tr vic soustava gastrointestin ln trakt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trávicí soustava (gastrointestinální trakt) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trávicí soustava (gastrointestinální trakt)

play fullscreen
1 / 24

Trávicí soustava (gastrointestinální trakt)

320 Views Download Presentation
Download Presentation

Trávicí soustava (gastrointestinální trakt)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Trávicí soustava(gastrointestinální trakt)

 2. Trávení • Proces, při kterém je potrava rozkládána, takže její jednotlivé mohou vstupovat do metabolických procesů • Trávení dělíme : Chemické- trávicí šťávy Mechanické-  kousání, stahy svalů • Funkce: Příjem potravy Vstřebávání vody, živin a vitamínů Odstraňování nestrávených kusů potravy • Parazité - osmotrofie

 3. Prvoci (protozoa) • Trávení Intracelulární (uvnitř buňky) Organely : nálevník Buněčná ústa => Buněčný hltan => trávení v Potravních vakuolách => stěny (klky) – odškrcují produkty do cytoplasmy. Potravní vakuola praskne u Cytopyge – vyvrhne zbytky mimo tělo Pohyb potravní vakuoly se nazývá cyklóza

 4. Kořenonožci • Potravu přijímají panožkami • Trichocysty slouží k obraně a lovu kořisti

 5. Fagocytóza • Přijímání potravy v podobě pevných částic pomocí panožek

 6. Pinocytóza • endotelové buňky, enterocyty • Pohlcování makromolekul pomocí malých váčků na povrchu

 7. Mnohobuněční • Soustava vzniká z vnitřního zárodečního listu (endodermu)

 8. Porifera Trávení intracelulární – potravní vakuoly choanocytů Choanocyty- trávicí epitel (gastroderm) Dutina Spongocoel (atrium)

 9. Porifera • Porocyty => ostia X Dermální pór zbytky potravy Osculem pryč Přes Amébocyty

 10. Porifera - Typy • Askon: Gastroderm souvislí Tělní stěna není zprohýbaná Spongocoel jednoduchý tvar

 11. Sykon: Gastroderm vystýlá záhyby spongocoelu Výběžky tělní stěny nejsou kryty gastrodermem (Větší trávicí plocha – výhodnější)

 12. Leukon: Choanocyty se zcela oddělili od centrální dutiny Největší plocha v dutině

 13. Žahavci (Cnidaria) • Podobná soustava jak u houbovů ale do dutiny vede jen 1 otvor – vyvrhování a přijímání • Draví • Ústní otvor : zdvižený- hypostom X Vchlípený- pharynx

 14. žahavci • Centrální dutina se nazývá láčka neboli gastrovaskulární dutina • Láčka zasahuje – přes radikální kanálky do chapadel - přes okružní kanálky po okraji těla medúz

 15. žahavci • Po pozření – zprvu extracelulární trávení (díky trávicímu epitelu) • Poté přijímána potrava fagocytózou a pinocitózou a nakonec intracelulárně ve vakuolách

 16. Ploštěnci • Ústní otvor je na břišní straně • Hltan (stomodeum) se často vychlipuje mimo tělo • Střevo (enteron) • Nejdříve extracelulárně a poté uvnitř buněk (intracelulárně)

 17. ploštěnci • Ploštěnci s vychlípeným hltanem – mimotělní trávení • Zbytky vyvrhovány ústním otvorem mimo tělo

 18. Pásnice (nemertini) • První řád který má řitní otvor a soustava ma podobu trubice • Vzniká (jako u ploštěnců) vchlípenímstomodea • Proctodeum- terminální část

 19. pásnice • Ústní dutina => navazuje jícen (oesophagus) => žaludek (ventriculus) => střevo – plné záhybů (diverticula) => brvy posunují potravu do recta a poté anus • Nejde o soustavu gastrovaskulární

 20. vířníci • Hltan (mastax) často zoubkovitý okraj • Maxily – části vychlípeného jícnu • První slinné žlázy • Hepatopankreas • Repugnatoriální žlázy • kloaka

 21. Anatomie Rotifera trochus ústa oko mastax jícen žaludek vejcovod střevo kloaka anus prstové výběžky

 22. Měkkýši (Mollusca) • Radula – Odontophor • hepatopankreas • Slinné žlázy

 23. Ostnokožci • Aristotelova lucerna- - ježovky

 24. Odkazy • http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepages/9478.htm • http://www.biopedia.sk/?cat=bunka&file=prijemvydaj • http://cs.wikipedia.org/wiki/ • http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra.php • http://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/fylogeneze-organovych-soustav/fylogeneze-trvic-soustavy • http://www.orko.cz/ • http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra.php