjedts g r l
Becslések a fekete foglalkoztatás elterjedtségéről

Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák


Survey vizsg latok eredm nyei
Survey-vizsgálatok eredményei

Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák


Inform lis munkav gz s ar nya a 18 60 ves n pess gben nem s letkor szerint
Informális munkavégzés aránya a 18-60 éves népességben, nem és életkor szerint

Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Nők inkább szabálykövetők

Zsebbe: inkább fiatalabb korosztály


Inform lis munkav gz s ar nya a 18 60 ves n pess gben iskolai v gzetts g s telep l st pus szerint
Informális munkavégzés aránya a 18-60 éves népességben, iskolai végzettség és településtípus szerint

Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Zsebbe: alacsony iskolai végzettség

Számlára: magas iskolai végzettség

Informális munkavégzés: inkább Budapest és község


Inform lis munkav gz s ar nya a 18 60 ves n pess gben munkaer piaci st tus szerint
Informális munkavégzés aránya a 18-60 éves népességben, munkaerőpiaci státus szerint

Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Informális munkavégzés: inkább munkanélküliek, alkalmi munkát végzők körében


Inform lis munkav gz s ar nya a rendszeresen dolgoz n pess gben ipar g szerint
Informális munkavégzés aránya a rendszeresen dolgozó népességben, iparág szerint

Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Informális munkavégzés: inkább szolgáltatások


Az inform lis munkav gz s s nem regisztr lt v s rl sok sszef gg se
Az informális munkavégzés és nem regisztrált vásárlások összefüggése

Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Jövedelem szerzés: informális => költés: nem regisztrált


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – vásárlások összefüggéseAdatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Adatok, adatbázisok


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – vásárlások összefüggéseAdatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Felhasználható adatbázisok

Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok:

Eurobarometer felvételei: összehasonlítható lakossági felvételek, európai országok körében – 2007

European social survey: összehasonlítható lakossági felvételek európai országok körében – 2008 http://www.europeansocialsurvey.org/

Hazai vizsgálatok:

Az MKIK GVI 1000 fős lakossági felvétele a jövedelmekről és a megtakarítási hajlandóságról - 2007

MTA KTI 1000 fős lakossági felvétele a rejtett foglalkoztatásról, a korrupciós jelenségekről – 2008

MTA KTI 1000 fős tervezett lakossági felvétele a rejtett foglalkoztatásról – 2012

17


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – vásárlások összefüggéseHipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Hipotézisek, kérdések, tényezők


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – vásárlások összefüggéseHipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Kutatási kérdések

A kutatás központi kérdése:

Milyen tényezők határozzák meg (befolyásolják) az informális munkavégzést Magyarországon?

Specifikus kutatási kérdések:

Mekkora szerepet játszik a munkajövedelem eltitkolásában a racionális kalkuláció?

Mekkora szerepet játszik a munkajövedelem eltitkolásában az adófizetési morál?

Találhatók-e markánsan elkülönülő csoportok a rejtett munkát végzőkön belül munkaerő-piaci státusz, motiváció, adócsalási technológia, stb. alapján?

Amennyiben vannak ilyen csoportok, eltérő szerepe van-e a racionális kalkulációnak és az adófizetési morálnak az egyes csoportokban?


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – vásárlások összefüggéseHipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Hipotézisek

Hipotézisek-racionális kalkuláció(Pfau-Effinger, 2003, Hanousek-Palda, 2003, OECD, 2008, 2. fej.)

HR1: lebukás várható költsége nagy (valószínűség*büntetés), adócsalás kicsi;

HR2: várható nyereség nagy, adócsalás nagy.

HR3: magasabb kockázatvállalási hajlam magasabb adóelkerülést von maga után (nem tudjuk mérni)

HR4: marginality thesis: munkanélküliségtől való félelem növeli az érintettséget; negatív jövedelmi várakozások magasabb érintettség


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – vásárlások összefüggéseHipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Hipotézisek

Hipotézisek-adómorál(Cummings et al, 2005, Wenzel, 2005, Lago-Penas et al, 2005, Hanousek-Palda, 2003, Pfau-Effinger, 2003, Alm-Torgler, 2004)

HM1: alacsony adómorál, magas érintettség (DE a kauzalitás iránya nem egyértelmű: Wenzel, 2005)

HM2: adómorál összetevő elemei azonos módon hatnak a rejtett munkavégzésre. Potenciális összetevő lista (Torgler, 2003, 2. fej.): bizalom/elégedettség állami intézményekben/kel, kormányzati korrupció, szabálykövetés/ normakövetés/konformitás, méltányosság (fairness) (nincs mérés), adótudatosság.


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – vásárlások összefüggéseHipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Hipotézisek

Hipotézisek-adócsalók típusai(Pfau-Effinger, 2009, Williams, 2009, 2004)

HT1: 2 markánsan elkülönülő rejtetten dolgozó típust várunk: (1) szegénység elkerülő és (2) értelmiségi.

HT2: a két csoport esetében eltérőnek várjuk a racionális kalkuláció relatív súlyát az adómorálhoz képest.


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Előzetes eredmények


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Eredmény változók

Előfordult-e Önnel az elmúlt két évben, hogy úgy dolgozott, hogy a pénze egy részét, vagy egészét zsebbe kapta?

Előfordult-e Önnel az elmúlt két évben, hogy alkalmazott volt vagy lehetett volna, de a járandósága egy részét, vagy egészét számlára kapta?

Ezek kombinációja: ZSEBSZLA (0,1)

Ha a fenti kérdések valamelyikére a válasz igen, akkor ZSEBSZLA = 1,

Egyébként ZSEBSZLA = 0


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Kontoll változók - alapmodell

Dolgozók [mnkpiaci_status_tri (1)], Munkanélküliek [mnkpiaci_status_tri (2)]: nagyobb eséllyel informális mint, a referencia (inaktívak)


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

HR1: adócsalás költségei: becsült lebukási valószínűség

Jövedelmi várakozások [varakozasok_tri] hatása – nem kimutatható,

Vélt lebukási valószínűség [K70]: minél nagyobb, annál kisebb eséllyel informális foglalkoztatás


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

HR4: munkanélküliségi tapasztalat hatása

Jelenleg nem, de volt munkanélküli [mnktapho_bi = (1)]: nagyobb eséllyel vállal informális munkát, mint aki nem volt munkanélküli; (és ha jelenleg dolgozik mnkpiaci_status_tri (1), akkor inkább, mint aki most inaktív)


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

HM1: Összefüggés az adómorállal

Adómorál (K54a): Mondja meg a 4. válaszlap segítségével, hogy mennyire ért, vagy nem ért egyet a következő kijelentésekkel. („Csak a jó törvényeket kell betartani” (5 – teljesen egyetért …. 1 – egyáltalán nem ért egyet)

Gyengébb adómorál – nagyobb eséllyel vállal informális munkát


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Dilemmák

29


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Dilemmák

A survey felvételek mellett fontos a puha módszerek (interjúk, esettanulmányok) alkalmazása az eredmények helyes interpretációjához

1000 fős minták alkalmatlanok a pontos területi hatások feltárásához – területi adatbázisok felhasználása?

Véleménykérdések: nagymértékű válaszeltitkolás, a minta eróziója

Attitűdváltozók hatása nincs, illetve meglepő – rossz proxy-k, vagy tényleges hatások?

Survey felvételek és más adatbázisok összekapcsolása?

Nemzetközi vizsgálatok eredményei: morális hatások értelmezése kérdéses


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Hivatkozások

OECD (2008), Employment Outlook, OECD Paris.

Lago-Peñas, Ignacio és Santiago Lago-Peñas (2008), The determinants of tax morale in comparative perspective: evidence from a multilevel analysis. Instituto de Estudios Fiscales Working Paper No. 2/2008.

Pfau-Effinger, Brigit (2008), Varieties of Undeclared Work in European Societies. British Journal of Industrial Relations, 47:1, 79-99.

Pfau-Effinger, Brigit (2003), Development of informal work in Europe - causal factors, problems, approaches to solutions . Paper presented at the EU Workshop: Informal/Undeclared Work: Research on its changing nature and policy strategies in an enlarged Europe. Brussels, Wednesday 21st May 2003

Wenzel, Michael (2005), Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance. Centre for Tax System Integrity, Working Paper, No 63.

Williams, Colin C. (2009), Tackling undeclared work in Europe: lessons from a 27-nation survey. Policy Studies, 30: 2, 143 — 162.

Williams, Colin C. (2004), Towards Undeclared Work Beyond Deterrence: Rethinking the UK Public Policy Approach. Public Policy and Administration, 19: 15-30.


Tartalom – Miért érdekes? – Mi van? – Adatok – Hipotézisek & Tényezők – Eredmények –Dilemmák

Köszönjük a figyelmet!


ad