Educaci n secundaria obrigatoria
Download
1 / 19

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA. ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. QUE FACER DESPOIS DA E.S.O. TÍTULO GRADUADO ESO SEN TÍTULO ESO Bacharelato CF Grao Medio *

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA' - eloise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Educaci n secundaria obrigatoria

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL


Que facer despois da e s o
QUE FACER DESPOIS DA E.S.O.

TÍTULO GRADUADO ESO SEN TÍTULO ESO

BacharelatoCF Grao Medio

*

* * PCPI F. Ocupacional

Estudos CF Grao Ed. Adultos

universitarios Superior

MUNDO DO TRABALLO


O bacharelato
O BACHARELATO

 • Etapa educativa da Ed. Secundaria, non obrigatoria, de dous cursos académicos

 • ACCESO: a calqquera das modalidades

  - Co título de GRADUADO EN ESO

  - Título de técnico de formación profesional de GM

  - Título de técnico deportivo de GM

  Título de técnico de A. Plásticas e Deseñosóacceso a BAC modalidade Artes

 • MODALIDADES:

  - Ciencias e tecnoloxía

  - Humanidades e Ciencias Sociais

  - Artes

 • MATERIAS:

  - Comúnsás tres modalidades

  - Propias de modalidade

  - Optativas


Materias com ns do bacharelato
MATERIAS COMÚNS DO BACHARELATO

1º CURSO:

 • Educación Física

 • Filosofía e cidadanía

 • Lingua Galega e Lit. I

 • LinguaCastelá e Lit. I

 • LinguaEstranxeira I

 • Ciencias para o mundo contemporáneo

2º CURSO:

 • Historia de España

 • Historia da filosofía

 • Lingua Galega e Lit. II

 • Lingua Castelá e Lit.II

 • Lingua Estranxeira II


Bacharelato de ciencias e tecnolox a materias propias da modalidade cursar 3
BACHARELATO DECIENCIAS e TECNOLOXÍA (Materias propias da modalidade. Cursar 3)


Bac humanidades e ccss materias propias da modalidade cursar 3
BAC. HUMANIDADES E CCSS(Materias propias da modalidade. Cursar 3)

1º CURSO:

 • Historia do M. Contemp.

 • Latín I

 • Grego I

 • Economía

 • Mat. Aplicadas ás CC.SS. I

 • = obrigatorio cursar en 1º

2º CURSO:

 • Historia da arte.

 • Economía da empresa

 • Matem. apl. ás CCSS II

 • Xeografía

 • Grego II

 • Latín II

 • Literatura universal

 • = obrigatorio cursar en 2º


Bacharelato de artes artes pl sticas dese o e imaxe materias propias da modalidade cursar 3
BACHARELATO DE ARTESArtes plásticas, deseño e imaxe(Materias propias da modalidade. Cursar 3)


Bacharelato de artes artes esc nicas m sica e danza materias propias da modalidade cursar 3
BACHARELATO DE ARTESArtes escénicas, música e danza(Materias propias da modalidade. Cursar 3)


Materias optativas no bacharelato 1 en cada curso
MATERIAS OPTATIVAS NO BACHARELATO (1 en cada curso)

Oferta obrigatoria

 • Segunda linguaestranxeira (pódese cursar en 1º e 2º)

 • Música

 • Tecnoloxías da información e comunicación

Oferta non obrigatoria

 • Antroploxía

 • Ética e Filosofía do Dereito

 • Filosofía da Ciencia e da Tec.

 • Met. Estatísticos e numéricos

 • Xeografía e historia de Galicia

 • Literaturas hispánicas

 • Literat. Galega do S. XX e da actualidade


Optativas por curso
OPTATIVAS POR CURSO

1º CURSO:

 • Antroploxía

 • Música

 • Segunda linguaestranxeira

 • Tecnoloxías da información e comunicación

 • Literaturas hispánicas

2º CURSO:

 • Ética e Filosofía do Dereito

 • Filosofía da Ciencia e da Tec.

 • Met. Estatísticos e numéricos

 • Segunda lingua estranxeira

 • Xeografía e historia de Galicia

 • Literat. Galega do S. XX e da actualidade


Aspectos a ter en conta
ASPECTOS A TER EN CONTA

 • Das 6 materias propias de modalidade que se cursarán nos 2 curso, 5 teñen que ser damodalidade elexida.

 • As materias “I” de 1º curso e “II” de 2º son progresivas; é necesario ter cursadas e superadas as de 1º curso para poderen ser cursadas e avaliadas as de 2º.

  Precisan de coñecementos previos:

 • Física de 2º precisa de Física e química de 1º.

 • Química de 2º precisa de Física e química de 1º.

 • Electrotecnia de 2º precisa de Física e química de 1º.

 • Ciencias da terra e medioambientais precisa de Bioloxía e xeoloxía.

 • Bioloxía de 2º precisa de Bioloxía e xeoloxía de 1º.


Cambio de modalidade
CAMBIO DE MODALIDADE

 • Solicítase á dirección do centro unha vez cursado o 1º curso de BAC e antes do comenzo do 2º. Autorizado o cambio haberá que matricularse de polo menos 2 materias da nova modalidade correspondentes a 1º e de todas as de 2º curso.

 • Compútase como optativa de 2º curso unha das materias de modalidade cursada e superada en 1º.

 • Séguense tendo en conta os requisitos referentes ás materias de contidos progresivos e as que precisan coñecementos previos.


Permanencia e promoci n
PERMANENCIA E PROMOCIÓN

 • O nº de materias avaliadas negatiamente en 1º curso é superior a 4 supón repetir curso completo.

 • Con 3 ou 4 materias avaliadas negatiamente poderase:

 • repetir curso completo

 • cursar as materias de 1º suspensas e completar con 2 ou 3 materias de 2º non progresivas nin coincidentes en horario coas de 1º suspensas.

 • Ao finalizar 2º con avaliación negativa nalgunha materia, pode matricularse só delas.


Titulaci n
TITULACIÓN

 • Avaliación positiva en todas as materias dos 2 cursos.

 • Alumnado que finalice ensinanzas profesionais de música e danza obterá título de BAC se supera as materias comúns do BAC.


Outros estudios
OUTROS ESTUDIOS

 • ENSINANZAS ARTÍSTICAS:

 • Ensinanzas de música e danza.

  Graos:Elemental, Profesional e Superior

  b) Ensinanzasprofesionais de artes plásticas e deseño.

  Ciclos de grao: medio e superior.

 • IDIOMAS.

  Niveis: Básico, Intermedio e Avanzado

 • Ensinanzas técnico-deportivas.

  Grao: medio e superior

 • Educación de persoas adultas.


Decide o teu futuro
DECIDE O TEU FUTURO

TOMA A DECISIÓN MÁIS CONVENIENTE DESPOIS DE...

 • Reflexionar sobre as túas posibilidades, intereses, situación persoal e familiar...

 • Infórmarte sobre os estudosou formación que tesaoteu alcance

 • Analizar o mundo laboral (posibilidades, calidade de traballo, a túa realización persoal...


A formaci n profesional espec fica
AFORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA

CONCEPTO:

Conxunto de ensinanzas que capacitan para o desempeño cualificado das distintas profesións

CARACTERÍSTICAS:

- Ensinanzas organizadas en ciclos, de estructura modular.

- Os estudosrealízanse en dousniveis: Ciclos Formativos de Grao Medio e Ciclos Formativos de Grao Superior.

- A formación lévase a cabo en dúas fases: formación teórico-práctica no centro educativo e formación práctica nos centros de traballo.


Ciclos f de grao medio
CICLOS F. DE GRAO MEDIO

 • ACCESO:

  - Directo: Graduado en ESOou equivalente

 • Mediante proba, con 17 anos.

 • DURACIÓN:

  2000 horas (2 cursos)

  TITULACIÓN:

 • Técnico, no ciclo correspondente (nivel 2 de Cualificación).


Ciclos f de grao superior
CICLOS F. DE GRAO SUPERIOR

 • ACCESO:

 • Directo: título de Bacharel.

 • Mediante proba, con 19 anos. Con 18 se seposúe o título de Técnico (C.F.G. Medio)

 • DURACIÓN:

  2000 horas (2 cursos)

 • TITULACIÓN:

  Técnico Superiornacorrespondente profesión (nivel 3 de Cualificación)


ad