Download
www e therapy bg www thorax bg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Позитивно възпитание e-therapy.bg thorax.bg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Позитивно възпитание e-therapy.bg thorax.bg

Позитивно възпитание e-therapy.bg thorax.bg

294 Views Download Presentation
Download Presentation

Позитивно възпитание e-therapy.bg thorax.bg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Позитивно възпитаниеwww.e-therapy.bgwww.thorax.bg

 2. Позитивно възпитаниеПоощрения и наказания Симптомите в поведението на детето и как да ги разбираме правилно София Щерева – Кацарова Психолог в СБАЛАГ “Торакс-д-р Сава Бояджиев” ЕООД Пловдив Он лайн терапевт в първият сайт за психотерапия он лайн www.e-therapy.bg

 3. Бърз тест за оптимисти: Наполовина празна или наполовина пълна?  Всеки от нас избира начина си на мислене. Да мислиш позитивно илиДа мислиш негативно Положителното отношение и поведение е заразително, точно както и негативното!

 4. Основни моменти на позитивното възпитание • ОБИЧАЙТЕ БЕЗУСЛОВНО • Вярвайте на децата си • Балансът между доброта и твърдост • Слушайте активно • Използвайте въпросите “Какво?” и “Как?” вместо “ЗАЩО?” • Личният пример (важни са делата, а не думите) • Бъдете последователни, децата имат нужда от стабилност • Обещанията... те са, за да се изпълняват • Играйте с детето си, никой не обича досадните поучителни лекции • Дайте на децата възможност за избор и вземане на решение • Окуражавайте

 5. Неприемливо родителско поведение или грешките, от които никой не е застрахован: • Ирония • Неглижиране • Обвинения • Изолация • Сравнение • Етикетиране - “ти си лош”, “непохватен” “глупав” • Неоправдано строги и неоправдано отстъпчиви – противоречие, което обърква децата • Свръхпротекция • Нереалистични очаквания

 6. Ако децата се възпитават по метода на пръчката и моркова, то те ще пораснат насинени и дебели...  Поощрения и наказания Из “КРИЛАТИ МИСЛИ на един човек, с подрязани криле... “

 7. Насилието поражда насилие Единственото, което детето ще научи от крещенето и удрянето е, че по-силният физически печели и начинът да се справяш в различните ситуации е чрез крясъци и агресия. Вместо наказания могатда се използват методи, които няма да унижат детето и няма да го разгневят. При малките деца – отвличане на вниманието и точни правила При по-големите деца – да има очакване за награда при определено поведение • Позитивно отстраняване • Кратки, точни и ясни послания • Забрани и правила, които са съобразени с възрастта на детето. • Наказания, които са съотносими към “провинението” • Не се връщаме назад: станалото – станало, последствията – понесени. Без натяквания и вадене на стари случаи.

 8. Всяко поведение има своята причина Какво значат следните симптоми и поведение? От 0 до 3 г. • когато детето плаче при излизане на майката от стаята • когато детето хапе • когато детето удря • когато изпада в истерия • когато детето казва «не» на всичко • когато иска да прави всичко само Характеристика на възрастта: Бързи темпове на физически растеж и психично развитие. Сензитивна и решаваща възраст от гледна точка на бъдещото развитие на личността. Развитие на устойчивостта на вниманието, обема на паметта, въображението. Влизане в приемливи рамки за конкретни ситуации. Формира се автономността. Тип проблематика: Свързана с промени в хода на развитието на физикални и поведенчески маркери като: прохождане, проговаряне, хигиенни навици и самообслужване за най-ранния етап до 3-годишна възраст.

 9. Всяко поведение има своята причина Какво значат следните симптоми и поведение: От 3 до 5г. (възрастта на откритията) • детето отказва да си прибира играчките • детето отказва да се храни • детето отказва да остане да спи само • отказва да даде играчка на друго дете • отблъсква близък роднина Характеристики на възрастта: Развитие на взаимоотношенията с другите връстници; Речта се развива бързо и бурно; Трупа опит и увереност; Основните интереси са все още егоцентрични.

 10. Всяко поведение има своята причинаКакво значат следните симптоми и поведение: От 5 до 8г. • не иска да отиде на детска градина или училище • получава болки в корема, главата • не иска да си тръгне от детската градина или училище • не иска да разкаже какво прави там • детето се напишква вкъщи, но не и в детската градина Характеристики на възрастта: Влизане в нова по-широка и изискваща среда. Пренос на авторитета от дома в социалната, и по-конкретно, училищна среда. Създаване на нови навици и умения. Възникване на много силни стресови и травматични ситуации, на фона на малкия опит на децата от тази възрастова група. Нови роли, както за децата, така и за родителите.

 11. Обучителни, емоционални и поведенчески проблеми: • нарушение в процеси като внимание и памет • детски страхове, водещи до изолация от естествената среда на детето • нощни кошмари и нарушаване качеството на съня • соматични оплаквания от типа на по-ранната възрастова група • неконтролирана агресия и все по-нисък възрастов праг при възникване на автоагресия • суициди • хранителни разстройства Родителско поведение за оптимално успешно преминаване през тази възраст: • Повишаване качеството на комуникацията • Адекватно въвеждане на правила и поощрения • Здравословни навици • Училищна среда и връзка с другите връстници

 12. Благодаря за вниманието! София Щерева-Кацарова тел: 0884 28 78 85e-mail: etherapy@mail.bg