opsista hopsiin ja takaisin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPSista HOPSiin ja takaisin PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPSista HOPSiin ja takaisin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

OPSista HOPSiin ja takaisin - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

OPSista HOPSiin ja takaisin. Opetuksen ja opiskelun suunnittelun ja seurannan välineitä Tampereen teknillisessä yliopistossa Johanna Naukkarinen 23.1.2006. Opiskelijan HOPS-työkalu (1). Käytössä jo vanhan tutkintorakenteen aikana vapaaehtoispohjalta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OPSista HOPSiin ja takaisin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opsista hopsiin ja takaisin

OPSista HOPSiin ja takaisin

Opetuksen ja opiskelun suunnittelun ja seurannan välineitä Tampereen teknillisessä yliopistossa

Johanna Naukkarinen

23.1.2006

opiskelijan hops ty kalu 1
Opiskelijan HOPS-työkalu (1)
 • Käytössä jo vanhan tutkintorakenteen aikana vapaaehtoispohjalta
 • Uuden tutkintorakenteen myötä HOPSin teko ja hyväksyttäminen tullut pakolliseksi
 • Opiskelijoiden avuksi rakennettu uusi sähköinen työkalu, joka lukee TTY:n akateemisesta opetussuunnitelmaa (OPSU)
 • Tukee rakenteellisen (”suljetun”) HOPSin tekemistä, joka kuitenkin on avain myös avoimeen HOPSiin
  • Paljon valinnanpaikkoja
  • Kauaskantoiset seuraukset
slide3

Opiskelijan HOPS-työkalu (2)

 • Auttaa opiskelijaa:
  • Tutkintojen sisällön (ts. opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien) valitsemisessa
  • Tutkintojen ajoittamisessa eri lukuvuosille
  • Lukujärjestyksen laatimisessa
  • Kommunikoinnissa opintoneuvojien ja opetuksen suunnittelijoiden kanssa
  • Opintojaksoille ilmoittautumisessa ja palautteen antamisessa

https://oinfo.tut.fi/cgi-bin/hopsv3/index.pl

opintojen etenemisen seuranta
Opintojen etenemisen seuranta
 • Todellisten suoritustietojen seuraaminen
  • Kertymäkartoitukset lukuvuosittain / periodeittain
   • ”laahaajien” löytäminen
   • Ongelmallisten ajankohtien (esim. periodi+vuosikurssi) löytäminen
  • Ongelmallisten OPS-kohtien seuraaminen
 • HOPSien toteutumisen seuraaminen
   • ”roikku-uhkaisten” opintojaksojen löytäminen
   • ”laahaajien” löytäminen
   • Esitietoketjuongelmien löytäminen
teknillistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen arviointi ja kehitt minen hanke 1
Teknillistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen –hanke (1)
 • Teknillisten yliopistojen ja tiedekuntien yhteishanke (ts. TekPeda –verkoston hanke)
 • Neljä osa-aluetta:
 • Ohjaustarpeiden selvittäminen ja ohjauksen kehittäminen
 • Opintoprosessien kuvaaminen ja kehittäminen
 • HOPS:n kehittäminen
 • Selvitys opintojen etenemisestä
teknillistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen arviointi ja kehitt minen hanke 2
Teknillistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen –hanke (2)
 • Aikatauluhahmotelma:
 • Kevät-06: Kokoomaraportti ohjaustarpeista ja ohjausjärjestelmien kehittämisestä; yliopistokohtaiset pilottiprojektit
 • Kesä-06: Rekisteritiedon keruu ja analysointi 1
 • Syksy-06: Yleiskysely & analyysi 1
 • Kevät-07: Interventiot
 • Kesä-07: Rekisteritiedon keruu ja analysointi 2
 • Syksy-07: Yleiskysely & analyysi 2
hankkeen rinnalla ja sen j lkeen
Hankkeen rinnalla ja sen jälkeen
 • Kattavan seuranta- ja ohjausjärjestelmän luonti koko tutkintokaaren ajalle
  • Opiskelijoiden tavoittaminen
  • HOPS-prosessin kehittäminen
  • Ohjauksen monimuotoistaminen
 • Uuden opintosuunnitelman ongelmakohtien löytäminen ja korjaaminen
 •  Opintoaikojen lyhentäminen & opiskelijatyytyväisyyden parantaminen