aftalelov k belov og cisg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aftalelov , købelov og CISG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aftalelov , købelov og CISG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Aftalelov , købelov og CISG - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

Aftalelov , købelov og CISG. Aftaleloven. Hovedpointer Aftaler er bindende - både mundtlige og skriftlige Ingen formkrav Man kan i princippet aftale hvad som helst – aftalefrihed (B2B) Ugyldige aftaler – se kap. 3 i Aftaleloven Umyndighed Trusler/tvang Svig

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Aftalelov , købelov og CISG


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Aftalelov, købelov og CISG

  2. Aftaleloven • Hovedpointer • Aftaler er bindende - både mundtlige og skriftlige • Ingen formkrav • Man kan i princippet aftale hvad som helst – aftalefrihed (B2B) • Ugyldige aftaler – se kap. 3 i Aftaleloven • Umyndighed • Trusler/tvang • Svig • Udnyttelse af manglende indsigt, letsind mv • Fejl fra løftegivers side • Generalklausulen §36 • En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

  3. Aftaleloven og købeloven Forventninger Beskyttelse af forventninger ForhandlingOpfyldelse AftalelovenKøbeloven GyldigMislighold/Beføjelser Indhold/Ydelser

  4. Modtagelse af tilbud og accept • Du har et køleanlæg til salg og sender derfor en mail omeftermiddagen til Svend med teksten ”køleanlæg sælges for 1.4 mio.”. • Svend svarer om aftenen: ”Den er fin, jeg vil gerne købe dit køleanlæg for 1.2 mio.”. • Du læser ikke mail om aftenen, så du har ikke set Svends svar, da Flemming ringer og spørger, om du kan levere et køleanlæg for 1.5 mio. Du siger selvfølgelig ”ja”. • Svend bliver nu sur over, at du har solgt anlægget til Flemming

  5. Modtagelse af tilbud og accept • Hans, der sælger vine via nettet, sendte den 1. november 2011, kl. 10.00 pr. mail et tilbud til sine kunder på 12 flasker champagne til 1.500 kr. i alt. Svarfristen angav han til 7. november 2011, kl. 12.00. I tilbuddet skulle der imidlertid have stået 2.500 kr., og derfor sendte Hans den 1. november 2011, kl. 15.30 en ny mail ud, hvori han beklagede fejlen og i stedet tilbød at sælge champagnen for 2.500 kr. • Søren og Niklas modtog begge den første mail den 1. november 2011, kl. 10.02. Søren læste den første mail med det samme, mens Niklas først læste mailen den 2. november kl. 11.30. Hverken Søren eller Niklas havde læst Hans’ anden mail, da de begge den 2. november, kl. 15.00 accepterede tilbuddet om at købe 12 flasker champagne til 1.500 kr. • Til hvilken pris er Hans forpligtet til at sælge champagnen til henholdsvis Søren og Niklas?

  6. Købelov • Din virksomhed køber 10 hæve-sænke-borde af Dansk Kontorlevering A/S til en værdi af 70.000 kr. Den typiske markedspris er ellers 80.000. Bordene skal bruges som kontorinventar i virksomheden. • Hvilken lovgivning regulerer handlen og hvilken købstype er der tale om? • Svar: Købeloven gælder, da det er et nationalt køb, og der er ikke aftalt andet. §1a. Handelskøb ifølge §4. Genus.

  7. Købelov • Bordene bliver leveret 5 dage senere end aftalt • Hvordan stiller det dig som køber? Hvilke pligter har du? • Svar: §21. Kræve levering eller hæve købet. Men da varen er leveret, skal køber give meddelelse om, hvad han agter at gøre § 27.

  8. Købelov • Virksomheden vælger at købe bordene hos en anden forhandler til 80.000. • Vurder om du ville kunne få erstatning. • Svar: Ja, der er lidt et tab på 10.000, ifølge § 24-25 er der ikke fortaget dækningskøb, men normalprisen er 80.000, og det er det, som bordene p.t. koster på markedet.

  9. Købelov • Da du modtager de nye hæve-sænke-borde fra forhandleren, er et af bordene ødelagt af en transportskade. • Hvem bærer risikoen? • Svar: §10, sælger bærer faren indtil overgivelse til fragtmand

  10. Købelov • Leveringen var aftalt som ”frit” (franco). Har det nogen betydning? • Svar: Ja, § 65, så sker levering først på pladsen og risikoovergang sker der

  11. Købelov • Den nye kontorelev glemmer at betale regningen, der var sendt sammen med bordene. • Hvilke beføjelser giver det sælger? • Svar: Fastholde købet efter § 28, 1+2, da varen er leveret. Erstatning efter § 30 og § 24.

  12. Købelov • Da bordene bliver samlet, viser det sig, at de ikke er motordrevne, men hånddrevne. Det havde du en klar forventning om prisen taget i betragtning. På fakturaen står der bare ”10 hæve-sænke-borde”. • Vurder om der er tale om en mangel • Svar: Ja, § 43. Manglen må siges at være væsentlig, og det er på grænsen til at være svigagtigt. Hæve købet eller kræve afslag.

  13. CISG International købelov

  14. CISG • CISG – FNs forsøg på at harmonisere lovgivningen om internationale køb • Anvendelse • Hvis begge parter har deres forretningssted i forskellige medlemslande, eller • Hvis den relevante domstols internationalprivatretlige regler peger på CISG, eller • Parterne aftaler det imellem sig • CISGs kerneområde er almindelige internationale løsørekøb, hvor køber ikke er privatperson • Kan fraviges helt eller delvist ved parternes aftale • Forbehold: Nabolandsforbehold. Hvis både køber og sælger bor i nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Island, Finland) bruges national købelov i stedet

  15. CISG • Når CISG er valgt, skal man så være opmærksomme på forskellene mellem dansk lov og CISG