POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Download
1 / 31

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI?BIORCZO?CI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT. Agnieszka Józefowicz Zespół Informacji i Promocji. Fundusze na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Konferencja „W drodze do Unii” Możliwości pozyskania kapitału, środki pomocowe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI?BIORCZO?CI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT' - eron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

Agnieszka Józefowicz Zespół Informacji i Promocji

Fundusze na rozwójmałych i średnich przedsiębiorstw

Konferencja „W drodze do Unii” Możliwości pozyskania kapitału, środki pomocowe

Promnice, 20 lutego 2003 r.


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

Plan prezentacji

 • Kim jesteśmy, czym się zajmujemy

 • Aktualnie dostępne programy

 • Plany na 2003 rok


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIutworzona z przekształceniaPolskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1996 -2000)

działa od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki

połączona z:Agencją Techniki i Technologii (kwiecień 2002) Polską Agencją Rozwoju Regionalnego (czerwiec 2002)

 • DZIAŁA NA RZECZ:

 • małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

 • eksportu

 • rozwoju regionalnego

 • wykorzystania nowych technik i technologii

 • tworzenia nowych miejsc pracy

 • przeciwdziałania bezrobociu

 • rozwoju zasobów ludzkich


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

DEFINICJA MSP

W Ustawie Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. przyjęto prawną definicję MSP, zgodną z definicją UE96/280/EC.


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

KIERUNKI DZIAŁAŃ RZĄDU WOBEC MSP OD 2003 DO 2006 ROKU

Celem polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2006 roku jest:

pobudzenie aktywności gospodarczej tego sektora zapewniającej wzrost zatrudnienia, podniesienie konkurencyjności i zdolności MSP do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim.

Dokument Kierunki działań Rządu wobec MSP został przyjęty przez Radę Ministrów 4 lutego 2003 roku.


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

BEZPŁATNE DORADZTWO

Ponad 130 PKD na terenie całego kraju

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNO-DORADCZE

DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ

DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

związane z prowadzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem

Maksymalnie 10 darmowych godzin doradczych rocznie na klienta

Przedsiębiorco! zgłoś się do najbliższego Punktu Konsultacyjno-Doradczegopo bezpłatną poradę na temat dostępnych programów pomocyUnii Europejskiej oraz budżetu państwa!


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

PHARE 2000 POMOC DLA SEKTORA PRODUKCYJNEGO

PROGRAMY KRAJOWE

doradczo-szkoleniowe

REALIZOWANE WE WSZYSTKICH 16 WOJEWÓDZTWACH

Wstęp do jakości

Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

Przygotowanie do działania na rynku europejskim

PROGRAMY REGIONALNE

doradczo-informacyjne

orazdotacje inwestycyjne

REALIZOWANE W WYBRANYCH WOJEWÓDZTWACH:

1. ŚLĄSKIE

2. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

3. PODKARPACKIE

4. LUBELSKIE

5. PODLASKIE

2000


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

PHARE 2000

PROGRAMY KRAJOWE

dotacje na współfinansowanie kosztów wdrażania systemów kontroli jakości oraz certyfikacjiproduktów w MSP

od 1.000 eurodo 10.000 euro do 60%

Wstęp do jakości

Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

dotacje na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych w procesie rozwoju firmy w oparciu o nowe technologie i innowacje

od 1.500 euro do 10.000 euro do 60%

dotacje na współfinansowanie szkoleń dla kadr MSP prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego, w obszarach wiedzy warunkującej uzyskiwanie konkurencyjności w obliczu wchodzenia polski na jednolity rynek europejski

od 1.500 euro do 10.000 euro do 80%

Przygotowanie do działania na rynku europejskim

2000


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

Phare 2000

WSTĘP DO JAKOŚCI

DZIAŁANIA KWALIFIKOWANE:

 • Przygotowanie kadry MSP do zarządzania jakością

 • Uzyskanie certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury i personelu

 • Ocena zgodności wyrobów z dyrektywami UE, nadawanie znaku CE

 • Uzyskanie certyfikatu specyficznego systemu jakości w wybranych sektorach przemysłu

 • Doskonalenie systemów zarządzania po uzyskaniu certyfikatu


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

PHARE 2000

PROGRAMY KRAJOWE

dotacje na współfinansowanie kosztów wdrażania systemów kontroli jakości oraz certyfikacjiproduktów w MSP

od 1.000 eurodo 10.000 euro do 60%

Wstęp do jakości

Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

dotacje na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych w procesie rozwoju firmy w oparciu o nowe technologie i innowacje

od 1.500 euro do 10.000 euro do 60%

dotacje na współfinansowanie szkoleń dla kadr MSP prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego, w obszarach wiedzy warunkującej uzyskiwanie konkurencyjności w obliczu wchodzenia polski na jednolity rynek europejski

od 1.500 euro do 10.000 euro do 80%

Przygotowanie do działania na rynku europejskim

2000


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

Phare 2000

INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIA KWALIFIKOWANE:

 • Ocena technologii stosowanych przez przedsiębiorcę - audit technologiczny

 • Przygotowanie do wdrożenia nowych technologii

 • Wdrażanie pozyskanych technologii

 • Wdrażanie własnych rozwiązań technologicznych


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

PHARE 2000

PROGRAMY KRAJOWE

dotacje na współfinansowanie kosztów wdrażania systemów kontroli jakości oraz certyfikacjiproduktów w MSP

od 1.000 eurodo 10.000 euro do 60%

Wstęp do jakości

Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

dotacje na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych w procesie rozwoju firmy w oparciu o nowe technologie i innowacje

od 1.500 euro do 10.000 euro do 60%

dotacje na współfinansowanie szkoleń dla kadr MSP prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego, w obszarach wiedzy warunkującej uzyskiwanie konkurencyjności w obliczu wchodzenia polski na jednolity rynek europejski

od 1.500 euro do 10.000 euro do 80%

Przygotowanie do działania na rynku europejskim

2000


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

PHARE 2000

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH

FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA MSP


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

PHARE 2000

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

 • DOFINANSOWANIE KOSZTÓW USŁUG ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM I REALIZACJĄ WEWNĘTRZNYCH PROGRAMÓW ROZWOJU

 • w tym:

  • 1. OCENA POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

  • 2. ROZWÓJ STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA

  • 3. PLANOWANIE INWESTYCYJNE

 • BUDŻET 4,17 MLN EURO:

 • ŚLĄSKIE - 0,73 MLN EURO

 • LUBELSKIE - 1,98 MLN EURO

 • PODKARPACKIE - 1,33 MLN EURO

 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE - 0,13 MLN EURO

1.500 - 5.000 EURO - (60%)


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

PHARE 2000

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH

 • DOTACJE DLA MSP NA OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANÓW ROZWOJU EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTWA

 • w tym:

  • 1. OCENA KONKURENCYJNEJ POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA WYBRANYCH RYNKACH EKSPORTOWYCH

  • 2. ROZWÓJ STRATEGII EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

  • 3. PLANOWANIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ EKSPORTOWĄ

  • 4. ROZWÓJ RYNKÓW EKSPORTOWYCH

 • BUDŻET 3,68 MLN EURO:

 • ŚLĄSKIE - 1,13 MLN EURO

 • LUBELSKIE - 1,22 MLN EURO

 • PODKARPACKIE - 1,33 MLN EURO

1.500 - 10.000 EURO - (60%)


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP

Dotacje dla MSP na projekty inwestycyjne, w tym na zakup nowych maszyn i urządzeń (w tym także nowych komputerów wraz z oprogramowaniem) oraz mebli i wyposażenia (w przypadku hoteli i restauracji)

 • od 5.000 - do 50.000 euro

 • maksymalna dotacja 25%

 • wkład własny - min. 75% w tym koniecznykredyt bankowy

PHARE 2000 - pięć województw:

ŚLĄSKIE, LUBELSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PHARE 2001 - cały kraj

2000 i 2001


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

PHARE 2001

 • PROGRAMY DLA MSP

 • OD CZERWCA 2003 ROKU DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH 16 WOJEWÓDZTWACH

 • Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla ~ 700-900 firm

 • Program Rozwoju Firmy dla ~ 800 firm

 • Program Rozwoju Firm dla Eksporterów dla ~ 400 firm

 • Program Rozwoju Firm Internetowych dla ~ 400 firm

2001


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych

 • Dotacja na doradztwo i pokrycie kosztów działalności dla firm działających / rozpoczynających działalność w zakresie usług internetowych

 • (w tym m.in: udostępniania: połączeń internetem; portali internetowych, bezprzewodowego podłączenia do sieci, informacji (na zasadach komercyjnych) poprzez sieć, podłączenia firm do sieci, produkcji urządzeń do połączeń bezprzewodowych, usług obsługi płatności poprzez sieć, usług umożliwiających stosowanie podpisu elektronicznego, obsługi zakupów przez internet, usług szkoleniowych poprzez internet, konserwacji i naprawy sprzętu internetowego, innych usług internetowych, innych usług, mających bezpośredni związek z komercyjnym wykorzystaniem internetu.)

2001


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych

 • Dotacja na doradztwo

 • - ocena możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa,

 • - przygotowanie biznes planu,

 • - pomoc w przygotowaniu do wdrożenia biznes planu.

 • do 5000 euro i nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych

 • Koszt kwalifikowany: koszt usług akredytowanego wykonawcy

2001


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych

 • Dotacje na rozwój

 • - realizacja działań przewidzianych w biznes planie

 • Koszt kwalifikowany:

  • - zakup licencji, patentu, praw intelektualnych,

  • - bieżąca obsługa urządzeń,

  • - wynajęcie pomieszczeń,

  • - dostarczenie mediów,

  • - koszty bankowe i pocztowe,

  • - zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

2001


Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych

 • - zatrudnienie personelu (+ koszty pochodne),

  • - podróże służbowe,

  • - zakup usług (np. transport) i surowców,

  • - promocja usług / produktów,

  • - sprzedaż (koszty magazynowania i dystrybucji

 • od 3 000 do 10 000 euro i maksymalnie 25% kosztów

 • Budżet: 1,47 mln euro na projekty doradcze a 2,93 euro na rozwój działalności

 • 2001


  Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

  Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003

  • DOTACJA SZKOLENIOWA

  • PROGRAM ROZWOJU KULTURY BHP

  • DOTACJA NA UZYSKANIE CERTYFIKATU

  • DOTACJA NA POZYSKANIE FINANSOWANIA

  • POŻYCZKA NA INNOWACJE

  • DOTACJA NA WSPÓLNĄ OFERTĘ

  • DOTACJA NA KONSOLIDACJĘ


  Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

  DOTACJA SZKOLENIOWA 2003

  • DLA MAŁYCH FIRM

  • DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika, prokurenta, osoby wpisanej do rejestru przedsiębiorców jako wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentacji przedsiębiorcy lub osoby, której powierzono sprawowanie kierowniczego stanowiska na podstawie prawa pracy )

  • ZAKRES: zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,

   • przepisy prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w Polsce i w Unii Europejskiej,

   • zastosowanie technik informatycznych lub nowych technologii,

   • marketing,

  • finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych

  • Dofinansowane będą szkolenia bezpośrednio u organizatora szkoleń, max 50% kosztów uczestnictwa, więc organizator obniża o kwotę dotacji opłatę z tytułu udziału w szkoleniu.


  Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

  Program Rozwoju kultury BHP 2003

  • 1. Dotacja na doradztwo z zakresu BHP

  • od 1000 do 4000 euro i nie więcej niż 60% kosztów

  • 2. Dotacje inwestycyjne

  • na zakup środków ochrony indywidualnej,

  • wymianę sprzętu i wyposażenia, które nie spełniają wymogów BHP określonych w przepisach prawa

  • do 50 000 euro i maksymalnie 25% kosztów

  • 0,9 mln euro na projekty doradcze i 3,5 mln euro na inwestycje


  Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

  Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003

  • Dotacja na uzyskanie certyfikatu

  • dla małych i średnich przedsiębiorców na finansowanie części kosztów CERTYFIKACJI systemu zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem pracy

  • max 50% kosztów netto

  • 10 000 zł - w przypadku certyfikacji jednego systemu zarządzania

  • 15 000 zł - w przypadku jednoczesnej certyfikacji więcej niż jednego systemu zarządzania


  Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

  Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003

  • Dotacja na pozyskanie finansowania

  • Dotacja na pokrycie kosztów usług doradczych zmierzających do zdobycia przez MSP źródeł finansowania na swoje projekt inwestycyjne (np. venture capital) w szczególności na dopuszczenie akcji przedsiębiorstwa do publicznego obrotu

  • max 60% kosztów netto doradztwa

  • max 15 000 euro (ok. 60 000 PLN)


  Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

  Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003

  • Pożyczka na innowacje

  • Pożyczka dla MSP na finansowanie kosztów:- wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych,- zakupu licencji krajowych lub zagranicznych,- zakupu i montażu maszyn lub urządzeń oraz budowy, rozbudowy i modernizacji budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji.

  • max 75% kosztów netto przedsięwzięcia i nie więcej niż 200 000 PLNna okres max 6 lat.

  • Oprocentowanie = połowa oprocentowania kredytu lombardowego udzielanego przez NBP


  Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

  Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003

  • Dotacja na wspólną ofertę

  • dla małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zamierzają ubiegać się wspólnie z innymi MSP o otrzymanie zamówienia publicznego

  • na doradztwo związane z przygotowaniem oferty - max 50% kosztów netto

  • 10 000 PLN - w przypadku zamówienie publicznego udzielanego przez podmiot z siedzibą w Polsce

  • 20 000 PLN - w przypadku zamówienie publicznego udzielanego przez podmiot z siedzibą poza terytoriom RP


  Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

  Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003

  • Dotacja na konsolidację

  • dla małych i średnich przedsiębiorstw, na doradztwo związane z połączeniem przedsiębiorstw

  • max 50% kosztów netto doradztwa

  • max 60 000 PLN


  Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

  Aleje Jerozolimskie 125/127 200302-017 Warszawatel. (0 22) 699 70 44/45faks (0 22) 699 70 46/56http://www.parp.gov.ple-mail: biuro@parp.gov.pl

  INFO LINIA: 022 699 70 18, 699 71 80

  e-mail: doradca@parp.gov.pl


  Polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci polish agency for enterprise development

  Dziękuję za uwagę! 2003

  Agnieszka Józefowicz