presentatie 28 september 2006 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Partners in opleiden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Partners in opleiden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
tuyet

Partners in opleiden - PowerPoint PPT Presentation

133 Views
Download Presentation
Partners in opleiden
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentatie 28 september 2006 Partners in opleiden De professionele opleidingsschool

 2. Doelen van vanmiddag • Waarom dit project? • Uitwisselen van verwachtingen over de opbrengst • Kennismaken • Hoe gaan we aan de slag ?: het projectplan • Concrete afspraken

 3. - kwaliteit van onderwijs - kwaliteit van leerkracht/ medewerkers - je leert het in de praktijk Waarom een opleidingsschool?

 4. - Leren vindt plaats in de praktijk - Kwaliteit in proces en resultaat - Innovatief/onderzoekend Zorgt voor genoeg leerkrachten in de toekomst (imago) Systeem van opleiden van aankomend, nieuw en zittend personeel (IPB) Wat is een goede opleidingsschool?

 5. - competenties wet BIO ( vakinhoud/pedagogisch didactisch, schoolorganisatie, omgeving) - profiel 'Alliantie/ NddA‘ en scholen - benutting talenten Kwaliteit in resultaatwat is een goede leerkracht?

 6. - tevredenheid afgestudeerde studenten - tevredenheid afnemende scholen - tevredenheid leerlingen en ouders - 'de samenleving van 2010-2040' Kwaliteit in resultaat

 7. - Onna tijd voor onderzoek/experiment sociale interactie leercultuur opleidingsact. op school Kwaliteit in proceswat is goed praktijkopleiden?

 8. - effectiviteit en efficientie - tevredenheid studenten opleidingsinstituut opleidingsschool Kwaliteit in proces

 9. Hoofddoelstelling De projectscholen willen zich ontwikkelen tot opleidingsscholen Het opleiden van leraren is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van ILS (HAN / KUN) en VO-scholen. Van coördinatiemodel naar partnermodel

 10. Projectdoelstellingen Scholen zijn in 2009 professionele opleidingsscholen. De scholen dragen bij aan goed en eigentijds imago van het docentenberoep. Opleiden in de school is structureel onderdeel van het IPB

 11. Opleidingschool Medeverantwoordelijk voor curriculum VO-school verzorgt deel van de opleiding. Samen verantwoordelijk voor de vormgeving van de opleiding

 12. Kennismaking en verwachtingen • Kennismaken • Verwachtingen: hoe ziet de opleidingsschool er anno 2009 uit? Wie is er bij betrokken? Wat wordt er gedaan? • Mogelijke aandachtspunten voor het project • Vragen

 13. Vier deelprojecten Opleiden (1A) Leren, werken en onderzoek (1B) Imago (2) Integraal P&O-beleid (3)

 14. 1a Opleiden Opleidingsconcept: breed gedragen, leren vindt afwisselend plaats op ILS en VO-school, zowel specialiseren als differentiëren Curriculum Verbreding begeleidingsstructuur ABS. Brede betrokkenheid opleidingsschool (oop-op-man). Vormgeven aan gezamenlijke verantwoordelijkheid (convenant)

 15. Expertisegroep Opleiden • voorzitter P.H. v.d. Ven ILS Run, • Gerald Steverink / ILS Han. • iedere school ABS, (inzet 248 uur per jaar)

 16. 1b Leren, werken en onderzoek Iedere opleidingsschool doet praktijkonderzoek. Innovaties worden gevolgd. Thema’s zijn: vormgeving leerrijke omgeving, beoordeling van resultaten, competenties begeleiders, onderzoek bij innovaties Blijvend arrangement tussen ILS en opleidingsschool t.b.v. praktijkonderzoek.

 17. Expertisegroep leren werken en onderzoek • voorzitter Ruud Klarus (ILS/Han) • Thijs van den Hark (PCC) • Marijke van Deutekom (NDdA) • Marcel Janssen(SSGN) • Roel Scheepens of Harry van Steen (SGN) • Roel Grol (ILS/HAN) • Miranda Timmermans (ILS/HAN)

 18. 2 Imago Beroepsbeeld VO-leerlingen interesseren door project opleidingskunde (opleidingskunde en tutoring) Buitenstaanders interesseren voor onderwijs (snuffel/orienterende stages). Communicatie en PR (regionale media en eigen publiciteitsmedia)

 19. Expertisegroep Imago • voorzitter Ed Peters, DC • Wim Zegers LC • Etha Schoemaker MWC • José Derksen (SSGN/P&O). • Henny Komduur (hoofd onderwijs lerarenopleiding)

 20. 3 Integraal P&O-beleid Formatieplanning (LIO’s, vacatures) Gesprekkencyclus Opleidingsschool inpassen in managementopleidingtrajecten. Samenhang onderwijsondersteunende en onderwijsuitvoerende functies. Opleidingstraject MBO OAS 4 Opleidingstraject LC- en LD-functies.

 21. Expertisegroep P&0: • Voorzitter Gert Jan Jansen (opleidingskunde HAN), • Harrie Koolen (lid beleidsgroep P&O), • Marijke van Deutekom (NDdA) • Sammy Amusah (P&O), • Enny Keijsers (NDO)

 22. Projectstructuur Expertisegroepen Projectgroep Projectleider Stuurgroep Rectorenraad

 23. Communicatie Bijeenkomst ABS’ers Rol ABS’ers binnen school Digitale nieuwsbrief website scholen/infoblaadjes scholen Jaarlijkse manifestatie Management-conferentie Rapportage projectleider Rol stuurgroep, RR, beleidsgroepen. Snelle start