REVÍZIA ŠVP PRE OVP
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

REVÍZIA ŠVP PRE OVP Skupina študijných a učebných odborov 23, 24 STROJÁRSTVO A  OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II. Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo Trenčianske Teplice 01. 06. 2012. 23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II. Štruktúra I. časti ŠVP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - erich-brady


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sektorov rada pre automobilov priemysel a stroj rstvo tren ianske teplice 01 06 2012

REVÍZIA ŠVP PRE OVPSkupina študijných a učebných odborov23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Trenčianske Teplice 01. 06. 2012


23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

 • Štruktúra I. časti ŠVP

 • Úvod do štátneho vzdelávacieho programu

 • Ciele výchovy a vzdelávania

 • Základné podmienky na realizáciu štátneho vzdelávacieho programu

 • Osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami


23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii1
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

 • Štruktúra pre skupiny odborov členená podľa stupňa vzdelania

 • Charakteristika štátneho vzdelávacieho programu

 • Profil absolventa

 • Rámcové učebné plány

 • Vzdelávacie oblasti

 • Teoretické vzdelávanie

 • Praktická príprava

 • Spoločné vzdelávacie štandardy

 • Špecifické vzdelávacie štandardy pre jednotlivé odbory


23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii2
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

 • Štruktúra pre vzdelávacie štandardy odborov

 • TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

 • Výkonové štandardy

 • Obsahové štandardy

 • PRAKTICKÁ PRÍPRAVA

 • Výkonové štandardy

 • Obsahové štandardy

 • ÚČELOVÉ KURZY / UČIVO

23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii6
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

 • Štruktúra ŠVP podľa stupňa vzdelania

 • SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV - NSOV

 • SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV - SOV

 • SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV - ÚSOV

 • SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV - ÚSOV (pomaturitné kvalifikačné štúdium)

 • SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV - VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)

  Názvy odborov sú uvedené v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 113 / 2012 Z.z.

  o stredných školách


23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii7
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Nižšie stredné odborné vzdelanie 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o záverečnej skúške.

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o záverečnej skúške a  výučný list


23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii8
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

Dĺžka štúdia: 3 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o záverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Výučný list


23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii9
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške


23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii10
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Výučný list

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie7

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške


23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii11
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške


23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii12
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Výučný list


23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii13
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné pomaturitné špecializačné štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Vyššie odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Úplné stredné odborné vzdelanie získané štúdiom odboru skupiny 23 a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Absolventská skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diploms právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS““


23 24 stroj rstvo a ostatn kovosprac vacia v roba i ii14
23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

Dĺžka štúdia: 3 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Vyššie odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Absolventská skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diploms právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS““


Akujem za pozornos t tny in tit t odborn ho vzdel vania ing pavel korbas
Ďakujem za pozornosť. IIŠtátny inštitút odborného vzdelávaniaIng. Pavel Korbas