slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim' - ernst


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

slide2

PORZĄDEK ZEBRANIA1. Powitanie gości i liderów2. Wystąpienie Opiekuna3. Wystąpienie Starosty UTW4. Prezentacje Koordynatorów i Kierowników5. Ankieta6. Dyskusja – Wnioski7. Część integracyjna.

slide3

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego powołał 19 listopada 2012 r. nowego Opiekuna UTW . Dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak Kierownik Zakładu Historii XIX wieku, dziejów Polonii i Emigracji w Instytucie Historii Wydziału Socjologoczno-Historycznego UR.

w dniu 16 10 2012 odby a si inauguracja 29 roku akademickiego utw przy uniwersytecie rzeszowskim
W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim
 • JM REKTOR prof. dr hab. ALEKSANDER BOBKO powitał słuchaczy UTW
 • Wystąpienie Starosty
 • Wykład inauguracyjny "Społeczeństwo XXI wieki - społeczeństwem ludzi bezdomnych", wygłosił Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UR prof. dr hab. Wojciech Walat
 • Program artystyczny – artyści Instytutu Muzyki
slide5

Dnia 17 listopada w Klubie „Galaktyka” w Rzeszowie odbyło się spotkanie integracyjne z uroczystym przyjęciem w poczet studentów UTW nowych słuchaczy.

wyjazd integracyjno szkoleniowy do czarnej w bieszczadach 14 15 listopada 2012
Wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Czarnej w Bieszczadach 14-15 LISTOPADA 2012.

Szkolenia dla liderów UTW "Aktywność liderów – szansą aktywności wszystkich słuchaczy UTW" realizowane w ramach projektu, na który Stowarzyszenie Przyjaciół UTW uzyskało grant

w konkursie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych 2012 - 2013.

konferencja podsumowuj ca rok utw
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA ROK UTW

17.12.2012 r. Elżbieta Łukacijewska – posłanka do europarlamentu, Renata Butryn (posłanka PO)

i Teresa Kubas – Hul (Sejmik Województwa Podkarpackiego) zorganizowały w nowej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego Konferencję podsumowująca Europejski Rok Osób Starszych. Alicja Borowiec – menager Chóru „Cantilena” została wyróżniona dyplomem i upominkami

za działalnosć w dziedzinie kultury na rzecz rzeszowskiego środowiska.

warszawa 19 12 2012 r sala kolumnowa sejmu rp
Warszawa 19.12.2012 r. Sala Kolumnowa Sejmu RP

Ewa Wójcik i Małgorzata Chlebowska reprezentowały nasz UTW na Ogólnopolskiej Konferencji Podsumowującej Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz zaproponował utworzenie w przyszłości Parlamentu Seniorów. Istnieje już Departament Polityki Senioralnej i Zespół Parlamentarny

do spraw UTW.

minister polityki spo ecznej i pracy w adys aw kosiniak kamysz
Minister Polityki Społecznej i Pracy Władysław Kosiniak - Kamysz
 • Rząd przeznaczy w 2013 r. na Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 40 mln zł
 • W pierwszym kwartale zostanie ogłoszony nowy konkurs dla UTW i innych organizacji działających na rzecz seniorów
 • Wysiłki Polski zostały docenione przez unijnego komisarza zatrudnienia, polityki społecznej

i integracji Laszlo Andora. Wymienił Polskę jako jeden z trzech krajów, który najwięcej zrobił

w polityce senioralnej. Ponad 420 UTW w Polsce.

struktury organizacyjne utw
STRUKTURY ORGANIZACYJNE UTW

„Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”- to fundacja z siedzibą w Warszawie – prezes Krystyna Lewkowicz.

Na konferencji 19.11.2012 r. został przyjęty PAKT na rzecz seniorów – dokument zawierający kierunki strategii i polityki senioralnej w Polsce. Jest projekt utworzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej UTW ( 1 osoba z województwa) do reprezentowania interesów senioralnego środowiska.

struktury utw cd
STRUKTURY UTW cd.
 • Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – organizacja koordynująca i wspierająca UTW

z całej Polski. Od 2004 r. razem z Polsko-Amery-kańską Fundacją Wolności prowadzi konkursy grantowe np. „Seniorzy w akcji”.

Nasz projekt „Rze – kreacja” realizowany w ub. roku przez Ewę Wójcik miał taki grant.

 • Prezesem Fundacji jest Marek Szpunar.
 • Skorzystaliśmy: 22.11.2011r był wykład z kardio-logii „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Zapobieganie udarom mózgu” dr. Jadwiga Nessler
 • 5.02.2013 wykład „Z mobilnością w trzeci wiek”
nowe konkursy
NOWE KONKURSY

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ ę” i Polsko Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła kolejny

 • konkurs „Seniorzy w akcji” skierowany do osób 60+ i do par międzypokoleniowych. Mile widziane są projekty wspierające aktywność starszych mężczyzn.
 • Granty od 5 000 do 12 000 zł.
 • - Konkurs na organizację dwudniowych konferencji regionalnych UTW prowadzonych z wykorzystaniem aktywnych form warsztatowych, - integracja, współpraca, wymiana doświadczeń.

Granty od 12 000 do 18 000 zł.

struktury cd
STRUKTURY cd.
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW z siedzibą w Nowym Sączu. Główne cele zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie wsparcia: organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego.
 • Prowadzi bezpłatny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla członków Federacji.
 • Prezesa Wiesławę Borczyk gościliśmy na Forum UTW Podkarpacia w maju 2012 r.
spotkanie u marsza ka podkarpackiego z w adys awem kozakiewiczem
SPOTKANIE U MARSZAŁKA PODKARPACKIEGO Z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM

16.01.2013 r. Danuta Kamieniecka – Przywara i Józef Dyląg reprezentowali UTW Rzeszów na spotkaniu u Marszałka Mirosława Karapyty w związku

z ogólnopolskim programem aktywności fizycznej „BĄDŹ W OLIMPIJSKIEJ FORMIE”. Jest to projekt realizowany przez Fundację „ZATRZYMAĆ CZAS” pod patronatem olimpijczyka Władysława Kozakiewicza.

dzia alno utw w b r a
Działalność UTW w b.r.a.
 • 140 nowo przyjętych studentów
 • 6 Zebrań Zarządu UTW
 • 13 Wykładów Ogólnych
 • 13 Sekcji, Klubów i Grup Artystycznych
 • 12 Sekcji i Grup Rekreacji Sportowej
 • 21 Lektoratów języka angielskiego
 • 12 Lektoratów innych języków obcych
 • 16 Grup Informatycznych
klub melomana
KLUB MELOMANA

Uczestnictwo w koncertach Filharmonii Podkarpackiej

 • IX – X.2012 r. - 7 koncertów – 368 biletów
 • XI. 2012 r. - 5 koncertów – 227 biletów
 • XII. 2012 r. - 6 koncertów – 308 biletów
 • I. 2013 r. - 6 koncertów – 287 biletów

Ogółem: 1190 biletów na kwotę: 14 980 zł.

klub teatralno filmowy
KLUB TEATRALNO - FILMOWY
 • Kino Zorza: 8 ciekawych filmów ( m.in. „Bitwa pod Wiedniem”, „Pokłosie”, „Miłość”, „Anna Karenina”) - 250 biletów, na kwotę: 2 500 zł
 • Opera: „Bal Maskowy”, „Aida”, „Madame Butterfly”- 7 biletów i 40 zaproszeń bezpłatnych
 • Karnet „Bilet dla Ciebie” - 11 biletów – 77 zł
 • Kino Zorza: filmowy wtorek z IPN ( „80 milionów”, „Zwerbowana miłość”, „Czarny czwartek” - 55 bezpłatnych wejściowek.
 • Ogółem: 363 bilety i wejściówki.
finanse utw
FINANSE UTW

Rozliczenie wg r. kalendarzowego (szacunkowe):

 • Bilnas otwarcia na 1.01.2012 r. – 30 985,82 zł
 • Wpłaty wpisowego i składek od 1.01.-31.08.2012

– 10 445,00 zł

 • Wpłaty wpisowego i składek od 1.09.- 31.12.2012 – 38,240,00 zł
 • Poniesione koszty od 1.01.do 31.08.2012

- 31 970,34 zł

 • Poniesione koszty od 1.09.do 31.12.2012 r

- 17 047,61 zł

 • Stan środków na 31.12.2012 r. - 31 782,87 zł.
propozycje wydatk w do 31 06 2013 r
Propozycje wydatków do 31.06.2013 r.

Najważniejsze pozycje:

 • Wewn. faktury (koszt utrzymania biura) - - 2 400 zł
 • Koszty wyposażenia i materiałów dla biura - 2 000 zł
 • Bezosobowy fundusz płac - 9 600 zł
 • Koszty Biuletynu – - 5 000 zł
 • Koszty wyj. ekipy na Olimpiadę UTW – - 5 000 zł
 • Biesiada Liderów – - 2 000 zł

RAZEM : 26 000 zł.