bem tande patients kerhet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bemötande/Patientsäkerhet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Bemötande/Patientsäkerhet - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Bemötande/Patientsäkerhet. Arbetet sen Patientsäkerhetsrådet bildades 2007 Mätning och uppföljning Hur verksamheterna arbetar Planeringen framöver. Uppföljning av värdegrundsarbetet. Medarbetarfokuserad uppföljning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bemötande/Patientsäkerhet' - erin-rosales


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bem tande patients kerhet
Bemötande/Patientsäkerhet
 • Arbetet sen Patientsäkerhetsrådet bildades 2007
 • Mätning och uppföljning
 • Hur verksamheterna arbetar
 • Planeringen framöver

Mars 2010 Eva Sjölund

uppf ljning av v rdegrundsarbetet
Uppföljning av värdegrundsarbetet
 • Medarbetarfokuserad uppföljning

Systematisk uppföljning av följsamhet till verksamhetens värdegrund vid t ex utvecklingssamtal, enskilda samtal, personalmöten

 • Patientfokuserad uppföljning

Systematisk uppföljning av patientenkät, klagomål, avvikelser, fokusgrupper, djupintervjuer, patientnämndsärenden

Mars 2010 Eva Sjölund

slide7
Chefer och ledare är normsättare och därför av stor betydelse för hur landstingets värdegrund tillämpas
 • Värdegrunden ska - först och främst stimulera hälso- och sjukvårdspersonal till reflektion

- vara till hjälp i samtalet om hur målet om god vård ska uppnås

 • Värdegrunden måste bearbetas, anpassas och integreras i varje enskild verksamhet, enhet och medarbetare

Mars 2010 Eva Sjölund

fem verktyg vardagsetikens b sta tips
Fem verktyg; vardagsetikens bästa tips
 • Samvetet (den inre kompassen)
 • Förnuftet ( hjälper till att bedöma vad som är till mest nytta eller mest skada)
 • Empatiska förmågan (att känna in och förstå)
 • Etiska principer (de etiska koderna, riktlinjer)
 • Våra medmänniskor (att fråga till råds och vara beredd på att ompröva beslut)

Stefan Einhorn

Mars 2010 Eva Sjölund

hur g r vi
Hur gör vi………
 • Avsluta dagen med Reflektion
 • Etikcafé
 • Etikkontrakt i medarbetarsamtal
 • Etikombud
 • SBAR
 • Etikronder
 • Etikcertifikat….?

Mars 2010 Eva Sjölund

sbar verktyg f r s krare kommunikation implementeras
SBAR – verktyg för säkrare kommunikation implementeras
 • Situation (S)
 • Bakgrund (B)
 • Aktuellt tillstånd (A)
 • Rekommendation (R)Utbildning under våren

Mars 2010 Eva Sjölund

ad