aksjer bl a om sparing og trading n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aksjer – bl.a. om sparing og trading. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aksjer – bl.a. om sparing og trading.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Aksjer – bl.a. om sparing og trading. - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Aksjer – bl.a. om sparing og trading. Verdi NTNU 21. april 2005. jpt@aksjenorge.no. ?. 2005. Norske husholdningers finansielle formue 31.12.2004. 1 700 MRD. 35 % bankinnskudd. 32 % ( 5 % aksjer) Pensjonsforsikring. 17 % andre plasseringer. 20 % i aksjer. 12 % aksjer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aksjer – bl.a. om sparing og trading.' - idana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aksjer bl a om sparing og trading

Aksjer – bl.a. om sparing og trading.

Verdi NTNU

21. april 2005

jpt@aksjenorge.no

slide2

?

2005.

norske husholdningers finansielle formue 31 12 2004
Norske husholdningers finansielle formue 31.12.2004

1 700 MRD

35 % bankinnskudd

32 % ( 5 % aksjer) Pensjonsforsikring

17 % andre plasseringer

20 % iaksjer

12 % aksjer

5 % fond (3% a.)

slide5

Markedet

1. håndsmarkedet

Markedet …

deles i to

2. håndsmarkedet

slide6

Mange nye selskaper på børs – ny optimisme i næringslivet?

Børsnoteringer i 2004 – flere enn på mange år.

emisjoner kapitalendringer og utbytte
Emisjoner, kapitalendringer og utbytte

166,3 MRD i utbytte og212,9 MRD i emisjoner i perioden 1989 - 2004

 • Offentlig m/ tegningsrett
 • Offentlig uten tegningsrett
 • Rettet emisjon
 • Ansatte emisjon
 • Ledende ansatte
 • Opsjoner
 • Utbytteemisjon
 • IPO – Telenor / Statoil
 • Statens salg av aksjer – hva gjelder diskusjonen? Hvordan fastsettes prisen?
 • Omdannelser – Gjensidige NOR
 • Tilbakekjøp av egne aksjer
 • Nedskriving av AK
2 h ndsmarkedet
2. håndsmarkedet

Investorer

..kjøper og selger verdipapirer (aksjer etc)

..organiserer elektronisk handelssystem

..overvåker og informerer om markedet

..tilsyn med børsnoterte selskaper

.. elektronisk og manuell handel i aksjer for kunder

.. analyser, markedsvurderinger, corporateoppdrag

Meglerhus

..reg. alle endringer i investorenes eierskap

..ajourhold aksjonærregistre

VPS

ASA

 • ..oppdaterer markedet med all kursrelevant informasjon
slide9

Aksjesparing, hvordan og hvorfor?Dette er for de av dere som ikke tror aksjemarkedet er et random – spill. For dere er det bare å kjøpe index – fond. Lykke til og vel hjem!

 • Enkeltaksjer vs fond
 • Langsiktig vs trading
 • Kjennskap til selskapet vs analytikers anbefaling
 • Valg av aksjer når jeg er blank i utgangspunktet
 • Hva er mitt verdisyn vs aksjemarkedets kynisme.
 • Hva avgjør nytt kjøp – hvorfor skal jeg selge?
 • Delta i emisjoner eller ei?
 • Gode nyheter – kjøps- eller salgssignal?
 • Strategi eller innfallsmetoden
 • Lånte eller egne penger
 • Evig optimist vs kjennskap til de syv dødssynder!

hovmod 

grådighet

 begjær

sinne

 fråtsing

misunnelse

 likegyldighet

ingen m tro at sparing i fond er risikofritt
Ingen må tro at sparing i fond er risikofritt.
 • Aksjefond har høy risiko, men varierer avhengig av fondstype
 • Rentebærende papirer har normalt lavere risiko, statsgaranterte papirer har i Norge ingen annen risiko enn renterisikoen.
n r du kj per fond
Når du kjøper fond….
 • Hvilken forvalter; stock pickers eller index forvaltere
 • Relativ eller absolutt avkastning
 • Kostnadsstruktur, gebyrer og forvaltningshonorarer
 • Norsk, nordisk, global, bransje, SMB, eller en kombinasjon
 • Spareavtale eller alt med en gang
 • Mål med sparingen
 • Skatt
investeringsfilosofi
Investeringsfilosofi

Forvaltningsstil

Aktiv

Passiv

Fundamental

Indeks +/-

Ren Indeks

Momentum

Vekst

Verdi

Moderat

Vekst

Moderat

Verdi

Ekstrem

Verdi

Ekstrem

Vekst

Kilde: Odin

slide13

Gitt dagens marked – hvor ville dere investere?

La oss si du har minst 5 års sikt.

Gi 5 grunner til valg av region / land og / eller bransje.

trender
Trender

Trender

Konsekvenser

Tema

Demografi

Globalisering

Kommunikasjonsteknologi

Sosialt samfunnsansvar,

Etikk.

OECD: Eldrebølge

Fremvoksende markeder:

Befolkningøkning, veldstands

økning

Global nettverksøkonomi:

Konkurransedyktig

gjennomsynlig, etisk og effektiv

Helse

Privat sparing

Fremvoksende markeder

Teknologi

Energiforbruk

Kommunikasjon & Media

Miljø

”Category Killers”

Sikkerhet

slide15

USA har vært viktigste bidragsyter til veksten i verdensøkonomien - verdens nest størst økonomi Japan har bidratt negativt. Konsekvenser for fondsparere?

sri forvaltningsavtale
SRI forvaltningsavtale
 • Investeringer skal ikke foretas i selskaper som:
  • Bryter menneskerettigheter og bidrar til alvorlige miljøødeleggelser
  • Utnytter barnearbeid i sin virksomhet
  • Har alkohol eller tobakk som hoved- eller bibeskjeftigelse
  • Har våpen eller porno som hoved- eller bibeskjeftigelse
spareavtaler
Spareavtaler
 • Vi mener at spareavtaler er en lønnsom og god strategi for den som skal spare i aksjefond
  • Dette skyldes at i måneder med høy kurs så kjøper du færre andeler enn i måneder med lav kurs
  • Resultatet er at du over en lengre spareperiode siker deg andeler til en god gjennomsnittpris
  • Dette vil over tid gi større sannsynlighet for bedre avkastning enn om du skulle være avhengig av å treffe det riktige tidspunktet en gang i året

Kilde: Odin

en vanskelig tre rs periode
En vanskelig tre-års periode..
 • Investering av 36 000 kr ved begynnelsen av perioden er i dag verdt 46 813 kr (9,1% p a). Dette er svært bra i forhold til indeks.

Kilde: Odin

resultater
Resultater
 • Pengevektet avkastning* på 25,0% p a.
 • Spareavtalens totale investering på 36 000 kr har vokst til 53 898 kr.
 • U-formen på kurven er forklaringen
 • Pengevektet avkastning: Avkastningsberegning som hensyntar at investor har hatt ulik mengde penger investert over perioden, og at de ulike innskuddene dermed har fått ulik avkastning ettersom når de er investert.

Per 310704

enkeltaksjer risikabelt og spennende
Enkeltaksjer; risikabelt og spennende.

OBX

Selskapsrisiko / usystematisk risiko

Fjords børshistorikk

Siste år

slide23

En ideell tradingaksje. Ementor. Men er aksjen snart ferdig?

Ementor 20.04.2005

Kjøper - selger

2.04

2.05

2.02

2.06

2.07

2.01

2

2.08

1.99

2.09

shorting av aksjer
"Shorting" av aksjer
 • Innebærer å satse på at aksjer faller i verdi
 • Administrative prosedyrer:
  • Inngå shortingavtale med DnB NOR
   • Kan gjøres ved å kontakte oppgjørsavdelingen i DnB NOR eller meglerkontakt
  • Praktisk gjennomføring:
   • Må låne inn aksjer, kommisjon min. NOK 1,500 pr. gang.
    • Løpende rentebelastning på lånet – varierende rente
   • Kan tilbakekalles av långiver etter ønske
   • Krever marginsikkerhet på 15%
 • Kan f.eks. brukes sammen med opsjoner
slide25

Vi må lære oss langsiktighet og finne de gode casene.

Alle dataserier inkluderer reinvestert utbytte

Kilde: Jens P. Heyerdahl d.y., Orkla

slide27

Kunsten i aksjemarkedet er å identifisere det eller de fremstående selskapene.

 • Tre ikke – finansielle kriterier.
 • Selskapet er enkelt og forståelig
 • Det har en konsistent operativ historie
 • Det har gode fremtidsutsikter.

Fritt etter Warren Buffett.

slide28

Finansielle kriterier for valg av aksjer.

 • Egenkapitalavkastning (ikke pr. aksje)
 • Eieres avkastning – hva deles i utbytte til eierne
 • Fortjenestemarginer (må være høye)
 • Avkastning på reinvestert kapital. (Generere minst I krone av markedsverdien til hver investert krone)

Kunsten er å finne et god selskap til middelmådig pris, ikke et middelmådig selskap til spottpris. Det er vanskelig å lage gull av gråstein!

Hvor mange aksjer i porteføljen?

5 – 10. Start med 1 eller to. Alle eggene i samme kurv? Ja, men pass godt på kurven).

Ta risiko: Minst 10 % av spareporteføljen (verdien av gjeld etc) din skal være i aksjer. Da tvinges du til å passe på!!!!

selskapsanalyse 5 fokusomr der
Selskapsanalyse – 5 fokusområder
 • temaeksponering
  • godt posisjonert i voksende marked

2. dominerende posisjon

 • høye terskler
 • gir gode bytteforhold

3. dyktig merittert ledelse

 • riktig strategi
 • god implementering
 • verdier for aksjonærene

4. god og voksende kontantstrøm:

 • kontantresultat
 • driftsresultat
 • resultat

5. risikoreduksjon

 • lav gjeld
 • solid kapitalisert verdi
 • lett omsettelige aksjer
slide30

Noen råd:

 • Se etter selskaper med stabil historie og fortjeneste over gjennomsnittet.
 • Invester bare i områder og selskaper du har kjennskap til.
 • Legg alle eggene i en kurv – og pass godt på kurven.
 • Invester som selskapsanalytiker – ikke aksjeanalytikere. (Det er for tradere)
 • Du kan klare deg godt uten sofistikert kunnskap om finans og marked.
 • Invester bare i noe du synes er verdt å kjøpe.
 • Se på både topplinjen og bunnlinjen. Ingen klarer seg over tid uten inntjening
 • Ha klare investeringsprinsipper
 • Bytt ikke portefølje ofte
 • Som regel er hodet bedre til å bedømme enn magen.
 • Vær villig til å sitte med aksjene i 10 år, helst hele livet.
slide31

Forvaltning av egen portefølje:

 • Fordelen av å finne det gode selskap og ikke selge:
 • Ingen transaksjonskostnader
 • Ingen gevinst på avkastning ( - ny skattemodell / formue9
 • Magien av rentesrente

En god investering som fordobler sin verdi hvert år (!000 $)

Selg:

Selg aksjene vet slutten av hvert år, betal skatt og reinvester fortjenesten hvert år i 20 år: Resultat: 25.200.000 $

Ikke selg:

Hvis du ikke selger aksjene før etter 20 år, vil du ende opp med en fortjeneste på 692.000.000 $. (Not too bad!)

slide32

Oppkjøp, fusjoner og emisjoner – hva gjør du som aksjonær?

Hvis du ikke er ening i verken opp oppkjøpet, fusjonen eller behovet for emisjonen (begrunnelsen for emisjonen og poenget med å be aksjonærene om penger) – da har du egentlig bare et valg:

SELG!!

slide33

FEM RASJONALLE PRINSIPPER VED INVESTERINGER

 • Fokuser på få ting.
 • Ignorer kortsiktige svingninger, hvis de ikke avkrefter dine langsiktige forventninger. (Synnøve Finden)
 • Tro ikke en høykonjunktur varer evig, men heller ikke at nedganger aldri snur.
 • Hvis du har vært nøyaktig med å vurdere strategien og gjort leksen, ha ”guts” nok til å stole på deg selv. (Kunnskap er makt, bløff gjør ikke samme nytten).
 • Analyser suksessene dine like mye som fiaskoene.
ulike faktorer som driver markedet over en syklus
Ulike faktorer som driver markedet over en syklus

Fase

Vinter 2005

USA

Aksje-markedets generelle utvikling

Vinter 2003

Norge

EU

Økonomiske forhold

Verd-settelse

Markeds-psykologi

Kilde:Morgan Stanley, egen plassering av markedene

Firts Sec.

anbefalinger
Anbefalinger

Kilde: DnBNOR

anbefalinger1
Anbefalinger

Kilde: DnBNOR

anbefalinger2
Anbefalinger

Kilde: DnBNOR