ct scan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CT SCAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
CT SCAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

CT SCAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

CT SCAN. CT SCAN. Benefits & Risks Comparison. Introduction History Device Generation Imaging Application Prepare Patient. Contents. C omputerized tomography scan tomo graphy Noninvasive medical test that helps physicians diagnose Combines special x-ray equipment.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CT SCAN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
contents
حسام سکوتی CT SCAN
 • Benefits & Risks
 • Comparison
 • Introduction
 • History
 • Device
 • Generation
 • Imaging
 • Application
 • Prepare Patient

Contents

introduction
حسام سکوتی CT SCAN
 • Computerized tomography scan
 • tomo
 • graphy
 • Noninvasive medical test that helps
 • physicians diagnose
 • Combines special x-ray equipment

Introduction

introduction1
حسام سکوتی CT SCAN
 • CAT : Computerized Axial Tomography
 • CTAT : Computerized Trans Axial Tomography
 • CTR : Computerized Trans Reconstration
 • CDT : Computerized Digital Tomography

Introduction

introduction2
حسام سکوتی CT SCAN
 • Basic Concept
 • X-ray Collimator Pulse attenuation
 • Detector VoxelHaunsfield Num(CT num)
 • Higher CT number White
 • Lower CT number Black

Introduction

history
حسام سکوتی CT SCAN
 • 1917رادون : (J.Radon) يك شيئي دو يا سه بعدي را مي‌توان با گرفتن بي‌نهايت عكس از آن در جهات مختلف به تصوير كشيد.
 • 1956بارسول (Barcewell) نقشه خورشيدي از تصاوير شعاع‌ها درست كرد.
 • 1961 الدندرف (oldendorf) و در سال 1963 آلن كورمارك (Allencormarck) انديشه‌هايي از سي‌تي اسكن را فهميده و مدلهايي در حد آزمايشگاهي ساخته‌اند
 • 1968 كول (kuhl) و ادواردز (Edwords) يك دستگاه اسكن مكانيكي براي تصويري از هسته ساخته‌اند.
 • 1972(God feryhaunsfield)توانست يك دستگاه سي‌تي اسكن را بسازد و جهت مصرف باليني معرفي كند.
 • 1979 جايزه نوبل بطور مشترك به پروفسور آلن كورمارك و گاد فري هانسفيلد تعلق گرفت.

History

device
حسام سکوتی CT SCAN
 • Block Diagram
 • Gantry
 • Table
 • X-ray
 • Detector

device

gantry1
حسام سکوتی CT SCAN
 • تیوب اشعه X ، آشکارساز ، واحد های مکانیکی و الکترونیکی و ...
 • درون گانتری می باشند.
 • قطر تونل گانتر معمولا بین 50 تا 60 سانتی متر می باشد.
 • برای تصویر برداری مقاطع در زوایای غیر عمودی امکان تغییر زاویه
 • گانتری از -30 تا +30 می باشد.
 • تغییر زاویه برای تصویر برداری از مهر های کمر و گردن مفید است

Gantry

table
حسام سکوتی CT SCAN
 • تخت ممکن است ثابت یا متحرک باشد.
 • تخت دارای تنظیم ارتفاع می باشد تا برای بیماران مختلف تنظیم
 • شود
 • حرکت تخت از طریق کامپیوتر کنترل می شود و میزان جا به
 • جایی آن از دقت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

Table

x ray
حسام سکوتی CT SCAN
 • X-ray Tube
 • X-ray Dose

X-ray

x ray tube
حسام سکوتی CT SCAN

X-ray : TUbe

 • تیوب دارای قسمت های آند، کاتد، روتور و استاتور می باشد.
 • kVp در تصویر برداری بین20 تا 150 می باشد.
 • mA در تصویر برداری بین200 تا 1000 می باشد.
 • الکترون از آند به سمت کاتد شتاب می گیرد.
 • آند از جنس تنگستن می باشد و در نقش ماده هدف ما می باشد
 • از روغن یا آب برای خنک کردن تیوب استفاده می شود.
x ray tube1
حسام سکوتی CT SCAN
 • بیشتر انرژی الکترون ها در برخورد به آند تبدیل به انرژی گرمایی
 • می شود.
 • واحد اندازه گیری انرژی گرمایی Heat Unit :
 • با افزایش kVp بازده تولید اشعه X افزایش می یابد.

X-ray : TUbe

x ray dose sivert rem
حسام سکوتی CT SCAN
 • 1Sv = 100rem
 • یکای سیورت و رم نمایشگر آسیب های زیستی هستند.
 • بیشینه دوز دریافتی یک انسان، 50mSv در سال است.

X-ray : Dose : Sivert & REm

x ray dose1
حسام سکوتی CT SCAN
 • می توان با استفاده از نرم افزار نیز دوز اشعه X بدست آورد
 • Impact Dose
 • Magnifier

X-ray : DOse

x ray dose shielding
حسام سکوتی CT SCAN
 • برای محافظت اعضا از محافظ هایی با جنس بیسموت می توان
 • استفاده کرد .

X-ray : Dose : SHielding

generation
حسام سکوتی CT SCAN
 • 1st Generation Translate-Rotate
 • 2nd GenerationTranslate-Rotate
 • 3rd Generation Rotate-Rotate
 • 4th Generation Stationary-Rotate
 • 5th Generation Stationary-Stationary
 • 6th Generation Helical
 • 7th Generation Multiple Detector

Generation

generation1
حسام سکوتی CT SCAN
 • هدف کلیه سازندگان از ابداع این روش ها :
 • بهبود کیفیت تصاویر
 • کاهش زمان اسکن
 • کاهش میزان اشعه

Generation

1 st generation translate rotate
حسام سکوتی CT SCAN
 • دستگاه اوليه كه بوسيله هانسفيلد و توسط شركت EMI
 • فقط براي ارزيابي مغز
 • زمان لازم برای جهت پردازش و بازسازی تصویر 2:30
 • اولین دستگاه CT scan تجاری در سال 1972
 • کاهش زمان تصویر برداری به 5 دقیقه ( یک اسلایس)

1st Generation : Translate-Rotate

1 st generation translate rotate1
حسام سکوتی CT SCAN

1st Generation : Translate-Rotate

 • مجموعه تیوب و آشکار ساز یک مقطع عرضی حرکت می کند
 • که به این یک View می گویند.
 • تیوب اشعه یک شعاع باریک قلمی می فرستد.
 • پس از نمابرداری مجموعه تیوب و آشکار ساز به اندازه یک درجه چرخیده و حرکت عرضی را انجام میدهد
 • این حرکت برای حدود 180 درجه ادامه می یابد
 • Translate-Rotate
1 st generation translate rotate2
حسام سکوتی CT SCAN
 • اشعه ایجاد شده توسط تیوب با استفاده
 • از یک کلیماتور به یک پرتو قلمی باریک
 • تبدیل می شود.
 • کمترین دریافت پرتو هایscattered
 • 1 Slice

1st Generation : Translate-Rotate

2 nd generation translate rotate
حسام سکوتی CT SCAN
 • روش کلی مشابه نسل اول
 • افزایش تعداد Detector و شعاع اشعه X پهن تر
 • کاهش زمان اسکن به 30 ثانیه

2nd Generation : Translate-Rotate

2 nd generation translate rotate1
حسام سکوتی CT SCAN

2nd Generation : Translate-Rotate

 • در این نسل از Fan Beam استفاده می شود. در حالی که در نسل اول از Pencil Beam استفاده می شد
3 rd generation rotate rotate
حسام سکوتی CT SCAN
 • مهمترین عامل کندی نسل اول و دوم حرکت انتقالی
 • افزایش تعداد آشکار سازها افزایش (800)
 • افزایش پهنا و زاویه پرتو اشعه X
 • اولین مورد توسط شرکت زیمنس در سال 1977

3rd Generation : Rotate-Rotate

3 rd generation rotate rotate1
حسام سکوتی CT SCAN
 • بالا بودن قیمت Detector
 • کاهش زمان اسکن به 3 ثانیه
 • Rotate-Rotate

3rd Generation : Rotate-Rotate

3 rd generation rotate rotate2
حسام سکوتی CT SCAN
 • Ring Artifact
 • خراب بودن یک قسمت Detector
 • سبب ایجاد یک دایره می شود.

3rd Generation : Rotate-Rotate

4 th generation stationary rotate
حسام سکوتی CT SCAN
 • برای از بین بردن Ring Artifact ساخته شدند .
 • از یک آشکار ساز سراسری و ثابت استفاده شد.

4th Generation : Stationary-Rotate

5 t h generation stationary stationary
حسام سکوتی CT SCAN
 • Electron Beam Computed Tomography
 • Ultrafast CT
 • جهت تصویر برداری قلب
 • کاهش زمان اسکن به 50mS

5thGeneration:Stationary-Stationary

5 th generation stationary stationary
حسام سکوتی CT SCAN

5thGeneration:Stationary-Stationary

 • Stationary - Stationary
 • دور تا دور مریض را هدف تنگستن می پوشاند.
 • حذف X-ray tube
6 th generation helical
حسام سکوتی CT SCAN
 • در نسل سوم و چهارم گانتری نمی توانست حرکت پیوسته
 • داشته باشد به دلیل وجود سیم و قرقره
 • تکنولوژی Slip Ring در سال 1990 : استفاده از جاروبک
 • افزایش سرعت اسکن ( اسکن کامل شکم در 30 ثانیه )

6th Generation : Helical

6 th generation helical1
حسام سکوتی CT SCAN

6th Generation : Helical

 • در این نسل معمولا تخت حرکت می کند.
 • مسیر اسکن شده مشابه یک مارپیچ می باشد : Helical
 • این نسل در واقع کامل شده نسل سوم و چهارم می باشد.
 • حرکت پیوسته گانتری
7 th generation multiple detector1
حسام سکوتی CT SCAN
 • Multiple Detector Array
 • از یک آرایه آشکار ساز استفاده می کنیم.
 • به دلیل پهن شدن Detector می توان پهنای Collimator را
 • افزایش داد
 • افزایش پهنای Slice

7th Generation : Multiple Detector

7 th generation multiple detector2
حسام سکوتی CT SCAN
 • به دلیل افزایش پهنای Collimator از اشعه X استفاده بهینه
 • تری می شود .
 • کاهش گرما در تیوب اشعه X

7th Generation : Multiple Detector

types
حسام سکوتی CT SCAN
 • از نظر عملکرد به دو دسته کلی نیز تقسیم می شوند :
 • EBCT
 • MDCT

Types

types ebct
حسام سکوتی CT SCAN
 • Electron Beam Computed Tomography
 • 5th Generation
 • Cardiac scan

Types : Ebct

types mdct
حسام سکوتی CT SCAN
 • Multi-Detector Computed Tomography
 • Helical
 • Faster MDCT scanners have many rows of
 • detectors (up to 64!)

Types : MDCT

detector
حسام سکوتی CT SCAN
 • Xenon Gas Ionization
 • Solid State

Detector

detector xenon gas ionization
حسام سکوتی CT SCAN
 • گاز زنون در بین دو الکترود فلزی قرار
 • می گیرد.
 • اشعه X باعث یونیزاسیون گاز می شود.
 • دو سر الکترود ها اختلاف ولتاژ ایجاد
 • و جریان جاری می شود
 • این جریان متناسب با شدت پرتو X می باشد.

Detector : Xenon Gas Ionization

detector xenon gas ionization1
حسام سکوتی CT SCAN
 • مزایا :
 • امکان ساخت یکپارچه
 • ارزان بودن

Detector : Xenon Gas Ionization

detector xenon gas ionization2
حسام سکوتی CT SCAN
 • میزان یونیزاسیون به شدت به
 • زاویه پرتو X بستگی دارد.

Detector : Xenon Gas Ionization

detector xenon gas ionization4
حسام سکوتی CT SCAN

Stationary-Rotate

Rotate-Rotate

 • کاربرد در نسل سوم
 • در نسل چهارم به دلیل زیاد بودن زاویه پرتو X قابل استفاده
 • نیست.

Detector : Xenon Gas Ionization

detector solid state
حسام سکوتی CT SCAN
 • این آشکارساز از یک سینتیلاتور که به یک فتودیود متصل است
 • تشکیل شده است.
 • در اثر برخورد اشعه Xتوسط سنتیلاتور نور مرئی تولید می شود
 • که توسط فوتو دیود به جریان تبدیل می شود.
 • میزان جریان به شدت نور و در نتیجه شدت اشعه X بستگی دارد.

Detector : Solid State

detector solid state2
حسام سکوتی CT SCAN

Stationary-Rotate

Rotate-Rotate

 • آشکار ساز Solid State نسبت به زاویه حساسیت کمتری دارد.
 • کاربرد در نسل چهارم
 • پرتو های پراکنده بر کیفیت تصاویر اثر منفی می گذارند.

Detector : Solid State

imaging3
حسام سکوتی CT SCAN
 • CT Number
 • Data Acquisition
 • Image Reconstruction
 • FOV
 • Image Display

Imaging

imaging ct number
حسام سکوتی CT SCAN
 • واحد هانسفیلد یا عدد CT
 • معیاری نسبی برای ضریب جذب
 • محدوده هانسفیلد برای مواد مختلف از -1000 تا 3000
 • عدد CT بیشتر سفید تر

Imaging : CT number

imaging data acquisition
حسام سکوتی CT SCAN
 • دریافت اطلاعات : تعیین موقعیت هر نقطه از جسم و تعیین عدد
 • سی تی مربوط به آن
 • تشکیل ماتریس و پیدا کردن عدد سی تی هر پیکسل

Imaging : Data Acquisition

imaging data acquisition2
حسام سکوتی CT SCAN
 • تصویر مقطع دارای ضخامت می باشد
 • جز حجمی : Voxel : تصویر حجمی هر Pixel

Imaging : Data Acquisition

imaging reconstruction
حسام سکوتی CT SCAN
 • با استفاده از ماتریس های بدست آمده، سطوح خاکستری بین
 • سفید تا سیاه را به تصویر می کشیم.
 • هر چقدر تعداد View ها بیشتر باشد، تصویر به واقعیت نزدیک
 • ترخواهد بود

Imaging : Reconstruction

imaging reconstruction1
حسام سکوتی CT SCAN

Imaging : Reconstruction

به هر حرکت عرضی یک View می گویند.

imaging reconstruction3
حسام سکوتی CT SCAN
 • به این روش ایجاد تصویر Back Projection می گویند.
 • با افزایش View و فیلتر می توان Artifact تصویر را کاهش داد
 • می توان از Smoother Filter برای بافت نرم استفاده کرد.

Imaging : Reconstruction

imaging fov
حسام سکوتی CT SCAN
 • Field of View
 • FOV عبارتست از ابعاد تصویر در راستای X و Y
 • در صورتی که FOV و سایز ماتریس را داشته باشیم می توان
 • اندازه Pixel را بدست آورد :

Imaging : FOV

imaging image display
حسام سکوتی CT SCAN
 • واحد Image Processor : تبدیل عدد CT به رنگی بین
 • سفید و سیاه .
 • چشم انسان قادر به تشخیص 20 سطح خاکستری می باشد.
 • برای نمایش اعداد CT نیاز به 4000 سطح داریم.

Imaging : Image Display

application
حسام سکوتی CT SCAN
 • تشخیص بیماری های مغز و اعصاب
 • بيمارهاي مادر زادي مانند بزرگي يا كوچكي جمجمه .
 • طرح ریزی عمل جراحی
 • تشخيص تومورهاي داخل جمجمه‌اي و خارج مغزي .
 • خونريزي در قسمت‌هاي مختلف مغز و سكته‌هاي مغزي .

Application

application1
حسام سکوتی CT SCAN
 • اندازه گیری چگالی مواد معدنی استخوان برای تشخیص پوکی
 • استخوان
 • تشخيص بيماري اعضاي داخل شكمي مانند كبد ، لوزالمعده
 • و غدد فوق كليوي
 • بررسي بيماريهاي ريه.
 • در تحقیقات باستان شناسیو یا علم مواد

Application

prepare patient
حسام سکوتی CT SCAN
 • Comfortable, loose-fitting clothing
 • Metal objects : jewelry, eyeglasses, dentures
 • Not to eat or drink anything, specially if a
 • contrast material will be used
 • Pregnancy

Prepare patient

benefits
حسام سکوتی CT SCAN
 • Painless, noninvasive and accurate
 • Able to image bone, soft tissue and blood
 • vessels at the same time.
 • provides very detailed images.
 • Less sensitive to patient movement than MRI
 • provides real-time imaging
 • No radiation remains in a patient after a CT

Benefits

risks
حسام سکوتی CT SCAN
 • Cancer from excessive exposure to radiation
 • Not recommended for pregnant women
 • The risk of serious allergic reaction is rare
 • Cataract

RISKS