Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EURÓPA v škole PowerPoint Presentation
Download Presentation
EURÓPA v škole

EURÓPA v škole

134 Views Download Presentation
Download Presentation

EURÓPA v škole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EURÓPA v škole TVOJA – MOJA – NAŠA BUDÚCNOSŤ Vypracoval : Matúš Urban v Školskom klube detí žiak III.B triedy Veková kategoria 1 Multimediálna práca Základná škola Holubyho 15 921 O1 Piešťany

 2. Európa je náš spoločný domov Chceme sa oň starať a chrániť ho...

 3. Poznajme ho preto...

 4. Európska únia Štáty v Európe budujú jeden celok, ktorý nazývame Európska únia predstavuje jedinečné hospodárske a politické partnerstvo medzi 27 európskymi krajinami

 5. Predstavme si štáty bližšie. Keď sa chceme o čokoľvek starať, musíme to poznať....

 6. 1. BELGICKO Belgicko je známe svojou čokoládou, ktorá je obľúbená po celom svete. Najžiadanejšie jedlo sú mušle s hranolčekmi, ktoré sú podľa istej legendy belgickým vynálezom. V tejto krajine sa okrem toho vyrába vyše 1000 druhov piva. Toto všetko máme aj my deti veľmi rady, preto sme teda radi že ich máme v našom spoločnom domove  . V čom by sa im malo pomôcť? „Životné prostredie je vystavené intenzívnemu tlaku urbanizácie, hustej dopravnej siete, priemyslu a poľnohospodárskej kultivácii. Vzdušné a vodné znečistenie sa prejavuje aj v susedných krajinách.Prirodzené hrozby: hrozba povodní v oblastiach odvodnených území, chránených pred morom hrádzami podľa štúdie z roku 2003 sú belgické rieky najznečistenejšie v Európe“.

 7. 2. BULHARSKO Bulharsko sa nachádza v srdci Balkánu a má veľmi rozmanitý terén: na severe sú dunajské nížiny, juh tvoria vysočiny a náhorné plošiny. Na východe celý rok priťahuje turistov pobrežie Čierneho mora. Čierne more je rajom pre turistov. Rozvoju východnej hranice Bulharska však bráni ťažký ekologický stav Čierneho mora, ktoré znečisťujú Dunaj, Dnester, a Dneper a obyvatelia jeho pobrežia. Dovolenky pri mori máme aj my deti veľmi rady, preto sme teda radi že aj toto miesto je v našom spoločnom domove  . Bulharsko je známe svojou folklórnou hudbou. Na zlatej platni raketoplánu Voyager, ktorú NASA vypustila do voľného vesmíru, je nahraná bulharská ľudová pieseň.

 8. 3. CYPRUS • Na ostrove Cyprus je aj Severocyperskáturecká republika, štát ktorý medzinárodne uznáva iba Turecko. • vyznačuje sa bohatou faunou a flórou. • Cyprus bol dlho križovatkou medzi Európou, Áziou a Afrikou a stále v ňom poznať stopy po sebe nasledujúcich civilizácií – rímske divadlá a vily, byzantské chrámy a kláštory, križiacke hrady či prehistorické obydlia. • Túto krásu si určite radi pozrieme i my. • Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 9. 4. ČESKO Lesy v Čechách zaberajú asi 33 % celkovej rozlohy krajiny. Má bohatú históriu s množstvom kultúrnych pamiatok a krásnych historických miest . Historické centrum hlavného mesta Praha s jedinečnou panorámou Pražského hradu je pamiatkovou rezerváciou UNESCO. Najvýznamnejším českým panovníkom bol rímskonemeckýcisár Karol IV; založil Karlovu univerzitu, nechal vybudovať Karlov most, Karlštejn a pod... Má dva európske prímy: najhustejšiu železničnú sieť Únie a pochádzal odtiaľ aj autor najprekladanejšej európskej knihy Osudy dobrého vojaka Švejka – Jaroslav Hašek. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť , veď je to náš spoločný domov...

 10. 5. DÁNSKO • Dánske kráľovstvo je s Grónskom druhou najväčšou európskou krajinou, je najhustejšie zaľudneným štátom v severnej Európe. • Rozprestiera sa na Jutskom polostrove a na ďalších 474 väčších či menších ostrovoch . Väčšina z dánskych ostrovov nie je osídlená. V Grónsku sa osídlenie udržalo, hoci väčšinu ostrova pokrýva hrubá vrstva ľadu. • Dáni boli známi ako Vikingovia. Spolu s Nórmi a Švédmi kolonizovali a prepadávali rôzne časti Európy. • K najznámejším Dánom patrí spisovateľ HansChristianAndersen, slávny autor rozprávok. • Z Dánska pochádza aj stavebnica Lego. • Lego i Andersenove rozprávky máme aj my deti veľmi rady, preto sme radi že aj toto miesto je v našom spoločnom domove  .

 11. 6. ESTÓNSKOKO Estónsko leží na východnom pobreží Baltského mora. V Estónsku sa nachádza viac ako 1 400 jazier a značné množstvo močiarov a rašelinísk. Najväčšie je Čudské jazero. Vďaka malej hĺbke dosahuje teplota vody v lete až 22°C , jej piesočná pláž, miestami zarastená borovicami má najobľúbenejšie miesta pre kúpanie. Tallin je starobylé prímorské hlavné mesto Estónska, súčasť svetového dedičstva UNESCO. Má jedno z najzachovalejších mestských centier na svete s hlavným námestím a radnicou, lekárňou, domom Bratstva čiernych hláv, katedrálou Alexandra Nevského, palácom Kadriorg a kostolmi Svätého Olava, Svätého Mikuláša a Ducha svätého. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 12. 7. FÍNSKO • Táto krajina lesov a jazier, sa asi najviac preslávila svojou nedotknutou prírodnou krásou. Na ďalekom severe bývajú asi 10 letných týždňov biele noci, počas ktorých nezapadá slnko. V zime v celej tejto oblasti slnko asi osem týždňov vôbec nevychádza nad obzor. • -Fínsko je jedným z mála štátov na svete, ktorého územie sa stále zväčšuje. Od konca poslednej doby ľadovej sa plocha krajiny vďaka izostatickému dvíhaniu každý rok zväčšuje o zhruba 7 km². • známou vo svete je napr. firma Nokia. • Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 13. 8. FRANCÚZSKO Francúzsko je najväčšia krajina EÚ, ktorá sa rozprestiera od Severného mora až po Stredozemné. Vo francúzskych Alpách sa nachádza najvyšší bod západnej Európy Mont Blanc (4 810 m). Prechádza ním 11 km dlhý tunel. Nachádza sa tu množstvo nádherných historických skvostov, ako napr. palácový komplex v centre Paríža, bývalé sídlo francúzskych kráľov, múzeum Louvre. Nájdete tu hrady, zámky, galérie, sakrálne stavby a najväčšiu pýchu mesta Paríž - Eifellovu vežu. Katedrála Notre-Dame v Chartres je významnou francúzskou gotickou stavbou a jednou z najväčších gotických katedrál na svete. V roku 1979 bola zaradená na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 14. 9. GRÉCKO je štát ležiaci v južnej Európe na juhu Balkánskeho polostrova, na Peloponézskom polostrove a na ostrove Kréta. Grécke dejiny patria medzi jedny z najdlhších a najvýznamnejších svetových dejín. Založili napr. filozofiu, divadlo, astronómiu, rétoriku, modernú medicínu či demokraciu. Najväčším mestom sú Atény Grécko patrí medzi svetovo najobľúbenejšie turistické destinácie. Za pamiatkami cestujú turisti hlavne do miest ako Atény, Téby, Delfy, Epidauros, Mykény, Eleusina, Sparta, Mystras, Meteora, Knossos, Rodos, Kos, Ithaka, Vergina, Pella a Solún. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 15. 10. HOLANDSKO Holandsko alebo je nížinatá krajina, z ktorej štvrtina leží na úrovni alebo pod úrovňou hladiny mora. Mnohé oblasti sú chránené proti záplavám hrádzami . Holandský priemysel sa zameriava predovšetkým na spracovanie potravín, chemikálie, ropné rafinérie, elektrické a elektronické prístroje. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 16. 11. ÍRSKO Od vstupu do Európskej únie v roku 1973 sa Írska republika zmenila z prevažne poľnohospodárskej spoločnosti na modernú, technologicky vyspelú ekonomiku . Írsko je turisticky atraktívnou krajinou. Čistá príroda, tradičná architektúra a keltské pamiatky lákajú každoročne zhruba 3,5 milióna turistov. Takmer tretina obyvateľstva žije v Dubline. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 17. 12. LITVA Povrch Litvy je prevažne rovinatý. Litva má na svojom území 758 riek, vyše 2 800 jazier, ktoré sa využíva najmä na rekreáciu a je predmetom ochrany prírody. Oblasť lesa pokrýva niečo vyše 30 % územia krajiny. Hlavné mesto Vilnius je prístav na brehoch riek Neris a Vilnia. Litva je známa aj výrobou šperkov z jantáru. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 18. 13. LOTYŠSKO Nachádza sa na pobreží Baltského mora ako rovinatá krajina s veľkými lesmi, ktoré zásobujú stavebníctvo a papierenský priemysel drevom. Jeho príroda je bohatá na voľne žijúce druhy zveri. Krajina priťahuje turistov z celej Európy. Riga je jedným z najkrajších pobaltských miest, architektonicky mnohotvárna s prvkami gotiky, renesancie, baroka, romantizmu i klasicizmu. Z veže Paláca Petra Veľkého je nádherný výhľad na mesto. Dominantou je 137-metrová drevená veža Kostola sv. Petra. Kostol sv. Jána (zo 14. stor.) patrí k najkrajším stavebným dielam bývalého biskupského sídla. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 19. 14. LUXEMBURSKOKO Je malá krajina susediaca s Belgickom, Francúzskom a Nemeckom. Tvoria ju prevažne mierne kopce a lesy. Luxembursko má rozvinuté bankovníctvo, poisťovne a oceliarsky priemysle. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 20. 15. MAĎARSKO Je prevažne rovinaté s nízkymi pohoriami na severe. Hlavné mesto Budapešť vzniklo spojením dvoch pôvodných miest Budy a Pešti. K hlavným vývozným tovarom patria elektrické a elektronické zariadenia, stroje, potravinové výrobky a chemikálie. Rubikovukocku v roku 1974 vynašielmaďarskýsochár a architekt Ernő Rubik. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 21. 16. MALTA Malta je skupina siedmich ostrovov v Stredozemnom mori. Len tri najväčšie z nich, Malta, Gozo a Comino, sú obývané. Povrch je rovný a skalnatý s pobrežnými útesmi. Cestovný ruch je pre krajinu dôležitý a rýchlo sa rozvíja aj odvetvie služieb. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 22. 17. NEMECKO Hlavným mestom a sídlom vlády je Berlín, niektoré ministerstvá sa nachádzajú aj v Bonne. V Nemecku je pozoruhodný počet ostrovov v Severnom mori. Nemecko významne prispelo k európskej vážnej hudbe cez svojich rodákov Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa,Richarda Wagnera a ďalších. Mesto Mníchov je útočiskom všetkých druhov kultúr, s neuveriteľným počtom múzeí, živelnou umeleckou scénou a neslávne hýriacim Oktoberfestom. Bavorsko je suvenírovou ikonou Nemecka, uvidíte to z pohľadníc a rozprávkovej gotiky. Mníchovské Biergarten nie sú výnimkou..

 23. 18. POĽSKO Územie Poľska takmer celé leží v nížinách, hory ležia len na juhu krajiny zahrňujúce Krkonoše a Karpaty s Tatrami, s jeho najvyšším poľským vrchom – Rysy. V Poľsku je vyše 9 300 jazier a zachovalo sa tam niekoľko pralesov, napríklad Bielovežský prales. Okrem historických miest má aj 22 národných parkov, asi 1200 prírodných rezervácií a 400 chránených oblastí. V južnej časti, najmä vo vápencovej Krakovsko-Wielunskej pahorkatine je veľa jaskýň a stredovekých hradov. Peknú prírodu máme aj my deti veľmi rady, preto sme radi že aj tieto miesta sú v našom spoločnom domove  a budeme ich chrániť .

 24. 19. PORTUGALSKO Portugalsku tiež patrí niekoľko ostrovov a súostroví: Madeira a Divošské ostrovy. Azory, ktoré sú významnou turisticko-rekreačnou oblasťou. Sú s dejinami bohatými na moreplavectvo. V 15. storočí húževnatí portugalskí moreplavci pod vedením Vascada Gamu objavili nové územia, čo viedlo k vytvoreniu zámorskej ríše. Minulosť Portugalska navždy poznačila kultúru tejto krajiny: v architektúre a umení prevládajú maurské a orientálne vplyvy. Prázdniny na zaujímavých miestach i pri mori máme aj my deti veľmi rady, preto sme teda radi že aj toto miesto je v našom spoločnom domove a budeme ho chrániť . Madeira

 25. 20. Halstatt RAKÚSKO • Známe sú pre nás rakúske špeciality ako WienerSchnitzel /rezeň/ a Apfelstrudel/štrúdľa/, ktoré sú už medzinárodné jedlá, obľúbené i u nás. • Rakúske Alpy sú ich klenotom, využívajú ich milovníci zimných športov z mnohých krajín. • Potulky na snežniciach sú mimoriadnym zážitkom uprostred nedotknutej prírody, nenarušenej technickými zariadeniami. • Halstatt – obec vďaka svojej neobyčajnej okolitej prírode je vyhlásený za svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. • http://sk.wikipedia.org/wiki/Hallstatt • Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 26. 21. RUMUNSKO Približne dve tretiny územia pokrývajú horstvá a pahorkatiny. V strede krajiny dominujú Karpaty. Členia sa na tri časti –Južné (tzv. Transylvánske Alpy) sa preslávili s grófom Vladom Drakulom. Do Rumunska sa najčastejšie cestuje kvôli horám. Nie je divu. Množstvo nedotknutých pohorí, horských jazier, jaskýň a chodníčkov, kde nestretnete človiečika, robí z Rumunska veľmi zaujímavú zem vhodnú na horskú turistiku. V horách si môžete robiť čokoľvek- kempovať kde chcete, založiť si oheň kde chcete, atd. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 27. 22. SLOVENSKO Je naša vlasť a je známe vo svete nielen ľudovým umením a Vysokými Tatrami. Najvyšší bod je vo Vysokých Tatrách -Gerlachovský štít (2 654,4 m n. m.). Slovensko má i stred Európy (zemepisný): kostol sv. Jána v Kremnických Baniach. Prvé doklady o osídlení Slovenska pochádzajú spred 250 tis. rokov (nález lebky neandertálca – Gánovce, nález sošky Venuše v Moravanoch). Slovensko má pomerne hustú sieť osídlenia, nachádza sa tu 2 891 samostatných obcí, z toho je 138 miest. Stred Európy

 28. 23. SLOVINSKO bolo súčasťou Juhoslávie. Prístup k Jadranskému moru má vďaka 42 km pásu pobrežia. Tisíce turistov lákajú prírodné krásy krajiny, jej jazerá a lesy. Na severe kraľujú typické alpské pohoria. Viac než polovicu rozlohy pokrývajú lesy. Nachádza sa tu najtypickejšie krasové územie na Zemi s rozsiahlymi jaskynnými sústavami, závrtmi a krasovými dolinami. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 29. 24. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO Veľkej Británie a Severného Írska Lochnesské jazero Spojené kráľovstvo sa delí na Anglicko, Škótsko, SevernéÍrsko a Wales. Škótska vysočina sa vyznačuje divokou a veľkolepou prírodou. Sú tu najvyššie hory Spojeného kráľovstva a predĺžené jazerá nazývané Loch. O Lochnesskej príšere sme počuli aj my. To, že sa na ostrove nevyskytujú hady, je vysvetľované legendou. Údajne ich mal z ostrova vyhnať svätý Patrik, patrón Írska. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov... Londýn .

 30. 25. ŠPANIELSKO Leží na Pyrenejskom polostrove s pobrežiami Stredozemného mora a Atlantického oceánu so známymi Kanárskymi ostrovami. Na ostrove Tenerifejedna z najväčších sopiek sveta. Poznáme turistické oblasti a ostrovy ako GranCanarianiektoré na Mallorka, Ibiza, ... Španielska výtvarná kultúra má známe osobnosti ako Velázquez, Goya, Picasso, Dálí... Ich hudbu a tanec flamenco obdivuje celý svet, alebo tiež je známy ich román Don Quijote. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť ho, veď je to náš spoločný domov...

 31. 26. ŠVÉDSKO Začiatkom stredoveku patrili Švédi medzi Vikingov. Polárne noci na severe, prekrásne hory, divoká príroda mnoho národných parkov a prastaré pamiatky nielen z dôb Vikingov. Polárna žiara, sa objavuje v priebehu polárnej noci. Na oblohe sa objaví zelené až červené svetielkujúce pásy pripomínajúce závesy. Chceme sa tiež o toto všetko starať a chrániť, veď je to náš spoločný domov...

 32. 27. TALIANSKO Taliansko leží na území južnej Európy na Apeninskom polostrove. K jeho územiu patria aj ostrovy Sicília, Sardínia, Elba Capri... Taliansko je prevažne hornatá krajina, na severe sa vypínajú členité pásma Álp s najvyšším vrchom - Európy, Mont Blanc. Ostrovy sú hornaté s činnými sopkami, napr. Etna, Vesuvio. Má pre turistov okrem prímorských letovísk atraktívne mestá ako Rím, Benátky, Pompeje, Veronaa td. Dovolenky na zaujímavých miestach i pri mori máme aj my deti veľmi rady, preto sme teda radi že aj toto miesto je v našom spoločnom domove  .

 33. V EURÓPE SÚ ĎALŠIE ŠTÁTY : Bielorusko Moldavsko Rusko Ukrajina Alandy Lichtenštajnsko Monako Švajčiarsko Albánsko Andora Bosna a Hercegovina Chorvátsko Gibraltár Macedónsko Čierna Hora Portugalsko San Maríno Srbsko

 34. Európa je náš spoločný domov Chceme sa oň starať a chrániť ho...

 35. EURÓPAV ŠKOLE Vypracoval Matúš Urban Školský klub detí Základná škola Holubyho 15 921 O1 Piešťany Veková kategoria 1 Multimediálna práca žiak III.B triedy 2012

 36. KONIEC KONIEC