den nye folkeskolelov n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Den nye folkeskolelov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Den nye folkeskolelov - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Den nye folkeskolelov. Forældre Skødstrup Skole sept. 2013. Mål. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den nye folkeskolelov' - eron


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den nye folkeskolelov

Den nye folkeskolelov

Forældre Skødstrup Skole sept. 2013

slide2
Mål
 • Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.
3 indsatsomr der
3 indsatsområder:
 • Længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring.
 • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere.
 • Få mål og regelforenklinger
elementer der har betydning for elevernes faglige f rdigheder l ring og trivsel
Elementer der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel
 • Alsidig udvikling og læringsrelevante kompetencer.
 • Alsidige læringsstrategier.
 • Bedre undervisningsmiljø og trivsel.
 • Tilegnelse af viden og kreativitet, motivation, refleksion.
 • Kobling af teori og praksis.
 • Bevægelse og motion.
 • Mulighed for lektiehjælp.
 • Samarbejde mellem lærere og pædagoger.
 • Åbning mod samfundet.
l ngere skoledag form l
Længere skoledag – formål
 • Dansk og matematik styrkes.
 • Styrke klasseundervisningen.
 • Varierede og differentierede læringsformer.
 • Praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer.
 • Tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet.
 • Understøttende læringsakt./lektiehjælp
 • Fysisk aktivitet i gennemsnit 45 min. dagl.
l ngere skoledag
Længere skoledag
 • 0. – 3. Klasse 30 timer
 • 4. – 6. Klasse 33 timer
 • 7. – 9. Klasse 35 timer
slide7

Dansk 4. – 9.

 • Matematik 4. – 9.
 • Engelsk
 • Idræt
 • Musik
 • Tysk/fransk
 • Natur/teknik
 • Valgfag (bl.a. 3 sprog)
 • +1 lek. ugtl.
 • +1 lek. ugtl.
 • +1 lek. i 1. + 2. klasse
 • +1 lek. i 1. klasse
 • +1 lek. i 1. + 5. klasse
 • +1 lek. i 5, + 2 lek. i 6
 • +1 lek. i 2 + 4. klasse
 • indføres på 7. kl. trin med 2 lektioner
 • Håndværk og design: erstatter håndarbejde og sløjd.
 • Madkundskab erstatter hjemkundskab.
mere tid til
Mere tid til:
 • Fagopdelte timer.
 • Understøttende undervisning: Motion, lektielæsning, projekter, kreativitet, udeliv, praktiske læringsformer?
p dagoger
Pædagoger

Der skal skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne med andre relevante kvalifikationer.

skolen skal bne sig i forhold til det omgivende samfund
Skolen skal åbne sig i forhold til det omgivende samfund
 • Inddragelse af idræts-, kultur- og foreningsliv
 • Musik- og billedskoler
 • Erhvervsliv..f.eks. deltagelse i skolebestyrelsen
pr cisering og forenkling af f lles m l
Præcisering og forenkling af Fælles Mål
 • Understøtte skolens arbejde med målstyret undervisning.
 • Understøtte arbejdsformer for fremtidens skole.
 • Sammenhæng med dagtilbuddenes læreplaner og ungdomsuddannelsernes faglige mål.
 • Øget brug af IT.
bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser
Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser:
 • Valgfag fra 7. klasse.
 • Valgfag obligatorisk.
 • Åbning for nye valgfag (godkendes af skolebestyrelse og kommune).
 • Valgfag eleven har skal indgå i projektopgaven.

Eliteklasser:

 • Musik
 • Idræt
bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser1
Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser:
 • 95% målsætningen.
 • Øget fokus på at eleverne bliver uddannelsesparate.
 • Elevplan – uddannelsesplan lægges sammen (samme dokument fra 0. – 9.).
 • Arbejde med UEA styrkes.
afgangspr ver m l alle elever forlader skolen med mindst 2 i dansk og matematik
AfgangsprøverMål: Alle elever forlader skolen med mindst 2 i dansk og matematik
 • Afgangsprøverne får øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne.
 • Fag/kurser fra Ungdomsskolen indgår i 9.klasse prøvebevis.
 • Idræt indgår som prøvefag til udtræk.
 • Videreudvikling af afgangsprøverne , hvor fokus bl.a. vil være på det tværfaglige-, projekt- og produktorienterede.
 • Skal understøtte og motivere en moderne og tidssvarende undervisning, der også er rettet mod verden udenfor skolen.
inklusion
Inklusion

Mål: Flere elever skal inkluderes

 • Nationalt rådgivningsteam
 • Mulighed for dispensation for klasser på skolen har kortere skoledag..men to lærere.
styrket for ldresamarbejde
Styrket forældresamarbejde
 • Skolebestyrelsens principper for samarbejde mellem skole og hjem, skal omfatte principper for forældreansvar. (s.16).
 • Kompetenceudviklings-indsats i forhold til skolebestyrelser.
 • Mulighed for afdelingsrepræsentation i skolebestyrelsen.
styrket elevinddragelse
Styrket elevinddragelse
 • Inddrage eleverne i planlægning og evaluering af undervisningen.
 • Generelt øge elevernes inddragelse på skolen.
 • Elev- til elevaktiviteter.
bedre undervisningsmilj ro i klassen gode kammeratskaber god klasserumsledelse etc
Bedre undervisningsmiljø: Ro i klassen, gode kammeratskaber, god klasserumsledelse..etc.
 • Lærere, pædagoger og leder skal klædes bedre på til at arbejde med undervisningsmiljø og trivsel.
 • Der udvikles klare, obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden.
 • Måltal og løbende digitale målinger.
 • Der iværksættes en national indsats for at styrke klasseledelse, mindske uro.
kompetenceudvikling af l rere p dagoger og ledere
Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere
 • Lærere, kompetencer svarende til linjefag i de fag de underviser i (opnås i 2020).
 • 1 mia. afsættes til efteruddannelse af lærere og pædagoger.
ny struktur sk dstrup skole
Ny struktur – Skødstrup Skole
 • Pædagoger og lærere følger generelt børnene fra 0. – 4. klassetrin.
 • Generelt er lærerne enten lærer på 0. – 4. klassetrin eller 5. – 9. klassetrin.
 • En af lærerne kan følge klassen videre op på ældste trin, det vil så være muligt at afgive klassen f.eks. efter 6. kl.
 • Der kan være forhold, der gør, at lærere kan få eller afgive klasser på andre trin end efter 4.kl.
fokus p rgangssamarbejde
Fokus på årgangssamarbejde
 • Der er fagligt, pædagogisk og socialt vægt på årgangssamarbejdet.
 • Lærerne lægger deres timer primært på årgangen, og søger at have så mange timer som muligt her.
hvad er rgangen sammen om
Hvad er årgangen sammen om?
 • Undervisningsprojekter
 • Holddeling/undervisningsdifferentiering
 • Fællesskab
 • Godt læringsmiljø
 • Børn med særlige behov
 • Erfaringsudveksling
 • Udvikling af pædagogik og faglighed