p b h jednoho projektu obnova vybran ch sakr ln ch pam tek regionu esk z pad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Příběh jednoho projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Příběh jednoho projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Příběh jednoho projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Příběh jednoho projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ. Konference Neležme v posteli, zachraňujme kostely aneb role občanské společnosti při záchraně kulturního dědictví 26.-27. 5. 2010 , Stříbro. Podpořeno grantem z Norska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Příběh jednoho projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p b h jednoho projektu obnova vybran ch sakr ln ch pam tek regionu esk z pad

Příběh jednoho projektuObnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ

Konference

Neležme v posteli, zachraňujme kostely aneb role občanské společnosti při záchraně kulturního dědictví

26.-27. 5. 2010, Stříbro

Podpořeno grantem z Norska

prostřednictvím Norského finančního mechanismu

z rodek dobrovolnick ch aktivit
Zárodek dobrovolnických aktivit
 • Rok 2000 – vznik o.s. Pomozme si sami

Cíle:

 • aktivní zapojení především dětí a mládeže do řešení problematiky záchrany kulturního a přírodního bohatství
 • poradenská,konzultační a finanční pomoc při záchraně jednotlivých objektů
 • získávání finančních zdrojů na obnovu
 • Práce jako na kostele – projekt podpořený EU z programu Mládež
vznik nno v regionu
Vznik NNO v regionu
 • 1999 – Spolek pro obnovu vesnice Svojšín

- Šipín, pan Cais

 • 2000 – Úterské občanské sdružení BART
 • 2003 – Otín, pan Nutil

- o.s. Michalovy Hory

- o.s. STROM

- Poutníci od sv. Jana, o.s.

 • 2005 - o.s. Martinus
 • 2006 – o.s. Domaslav
 • 2007 – o.s. Za obnovu Tepelského regionu
 • 2008 - o.s. Markyta
v voj projektu
Vývoj projektu
 • 2006
  • Podání první projektové žádosti (19 subprojektů)
   • Hlavní cíle:
    • Oprava zničených památek
    • Zapojení veřejnosti do jejich opravy
    • Zpracování projektových dokumentací
 • 2008
  • Přepracování první projektové žádosti
   • snížení z 19 na 5 subprojektů
   • změna nositele projektu z MAS Český Západ na Město Stříbro
 • 2009 – leden
  • Vydání o rozhodnutí poskytnutí dotace
  • Zahájení realizace projektu
 • 2010 – prosinec
  • Předpokládané dokončení projektu
rozpo et projektu
Rozpočet projektu

1) Věž kostela Všech svatých ve Stříbře 53.272 EUR

2) Minoritský klášter ve Stříbře 509.008 EUR

3) Kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti 329.622 EUR

4) Varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý 134.414 EUR

5) Kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra 244.929 EUR

6) Administrace + Publicita 66.474 EUR

Celkem 1.337.719 EUR

85% příspěvek z Norského finančního mechanismu 1.137.061 EUR

oprava v e kostela v ech svat ch ve st b e
Oprava věže kostela Všech svatých ve Stříbře
 • Aktivity
  • Oprava schodiště a ochozu věže
 • Budoucí využití
  • Zpřístupnění věže veřejnost pro vyhlídky na město Stříbro a okolí
 • Partner
  • Město Stříbro
oprava kl tera minorit ve st b e
Oprava kláštera minoritů ve Stříbře
 • Aktivity
  • Rekonstrukce fasád a vnitřních prostor
  • Úprava rajského dvora
 • Využití
  • půdní depozitář
  • studovna/kavárna
  • kulturní akce (koncerty, výstavy)
 • Partner
  • Město Stříbro
 • Uživatel stavby
  • Městské muzeum
oprava varhan v kostele sv jana k titele v ter
Oprava varhan v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý
 • Aktivity
  • Restaurování píšťal, stroje a dalších prvků
 • Využití
  • Koncerty pro veřejnost
 • Partner
  • Klášter prem. Teplá
 • Iniciátorsubprojektu
  • Úterské občanské sdružení BART
  • Jedinečná možnost záchrany varhan (jednorázová oprava).
oprava kostela sv v clava ve vysok m sedli ti
Oprava kostela sv. Václava ve Vysokém Sedlišti
 • Aktivity
  • oprava střechy kostela
  • vytvoření kopie původní báně věže
  • rekonstrukce fasád
 • Budoucí využití
  • kulturní a duchovní centrum
 • Partner
  • Město Planá
 • Iniciátor subprojektu
  • občanská iniciativa ve VysokémSedlišti
oprava kaple sv v clava a v ojt cha v ostrov u st bra
Opravakaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra
 • Aktivity
  • celková rekonstrukce
  • restaurování fresek
 • Budoucí využití
  • kulturní a duchovní centrum
 • Partner
  • Obec Kostelec
 • Kaple byla postavena dle projektů Santiniho.
probl my nedostatky a v hody projektu
Problémy, nedostatky a výhody projektu
 • grantové schéma nebo individuální projekt
 • nedostatky: nedostatečná příprava jednotlivých subprojektů

náročnost řízení projektu

finanční možnosti jednotlivých partnerů

 • výhody projektu: větší možnosti doplňkových aktivit-

kniha, konference a slavnosti

nno a ob ansk spole nost v soukol dotac
NNO a občanská společnost v soukolí dotací
 • převzetí odpovědnosti za věci veřejné za stát
 • nedostatek nebo úplná absence programů podporující zhotovení projektové dokumentace
 • předfinancování a kofinancování projektů
 • státem či kraji nepřipravená pomoc při řešení finanční problematiky NNO ve vztahu k dotacím
 • absence programů pro záchranu movitých památek – příběhy varhan v programu Leader
 • vracení dotací a penalizace NNO
z v r
Závěr
 • poděkování za norské fondy a jiné programy směřované na záchranu kulturního a přírodního dědictví
 • úspěch knihy :

zlatá medaile

European Design Awards, Rotterdam 30.5. 2010

 • 2. vydaní knihy – MK ČR
slide16

Děkuji za pozornost

Miroslava Válová

MAS Český Západ – Místní partnerství

valova @leader-ceskyzapad.cz