Elementy teorii informacji i sterowania
Download
1 / 23

ELEMENTY TEORII INFORMACJI I STEROWANIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

ELEMENTY TEORII INFORMACJI I STEROWANIA. Warszawa, 27 LISTOPADA 2006. INFORMATYTKA. W świecie istnieją dwa główne obiegi: Energii Informacji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELEMENTY TEORII INFORMACJI I STEROWANIA' - elyse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Elementy teorii informacji i sterowania

ELEMENTY TEORIIINFORMACJI I STEROWANIA

Warszawa, 27 LISTOPADA 2006


Informatytka
INFORMATYTKA

 • W świecie istnieją dwa główne obiegi:

 • Energii

 • Informacji

 • Dziedziną, która łączy ze sobą w sieć przyczynowo-skutkową elementy świata przyrodniczego, jest biocybernetyka. Nauka ta ukształtowała się w drugiej połowie XX wieku i zajmuje się badaniem procesów sterowania, regulacji i przetwarzania informacji w maszynach i żywych organizmach (Norbert Wiener, 1948)


Teoria informacji
Teoria informacji

 • Teoria informacji zajmuje się analizą procesów wytwarzania, przenoszenia, odbioru i przetwarzania informacji. Nie uwzględnia się zazwyczaj struktury obiektu ani postaci energii biorącej udział w procesach.

 • Przesyłanie informacji wymaga ustalenia zrozumiałego zarówno przez nadajnik, jak i odbiornik zasobu znaków (symboli), co do których są one zgodne (kodowanie). Mogą to być słowa, litery obrazy, kształty lub też dźwięki.

 • Przesyłanie informacji przebiega kanałem przesyłowym, którym może być powietrze, próżnia, przewód sieci informatycznej, instalacja pneumatyczna, hydrauliczna albo energetyczna oraz wiele innych mediów przenoszących informacje


Cze informacyjne
Łącze informacyjne

Zakłócenia

Odbiornik

(dekodowanie)

Nadajnik

(kodowanie)

Przeznaczenie

informacji

Kanał

Źródło

Sygnały

Sygnały

Informacja

Informacja


Informatyka
Informatyka

 • Informatyka to dyscyplina nauk technicznych zajmująca się zagadnieniami pobierania, przechowywania, przesyłania, przetwarzania i interpretacji informacji.

 • W organizmach zwierząt i u człowieka znane są dwa szczególnie ważne kanały przesyłowe informacji: system nerwowy i krwioobieg.


Cza informacyjne w organizmie
Łącza informacyjne w organizmie

 • Jako nadajnik mogą służyć na przykład mózg i receptory oraz gruczoły wydzielania wewnętrznego.

 • Odbiornikami mogą być elementy wykonawcze, mózg lub receptory.

 • Na przykład:

 • receptory - mózg

 • mózg – mięśnie

 • Gruczoły wydzielania wewnętrznego - narządy


Miara informacji
Miara informacji

 • Z punktu widzenia techniki najbardziej odpornym na zakłócenia i prostym w przetwarzaniu jest system binarny (dwójkowy).

 • Potwierdza to przyroda, stosując podobny system w układzie nerwowym, zasada wszystko albo nic.

 • W systemie tym możliwe jest również prowadzenie rachunku logicznego – algebry Boole’a: prawda (tak) – 1, fałsz (nie) – 0.


Elementy teorii informacji i sterowania
Bit

 • Informacja polegająca na wyborze jednego ze stanów:

 • 1 lub 0

 • tak lub nie

 • H lub L

 • Ma ilość informacji równą 1 bitowi

 • bit skrót od binary digit


Miara informacji1
Miara informacji

 • Informacja w sensie potocznym rozumiana jest jako znajomość pewnego stanu otaczającego świata.

 • Informację definiuje się jako zdarzenie wybrania elementu ze zbioru wszystkich możliwych elementów.


Negentropia
Negentropia

 • Zdarzenie wybrania elementu ze zbioru wszystkich możliwych elementów zachodzi z pewnym prawdopodobieństwem.

 • Biorąc pod uwagę to prawdopodobieństwo oraz liczbę elementów zbioru n możliwych zdarzeń, określa się miarę informacji I (zwaną negentropią):

 • pi – prawdopodobieństwo wystąpienia i – tego elementu zbioru


Negentropia1
Negentropia

 • Jednostką negentropii jest 1 bit

 • 1 bit to wybór spośród dwóch jednakowych zdarzeń czyli wybór jednego z dwóch równie prawdopodobnych zdarzeń jest jednostką informacji.


Negentropia2
Negentropia

 • Wartość negentropii wzrasta wraz ze zwiększeniem liczby stanów, które mogą wystąpić oraz ze zwiększeniem nieprzewidywalności stanu aktualnego.

 • Negentropia wielu niezależnych zbiorów stanów jest równa sumie ich negentropii.

 • Negentropia informacji niezmiennej (występuje 1 stan) wynosi 0.


Negentropia3
Negentropia

 • Negentropia dla p1 = p2 = 0,5 wynosi I = 1 bit

 • Negentropia,p1 = 0,01 p2 = 0.99, I = 0.0807 bita

 • Dla równolicznych zbiorów negentropia przyjmuje największą wartość gdy prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z elementów są równe:

 • I = log2(n)


Przepustowo informacji
Przepustowość informacji

 • Przepustowość informacji to stosunek przekazywanych ilości informacji do czasu:

bod – skrót nazwiska Boudot


G sto informacji powierzchniowa
Gęstość informacji (powierzchniowa)

 • Gęstość informacji to stosunek ilości informacji do powierzchni:


Pojemno informacyjna cza informacyjnego
Pojemność informacyjna łącza informacyjnego

 • Pojemność informacyjna łącza informacyjnego to stosunek maksymalnej ilości przekazywanych informacji do czasu:

0<L≤C


Przepustowo informacji ywych organizm w
Przepustowość informacji żywych organizmów

 • Ilość informacji odbieranych, wysyłanych lub przetwarzanych przez żywe organizmy może być tylko szacunkowa.

 • Ilość informacji, które człowiek może przyjąć wszystkimi zmysłami ocenia się na około 109 bodów.

 • Ilość informacji, które człowiek może wysłać ocenia się na około 107 bodów.


Przepustowo informacji1
Przepustowość informacji

 • Świadomie przetworzyć można co najwyżej 100 bodów na miliard odbieranych, z czego 10 bodów można zapamiętać na krótko, a tylko 1 bod trwale.


Przepustowo informacyjna receptor w bod
Przepustowość informacyjna receptorów [bod]

 • Wzrok – 1010

 • Słuch - 5·104

 • Ucisk – 105

 • Temperatura – 103

 • Węch – 102

 • Smak - 10


Lejek informacyjny
Lejek informacyjny

 • Ograniczenia przepustowości informacji mają miejsce we wszystkich zmysłach.

 • Ograniczenie przepustowości nazywane jest lejkiem informacyjnym.

Słuch

Wzrok

Węch

Smak

Dotyk

Świadomość

Selekcja 107 [bod]

102 [bod]

Otoczenie 109 [bod]


System dziesi tny
System dziesiętny

 • C110n+C210n-1+C310n-2+……

 • 1234=1·103+2·102+3·101+4·100


System dw jkowy binarny
System dwójkowy (binarny)

 • bit – liczba binarna (binary digit)

 • bajt – jednostka miary informacji równa 8 bitom (ang. byte)

 • bajt to 28=256 informacji

 • Zapis binarny:

 • b·2n+b·2n-1+b·2n-2+……….

 • b=0 lub b=1


Elementy teorii informacji i sterowania
Bajt

 • Ośmiocyfrowa liczba binarna jest podstawą zapisu różnych wielkości w pamięci komputera.

 • 00000000 0

 • 00000001 1

 • 00000010 2

 • 11111111 256

 • kilo – 103 210 = 1024

 • Mega – 106 220 = 10487576

 • Giga – 1020 230 = 1073741824