slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Arbeidsmiljøkartlegging

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Arbeidsmiljøkartlegging - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Arbeidsmiljøkartlegging. med. MiljøReflektor. Basert på bruk og lang erfaring med teammålingsverktøy Items fra TeamReflektor, TCI- Team Culture Inventory og helserelaterte items fra QPS Nordic, og kartlegginger gjennomført for store selskaper 18 faktorer og 50 spørsmål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbeidsmiljøkartlegging' - eljah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
milj reflektor
MiljøReflektor
 • Basert på bruk og lang erfaring med teammålingsverktøy
 • Items fra TeamReflektor, TCI- Team Culture Inventory og helserelaterte items fra QPS Nordic, og kartlegginger gjennomført for store selskaper
 • 18 faktorer og 50 spørsmål
 • Påbygningsmuligheter med inntil 15 items
 • Statistisk kvalitetssikret verktøy ved høy Cronbach-Alfa
 • Norsk sammenligningsgrunnlag og norm-skårer
 • Internet-basert besvarelse på kryptert Easyfact-plattform
anonymitet er sikret
Anonymitet er sikret
 • Human Factors har ingen tilgang til persondata
 • Invitasjon utsendt fra oppdragsgiver internt eller HF
 • Ingen form for persondata i besvarelsen
 • Analyser og rapporter vil ikke omtale små enheter eller utvalg
m lingsomr der faktorer
Målingsområder - faktorer

1. Mål

2. Selvbestemmelse

3. Innflytelse

4. Informasjonsdeling

5. Trygghet

6. Tillit

7. Konflikthåndtering

8. Mestringsbetingelser

9. Arbeidsbelastning

10. Innflytelse på egen arbeidssituasjon

11.Stress

12. Tilfredshet

13. Kompetanseutnyttelse

14. FLYT-opplevelse

15. Mobbing

16. Likestilling

17. Forutsigbarhet

18. Belønning

Alle svar gis på en skala fra 1 – 7, fra "Svært uenig" til "Svært enig"

MiljøReflektor er basert på godt utprøvde spørsmål (items). De er hentet fra Team Climate Inventory (n=1480), fra TeamPerformance Inventory (n=1412), fra et organisasjonsmålingsverktøy anvendt på 3302 personer i et norsk-basert internasjonalt selskap, og fra STAMI’s QPS Nordic med normer basert på 2010 respondenter. Internkonsistens (Chronbach Alfa) på over .70 på alle faktorer.

Dette sikrer at MiljøReflektor gir pålitelige, relevante og nyttige resultater selv om det er et relativt nyutviklet verktøy.

tilleggssp rsm l
Tilleggsspørsmål

MiljøReflektor kan ha inntil 15 tilleggsutsagn. Disse kan velges fra en pool med kvalitetssikrede utsagn, eller utvikles lokalt i organisasjonen ut fra aktuelle problemstillinger og ønsker.

resultat og rapportformat
Resultat og rapportformat

Diagrammer og tabeller

Kommentarer og analyser ift:

 • Gjennomgang av hovedfunn for organisasjonen
 • Gjennomgang av de ulike faktorer, der vi samtidig trekker frem likheter og forskjeller mellom ulike underutvalg
 • Gjennomgang av eventuelle systematiske mønstre i underutvalg
 • Oppsummering av funn
 • Ingen rapportering på små underutvalg som innebærer trussel ift anonymitet
milj reflektor oversiktsdiagram
MiljøReflektor oversiktsdiagram

Diagram med hver avdeling/enhets gjennomsnitt på variablene:

milj reflektor variabeldiagram
MiljøReflektor variabeldiagram

Hver variabel og tilhørende utsagn presenteres med gjennomsnitt i diagram som gir lettfattelig innsikt i både helhet og lokale variasjoner innad i organisasjon. I rapporten vil det også være kortfattede kommentarer på funn og sammenhenger.

Svært enig

Enig

Delvis enig

Nøytral

Delvis uenig

Uenig

Q45. Menn og kvinner behandles likt på arbeidsplassen vår

Q46. Eldre og yngre arbeidstakeres ulike behov ivaretas på en god måte

Q47. Det tilrettelegges godt for ansatte med spesielle behov eller funksjonsbegrensninger

Svært uenig

gjennomsnitt og uenighet
Gjennomsnitt og uenighet…

Prosent-

andel

10% tilsvarer XX ansatte

 • Viser prosentandel som har besvart utsagnet med "Svært uenig", "Uenig" eller "Delvis uenig"
 • Dette tydeliggjør at det under like gjennomsnittsskårer kan være ulike realiteter
milj reflektor tabeller
MiljøReflektor tabeller

Tabeller med alle data

underutvalg
Underutvalg
 • Avdelinger/enheter JA
 • Aldersgrupper Av interesse?
 • Kjønn Av interesse?

Språk og kategoriseringer skaper vår virkelighet, og valg bør henge sammen med de mål organisasjonen har…

utvikling av p bygningssp rsm l
Utvikling av påbygningsspørsmål

Grovformuleringsprosess

Fanger formuleringen den ideen du hadde?

 • Kontrollspørsmål:
 • Er spørsmålet relevant ift formålet?
 • Er det relevant for alle ansatte?
 • Er det interessant?
 • Presiseringsarbeid; spørsmålet bør være:
 • Om kun ett fenomen eller område
 • Entydig formulert
 • Så kort som overhodet mulig
 • Så enkelt som mulig
 • Positivt formulert
 • Uten doble nektelser
 • Mulig å besvare på en gradert skala (Svært Uenig – Svært Enig)
kontaktperson
Kontaktperson:

Adm. dir

Bjørn Z Ekelund

[email protected]

Tel + 47 908 75 547

ad