html5-img
1 / 12

Позитивно възпитание e-therapy.bg thorax.bg

Позитивно възпитание www.e-therapy.bg www.thorax.bg. Позитивно възпитание Поощрения и наказания Симптомите в поведението на детето и как да ги разбираме правилно. София Щерева – Кацарова Психолог в СБАЛАГ “Торакс-д-р Сава Бояджиев” ЕООД Пловдив

elom
Download Presentation

Позитивно възпитание e-therapy.bg thorax.bg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Позитивно възпитаниеwww.e-therapy.bgwww.thorax.bg

 2. Позитивно възпитаниеПоощрения и наказания Симптомите в поведението на детето и как да ги разбираме правилно София Щерева – Кацарова Психолог в СБАЛАГ “Торакс-д-р Сава Бояджиев” ЕООД Пловдив Он лайн терапевт в първият сайт за психотерапия он лайн www.e-therapy.bg

 3. Бърз тест за оптимисти: Наполовина празна или наполовина пълна?  Всеки от нас избира начина си на мислене. Да мислиш позитивно илиДа мислиш негативно Положителното отношение и поведение е заразително, точно както и негативното!

 4. Основни моменти на позитивното възпитание • ОБИЧАЙТЕ БЕЗУСЛОВНО • Вярвайте на децата си • Балансът между доброта и твърдост • Слушайте активно • Използвайте въпросите “Какво?” и “Как?” вместо “ЗАЩО?” • Личният пример (важни са делата, а не думите) • Бъдете последователни, децата имат нужда от стабилност • Обещанията... те са, за да се изпълняват • Играйте с детето си, никой не обича досадните поучителни лекции • Дайте на децата възможност за избор и вземане на решение • Окуражавайте

 5. Неприемливо родителско поведение или грешките, от които никой не е застрахован: • Ирония • Неглижиране • Обвинения • Изолация • Сравнение • Етикетиране - “ти си лош”, “непохватен” “глупав” • Неоправдано строги и неоправдано отстъпчиви – противоречие, което обърква децата • Свръхпротекция • Нереалистични очаквания

 6. Ако децата се възпитават по метода на пръчката и моркова, то те ще пораснат насинени и дебели...  Поощрения и наказания Из “КРИЛАТИ МИСЛИ на един човек, с подрязани криле... “

 7. Насилието поражда насилие Единственото, което детето ще научи от крещенето и удрянето е, че по-силният физически печели и начинът да се справяш в различните ситуации е чрез крясъци и агресия. Вместо наказания могатда се използват методи, които няма да унижат детето и няма да го разгневят. При малките деца – отвличане на вниманието и точни правила При по-големите деца – да има очакване за награда при определено поведение • Позитивно отстраняване • Кратки, точни и ясни послания • Забрани и правила, които са съобразени с възрастта на детето. • Наказания, които са съотносими към “провинението” • Не се връщаме назад: станалото – станало, последствията – понесени. Без натяквания и вадене на стари случаи.

 8. Всяко поведение има своята причина Какво значат следните симптоми и поведение? От 0 до 3 г. • когато детето плаче при излизане на майката от стаята • когато детето хапе • когато детето удря • когато изпада в истерия • когато детето казва «не» на всичко • когато иска да прави всичко само Характеристика на възрастта: Бързи темпове на физически растеж и психично развитие. Сензитивна и решаваща възраст от гледна точка на бъдещото развитие на личността. Развитие на устойчивостта на вниманието, обема на паметта, въображението. Влизане в приемливи рамки за конкретни ситуации. Формира се автономността. Тип проблематика: Свързана с промени в хода на развитието на физикални и поведенчески маркери като: прохождане, проговаряне, хигиенни навици и самообслужване за най-ранния етап до 3-годишна възраст.

 9. Всяко поведение има своята причина Какво значат следните симптоми и поведение: От 3 до 5г. (възрастта на откритията) • детето отказва да си прибира играчките • детето отказва да се храни • детето отказва да остане да спи само • отказва да даде играчка на друго дете • отблъсква близък роднина Характеристики на възрастта: Развитие на взаимоотношенията с другите връстници; Речта се развива бързо и бурно; Трупа опит и увереност; Основните интереси са все още егоцентрични.

 10. Всяко поведение има своята причинаКакво значат следните симптоми и поведение: От 5 до 8г. • не иска да отиде на детска градина или училище • получава болки в корема, главата • не иска да си тръгне от детската градина или училище • не иска да разкаже какво прави там • детето се напишква вкъщи, но не и в детската градина Характеристики на възрастта: Влизане в нова по-широка и изискваща среда. Пренос на авторитета от дома в социалната, и по-конкретно, училищна среда. Създаване на нови навици и умения. Възникване на много силни стресови и травматични ситуации, на фона на малкия опит на децата от тази възрастова група. Нови роли, както за децата, така и за родителите.

 11. Обучителни, емоционални и поведенчески проблеми: • нарушение в процеси като внимание и памет • детски страхове, водещи до изолация от естествената среда на детето • нощни кошмари и нарушаване качеството на съня • соматични оплаквания от типа на по-ранната възрастова група • неконтролирана агресия и все по-нисък възрастов праг при възникване на автоагресия • суициди • хранителни разстройства Родителско поведение за оптимално успешно преминаване през тази възраст: • Повишаване качеството на комуникацията • Адекватно въвеждане на правила и поощрения • Здравословни навици • Училищна среда и връзка с другите връстници

 12. Благодаря за вниманието! София Щерева-Кацарова тел: 0884 28 78 85e-mail: etherapy@mail.bg

More Related