OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ - PowerPoint PPT Presentation

epifanio-juno
okul nces e t m n g lend r lmes projes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

play fullscreen
1 / 56
Download Presentation
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
469 Views
Download Presentation

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanseedilmektedir. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MilliEğitimBakanlığı 0-36 AylıkÇocuklaraYönelik 2012 ProgramıveUygulamayaDairOlmazsaOlmazlar Prof.Dr. Berrin Akman Hacettepe Üniversitesi Bu proje, UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir

 2. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara Sunum Başlıkları • Türkiye’de 0-36 Ay Çocuklarına Yönelik Program’da Mevcut Durum • Uygulamadaki Sorunlar • Neden programın yenilenmesine ihtiyaç duyuldu? • 1994 Kreş programı ile 2012 -0-36 Ay Çocuklarına Yönelik programın karşılaştırılması

 3. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara Sunum Başlıkları • 0-36 Ay Çocuklarına Yönelik Programıyla İlgili Yapılan Çalışmalar • 0-36 Ay Çocuklarına Yönelik Program • Programın Çocuğa ve Uygulayıcılara Etkisi • Olmazsa Olmazlar

 4. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara Türkiye’de 0-36 Ay ÇocuklarınaYönelikProgramda Mevcut Durum

 5. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara • AileveSosyalPolitikalarBakanlğına (ASPB) bağlıkuruluşlaradaçalışanlarıngörüşleri • ÖzelKreşveGündüzBakımevisahipleri, idarecileriveeğitimcileriningörüşleri

 6. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara Paydaş Görüşleri

 7. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara UygulamadakiSorunlar

 8. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara • Bu yaşgrubunayönelikolarak 1994 yılındahazırlanankreş program yaygınlaştırılmadığıiçinkurumlardauygulanmamış. Her krumkendiprogramınıgeliştirmiş.

 9. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara Nedenprogramınyenilenmesineihtiyaçduyuldu?

 10. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara • Kurumlarda program birlikteliği yok. • Eğitimden çok bakım ağırlıklı bir sistem var. • 0-72 ay çocukları bir bütün olarak ele alan bütüncül bir programa gereksinim var.

 11. 1994 Kreş programı ile 2012 -0-36 Ay Çocuklarına Yönelik programın karşılaştırılması

 12. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 13. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 14. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara 1994-2012 Programlarının Karşılaştırması • 1994 programındakihedefvehedefdavranışlaryerine , 2012 programındagelişimgöstergelerineyerverilmiştir.

 15. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara 1994-2012 Programlarının Karşılaştırılması devam.... 1994 Programı • Sağlık/bakım ve eğitim bütünlüğü yoktur. • Aile eğitimine yönelik bir paket yoktur. • Günlük Akış yoktur 2012 Programı • Sağlık/bakım/beslenme ve eğitim bir bütün olarak ele alınmakta. • Aile eğitimi programı çerçevesinde uyum haftası programı hazırlanmıştır. • Günlük Akış Hazırlanmıştır

 16. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara 1994-2012 Programlarının Karşılaştırılması 1994 Programı • Gelişimsel • Kurumsal bir yapı • Hedef ve hedef davranışlar 2012 Programı • Gelişimsel • Kurumsal ve evde uygulanabilecek bir yapı • Gelişim göstergeleri, öğrenme süreci, uyarlama, açıklama, değerlendirme

 17. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara 1994-2012 Programlarının Karşılaştırılması devam.... 1994 Programı • Uyarlama bölümü yok 2012 Programı • Uyarlama bölümü özel gereksinime ihtiyacı olan bebek veya çocuklar için neler yapılabileceği konusunda yetişkine yol gösteren bir bölümdür.

 18. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara 1994-2012 Programlarının Karşılaştırılması devam.... 1994 Programı • Değerlendirmeye yönelik bir bilgi mevcut değildir. • Etkinlik kitabı bulunmamaktadır 2012 Programı • Değerlendirmeyle ilgili bilgi verilmiştir ve gelişim kontrol listesi ve öz değerlendirme formu hazırlanmıştır. • Etkinlik kitabı hazırlanmıştır.

 19. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara 0-36 Ay ÇocuklarınaYönelikProgramıylailgili Yapılan Çalışmalar

 20. Temel Etkinlikler: A. 16 Ocak 2012 Görevli Öğretmenlerin Program Çalışmalarına Başlaması B. 30 Ocak-1 Şubat 2012 Program Oryantasyon Toplantısı C. 2 Şubat –13 Nisan 2012 Çerçeve Program Çalışmaları D. 16 Nisan-1 Haziran 2012 Çerçeve Program Akademisyen Çalışmaları E. Şubat 2013- Haziran 2013 Program Eğitimleri ve Pilotlama Çalışmaları 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 21. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara 0-36 Ay Çocuklar İçin Okul Öncesi Programı

 22. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara • Çerçeve Program Kitabı • Eğitim Materyali • Sağlık/Bakım/Beslenme Kitapçığı • Aile Destek Programı Kitapçığı • Etkinlikler Kitabı

 23. 0-36 Ay Çocuklar İçin Çerçeve Programın Özellikleri • Gelişimsel ve bütüncül bir program, • Çocuk merkezli, • Esnek ve çevresel faktörlere duyarlı, • Hem kurumsal hem aile temelli, • Bireysel farklılıkları, dezavantajlı ve özel eğitime gereksinim duyan bebek ve çocukların gelişim ve eğitimlerini de göz önüne alan bir program. • Her gelişim alanın altında gelişim göstergelerine bağlı öğrenim süreci, açıklama, uyarlama ve değerlendirme bölümleri bulunmaktadır. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 24. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara • Programda ilk bir yıl aylık, ikinci yıl üçer aylık ve üçüncü yıl altı aylık periyodlara ayrılarak ele alınmıştır. • Program bilişsel, dil, motor ve sosyal/duygusal alanlarına ayrılmıştır. • Ayrıca sağlık/bakım/beslenme ile ilgili göstergelere de yer verilmiştir.

 25. Gelişim Göstergelerinin Alanlara Dağılımı 1. Bilişsel Gelişim Alanı 4. Motor Gelişim Alanı • 71 Gösterge 2. Dil Gelişim Alanı • 57 Gösterge 3. Sosyal/Duygusal Gelişim Alanı • 57 Gösterge 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara A.Kaba Motor Gelişim • 89 Gösterge B. İnce Motor Gelişim • 70 Gösterge 5. Sağlık/Bakım/Beslenme • 95 Gösterge

 26. Bilişsel Gelişim Alanı Göstergeleri 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 27. Bilişsel Gelişim Alanı Göstergeleri ...devam 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 28. Bilişsel Gelişim Alanı Göstergeleri ...devam.. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 29. Bilişsel Gelişim Alanı Göstergeleri…devam 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 30. Gelişim alanlarına ait örnek tablo

 31. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 32. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara Değerlendirme • Gelişim Kontrol Listesi • Öz-Değerlendirme Formu

 33. Gelişim gözlem formu- 1. ay 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara 1. Ay Gözlem tarihi: …../…../……………

 34. Öğretmen öz değerlendirme formu Boyutlar; • Aile • Beslenme • etik • program • gelişimalanları • güvenlikvesağlık • iletişim • materyal • kişiselvemesleki gelişim 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 35. 0-24 ay örnekgünlükakışplanı 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 36. Etkinlik Planı Örnek Form 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara

 37. 0-36 Ay Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programının Planlaması • Etkinlik Formatı

 38. 0-36 Ay Çocuklarında Bakım, Beslenme ve Sağlık Bu konutemelde 4 anabaşlıktaincelenmiştir. • Yenidoğan, bebeklikveçocuklukdönemindefizikselgelişimözelliklerivedeğerlendirilmesi • Temelbakımuygulamaları • Sağlıkbakımıveuygulamaları • Beslenme

 39. 0-36 Ay Çocuklar İçin Aile Katılım Çalışmaları • AİLE İLETİŞİM ETKİNLİKLERİ • AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ • BİREYSEL GÖRÜŞMELER • EV ZİYARETLERİ

 40. Aile İletişim Etkinlikleri • Telefon Görüşmeleri, Kısa İleti Hizmetleri • Kitapçıklar • Görsel İşitsel Kayıtlar • Fotoğraflar • Duyuru Panoları • Bültenler • Haber Mektupları

 41. Aile İletişim Etkinlikleri • Yazışmalar • Gelişim Dosyaları (Portfolyo) • Toplantılar • Okul Ziyaretleri • Geliş Gidiş Zamanları • İnternet Temelli Uygulamalar • Dilek Kutuları

 42. Ev Ziyareti Gözlem Formu

 43. Ev Ziyareti Gözlem Formu (devamı)

 44. Programın Çocuğa ve Uygulayıcılara Etkisi

 45. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara Eğitim Süreci • ASPB bağlı 69 kurumda 75 eğitimciye ulaşılması gerekiyordu (Her eğitimci de kendi kurumundakileri bir araya getirecek şekilde). • Ancak gidilmeyecek olan kurumlar listeden çıkarıldığında 55 kurumda 62 eğitimciye ulaşılacak şekilde planlamamız yapıldı.

 46. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara • ÖzelKreşlerinsayısı 89 • Pilotlamakapsamınaalınankreşsayısı 69. • Toplam • uygulayıcıeğitiminde 69 kurumve 75 eğitimci. • Pilotlamaise 124 kurumve 131.

 47. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara Uygulayıcı Eğitimleri • Eğitime Gidilen İl Sayısı:22 • Eğitime Gidilen İller: Amasya, Ankara, Balıkesir (Ayvalık), Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Adana, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Giresun, Hatay (İskenderun), Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ.

 48. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara Eğitime Katılan Dinleyici Sayısı: 541 • Amasya (18), • Ankara (37), • Balıkesir (Ayvalık) (25), • Çorum (36), • Denizli, Düzce (19), • Gaziantep (21), • İstanbul (32), • İzmir (11), • Kastamonu (8), • Adana (32), • Bingöl (11), • Elazığ (10),

 49. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara • Erzurum (7), • Giresun (20), • Hatay (İskenderun) (37), • Kütahya (41), • Manisa (30), • Muğla (16), • Niğde (18), • Samsun (11), • Tekirdağ (101).

 50. 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara Pilotlama Çalışması • Pilotlama Yapılan İl Sayısı: 11 • Pilotlama Yapılan İller: Denizli, Manisa, Kırşehir, Niğde, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Düzce, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova. • Pilotlama Yapılan Kurum Sayısı: 12