1 / 21

Nicolò dell’Abate, Episodes uit Aeneis boek VI, ± 1540 ( Modena, Galleria Estense)

Nicolò dell’Abate, Episodes uit Aeneis boek VI, ± 1540 ( Modena, Galleria Estense). Francesco Allegrini, Aeneas ontmoet de schim van Dido in de onderwereld , Aen. VI, 450-66, 1653 (Rome, Palazzo Pamphili) .

enid
Download Presentation

Nicolò dell’Abate, Episodes uit Aeneis boek VI, ± 1540 ( Modena, Galleria Estense)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nicolò dell’Abate, Episodes uit Aeneis boek VI, ± 1540 (Modena,Galleria Estense)

 2. Francesco Allegrini, Aeneas ontmoet de schim van Dido in de onderwereld, Aen. VI, 450-66, 1653 (Rome, Palazzo Pamphili)

 3. Anonieme copie naar een schilderij van Daniele da Volterra uit ± 1555 (huidige verblijfplaats onbekend) Giorgio Vasari, 1568: ‘… Aeneas die, terwijl hij zich uitkleedt om bij Dido te gaan slapen, plotseling verrast wordt door de verschijning van Mercurius, die sprekend tot hem is uitgebeeld zoals staat te lezen in de verzen van Vergilius …’

 4. Rome, Corso Vittorio Emanuele met Palazzo di Angelo Massimo

 5. Anoniem, Aeneas en Achates ontmoeten Venus, Aen. I, 314 e.v., ± 1550 (Rome, Palazzo di Angelo Massimo)

 6. Anoniem, Aeneas en Achates in de tempel van Dido, Aen. I, 494-597, ± 1550 (Rome, Palazzo di Angelo Massimo)

 7. Anoniem, Aeneas en Dido gaan op jacht, Aen. IV, 129-50, ±1550 (Rome, Palazzo di Angelo Massimo)

 8. Anoniem, Aeneas en Dido op jacht, Aen. IV, 169-72, ±1550 (Rome, Palazzo di Angelo Massimo)

 9. Anoniem, Aeneas verlaat Carthago, Aen. IV, 396-401, ±1550 (Rome, Palazzo di Angelo Massimo)

 10. Joachim de Bellay, Les Regrets Qui m’éteindra le doigt de l’anneau de Mélisse, Pour me désenchanter comme un autre Roger? Et quel Mercure encore me fera déloger, Pour ne perdre mon temps en l’amoureux service?

 11. Anonieme copie naar: Daniele da Volterra, Mercurius verschijnt aan Aeneas en Dido, ±1555 (huidige verblijfplaats onbekend)

 12. Nicolò dell’Abate, Episodes uit Aeneis boek VI, ± 1540 (Modena,Galleria Estense)

 13. Scandiano (nabij Modena, N. Italië): Rocca dei Boiardo

 14. Nicolò dell’Abate, Episodes uit Aeneis boek V en boek VI, ± 1540 (Modena,Galleria Estense)

 15. Nicolò dell’Abate, Episodes uit Aeneis boek X en boek XII, ± 1540 (Modena,Galleria Estense)

 16. Nicolò dell’Abate, Leden van de familie Boiardo, ± 1540 (Modena,Galleria Estense)

 17. Rafaël, De brand in de Borgo, 1514, Rome, Vaticaans paleis: Stanza dell’Incendio

 18. Giovanni Jacopo Caraglio, Aeneas ontvlucht het brandende Troje, ca. 1520 • Giovanni Jacopo Caraglio, Aeneas ontvlucht het brandende Troje, ca. 1520 Rafaël, De brand in de Borgo (detail), 1514 (Rome, Vaticaans paleis: Stanza dell’Incendio)

 19. Achille Frulli, 1851, lithografie naar: Anoniem, De vlucht uit Troje, c. 1550, Bologna, Palazzo Leoni

 20. Majolica schotel (Urbino) naar ontwerp van Battista Franco, met De vlucht uit Troje, c. 1545, Pesaro, Museo Civico Inscriptie op de achterkant: I.CORIBANTI A’ ENEA RAPIR/CREVSA

More Related