ewaluacja wewn trzna profil szko y
Download
Skip this Video
Download Presentation
EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROFIL SZKOŁY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROFIL SZKOŁY - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROFIL SZKOŁY. Warsztaty 04.03.2014r. CEL SPOTKANIA:. OCENA WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ WPŁYWU NA ICH WZAJEMNY ROZWÓJ. UCZESTNICY:. RODZICE NAUCZYCIELE UCZNIOWIE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM. CZYM JEST EWALUACJA ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROFIL SZKOŁY' - erik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cel spotkania
CEL SPOTKANIA:

OCENA WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ WPŁYWU NA ICH WZAJEMNY ROZWÓJ

UCZESTNICY:

 • RODZICE
 • NAUCZYCIELE
 • UCZNIOWIE
 • INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM
czym jest ewaluacja
CZYM JEST EWALUACJA ?
 • Czym jest ewaluacja?
 • Można spotkać się z wieloma definicjami ewaluacji:
 • …jest to systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji (w postaci raportu) z tego, jak się rzeczy mają, z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji – H. Mizerek
 • …jest to systematyczne zbieranie informacji z pewnego zakresu, którego celem jest dostarczenie przydatnej informacji zwrotnej – materiały szwajcarskie.
 • …jest to proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji – Ch. Galloway.
 • …jest to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia – L. Korporowicz.

Ewaluacja w szkoleto systematyczne gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących dokumentów, działań i osób. Ewaluację przeprowadzamy według ustalonych kryteriów w celu podjęcia decyzji przyszłych działań.

wymagania men wobec szk
Wymagania MEN wobec szkół
 • Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 • Uczniowie są aktywni
 • Respektowane są normy społeczne
 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację
 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 • Promowana jest wartość edukacji
 • Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
 • Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
 • Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
 • Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi
slide5
Wymaganie 10Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.Poziom wymagania B: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój

Celem głównym ewaluacji ma być:

 • Stopień wykorzystywania zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego (rodzice, uczniowie, samorząd lokalny, władze gminy, instytucje działające na terenie gminy, parafia RK, lokalni przedsiębiorcy) na rzecz wzajemnego rozwoju.
slide6
Cele szczegółowe:
 • zbadanie wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
 • rozpoznanie, czy szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska
 • zbadanie, czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
 • określenie, czy w działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska
 • zbadanie, czy współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów
etap pierwszy wywiady focusowe
ETAP PIERWSZY WYWIADY FOCUSOWE

Pierwszy etap diagnozy „Profil szkoły” przebiegał w czterech osobnych grupach.

Każda z grup dyskutowała na temat sytuacji naszej szkoły w podanym wymaganiu, analizując poszczególne aspekty współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, zaznaczając na schemacie swoją ocenę oraz opinię na temat tendencji zmian sytuacji w danym zakresie poprzez wstawienie „kropki” w wybrane miejsce ze znakiem i tendencją.

Najistotniejszym elementem tabeli jest ostatnia kolumna argumenty. Każda ocena i opinia była poparta konkretnymi spostrzeżeniami, faktami i danymi.

etap drugi rozmowa panelowa wszystkich grup
ETAP DRUGI ROZMOWA PANELOWA WSZYSTKICH GRUP

W drugim etapie spotkały się wszystkie społeczności.

W rozmowie panelowej wzięli udział dwaj przedstawiciele każdej grupy. Obserwatorami dyskusji byli wszyscy pozostali uczestnicy, jednak bez prawa głosu. Dyskusją kierowała dyrektor szkoły.

Podczas spotkania przedstawiciele każdej grupy uzasadniali sformułowane oceny i prognozowane tendencje, przedstawiając ustalone argumenty.

Pozwoliły one określić i ocenić współpracę szkoły

ze środowiskiem oraz wpływ na ich wzajemny rozwój.

slide9
ZAGADNIENIA

Szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego.

Szkoła podejmuje działania, aby zaspokoić potrzeby i w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska (np. imprezy środowiskowe, projekty, konkursy, wycieczki i wyjazdy, realizacja projektów unijnych).

Podejmowane przez szkołę działania zaspokajają potrzeby środowiska. Proszę podać w jakim stopniu.

Działania podejmowane przez szkołę powtarzają się cyklicznie i systematycznie. Proszę wymienić działania oraz ich częstotliwość.

Szkoła odnosi korzyści dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku. Argumentując proszę wymienić jakie.

Środowisko lokalne odnosi korzyści dzięki współpracy ze szkołą. Argumentując proszę wymienić jakie.

Szkoła realizuje inicjatywy zgłaszane przez rodziców na rzecz rozwoju uczniów i placówki.

Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wspiera uczniów w rozwoju.

Szkoła, instytucje i organizacje działające w środowisku lokalnym wpływają wzajemnie na swój rozwój.

Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.

slide20
Dziękujemy za uwagę

Wyniki ewaluacji będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce EWALUACJA

ad