Parai kos pildymas
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on

Paraiškos pildymas. Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyriaus (EPF/EIF) projektų vadovė Vita Markevičienė 2012-10-05. Paraiškos pildymo instrukcija. Paraiškos struktūra (18 lentelių ir privalomi priedai)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - eron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Parai kos pildymas

Paraiškos pildymas

Europos socialinio fondo agentūros

Projektų valdymo skyriaus (EPF/EIF) projektų vadovė

Vita Markevičienė

2012-10-05


Parai kos pildymo instrukcija

Paraiškos pildymo instrukcija

Paraiškos struktūra (18 lentelių ir privalomi priedai)

Naudokitės Gairių pareiškėjams pagal Europos pabėgėlių fondo 2012 metų programą 2 priedo patarimais

Pristatydami projektą, būkite tikslūs, konkretūs, išsamūs, argumentuokite, ištaisykite technines klaidas

Pridėkite visus reikiamus priedus

Konsultuokitės su Agentūros specialistais – mes pasirengę Jums padėti


Parei k jo ir projekto duomenys

Pareiškėjo ir projekto duomenys

1.1. Pareiškėjo rekvizitai

1.2. Buveinės adresas

1.3. Pareiškėjo institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo

1.4. Asmuo ryšiams

2. Apibendrintas paraišką teikiančios organizacijos aprašymas

3. Duomenys apie partnerį (-ius)

4. Duomenys apie projektą (veiksmas, paramos suma, laikotarpis, vieta)


Projekto santrauka 5 1

Projekto santrauka (5.1)

Projekto įgyvendinimo prasmė

Kaip su spręstina problema susijęs pareiškėjas

Projekto įgyvendinimo vieta

Argumentacija, kodėl pasirinktas toks sprendimo būdas

Kokie parengiamieji darbai atlikti

Atsakomybės sričių pasiskirstymas, darbų organizavimas

Rekomenduojama apimtis - apie 2 psl.


Ai ki ir pagr sta projekto vizija 5 2

Aiški ir pagrįsta projekto vizija (5.2)

Sąsaja su 6.1 Projekto veiklų lentelės informacija;

išsamiai aprašytos projekto veiklos, atskleista projekto logika;

pagrįsta veiklų ir rezultatų nauda įgyvendinant projekto tikslus ir uždavinius;

numatytas pasiektų rezultatų panaudojimas ateityje;

informacija pakankamai detalizuota (pvz., grupių skaičius, kursų trukmė val., dalyvių skaičius, renginių temos ir pan.)


Projekto veikl planas

Projekto veiklų planas

Būtina įtraukti visas projekto veiklas (taip pat ir papildomas, pvz., viešinimas, administravimas)


Projekto atitiktis gair se nurodytiems bendriesiems tinkamumo kriterijams 10

Projekto atitiktis gairėse nurodytiems bendriesiems tinkamumo kriterijams (10)

Efektyviai naudojamos išlaidos (10.1)

Pareiškėjo patirtis dirbant su paraiškoje nurodytais tikslinės grupės atstovais arba vykdant veiklas (10.2.1)

Pareiškėjo ir (arba) partnerio patirtis administruojant projektus (10.2.2)

3. Projektas papildo kitus iš ES bendrojo biudžeto arba pagal nacionalines programas finansuojamus veiksmus (10.3)

4. Veiklų nauda tikslinei grupei, jeigu tikslinės grupės atstovai tiesiogiai tose veiklose nedalyvauja) (10.4)

5. Pagrįsti tikslinės grupės poreikiai (10.5)

6. Partnerių vaidmuo ir pasiskirstymas atsakomybe (10.6, 10.7)


Rezultat nauda tikslin grup kt projekto gyvendinimo s lygos

Rezultatų nauda, tikslinė grupė, kt. projekto įgyvendinimo sąlygos

Projekto rezultatų poreikio ir naudos pagrindimas (11)

Tikslinės grupės įvardijimas ir skaičiaus pagrindimas (12)

Projekto tęstinumo arba dvigubo finansavimo nebuvimo pagrindimas (13)

Projekto įgyvendinimo pajėgumai (personalas) (14)

Patalpos ir įranga (15)

Įgyvendinant projektą atsižvelgiama į su lyčių problema susijusius klausimus, vaiko interesus, ypatingą pažeidžiamų asmenų padėtį (16)

Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas (17)

Projekto įgyvendinimo prielaidos ir rizika (18)

Priedai


Apibendrinimas

Apibendrinimas įgyvendinimo sąlygos

Ištaisykite technines klaidas

Dar kartą perskaitykite visą paraišką

Naudokite “keturių akių” principą

Patikrinkite, ar užpildėte visas lenteles

Patikrinkite kiekvieną punktą atskirai ir visumą (sutikrinkite, ar tam tikrų punktų informacija atitinka)

Patikrinkite papunkčiui, ar pridėjote visus prašomus priedus

Sėkmės pildant paraišką!


Parai kos pildymas

Klausimai įgyvendinimo sąlygos

vita.markeviciene@esf.lt

Tel. (8 5) 25 00 230