B o de waterlelie
Download
1 / 41

B.O. De Waterlelie - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

B.O. De Waterlelie. SCHOOLGEGEVENS Type 1 & Type 2 Gesubsidieerd Vrij Gemengd Buitengewoon Basisonderwijs Sint-Maartensplein 19 8560 Moorsele  056/41.77.23  bo.dewaterlelie@moorsele.be www.dewaterlelieschool.be. VERSCHIL MET GEWOON ONDERWIJS : o.a.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'B.O. De Waterlelie' - emil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

B o de waterlelie

SCHOOLGEGEVENS

 • Type 1 & Type 2

 • Gesubsidieerd Vrij Gemengd

  Buitengewoon Basisonderwijs

 • Sint-Maartensplein 19

 • 8560 Moorsele

 •  056/41.77.23

 • bo.dewaterlelie@moorsele.be

 • www.dewaterlelieschool.be


Verschil met gewoon onderwijs o a
VERSCHIL MET GEWOON ONDERWIJS : o.a.

 • Individueel HandelingsPlan = MAATWERK

 • Ondersteuning door paramedici

 • MDT binnen de school : orthopedagoog – maatschappelijk assistent – BLOA (+ directie = De Leuning)

 • Indeling niveau-groepen volgens ontwikkelingsniveau, rekening houdend met sociaal emotionele aspecten

 • Kleine niveau-groepen (5  13), rekening houdend met leerlingen met gedragsmoeilijkheden / stoornis

 • Nauwe samenwerking met CLB (KR, CLB-cel)


Wie zijn wij
Wie zijn wij ?

 • Een school buitengewoon onderwijs type 1 en type 2

 • Aanbod lager onderwijs binnen type 1

 • Aanbod kleuter en lager onderwijs binnen type 2

 • Externaat, met mogelijkheid tot woensdagnamiddagwerking in samenwerking met M.P.I. De Kindervriend

 • 100 leerlingen, waaronder 51 type 1-leerlingen en 50 type 2-leerlingen

 • 13 pedagogische eenheden :

  - 8 groepen binnen type 2 (1 kleutergroep en 6 lagere klassen)

  - 5 groepen lager onderwijs type 1

  - (1 leefklas vanaf schooljaar 2008-2009)

 • Multidisciplinair team, waaronder leerkrachten kleuter en lager, leerkrachten L.O. en M.O., leerkrachten blio en bloa, logopedisten, kinésitherapeuten, orthopedagoog en maatschappelijk assistent


Leuning
Leuning

 • Directie : Els Roelstraete : eindverantwoordelijke

 • Orthopedagoge : Eveline vandierendonck : opvolging en ondersteuning lln

 • Maatschappelijk werkster : Marleen Vanneste : sociaal aspect van de leerlingen

 • BLOA : Maarten Samyn: ICT-beleidsondersteuner

 • Type-coördinatoren : T1: Maarten / T2: Christine

 • Coördinator paramedici : Marijke V.

 • Kernteam - Kinderparlement - Vriendenkring


Wat ik vandaag leer op school maakt mij morgen gelukkig
'Wat ik vandaag leer op school,maakt mij morgen gelukkig !'

'Wat ik vandaag leer op school,

maakt mij morgen gelukkig !'


Kort samengevat
Kort samengevat

 • de leerstof en vaardigheden zijn afgestemd op wat onze leerlingen nu en later nodig hebben in hun dagdagelijks leven = zozelfstandig mogelijk kunnen functioneren in onze maatschappij

 • wij we gaan op zoek naar het passendondersteunend middel om de leerling te ondersteunen waar nodig : zoals de zakrekenmachine, dactylo, stappenplan allerlei, …

 • We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen

 • Vraaggestuurde ondersteuning via therapieOnze zorggroep
Onze zorggroep

 • Leerlingen van 2,5 jaar tot 13 jaar met een specifieke zorgvraag

 • Kinderen met autismespectrumstoornissen, ADHD,ADD,Syndroom van down, Gilles de la Tourette, Fragile X, dysfasie, dyspraxie, CVI, ...

 • Kinderen met ernstige meervoudige beperking kunnen wij omwille van infrastructuur en intensieve zorgvraag momenteel niet opnemen

 • Een overstap van T2 naar T1 en omgekeerd kan mits een gemotiveerd advies op KR


Ass in startfase
ASS in startfase

Geïntegreerde auti-werking met specifieke aandacht voor :

 • - sensorische prikkels

 • - denkstijlen

 • - communicatie

 • - sociaal verkeer

 • -werkschema’s

 • - overgangen

 • !!! ASS-convenant vanaf schooljaar 2011-2012


Intake
INTAKE

 • Vrijblijvende kennismaking en gesprek met ouders en eventuele begeleidingsdiensten (graag op afspraak)

 • Rondleiding doorheen de school

 • Ouders informeren over de werking, de organisatie, personeel, practica, schoolafspraken, eigenheid van de school en de klas

 • Tijdens volgende afspraak samen invullen van de inlichtingsfiche met o.a. peilen naar interesses van het kind, vriendjes op school, zorgvraag van de ouders, in overleg haalbare invulling geven aan handelingsplanning...

 • Kort testmoment door kiné, logo, blio alvorens toewijzing aan een pedagogische eenheid (in overleg met de blio, die alle info heeft verzameld, ortho en directie) – aug of in de eerste week na inschrijving -
Kernwoorden
Kernwoorden

 • Individueel HandelingsPlan

 • HandelingsGericht Werken

 • Differentiatie

 • Structuur

 • Functioneel

 • Gelijkgerichte handelingsstrategie

 • Betrokkenheid


Handelingsgerichtwerken hgw
HandelingsGerichtWerken (HGW)

 • Intake

 • Instapklassenraad september/oktober

 • Beeldvorming en opstellen jaarplanning = IHP (IndividueelHandelingsPlan)

 • Oriënteringsklassenraad  februari

 • Evaluatie proces en eventuele bijsturing

 • Eindklassenraad  juni

 • Evaluatie van de vooropgestelde doelen, proces en resultaat

 • Synthese : beeldvorming september volgend schooljaar + therapievoorstel


Hgw opbouw
HGW : opbouw

 • Opstellen en vertrekken vanuit de beeldvorming per leerling en van daaruit een IHP opstellen voor de 8 leergebieden en hun domeinen

 • Planning opstellen voor het komende schooljaar = Individueel Handelings Plan = IHP

  (vertrekken vanuit KlasWerkPlan (KWP) naar GroepsWerkPlan (GWP) of IndividueelWerkPlan (IWP)  telkens met het hele klasteam

 • Deze planning opsplitsen in kortere periodes en concreet maken via groepswerkplannen (GWP) of individuele werkplannen (IWP)

 • !!! Voor de leefklas : vanuit de beeldvorming prioriteiten stellen en daaraan werkpunten koppelen in overleg met het klasteam


Hgw opbouw1
HGW : opbouw

 • Ondersteuning door logo, kiné, blio / individueel of in co-teaching  volgens de noden van de leerling(engroep)

 • Verticale en horizontale doorstroming via schooleigen ontwikkelingslijnen (= groeilijnen per domein, gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen, opgesteld door ons schoolteam i.k.v. “Wat vinden wij belangrijk dat een leerling in onze school moet weten, kennen, kunnen, … doorheen zijn schoolloopbaan om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.”


Hgw overleg evaluatie
HGW : Overleg / Evaluatie

 • Overleg :

 • Wekelijks overleg met co-teacher i.v.m. inhoud, aanpak, organisatie, gelijkgerichte handelingsstrategie, …

 • Trimestrieel klasteam (minimum)

 • Maandelijks met therapeuten die aan de klas verbonden zijn

 • Klasteam augustus : doorgeven llninfo aan volgende klasteam

 • Evaluatie :

 • Op GWP/IWP/therapieplan/rapportering

 • 3 KR per schooljaar

 • Rapportering naar ouders


Welbevinden s e
Welbevinden (S-E)

 • = onze prioriteit

 • Nieuwe leerling  succeservaring door iets onder hun niveau te starten  “ik kan het”  motivatie

 •  openstaan voor nieuwe uitdaging  werken in de zone van de naaste ontwikkeling (met de nodige ondersteuning en hulpmiddelen, op hun tempo)

 • Sociaal-emotionele : voldoende tijd nemen via projectwerk, individuele prioriteiten, ondersteuning door ortho of M.A. waar nodig, gedragskaarten, gesprekstherapie, …


Differentiatie
Differentiatie

 • Klas indelen in subgroepen voor bepaalde inhouden (spelling, …)

 • Subgroep wordt begeleid door co-teacher in T2-klassen of onderbouw T1-klassen

 • Organisatievormen : contractwerk, co-teaching, carrousel

 • Klasdoorbrekende momenten : rekenen bovenbouw T1, leesmoment, zwemmen, therapiemomenten

 • Nieuwe leerstof wordt aangeboden in subgroepen aan instructietafel vooral bij Type 2 en midden en bovenbouw Type 1


Structuur
Structuur

VERDUIDELIJKEN EN VEREENVOUDIGEN

 • Aanbieden van veiligheid en duidelijkheid via picto’s, foto’s, stappenplannen, …

 • Plannen in tijd en ruimte via dagschema, begrenzing ruimte, … (vb timetimer, hoeken, werkhuisjes, …)

 • Duidelijke en eenvoudige afspraken en strategiebepalingen voor leerlingen en personeel

 • Houvast via SWP, opgemaakte schooleigen documenten, schooleigen groeilijnen met gradatie, verdieping, uitbreiding, doorstroming, …


Functioneel
Functioneel

 • Wat lln aanleren moet bruikbaar, waarneembaar zijn, nu of later zoals kloklezen, geldwaarden, bus- en treinschema, telefoonboek, woordenboek,…

 • Groeilijnen zodanig op stellen, waarbij moeilijke opstappen worden voorzien (vb brug over tiental aanbrengen bij 100). Moeilijke opstappen worden pas aangeboden als de leerling daaraan toe is. Dat wordt sterk individueel bekeken. Bepaalde leerstofonderdelen kunnen echter wel verder worden aangeboden om de leerling te blijven uitdagen.

 • Aanbieden van passende ondersteunende middelen / werkvormen / aanpak (vb. zakrekenmachine, dactylo, maatschappelijk lezen, spraakcomputer) zodat de leerling zich zo zelfstandig mogelijk kan behelpen in het dagdagelijkse leven.


Functioneel1
Functioneel

 • Fietsen, verkeersregels, winkelen, … worden intens geoefend, veelal met ondersteuning van therapeut


Gelijkgerichte handelingsstrategie
Gelijkgerichte handelingsstrategie

 • Alle mensen die werken met hetzelfde kind, werken op dezelfde manier wat betreft aanpak, aanbrengen leerstof en vaardigheden, hulpmiddelen, verwoorden, …

 • Afspraken daaromtrent worden gemaakt met schoolteam, het klasteam en/of wekelijkse overlegmomenten vb : vastleggen prioriteiten, therapie, …


Zelfstandigheid
Zelfstandigheid

 • Leggen van transfer : inhoud wordt aangebracht (individueel, in subgroep, klassikaal)en ingeoefend tijdens werkmoment  later door de leerling toegepast in een passende situatie binnen/buiten de klas/school.

 • De leerstof en vaardigheden wordt aangebracht volgens de mogelijkheden van de leerling (niveau, tempo, ondersteuning, herhaling, …)

 • Aangeboden leerstof  aanbrengen volgens de schooleigen groeilijnen


Communicatie
Communicatie

 • Deze vaardigheid neemt een groot deel van onze schooltijd in beslag

 • Leerlingen kunnen zich uitdrukken en boodschappen opnemen (gesproken en geschreven)

 • Ondersteuning via borel maissony, SMOG, picto’s, foto’s, spraakcomputer, …

 • Ondersteuning van therapeut waar nodig (individueel/groepsgebonden/klasdoorbrekend)


Leergebieden
Leergebieden

 • Via schooleigen

 • methodes,

 • groeilijnen en

 • strategieën

 • via ontwikkelingsdoelen

 • met de nodige ondersteuning

 • organisatievormen,

  bieden wij kennis en vaardigheden aan uit de

  8 leergebieden


Type 1 type 2 leergebied ol
Type 1 - Type 2LEERGEBIED (OL)

 • TAAL

 • Onthaalmoment

 • Schooleigen methodes Lettermap, Leesmap,Tuin van Babbel, Rondom, Borel Maisonny, spelling ...

 • Differentiatie via co-teaching in benedenbouw

 • Klasdoorbrekende leesmomenten

 • Spelling in subgroepen

 • Functioneel schrijven

 • TAAL

 • Onthaalmoment

 • Schooleigen methodes : Lettermap, Leesmap, spelling, Dag Jules, Schatkist, Rondom, Béta, SMOG, maatschappelijk lezen...

 • Klasdoorbrekende leesgroepen voor bovenbouw

 • Differentiatie via co-teaching


Type 1 type 2 leergebied ol1
Type 1 – Type 2Leergebied (OL)

 • WISKUNDE

 • Individuele groeifiche

 • Klasdoorbrekende rekengroepen

 • WISKUNDE

 • Individuele groeifiche

 • Co-teaching

 • Kloklezen en geld !!!

 • Winkelen

 • Rekenaanbod op maat


Type 1 type 2 leergebied
Type 1 – Type 2Leergebied

 • Wero (momenteel groeilijn aan het opmaken)

 • Thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de leerling(engroep)

 • onthaal

 • Daglijn

 • Verkeer

 • Gezondheidsbeleid

 • Schoolprojecten

 • ICT


Type 1 type 2 leergebied1
Type 1 – Type 2Leergebied

 • Sociaal Emotioneel

 • Klaspop Filoe

 • Individuele / klassikale aandachtspunten via axenroos, doos vol gevoelens, …

 • Straffen en belonen


Type 1 type 2 leerbied
Type 1 – Type 2Leerbied

 • Leren leren

 • Stappenplan Filoe kunnen toepassen

 • Aanbrengen bouwstenen (velo)

 • Zelfstandig werken

 • Transfers leggen

 • Leren leren

 • Eenvoudige picto’s en/of stappenplan begrijpen / toepassen

 • Zelfredzaamheid

 • Voedingsbegeleiding door logo bij onderbouw


Type 1 type 2 leergebied ol2
Type 1 – Type 2Leergebied (OL)

 • Lichamelijke opvoeding

 • Uitgewerkt fietsparcours

 • Fientje Fit

 • Wekelijks zwemgroep en sportles

 • Sportdagen

 • Buitenschoolse sport

 • Schoonschrift

 • Dactylo

 • Motoriek

 • Basale stimulatie

 • Korte momenten in carrousel-systeem

 • Snoezelen,

  schrijfdans,

  sherborn,ruimtelijke begrippen,...

 • Fietsen

 • Wekelijkse zweminitiatie

 • Sportdagen, zwemmen,buitenschoolse sport, Fientje Fit

 • Schoonschrift

 • Dactylo


Type 1 type 2 leergebied ol3
Type 1 – Type 2Leergebied (OL)

 • Muzische

 • beeld

 • drama

 • media

 • muziek

 • poëzie

 • bewegen

 • Muzische

 • Domeinen beeld, drama, media, bewegen,...

 • Korte momenten in carrousel in onderbouw


B o de waterlelie
ICT

 • Vaardigheden op maat

 • Vaardigheden op maat


Ouders
Ouders

 • Intake

 • Ouder-info-avond rond klaswerking in augustus

 • Ouder-info-avondoktober: bespreken van IHP per leerling

 • Rapportbespreking : oktober, februari, juni

 • Tussentijdse overlegmomenten zijn steeds mogelijk

 • Maandkrant, ...

 • Doorsturen info naar gescheiden ouders

 • Vriendenkring

 • Contacten allerlei : open klas, open school, kerstverhaal, eucharistievieringen, carnaval, open school, schoolfeest, ....


Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden

 • CLB Menen

 • Gezinsbegeleiding

 • B.O. Blijdhove Menen type 8 – type 1

 • M.P.I. De Kindervriend Rollegem : woensdagnamiddag + internaat

 • MPI De zonnebloem / De stroom : WE- en vakantiewerking

 • Flankerend onderwijs Wevelgem

 • Scholengemeenschap Menen

 • Professor Devriendt CME Leuven


Krachtlijnen
Krachtlijnen

 • Werkvormen : Contractwerk, co-teaching, carrousel

 • Lezen,rekenen, schrijven wordt aangebracht in type 1 en type 2

 • Handelingsplanning : KWP, IHP, overleg, evaluatie, klasteam…

 • Vaste therapeuten per klas

 • Vraaggestuurde ondersteuning door logo, kiné, blio vanuit het IHP

 • Maandpunt + jarigen : elke 1ste woensdag van de maand

 • Klasdoorbrekende rekengroepen, leesmomenten

 • Schoolprojecten


Krachtlijnen vervolg
Krachtlijnen : vervolg

 • Werken met subgroepen binnen de klas

 • Straffen en belonen

 • Luizenbeleid i.s.m. CLB Menen

 • Begeleiding en ondersteuning van leerlingen met gedragstoornissen en/of sociaal-emotionele problemen

 • Eerste communie en Vormsel in één schoolviering

 • Werken aan een positieve ingesteldheid

 • Teamwerk, professionaliteit

 • Grensverleggend

 • ...


Accenten en werkpunten dit schooljaar
Accenten en werkpunten dit schooljaar

 • Schooleigen ontwikkelingslijnen verder uitbouwen

 • Handelingsgericht werken : verfijnen

 • Gok : GOK-beleid uitwerken en toepassen : taal – samenwerking met ouders : 2 de cyclus

 • Smartschool

 • Aanbieden sport tijdens speeltijd door L.O.-leerkrachtenad