Podr czniki do nauczania j zyka polskiego zgodne z now podstaw programow na ii etapie kszta cenia
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Podręczniki do nauczania języka polskiego zgodne z nową podstawą programową na II etapie kształcenia. Program 9.00–9.10 – powitanie uczestników

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - emi-whitley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podr czniki do nauczania j zyka polskiego zgodne z now podstaw programow na ii etapie kszta cenia
Podręczniki do nauczania języka polskiego zgodne z nową podstawą programową na II etapie kształcenia

Program

 • 9.00–9.10 – powitanie uczestników

 • 9.10–9.20 – Funkcje i cechy dobrego podręcznika przedmiotowego–wystąpienie Małgorzaty Roszak, ekspertki przedmiotowej ds. języka polskiego dla szkoły podstawowej

 • 9.20–11.00 – prezentacje zaproszonych wydawnictw (Nowa Era, WSiP, STENTOR, Operon, GWO)

 • 11.00–11.05 – zakończenie części konferencyjnej

 • 11.05 – możliwość zapoznania się z ofertą wydawnictw w holu, zakupu wybranych publikacji, odbiór upominków, serwis kawowy

Małgorzata Roszak

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl


Cel spotkania
Cel spotkania podstawą programową na II etapie kształcenia

Uczestnik pozna:

 • źródła wiedzy o podręcznikach zgodnych z nową podstawą programową;

 • funkcje podręcznika wg W. Okonia;

 • kryteria oceny podręcznika do języka polskiego wg

  prof. Z. Urygi;

 • ofertę wydawnictw: Nowa Era, WSiP, STENTOR, GWO, OPERON.

Małgorzata Roszak

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl


O podr cznikach
O podręcznikach podstawą programową na II etapie kształcenia

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

  z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego

  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

  Dz.U. nr 89, poz. 730

  www.men.gov.pl

Małgorzata Roszak

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl


Funkcje podr cznika wg w okonia
Funkcje podręcznika wg W. Okonia podstawą programową na II etapie kształcenia

 • Informacyjno-poznawcza- podręcznik jest dla ucznia swoistym, ale nie jedynym źródłem poznania świata; dobry podręcznik cechuje harmonia treści i formy.

 • Badawcza- podręcznik pełni ją przez pobudzanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, poprzez stopniowe wprowadzanie ich do samodzielnego podejmowania działań na skalę im dostępną.

 • Praktyczna- materiał do ćwiczeń i zadań wyrabiających różne umiejętności, sprawności praktyczne.

 • Samokształceniowa-budzenie i rozwijanie zdolności poznawczych ucznia, jego zainteresowań i pozytywnej motywacji do uczenia się.


Kryteria oceny podr cznik w do przedmiotu j zyk polski wg z urygi
Kryteria oceny podręczników do przedmiotu podstawą programową na II etapie kształcenia„język polski” wg Z. Urygi

 • Merytoryczne

  Czy zachowane są proporcje między literaturą, kultura i kształceniem językowym? Co przeważa: fakty, informacje czy zróżnicowane interpretacje procesów i zjawisk? Jak widziany jest adresat podręcznika, czy podręcznik zaprasza go do samodzielnego myślenia i działania?

 • Dydaktyczne

  Czy dobór tekstów i treści kształcenia jest zgodny z podstawą programową? Czy wpisuje się w założenia reformy? Czy i w jaki sposób podręcznik sprzyja rozwojowi intelektualnemu, duchowemu, kulturalnemu uczniów? Czy treści podawane są przejrzyście, dostępnym językiem? Czy podręcznik prowokuje ucznia do działań twórczych? Czy rozwija krytycyzm? Jak rozwija świadomość historycznoliteracką? Jak uczy stosowania różnych kontekstów w interpretacji dzieł artystycznych? Czy tworzy sytuacje prowokujące do komunikowania się

  i wymiany poglądów? Jak kieruje pracą umysłową uczniów, jak uczy samokształcenia? Jaką rolę pełni obudowa metodyczna (pytania, polecenia, zadania kontrolne)?


Kryteria oceny podr cznik w do przedmiotu j zyk polski wg z urygi1
Kryteria oceny podręczników do przedmiotu „język polski” wg Z. Urygi

 • Edytorskie

  Jaki jest kształt edytorski podręcznika? (jeden usystematyzowany wykład o przedmiocie; tenże + wybory tekstów z obudową metodyczną, ewentualnie z książką dla nauczyciela; wyłącznie antologie tekstów literackich i paraliterackich oraz naukowych

  wraz z ćwiczeniami i in.); podręczniki łączne (język, literatura, sztuka, kultura masowa) czy rozłączne? Czy istnieje związek między czynnikami typograficznymi (czcionka, kolor, schemat, ryciny, reprodukcje) a koncepcją edukacyjną podręcznika?

Małgorzata Roszak

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl


Dla kogo jest podr cznik
Dla kogo jest podręcznik? polski” wg Z. Urygi

Dla ucznia

 • przekazuje mu uporządkowaną, konkretną wiedzę, ale i uczy szukania tej wiedzy w innych źródłach;

 • uczy go myśleć i działać samodzielnie, ale daje wzorce, narzędzia, klucze do analizy, interpretacji, wartościowania;

 • przekazuje wiedzę obiektywną i niezależną, ale w sposób atrakcyjny;

 • jest swoistą reklamą literatury, kultury wysokiej, sztuki niełatwej, pamiętając o psychologicznych uwarunkowaniach odbiorcy;

  Dla nauczyciela

 • umożliwi realizację podstawy programowej i przyjętych programów nauczania;

 • podsunie wartościowe i efektywne metody nauczania;

 • zainspiruje go do stosowania nowych metod, form pracy;


Program 9 00 9 10 powitanie uczestnik w

polski” wg Z. UrygiKilkutysięczna grupa polonistów to nie jest armia leni, czekających jedynie na produkt, który zastąpi ich w pracy, ale to pełni pasji ludzie, którzy mimo wszechogarniającego nastroju beznadziei-oczekują inspiracji do bycia twórczym, samodzielnym, wolnym

w dokonywaniu wyborów” .

Anna Janus-Sitarz

Małgorzata Roszak

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl


Propozycje
Propozycje polski” wg Z. Urygi

 • 17 lutego 2012r.Forum Literackie poświecone twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej /Książnica Pomorska początek godz. 10.30/

 • 10 marca 2012r. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 • 24 marca 2012r. Wydawnictwo STENTOR

Małgorzata Roszak

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl