Download
1 / 17

A KSEPTERER DU HVA SOM HELST? - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

A KSEPTERER DU HVA SOM HELST?. Hvor finner vi rettigheter?. Skolen på papiret finner vi i hovedsakelig i: Opplæringslova Opplæringslova har en forskrift Læringsplakaten er fin, læreplaner også Ordensreglementet til fylket og skolen Rundskriv osv. til spesielle saker.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A KSEPTERER DU HVA SOM HELST?' - ernst


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

AKSEPTERER DU HVA SOM HELST?


Hvor finner vi rettigheter
Hvor finner vi rettigheter?

 • Skolen på papiret finner vi i hovedsakelig i:

  • Opplæringslova

  • Opplæringslova har en forskrift

  • Læringsplakaten er fin, læreplaner også

  • Ordensreglementet til fylket og skolen

  • Rundskriv osv. til spesielle saker


Rett til gratis oppl ring
Rett til gratis opplæring

 • Alle som har fullført grunnskolen har rett på gratis videregående opplæring.

  • Elever på VG1 pålegges å kjøpe undervisningsmateriell

  • Skolene kan ikke kreve egenbetalinger for ekskursjoner og lignende.

  • Behovsprøvd stipend i lånekassen

 • Elever på VG2 og VG3 i 2008-2009 har rett på:

  • Gratis læremidler og utstyr

  • Ikke-behovsprøvd stipend til individuelt stæsj

  • Egenandel på bærbare PCer er maksimalt like mye som stipendet


Frav r forskrifta 4 35
Fravær (Forskrifta § 4-35)

 • Alt fravær skal føres med noen unntak:

  • Organisert eller selvstendig studiearbeid

  • Skoleadministrative gjøremål, for eksempel elevrådsarbeid

  • 14 dager politisk arbeid etter godkjenning fra rektor, for eksempel arbeid som tillitsvalgt, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, helse og velferdsgrunner osv.

  • 2 av disse dagene kan brukes ved religiøse høytider for medlemmer av andre trossamfunn enn statskirken

  • Årsaken til fravær kan kreves at føres på vitnemål og kompetansebevis


Manglende vurderingsgrunnlag
Manglende vurderingsgrunnlag

 • I § 4-7 Forskrifta står det at: Stort fråvær, same kva grunnen er, kan føre til at grunnlaget for å gi vurdering med standpunktkarakter manglar.

  • Det avgjørende her er ikke hvor mye eleven fysisk har vært til stede, men hvilke kompetanse eleven faktisk kan dokumentere. (Utdanningsdirektoratet 2005)

  • 15 %- regler og lignende er altså lovstridig


Varsel
Varsel

 • I følge § 4-10 i Forskrifta er det krav om varsel dersom:

  • Det er tvil om det er nok grunnlag for å få terminkarakter eller standpunktkarakter i et fag

  • Du står i fare for å få nokså god eller lite god i orden eller atferd

  • Varsel skal være skriftlig og gis uten ugrunnet opphold

  • Slik at bedre innsats eller bedre orden eller atferd kan påvirke karakteren


Klaging
Klaging

 • I følge Forskriftas kapittel 5 kan du klage på:

  • Skriftlig eksamen (faglig og formelt, uten begrunnelse)

  • Muntlig eksamen (formelt, med begrunnelse)

  • Standpunktkarakterer (formelt, med begrunnelse)

  • Standpunktkarakterer i orden eller atferd (formelt, med begrunnelse)

  • Klagefristen er 10 dager

  • Fag/svenneprøver (faglig og formelt) 15 dager frist


Vurdering tilbakemelding
Vurdering - tilbakemelding

 • Rett på løpende tilbakemelding (§ 4-5 i Forskrifta)

  • Vurdering skal gis uten karakter i form av en beskrivende vurdering av hvordan eleven står i forhold til kompetansemålene… Det skal kunne dokumenteres at vurdering er gitt.

  • Eleven skal kunne delta i vurderingen av eget arbeid. Elevsamtale skal gjennomføres minst en gang i halvåret

  • Læraren skal jamnleg ha dialog med eleven om utviklinga


Vurdering sluttvurdering
Vurdering - sluttvurdering

 • Det er forskjell på underveis og sluttvurdering

  • Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved slutten av opplæringen på hvert årstrinn. Standpunktkarakterene skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget. (Forskrifta § 4-6)


Tilpasset oppl ring
Tilpasset opplæring

 • Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i norsk skole

  • Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven og lærlingen. (Opplæringslova § 1-2)

  • Det kan bety å lage egne arbeidsplaner, bestemme hvordan vi skal lære, vurderingsform og evaluere arbeidet.


Elevmedbestemmelse
Elevmedbestemmelse

 • Medbestemmelse på skolen og i fag er en rett:

  • Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.

  • Elevmedvirkning forutsetter kjennskap til valgmuligheter og deres mulige konsekvenser (Prinsipper for Opplæringen)


Skolemilj oppl ringslova 9a
Skolemiljø – Opplæringslova 9a

 • Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. (§ 9a-1)

  • Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane (9a -2)

  • Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø (9a -3)

  • Rett til å klage

  • Økonomi er ikke relevant for hvorvidt retten skal oppfylles eller ikke (Kunnskapsdepartementet 2006)


Skolemilj oppl ringslova 9a1
Skolemiljø – Opplæringslova 9a

 • Ting det finnes regler for

  • Luftkvalitet

  • Temperatur: 19-26°C, over 22 °C kun i kortere tidsrom

  • Areal: minimum 2 til 2,5 m² per elev

  • Bord og stoler skal kunne tilpasses

  • Radonnivå, støv, gasser, muggsopp,

  • Lys


Orden og atferd
Orden og atferd

 • Skolens ordensreglement og regler

  • Kan ikke bryte loven og forskrifta

  • Kun ”straffer” nevnt i reglementet kan brukes

  • Rett til å forklare seg

  • Kollektiv avstraffelse er forbudt

 • Karakterer i orden og atferd

  • Kun klare eller ekstraordinære avvik kan gi nedsatt

  • Ugyldig fravær kan føre til nedsatt orden

  • Orden og atferd skal holdes skilt fra fagkarakterer


Bortvisning
Bortvisning

 • Elever som alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglementet kan vises bort i inntil 5 dager.

  • Kun rektor kan gjøre dette, samme gjelder for utestenging.

  • Bortvisning er et enkeltvedtak, det skal saksbehandles. Man skal kunne forsvare seg.

  • Alvorlige saker kan resultere i at fylkeskommunen bortviser for resten av skoleåret eller tar fra deg rett til opplæring.


Flere opplysninger
Flere opplysninger

 • Elevråd, driftsstyret, skolemiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalg

 • Rådgivning

 • Omvalg av program etter VG1

 • 25 % timetallsfrihet i Kunnskapsløftet

 • Privatisteksamen


Rettighetshjelp
Rettighetshjelp


ad