Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERK İSG-İK DANIŞMANLIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
ERK İSG-İK DANIŞMANLIK

ERK İSG-İK DANIŞMANLIK

194 Views Download Presentation
Download Presentation

ERK İSG-İK DANIŞMANLIK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ERK İSG-İK DANIŞMANLIK EROL KAMALAK İSG UZMANI TELEFON:0505 705 8046 – 0505 705 8047 WEB ADRESİ:www.erkisgdanismanlik.com E-MAİL ADRESİ:erolkamalak@msn.com

 2. LÜTFEN BÜTÜN İŞLERİNİZ SIRASINDA KENDİNİZİN VE BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTUN. AİLELERİNİZ EVDE SİZİ BEKLİYOR.

 3. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM(KKD):

 4. GÜVENLİK İÇİN ÖNCELİKLE RİSKİ YOK EDİLMELİDİR. RİSKİ YOK EDEMIYORSANIZ KORUNUN KKD; SİZİ KAZALARDAN KORUMAZ, SADECE KAZANIN ŞİDDETİNİ AZALTIR. BU YÜZDEN ÖNCELİKLİ OLAN DOĞRU ÖNLEMLERİ ALMAKTIR.

 5. Kişisel Koruyucu Donanımın; • kendisi • Aksesuarları • Yedek parçaları • İşleve göre anlık değiştirilebilen parçaları • Başka koruyucularla birleşince oluşan cihaz, alet vb. • Taşınan, takılan, giyilen her bir parça, Kişisel Koruyucu Donanım CE işareti ve Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası taşımak zorundadır.

 6. KKD; İş Güvenliğinde son başvurulacak nokta olmasına ve kazaların sebeplerini ortadan kaldırmamasına rağmen mevcut tehlikeye uygun ve doğru seçildiklerinde yaralanmaların ciddiyetini asgariye indirebilmektedirler. • CE ifadesi; Avrupa Normlarına Uygunluk anlamına gelen Fransızca "Conformité Européenne" sözcüğünün kısaltmasıdır. CE işareti ürünün Avrupa’da dolaşımını sağlayan ticari vizedir. • CE işaret, bir ürün ya da ürün grubunun AB’ nin sağlık, güvenlik, çevre, tüketici korunması konusunda oluşturmuş olduğu "hayati düzenlemelere uygun” olduğunu gösterir.

 7. CE ≠ EN Standart • EN Standartları ; Avrupa’daki Standart Otoritelerinin oluşturduğu komitelerin kabul ettiği teknik standartlardır. • Bu teknik standartlar KKD dahil olmak üzere birçok çeşitli ürüne yönelik olarak minimum performans şartlarını ve test metotlarını belirler. • İşyerlerinde kullanılan tüm KKD’ lerin “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” e uygun olması gerektiği zorunludur.

 8. İşyerlerinde kullanılacak her türlü KKD, CEişareti taşımak zorundadır. • Üretilen ve satılan tüm KKD’ lerin CE işareti taşıması gerekliliği “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” te belirtilmektedir ve 09.02.2005 itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. • Bu Yönetmelikte KKD kullanımıyla ilgili hususlar yer almaktadır.

 9. BİLİNEN KKD ÖRNEKLERİ • Kafa Korunması • Ayak Korunması • Solunum Korunması • İşitmenin Korunması • Göz ve Yüz Korunması • El Korunması • Koruyucu giysiler

 10. Terlik!

 11. ELEKTRİK ÇARPMASI

 12. ELEKTRİK ÇARPMASI

 13. ELEKTRİK KAYNAĞI

 14. ELEKTRİK KAYNAĞI

 15. ELEKTRİK ÇARPMASI

 16. ELEKTRİK ŞOKU

 17. ELEKTRİK ŞOKU

 18. Düşüş engelleyici kablolar