slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anotace: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anotace:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Anotace: - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Anotace:. Prezentace je určena žákům 4. ročníku v hodině Člověk a jeho svět - vlastivěda. Žáci si zopakují období po husitských válkách, osobnost Jiřího z Poděbrad a nastupující rod Jegellonců na český trůn. Snímek č. 3 – Ladislav Pohrobek Snímek č. 4 – Jiří z Poděbrad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Anotace:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anotace
Anotace:

Prezentace je určena žákům 4. ročníku v hodině Člověk a jeho svět - vlastivěda.

Žáci si zopakují období po husitských válkách, osobnost Jiřího z Poděbrad a nastupující rod Jegellonců na český trůn.

Snímek č. 3 – Ladislav Pohrobek

Snímek č. 4 – Jiří z Poděbrad

Snímek č. 6 – Vladislavský sál

esk zem po husitsk ch v lk ch
České země po husitských válkách
 • roku 1437 umírá Zikmund Lucemburský bez mužského potomka
 • jeho smrtí končí období vlády Lucemburků na českém trůnu
 • nástupcem Zikmunda se stává manžel jeho dcery Albrecht Habsburský – umírá po krátkém období vlády v roce 1439 při tažení proti Turkům
 • syn Ladislav se narodil až po jeho smrti – proto získal přezdívku Pohrobek
 • měl se v dospělosti stát českým i uherským králem
 • v zemi panuje násilí, množí se drobné války, loupeživé výpravy
ji z pod brad
Jiří z Poděbrad
 • stává se správcem země
 • příznivec husitského hnutí
 • země zažívá opět rozkvět
 • Ladislav Pohrobek v necelých 18 letech

onemocněl a umírá

 • roku 1458 byl zvolen na trůn Jiří z Poděbrad
 • jediný panovník bez královského původu
 • vládl moudře, spravedlivě a přísně
 • vynikající diplomat a úředník
 • usiloval o smír katolíků a kališníků
 • za jeho vlády byl v zemi klid, obnovila se výroba, obchod, začaly fungovat soudy, vojáci dohlíželi na bezpečnost cest
slide5

navrhl celoevropskou úmluvu – uzavření smlouvy mezi panovníky jako obranu proti těm, kteří by chtěli rozvracet mír – plán se nikdy neuskutečnil

 • mír v Čechách netrval dlouho
 • proti Jiřímu vojensky povstala katolická šlechta – na pomoc jim papež poslal křížovou výpravu v čele s Matyášem Korvínem
 • Jiří sjednal s Matyášem mírovou smlouvu – Matyáš ji však porušil a boje trvaly až do Jiřího smrti (1471)
 • Jiří měl několik synů – nikdo se nestal jeho nástupcem
 • chtěl zabezpečit a posílit zemi – nabídl trůn polskému rodu Jagellonců
jagellonci na esk m tr nu
Jagellonci na českém trůnu

Vladislav Jagellonský

 • slabý a nerozhodný panovník
 • na veškeré návrhy dopovídal „bene“ – latinsky dobře – začalo se mu přezdívat král „Dobře“
 • za jeho vlády vzniklo mnoho významných gotických staveb – Vladislavský sál, část katedrály sv. Víta, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
 • jeho nástupcem se stává syn Ludvík Jegellonský
 • zemřel roku 1526 při útěku z bitvy u Moháče
 • vlády se ujímá rod Habsburků
pracovn list
Pracovní list
 • Jaký panovník nastupuje na český trůn po smrti Zikmunda?
 • Proč se Ladislavovi přezdívalo Pohrobek?
 • Kdo se stává správcem země?
 • O co se snažil Jiří z Poděbrad?
 • S kým bojoval Jiří z Poděbrad?
 • Kterému rodu přenechává Jiří český trůn?
 • Odkud rod pocházel?
 • Jak se jmenoval poslední Jagellonec?
 • Jakou přezdívku měl Vladislav Jagellonský a proč?
 • Jaký rod se ujímá vlády po Jagelloncích?
pou it zdroje
Použité zdroje:

STŘÍBRNÁ, PaedDr. Iva. Vlastivěda 4: HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN. První. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2005. ISBN 80-7289-061-1.