slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ole Gjølberg 11. Mai 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Ole Gjølberg 11. Mai 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Finansieringsmodellen, forskningsledelse og insentiver: Kan eller bør modellen videreføres på mikronivå?. Ole Gjølberg 11. Mai 2007. Finansieringsmodellens bakgrunn. Kritiske internasjonale evalueringer av norsk forskning:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ole Gjølberg 11. Mai 2007' - ena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finansieringsmodellen forskningsledelse og insentiver kan eller b r modellen videref res p mikroniv

Finansieringsmodellen, forskningsledelse og insentiver: Kan eller bør modellen videreføres på mikronivå?

Ole Gjølberg

11. Mai 2007

finansieringsmodellens bakgrunn
Finansieringsmodellens bakgrunn
 • Kritiske internasjonale evalueringer av norsk forskning:
 • 1. Sett i sammenheng med de betydelige ressursene som settes inn i den norske U&H-sektoren: Bemerkelsesverdig liten vitenskapelig publikasjon
 • 2. I den grad det publiseres: Mye i 2. og 3. rangs kanaler
 • 3. Vanskelig å se hvilke strategier og hva slags ledelse som ligger til grunn for forskning i den norske U&H-sektoren; dårlig kunnskap om publiseringens omfang og kvalitet

Finansieringsmodellen

finansieringsmodellen
Finansieringsmodellen
 • …….ett bidrag til å løfte norsk forskning.
 • Synliggjøring av publisering
 • Dokumentasjon
 • Økonomiske insentiver for U&H-sektoren, totalt ca. 2 prosent av sektorens samlede tildeling over statsbudsjettet

Finansieringsmodellen

debatten om tellekantene
Debatten om tellekantene
 • Et hvert insentivsystem, alle skattesystem, en hver budsjettmodell…….vil kunne utsettes for kritikk
 • Det er slett ikke vanskelig å finne noe å kritisere ved den såkalte tellekantmodellen.

Finansieringsmodellen

kritikk av systemets innretning
Kritikk av systemets innretning
 • Det finnes sikkert tidsskrifter som skulle vært på nivå 2 som i dag er på nivå 1, - og omvendt
 • Det kan argumenteres for at det er for mange – eller kanskje for få kanaler på nivå 2, og at det er altfor mange på nivå 1
 • Kanskje er det er altfor liten – eller altfor stor – forskjell mellom poengtildeling nivå 2 vs. nivå 1

Finansieringsmodellen

kritikk forts
KRITIKK, FORTS.
 • Det kan hevdes at det følger for lite – eller kanskje for mye – penger med hvert publiseringspoeng
 • Det kan selvsagt argumenteres for at det er mer i forskning enn det som publiseres
 • Det kan hevdes at det publiseres mye som ikke burde vært publisert

Finansieringsmodellen

p tide dreie debatten
På tide å dreie debatten
 • ”Tellekantsystemet” er kommet for å bli.
 • Hvordan kan systemet gjøres bedre?
 • Hvordan kan systemet utnyttes til å utvikle og løfte norsk forskning?

Finansieringsmodellen

hva har tellekantsystemet f rt til s langt
Hva har tellekantsystemet ført til så langt?
 • Systemet har kanskje vært en medvirkende årsak til at antallet vitenskapelige publikasjoner har økt kraftig de siste par årene?
 • Systemet har trolig skapt større interesse for publisering
 • Systemet har forhåpentligvis skapt større interesse for hvordan man bør organisere, oppmuntre og lede forskning i U&H-sektoren

Finansieringsmodellen

et typisk brev fra forskerdypet
Et (typisk) brev fra forskerdypet
 • ”Hei Ole,
 • Jeg vil med dette bare si at jeg er veldig glad for den jobben dere i UHRs publiseringsutvalg utfører. Som du vet, har jeg de siste årene (i all beskjedenhet) publisert jevnlig i ledende internasjonale journaler. Til nå har dette på ingen måte vært verdsatt ved Institutt for xxxx. I hvert fall har ikke jeg merket noe til at man har satt pris på at jeg publiserer. Mine kolleger prioriterer det å opptre som rikssynsere i media (i parentes: gjerne på områder langt utenfor deres presumtive kompetanse).

Finansieringsmodellen

brev forts
Brev, forts……
 • Etter at tellekantsystemet ble en realitet, har min verden blitt mye bedre. Nå er det åpenbart mange som innser at det er viktig for Institutt for xxxx at vi publiserer i vitenskapelige tidsskrifter…………………..NN (vår instituttbestyrer) spurte meg forleden om jeg skulle på den store xxxx-konferansen i USA i august og om jeg hadde behov for økonomisk støtte til reisen. Liflige, nye toner!
 • Hilsen XX”

Finansieringsmodellen

de norske eliteinstituttene
De norske eliteinstituttene?

Finansieringsmodellen

hva er god forskningsledelse
Hva er god forskningsledelse?
 • Økonomiske insentiver
 • Organisering
 • Vitenskapelig miljø

Finansieringsmodellen

hva gj r man p de ulike niv er i den norske u h sektoren
Hva gjør man på de ulike nivåer i den norske U&H-sektoren?
 • Bruk av finansieringsmodellen nedover i systemet: Fra full replisering til ingen
 • Noen institusjoner lar overhode ikke modellen påvirke deres budsjettfordelinger
 • Mange institusjoner benytter modellen ett trinn ned, for eksempel for budsjettering på fakultetsnivå
 • Noen institusjoner anvender modellen enda et par hakk nedover i systemet: institutt, forskergruppe
 • Enkelte institusjoner anvender (delvis) modellen på individnivå.
 • Blant ”eliteinstituttene” finner man alle variantene.

Finansieringsmodellen

noen tentative konklusjoner
Noen tentative konklusjoner
 • Publiseringsstatistikken og -poengene anvendes av mange som ledelses- og insentivinformasjon
 • Informasjonen som ligger i systemet bidrar til økt oppmerksomhet omkring forskning og aktiverer konkurranseinstinktene
 • Noen mener at dette fører til bedre prestasjoner
 • Statistikken anvendes i forbindelse med prosjektsøknader
 • Publiseringsstatistikken anvendes i økende utstrekning som grunnlag for annum for forskergrupper og enkeltforskere

Finansieringsmodellen

penger er ikke alt men du verden som de hjelper
Penger er ikke alt……..Men du verden som de hjelper!
 • Mye tyder på at offentliggjøring av publiseringsstatistikk kan ha vel så stor effekt som de forholdsvis beskjedne beløpene som følger med publiseringspoengene
 • Samtidig tyder mye på at pengenes grensenytte er veldig stor i forsker-Norge: Selv små midler har stor effekt.

Finansieringsmodellen

til sp rsm let i foredragets tittel b r modellen videref res p mikroniv
Til spørsmålet i foredragets tittel: Bør modellen videreføres på mikronivå?
 • Mitt svar – som jeg håper blir satt under debatt ved alle institusjoner: JA – men med forstand!
 • 1. Finansieringsmodellen bør - sammen med andre kriterier – stå helt sentralt i fordelingen i første trinn (fra universitetsstyre til fakultet)
 • 2. Modellen bør også anvendes videre nedover i organisasjonen (institutter, forskergrupper), men ikke nødvendigvis mekanisk
 • 3. Modellen bør dessuten et stykke på vei legges til grunn for individuelle annuum og individuelle strategiske investeringer

Finansieringsmodellen

ad