cssu modul v 10 primjena udk u kolskim knji nicama n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CSSU, modul V.10. Primjena UDK u školskim knjižnicama PowerPoint Presentation
Download Presentation
CSSU, modul V.10. Primjena UDK u školskim knjižnicama

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

CSSU, modul V.10. Primjena UDK u školskim knjižnicama - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

CSSU, modul V.10. Primjena UDK u školskim knjižnicama. Jelica Leščić jlescic @ hazu.hr. UDK: kratki povijesni podaci. Paul Otlet – Henri LaFontaine (Nobelova nagrada za mir 1913!) 1895. osn. Međunarodni institut za bibliografiju, Bruxelles

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CSSU, modul V.10. Primjena UDK u školskim knjižnicama' - ellie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
udk kratki povijesni podaci
UDK: kratki povijesni podaci
 • Paul Otlet – Henri LaFontaine (Nobelova nagrada za mir 1913!)
 • 1895. osn. Međunarodni institut za bibliografiju, Bruxelles
 • nepostignut cilj: izrada svjetske bibliografije
 • za stručni raspored bibliografirane građe izabrali su DDC
udk kratki povijesni podaci 2
UDK: kratki povijesni podaci 2
 • prilagodili su DDC potrebama svoje bibliografije

razrađene pomoćne tablice, napušteno Deweyevo načelo ‘minimum tri znamenke’

na primjer, religija UDK 2, DDC 200

 • 1897. prvo izdanje UDK
 • 1899.-1905. prvo potpuno izdanje UDK
udk kratki povijesni podaci 3
UDK: kratki povijesni podaci 3
 • 1910. osnivaju Mundaneum, Bruxelles

knjižnica-muzej ljudskoga znanja

12 mil. listića općeg bibliografskog popisa

klasifikacija: UDK

 • Jezik

prva izdanja na francuskom jeziku

danas: engleski

 • Izdanja

izdanja različitog opsega i na raznim medijima

udk podr ka
UDK: podrška
 • 1895. Međunarodni institut za bibliografiju
 • od 1937. FID
 • UDK Konzorcij u Haagu od 1992.

izdavači sheme + FID

www.udcc.org

FID se povlači 2000.

 • Glasilo Extensions and corrections to the UDC – godišnje
 • MRF – 61,000 jedinica, CDS/ISIS
udk zna ajke
UDK: značajke
 • temelji se na znanstvenim disciplinama
 • hijerarhijska struktura
 • fleksibilnost
 • fasetnost
 • oznake: numeričke
 • UDK broj – kako je naveden u tablicama
 • UDK oznaka – UDK broj dodijeljen danom dokumentu
udk oznaka
UDK oznaka
 • jednostavna 02 ili (497.5)
 • složena: 02(497.5)
 • redoslijed elemenata UDK oznake: glavni broj – pomoćni broj
 • dio oznake su i simboli za njihovo povezivanje / : +
 • dijelovi složene oznake navode se bez razmaka
udk oznaka 2
UDK oznaka 2

Primjeri

025.4UDK

502.17:58/59 Zaštita pojedinih biljnih i žiotinjskih vrsta

606:61 Biotehnologija: primjena u medicini, genska terapija

821.1/.9 Nacionalne književnosti: prema jeziku

821.111Engleska književnost

821...(4/9) prema a) jeziku b) nacionalnosti

821.111(410) Engleska književnost: britanska

821.111(73) Engleska književnost: američka

821.111(94) Engleska književnost: australska.....

udk oznaka 3
UDK oznaka 3

Primjeri

821.163.42-1.09 Hrvatsko pjesništvo: studije i kritike

821.163.42(091) Hrvatska književnost: povijest

821.163.42(091)”18” Hrvatska književnost: povijest: 19. st.

908(4/9)(082) Zavičajni zbornici

929:0/9 – 929(4/9) – 929”...”

94(497.5) Hrvatska povijest

94(=163.42) Povijest Hrvata

nezavisne pomo ne oznake
Nezavisne pomoćne oznake
 • T1c, T1d, T1e, T1f i T1g
 • UDK brojevi iz ovih pomoćnih tablica mogu stajati samostalno ili biti navedeni na početku složene UDK oznake

Primjeri

 • =163.42
 • (05)
 • (497.5)
 • (=163.42)
 • “18"
nezavisne pomo ne oznake 2
Nezavisne pomoćne oznake 2

Primjeri

 • =163.42 ili 0/9=163.42
 • (05)0/9 ili (05)A/Z ili 0/9(05)
 • (4/9)0/9 ili 0/9(4/9)
 • (=163.42)0/9 ili 0/9(=163.42)
 • “...”(0/9) ili 0/9”...”
udk revizija
UDK: revizija
 • Revizija

ažuriranje i/ili potpuna izmjena skupina na načelima fasetne analize

 • Fasetna analiza

Ranganathan 1930-ih, CRG 1960-ih

 • Fasete

stvar-dio-materijal-svojstvo-procesi-operacije-vršitelj-trpitelj- proizvodi-prostor-vrijeme

udk revizija2
UDK: revizija2

Faseta

rezultat podjele klasifikacijskog materijala tj. skup svih članova diobe po jednom diobenom principu (Slavić); mogu se dalje dijeliti po nekom dodatnom načelu

Fokus

unutar fasete svaki član fasete predstavlja žarište, engl. focus (Slavić)

Razdjelba

niz faseta na nekom stupnju podjele čini razdjelbu, engl. array (Slavić)

Primjer: skupina 82-1/-9, skupina 2-1/-9

udk reklasifikacija
UDK: reklasifikacija
 • ‘global change’
 • A-slog - B-slog
 • Konkordancija

paralelan popis (kazalo) predhodnih i novih skupina i/ili podjela

 • Primjer: skupina 2
udk reklasifikacija 2
UDK: reklasifikacija 2
 • 21 teologija 2-1
 • 282 Rkt crkva 272
 • 292 klasična mitologija 255
 • 293 europske religije 257
 • 294 hinduizam 233
 • 296 judaizam 26
 • 297 islam 28
udk reklasifikacija3
UDK: reklasifikacija3

Fasete 2-1/-9

 • -1 teologija
 • -2 svete knjige, pisma kao izvori religije
 • -3 svete osobe, osnivači religija
 • -4 religijska praksa: moralna, pastoralna teologija, propovijedi
 • -5 bogoštovlje
 • -6 religijski procesi: ekumenizam i dr.
 • -7 organizacija: ekleziologija, svećenstvo i dr.
 • -8 nacionalne, državne religije, vjerski raskoli
 • -9 povijest
udk reklasifikacija 4
UDK: reklasifikacija 4

Skupina 37 Pedagogija. Odgoj, obrazovanje, nastava

37.016 Nastavni plan

373.3.016 OŠ

373.5.016 SŠ

371.091 Organizacija školstva

373.3.091 Osnovno

373.5.091 Srednje

376.091 Specijalno

377.091 Stručno

377.8 Učiteljske akademije

skupina 37
Skupina 37
 • 37.046 Stupnjevi, razine školovanja

373.3.046-021.64 niži razredi OŠ

373.3.046-021.66 viši razredi OŠ

378 Visoko školstvo

378.016 nastavni planovi i programi

378.091 organizacija

378.046 razine

udk formati za unos podataka
UDK: formati za unos podataka

Polja podataka

UNIMARC/A

250 450 550 300 675

 • UNIMARC/B

675 686

 • MARC21

080

udk pretra ivanje
UDK: pretraživanje
 • umjetni jezik za pretraživanje
 • prijekoordinacija

složene oznake tijekom klasificiranja

 • poslijekoordinacija

složene oznake tijekom pretraživanja

 • termini kao opisi oznaka na prirodnom jeziku čine predmetno kazalo baze podataka
udk i predmetna obrada
UDK i predmetna obrada
 • Prilagođeni opisi UDK oznaka u tablicama koriste se kao predmetne odrednice
 • Normativna datoteka

dvojezična

sadrži načelna rješenja

 • Bibliografska baza podataka

zapisi iz ND preuzimaju se u polja: 600, 601, 606, 607, 608, 609, 610, 675, 686

 • Primjer www.hazu.hr
predmetna obrada knji evnih tekstova
Predmetna obrada književnih tekstova

ALA/Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc. 2nd ed., c. 2000.

www.ala.org

 • Predviđene su četiri pristupne točke književnom tekstu

književna vrsta/žanr

književni lik

mjesto/vrijeme radnje

tema djela

slide23
primjeri

znanstvena fantastika

Potter, Harry (književni lik)

Hogwarts (izmišljeno mjesto)

Božić (književnost)

zaklju ak
Zaključak

Razina primjene UDK klasifikacijske sheme u školskoj knjižnici ovisi o

 • fondu knjižnice

fond knjižnice određuje detaljnost klasificiranja

 • potrebama korisnika – učenika i nastavnika
 • dostupnosti pretraživanja fondova drugih knjižnica i/ili baza podataka na web-u
 • potrebi preuzimanja podataka s web-a i njihovog organiziranja