poro ilo o delu rt ja na gimnaziji moste
Download
Skip this Video
Download Presentation
Poročilo o delu ŠRT-ja na Gimnaziji Moste

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Poročilo o delu ŠRT-ja na Gimnaziji Moste - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Poročilo o delu ŠRT-ja na Gimnaziji Moste.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poročilo o delu ŠRT-ja na Gimnaziji Moste' - erv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poro ilo o delu rt ja na gimnaziji moste

Poročilo o delu ŠRT-ja na Gimnaziji Moste

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Portorož, 19. in 20. april 2013

slide2
Leta 2008 smo se pridružiliKonzorcijusplošnihgimnazij zaradiželjepoizboljšavahnapodročjugimnazijskegaizobraževanjaoziromazaradiprocesaposodobitvegimnazije.
 • Današnjidijakiimajozaradinapredkaznanosti in tehnologijedrugačnepotrebe in želje v procesuizobraževanjakot so jihimelinjihovivrstnikipreddesetletji.
 • Na našišoli sizeloprizadevamozakakovostznanja, kivsebujeaktualnost, trajnost in uporabnostznanja.

Portorož, 19. in 20. april 2013

slide3
Naloge ŠRT-jananašišoli so:
 • pripravapogojevzavpeljevanjesprememb
 • podporaučiteljempriuvajanjusprememb
 • načrtovanjeposodobitvenihdejavnosti
 • vodenje in usmerjanjeposodobitvenihdejavnosti
 • seznanjanjeučiteljskegazbora z novostmi

Portorož, 19. in 20. april 2013

slide4
Delo v projektuPosodobitevgimnazijskihprogramovtudievalviramo.
 • Ob konculanskegašolskegaletasmoopravili post test o našiključnikompetenci (Učenjeučenja).
 • Vletošnjemšolskemletusmoopravilipred test, post test pa bomoopravilimaja.

Portorož, 19. in 20. april 2013

timsko in medpredmetno pou evanje vpra alnik za dijake 2011 12
Timsko in medpredmetno poučevanjeVPRAŠALNIK ZA DIJAKE 2011/12

Portorož, 19. in 20. april 2013

analiza vpra alnika za dijake 2011 12
Analiza vprašalnika za dijake 2011/12
 • Na vprašalnik je odgovarjalo 146 dijakov iz štirih oddelkov iz prvih, drugih in tretjih letnikov.
 • Pri vseh vprašanjih so se v povprečju opredelili za odgovor številka 2 (malo).
 • ŠRT je pričakoval nekoliko večje zadovoljstvo dijakov z medpredmetnim in timskim poučevanjem.
 • Glede na rezultate smo ugotovili, da je vprašalnik potrebno dopolniti z možnostjo obrazložitve in predlogi dijakov, saj bomo le tako lahko ugotovili pravi vzrok za slabše zadovoljstvo dijakov in morda dobili še kakšne ideje za izboljšavo.

Portorož, 19. in 20. april 2013

timsko in medpredmetno pou evanje vpra alnik za u itelje 2011 12
Timsko in medpredmetno poučevanjeVPRAŠALNIK ZA UČITELJE 2011/12
 • Ali ste pri teh urah vsakič dosegli zastavljene cilje? Če je vaš odgovor ne, opišite zakaj.
 • Ali ste se med pripravljanjem na te učne ure naučili česa novega?
 • Ali ste se med izvajanjem teh učnih ur naučili česa novega?
 • Ali bi kakšno izmed izvedenih ur izpeljali drugače, če bi jo izvedli ponovno? Če je vaš odgovor da, navedite razlog.
 • Ali so vam takšne ure pouka ljubše od običajnih ur pouka? Zakaj?
 • Katere izkušnje, ki ste jih pridobili med izvajanjem teh ur pouka, bi lahko uporabili tudi v prihodnje?
 • Ali bi želeli tudi v prihodnje izvajati ure TP in MP?

Portorož, 19. in 20. april 2013

analiza vpra alnika za u itelje 2011 2012
Analiza vprašalnika za učitelje 2011/2012
 • Na vprašalnik je odgovarjalo 15 učiteljev, ki so v šolskem letu 2011/12 izvajali ure timskega oziroma medpredmetnega pouka.
 • Glede na rezultate vprašalnika ugotavljamo, da je velika večina teh učiteljev zadovoljnih s takim načinom pouka in bi želeli take ure izvajati tudi v prihodnje, kljub temu, da priprave na tak pouk zahtevajo ogromno časa in prilagajanja.

Portorož, 19. in 20. april 2013

samorefleksija vpra alnik za dijake 2012 13
Samorefleksija VPRAŠALNIK ZA DIJAKE 2012/13

Znanje/Vedenje

 • Ta način pouka mi olajša razumevanje posameznih vsebin.
 • Imam občutek, da mi ta način pouka pomaga pri usvajanju znanja.
 • S pomočjo tega načina pouka spretneje organiziram lastno učenje.
 • Ta način pouka mi pomaga pri pridobivanju širšega znanja.
 • Znanje, ki ga na ta način pridobim, lahko uporabim tudi pri drugih predmetih.

Portorož, 19. in 20. april 2013

slide10
Spretnosti
 • Zaradi takega načina pouka sem spretnejši pri delu z viri.
 • Zaradi takega načina pouka hitreje usvajam učno snov.
 • Zaradi takega načina pouka spretneje povezujem novo znanje s starim.
 • Zaradi takega načina pouka sem sposoben samostojneje pridobiti širše znanje.
 • Zaradi takega načina pouka spretneje povezujem snovi različnih predmetov.

Portorož, 19. in 20. april 2013

slide11
Odnos
 • Ta način pouka mi pomaga, da pri učenju vztrajam.
 • Zaradi takega načina pouka se raje učim.
 • Zaradi takega načina pouka mi učenje ni več zgolj mučna obveza.
 • Zaradi takega načina pouka sem bolj motiviran za učenje.
 • Zaradi takega načina pouka so mi nekateri predmeti postali ljubši.

Portorož, 19. in 20. april 2013

analiza vpra alnika pred test za dijake 2012 13
Analiza vprašalnika (pred test) za dijake 2012/13
 • Na vprašalnik je 30. 1. 2013 odgovarjalo 24 dijakov iz prvih, drugih in tretjih letnikov.
 • Prevladujeta odgovora označena s številkama 2 (malo) in 3 (srednje).
 • Odgovori so v skladu s pričakovanji ŠRT-ja, kar pomeni, da so dijaki s takim načinom pouka dokaj zadovoljni.
 • Evalvacijo bomo ponovno izvedli ob koncu šolskega leta in takrat bomo primerjali rezultate obeh evalvacij.

Portorož, 19. in 20. april 2013

ad