afsluitende bijeenkomst opleiden in de school n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School PowerPoint Presentation
Download Presentation
Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School. Project Focus – Fontys “Het mes snijdt aan twee kanten”. Lunch-Programma. Hoofdlijnen van het project Wensen, faciliteiten DP1 Snack Activiteiten en continuering DP 2 Soep Continuering en faciliteiten DP 3 en DP 4 Broodjes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School' - emelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
afsluitende bijeenkomst opleiden in de school
Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School

Project Focus – Fontys

“Het mes snijdt aan twee kanten”

lunch programma
Lunch-Programma
 • Hoofdlijnen van het projectWensen, faciliteiten DP1
 • Snack
 • Activiteiten en continuering DP 2
 • Soep
 • Continuering en faciliteiten DP 3 en DP 4
 • Broodjes
 • Afsluiting Jan Demandt
hoofdlijnen van het project
Hoofdlijnen van het Project
 • Doelen. Gehaald?
 • Resultaten
 • Wat moeten we vasthouden?
 • Wat moeten we verder uitwerken?
 • Continuering project
 • Past dit in landelijk beleid?
concrete doelen gehaald
Concrete doelen. Gehaald?
 • Aansluiten bij kleinschalige schoolontwikkeling
 • Werken met Opleidingsteam
 • ‘Het mes snijdt aan twee kanten’:Student/leerkracht én school/opleiding
 • Nieuwe vormen van werkplek opleiden uitproberen
 • Vergroten begeleidingsvaardigheden
hoofddoelen gehaald
Hoofddoelen. Gehaald?
 • Van leverancier van stageplaatsen naar medeopleider van de Pabo, richting opleidingsschool
 • Gezamenlijke visie ontwikkelen op leren in de school en bijdragen aan vernieuwing/ verbetering van het onderwijs
resultaten
Resultaten
 • Productdoelen: +-
 • Procesdoelen: ++
 • Inzet/betrokkenheid: ++
 • Communicatie: +
 • Organisatie: +-
 • Continuering: --
wat moeten we vasthouden
Wat moeten we vasthouden?
 • Hoofddoel: mede-opleider
 • ‘Actief leren’ van kdn, studenten en lkn aan elkaar koppelen
 • Werken met opleidingsteams
 • Meerdere studenten uit verschillen-de jaargroepen op één school
 • Aansluiten bij schoolontwikkeling: de school moet iets willen.
gezamenlijke visie op leren
Gezamenlijke visie op leren
 • Richting ‘Wat/Waarom’ is duidelijk:
  • Actief, coöperatief leren van kdn, lkn en studenten
  • Onderwijs anders organiseren
  • Student opleiden voor school van morgen
 • ‘Hoe/Wie’ verder uitwerken:
  • Concrete vormgeving per school verschillend
  • Student en Pabo inzetten en gebruiken
visie ois opnemen in ipb
Visie: OIS opnemen in IPB
 • School/bestuur moet invloed uit kunnen oefenen op toekomstig onderwijspersoneel
 • Volgen, zicht op kwaliteiten, inzetten bij schoolontwikkeling, doorstromen in vervanging/ reguliere functies.
 • Bereid zijn hiervoor te investeren.
visie op opleidingsschool
Visie op opleidingsschool
 • Vóór jan.2005 gezamenlijk beleid drie locaties
 • In ieder geval: studenten uit meerdere studiejaren op één school
 • Kwalitatieve eisen
 • Taakafbakening school - opleiding
 • Eén cosser per school/ schoolbestuur
 • Infrastructuur regelen op bestuursniveau
voorstel facilitering huidige situatie focus
Voorstel FaciliteringHuidige situatie Focus
 • Pabo 3-4:
  • Eigen middelen:
   • begeleidingsuren en scholingsuren cos/coach
  • Pabo:
   • scholingskosten cos/coach
  • Inzet van Lio-werknemers?
 • Pabo 1-2:
  • Eigen middelen:
   • begeleidingsuren mentor
   • scholingsuren cos/mentor
  • Pabo:
   • scholingskosten cos/mentor
   • Begeleidingsuren cos: 4 uur per student + overleguren
probleem plaatsing lio studenten
Probleem Plaatsing Lio-studenten

Bij bespreking DP 3 en 4

pabo 3 studenten
Pabo 3 studenten
 • 2 dgn. stage per week (wo. do)
 • 4 hoofdthema’s per jaar:
    • aanvankelijke leerprocessen
    • integrale leerlingenzorg
    • school en samenleving
    • de lk als vernieuwer
 • Vakken geïntegreerd in thema; tutor en vakdocent(en) begeleiden thema
 • Beoordeling: 4 x overall-toets; 6 stagebezoeken; 2 portfolio-gesprekken; 1 assessment;
 • Speciale aandacht voor vakdocent/ vakinhoud
begeleiding studenten
Begeleiding studenten
 • Mentor/coach: in de klas
 • Cos:
   • Begeleidt mentoren
   • Intervisiebijeenkomsten school
   • Contacten met tutor
 • Tutor:
   • Bewaakt proces van begeleiding
   • Intervisiebijeenkomsten opleiding
 • Vakdocent:
   • Bewaakt vakinhoudelijk niveau
scholing
Scholing
 • Coach/mentor: training individuele begeleidingsvaardigheden
 • Pabo 1 mentoren: begeleiding J.Jeninga
 • Cos: opbouw en inhoud curriculum Pabo
 • Pabodocent (+cos): training groepsbegeleiding
landelijk beleid koers p o en onderwijspersoneel
Landelijk beleid‘Koers P.O’. en ‘Onderwijspersoneel’
 • Opleiden personeel is gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • OIS biedt kansen: extra handen; expertise van belang voor alle personeel; onderwijs anders organiseren
 • Primaire verantwoordelijkheid voor infrastructuur OIS ligt bij de onderwijsinstellingen (OI). Opleiding verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opleidingsproces.
 • In 2007 moeten alle OI een infrastructuur hebben voor opleiden en begeleiden in de school, onderdeel van IPB.
 • Beperkte 2de tranche OIS voor nieuwe onderwijsinstellingen
kritische houding
Kritische houding
 • Niet te lief zijn voor elkaar, maar kritisch naar elkaar
 • Ook niet verwijtend naar elkaar, maar samen zoeken naar oplossingen.
overzicht plaatsing studenten
OVERZICHT PLAATSING STUDENTEN

2003/2004 2004/2005 (18 juni)

PABO 1: Totaal 62 ?

Focus scholen 33 (50%) 17 (tot 32)

PABO 2: Totaal 31 47

Focus scholen 9 (30%) 5 (tot 11)

PABO 3: Totaal 51 47

Focus scholen 16 (30%) 27 (tot 30)

PABO 4: Totaal 64 55

Focus scholen 30 (50%) 18 (tot 33)

Gemiddeld 40% op Focus scholen!

probleem plaatsing studenten
LIO:

55 studenten voor 84 plaatsen (waarvan 45 van Focus)

Onderzoek naar keuzemotivatie

Suggesties voor oplossingen?

PABO 1, 2, 3:

Veel belangstelling voor 3

Redelijke belangstelling voor 1

Weinig belangstelling voor 2

Suggesties voor oplossingen?

Probleem plaatsing studenten